In heel de wereld is het oorlog, … weet jij dat … of ben je al een onwetend slachtoffer?


wereldbrand In heel de wereld is het oorlog, … weet jij dat, …

… of ben je al een onwetend slachtoffer?  Regime veranderingen zijn al gaande sedert het “einde” van de tweede wereldoorlog. De machthebbers van deze wereld zijn immers onverzadigbaar. Maar ben jij ook op de hoogte van de geheime oorlogen tegen de mensheid. Of ben je al het slachtoffer zonder dat te weten? Ga jij kijken of je kan redden wat er te redden is, actie ondernemen waar mogelijk of stil in een hoekje zitten, … hopen dat het voorbij gaat.

in heel de wereld is het noorlog met onwetende slachtoffers
De zichtbare oorlogen kennen we allemaal zoals nu in Syrië en al die geplande “geschillen” in het midden oosten die na 9/11 zijn ontstaan. In totaal zijn er sinds WO II al ruim meer als 200 oorlogen en coups gepleegd, vredesoperaties etc. Velen met goedkeurend stemgedrag van de bevolking omdat de media een ander beeld wisten te schetsen dan de waarheid zou tonen! Sommige van de slachtoffers zijn nu gevlucht naar o.a. de EU en Nederland tezamen met de georganiseerde economische vluchtelingen, opnieuw een stroom van goedkope arbeidskrachten, klaar om uitgebuit te gaan worden.

De vele handelsverdragen waarvan TPP, TTIP en CETA nu op losse schroeven staan maakten dat de multinationals hun macht steeds verder konden uitbreiden. Het gevolg was onder andere flexibele arbeid, het verlies van allerlei basisrechten, sociale vangnetten en goedkope arbeid uit andere landen uitspelen tegen de arbeid in duurdere landen. Het gevolg is een lagere levensstandaard in voorheen goed functionerende economieën. En de media, die roerden de globalisering trommels. Dat was de weg die gevolgd diende te worden. Bij de globalisering ben JIJ, als individu nog niet eens een pion om rekening mee te houden. Jij (en ik) tellen niet mee. Big Business zal het allemaal worst wezen. Hoeveel slachtoffers ken jij daarvan persoonlijk?

Dagelijks kom ik ook in contact met mensen die het “Global Warming’ sprookje, de opwarming van de aarde leugens napraten. Dat zijn de mensen die niet zelfstandig kunnen nadenken en uitsluitend hun nieuws vergaren bij de TV, radio en de krant. Ja logisch dat je dan zo denkt. Maar als je zelfstandig op zoek gaat naar informatie dan kom je hele andere feiten te weten en ga je de belangen doorzien van de gevestigde orde. Strijk ik je nu tegen de haren? Gauw wegwezen hier dan. Ik probeer … probeer alleen maar mensen te informeren en niet te overtuigen. Dat laatste – overtuigen – moet je zelf maar doen. Het nare van dit global warming sprookje zijn de chemtrails, het zogenaamde blokkeren van de zonnestralen om de opwarming weer in balans te brengen. Zie hier weer een recent bewijs van een boven tafel gekomen patent.

chemtrail patent
Meer Chemtrail patenten

De “bijwerking” van de Chemtrails zijn de stapeling van gifstoffen in je lichaam en hersenen zodat het zelfstandig nadenken verder wordt bemoeilijkt tot aan het gehele afsterven van deze functie. Detoxen is dan ook essentieel en daarbij heb je als het ware een overdosis goede vetten, vitaminen,.mineralen, spoorelementen en enzymen nodig. Maar de media voeren alleen maar een hetze tegen superfoods. Misschien ga je nu de verbanden zien. Er wordt oorlog gevoerd tegen je, je gedachtenwereld en je algehele gezondheid. En de media, de media zijn tegen je!

In december van 2016 werd in Amerika het boek uitgegeven van Ty Bollingen: “The Truth About Cancer”. Deze New York Times top 10 bestseller werd door alle MSM media in de wereld genegeerd terwijl de artsen besproken in dat boek een successcore behalen van 80% tot 95 – 98% in de genezing van kanker. Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de internationale journalistiek daarmee bloed aan hun handen hebben kleven. Schande! De vraag is nu aan allen die dit lezen; “Wat doe jij elke week, elke dag, elk uur, … om een positieve bijdrage te leveren zodat deze informatie terecht komt bij elke kanker patiënt, … nog mooier, bij iedereen die nog geen kanker heeft zodat men actief aan preventie kan werken. Pas nadat je kennis hebt van een ziekte, elke ziekte kan je werken aan preventie. Vergeet Main Stream Media, die kun je maar beter vermijden als … de pest!

In 2012 schreef ik het volgende artikel, het is helaas nog steeds zeer actueel.

Wat zou jij doen als…. de wereld in brand staat maar niemand het nog weet!

Wat zou jij doen als….

Stel je voor dat je huis in brand staat en er liggen nog verschillende familieleden boven in huis te slapen. Je hebt geen moment te verliezen en rent naar boven. Als je iemand niet snel genoeg wakker kan schudden, in diepe slaap of wellicht verdoofd door al wat rook, sla je in het gezicht, links en rechts. Je moet ook nog anderen redden.

Terug naar de realiteit

De situatie is zoals hij nu is… Iedereen die logisch en zelfstandig kan nadenken weet dat 9 / 11 geen ongeluk was zoals de regering ons wil doen geloven. Zeker niet als je op de hoogte bent van de feiten die Dr. Judy Woods beschrijft in haar boek “Where did the towers go” en die zij recentelijk presenteerde. Met chemtrails wordt al sinds 1954 geëxperimenteerd en al die tijd was dit omgeven met een waas van geheimhouding. Iedereen die niet totaal blind is kan in de lucht zien dat de patronen die vliegtuigen trekken niet natuurlijk zijn en bovendien hebben we zoveel vliegverkeer dat het haast lijkt of er in elke plaats een luchthaven ligt ter grootte van Schiphol. Nog niet zo lang geleden gaven de hoge heren officieel toe dat dit geen samenzweringstheorieën waren maar geo-engineering om de opwarming van de aarde tegen te gaan. O ja… al sinds 1954 dus? We weten dat onze voedingsketen rammelt van de onnatuurlijke E-nummers, nano-technologie heeft zijn intrede gedaan en in de gehele wereld is men bezig GMO-voeding te promoten of het wordt net als in de VS op grote schaal toegepast zonder een enkel label om ons te waarschuwen. Goed geïnformeerde mensen weten bovendien dat dokters zich in een harnas van voorschriften en protocollen uitsluitend mogen bedienen van zwaar giftige medicijnen, chemotherapie en vaccinaties waarvan maar al te duidelijk – bewezen – is dat de meerderheid niet werkt en alleen maar meer problemen veroorzaken – met vaak de dood als gevolg!!

Wat zou jij doen als….
…je al jaren op de hoogte bent van deze feiten en je ziet nog steeds mensen zich melden bij de dokter, mensen die jij goed kent, die zich onwetend laten volspuiten met zwaar giftige vaccinaties, met chemotherapie wat maar al te vaak slechts èèn enkele afloop kent…. Zou jij dan niet die mensen wakker willen schudden, links en rechts om de oren slaan, omdat je nog meer mensen wil redden?

Als je de geschiedenis bekijkt zijn er al heel veel duistere zaken aan het licht gekomen waarbij valse vlagoperaties opgezet werden door de overheid om een mandaat te verwerven oorlog te gaan voeren. Een van de grootste valse vlag aanslagen was natuurlijk 9/11 om Irak binnen te vallen op zoek naar geheime wapens die nergens te vinden waren.

Nu anno 2017 staan de troepen aan de grens van de Oekraïne, gelukkig wil Trump geen oorlog met de Russen, maar heeft Trump wel de volledige macht of …. ?

Onze wereld begon eind 2007 te wankelen in de VS. Dat was de ver-van-ons-bed show totdat bleek dat de banken en pensioenfondsen ook bij ons tot de nek in de problemen zaten en de problemen kwamen met een hogesnelheidstrein binnen ons bereik. IJsland en Ierland kwamen het eerst in de shit te zitten, met de Grieken hadden we geen medelijden dankzij de misinformatie verspreid door onze media. Spanje, Portugal en Italië volgden en inmiddels zijn er vele ‘krachtige’ economieën en banken hun zo gewaardeerde ‘Triple A’ -status kwijt. De miljarden vliegen ons om de oren aan steunfondsen die wij, de burgers, mogen gaan inlossen. Dit kan maar slechts een enkel ding betekenen: alles gaat duurder worden en we gaan een giga-inflatie tegemoet. Ontslagen, werkloosheid en steeds meer mensen mogen zich op termijn bij de voedselbank gaan melden. In de VS zijn het al bijna 40 miljoen mensen die leven op voedselbonnen.

Inflatie is de grote vriend van schuldenaars en een sluipende vijand van de spaarders!

Zou je de mensen niet links en rechts om de oren willen slaan omdat onze toekomst op het spel staat? Als je er nog steeds in gelooft, straks over een paar jaartjes een goed pensioen te verwerven, droom dan lekker verder. En er zijn nog steeds mensen die denken veilig te zitten omdat ze sparen. SPAREN… ons geld staat nu al te verdampen op de bank maar door de maatregelen in de EU is het waakvlammetje al lang standje ‘half’ gezet en de nieuwe regelingen maken dat de hand aan de knop gehouden wordt om nog wat ‘gas’ bij te geven.

Maar wat zou jij doen als…. je wist dat dit allemaal deel uitmaakt van een tevoren opgezet plan? Nee niet alweer een samenzweringstheorie maar een plan dat je gewoon kon lezen in een boek. Een plan dat zich al bewezen heeft en succesvol uitgerold wordt sedert de jaren zeventig. De vaste lezers van deze site kennen dat boek al, ook al heeft de meerderheid het nog nooit gelezen: “Confessions of an Economic Hit Man” – De bekentenissen van een economische huurmoordenaar!

Nu anno 2017 vertelt men ons dat het weer goed gaat met de economie, maar ik zie dat niet terug in mijn eigen portemonnee net zoals de meeste mensen. De pensioenkas is stilletjes verhuist naar Europa op een achtermiddag ondertekend door onze “leiders”. Ja er zijn misschien wel meer mensen aan het werk maar velen voor uitgeklede derde wereldlanden uurtarieven.

Intussen zijn ‘wij’ al vele jaren bezig mensen te waarschuwen voor deze gevaren. We hebben onderling overleg hoe we mensen het beste kunnen benaderen. De een is er voorstander van dit uiterst terughoudend te doen omdat de veranderingen voor mensen niet te behappen zijn.

Onvoorstelbaar wat een negativiteit er ineens op je afkomt
als je al deze zaken in korte tijd voor je kiezen krijgt.

Maar… de wereld staat in brand.

We worden in rap tempo onder in de voet gelopen door de Nieuwe Wereld Orde als we niet tijdig wakker worden. We zien de `Powers That Be” de ‘krachten achter de schermen’ wild om zich heen slaan. De ene na de andere maatregel komt uit hun koker. Gedwongen vaccinaties bij kinderen in de VS, verplichte vaccinaties anders mag je niet naar een openbare school etc. Er worden pandemieën over ons afgeroepen om de doelstellingen te gaan bereiken. Alles wordt uit de kast getrokken met SOPA en ACTA-wetten om de vrije media op internet aan banden te leggen. Voor het eerst in de geschiedenis, zo lazen we, zou de Bilderberggroep versneld bij elkaar komen (crisisberaad?). De Powers That Be krijgen haast of … ze zien de zaak uit hun handen glippen. Is hun wiel van fortuin aan het kraken en komen we zoals voorspeld in een algemenen golf van bewustwording terecht die eigenlijk al zijn gezicht heeft vertoond? Komen al de duistere zaakjes een voor een aan het licht bij een snel groeiende groep wakkere mensen? En zullen alle bewuste mensen ten opzichte van de samenzweringstheoristen niet ontdekken dat ze samen ieder een eind zijn van een en hetzelfde touw?

We beseffen al lang dat de wereld die men voor ons heeft opgezet, onze planeet snel totaal doet vergiftigen en letterlijk de bronnen doet opbranden. Dat is dan ook de reden dat we moeten hopen dat het oude systeem snel tot een einde gaat komen. Ons financiële systeem is immers niets meer of minder dan een illegaal piramidesysteem.

Onze energievoorziening kan eigenlijk al lang in korte tijd omgezet worden tot een onuitputtelijke bron van schone gratis energie. Onze planeet is groot genoeg om wellicht 100 miljard mensen in overvloed te voeden met de gezondste biologische voeding. Met dit alleen al in gedachten zou er zo snel mogelijk een einde moeten komen aan de verderfelijke eeuwenlange dynastie van heers en verdeel.

En…. eenmaal ontdaan van alle franje, geloofstegenstellingen, politieke tegenstellingen etc, als iedereen voorzien is van de meest essentiële basisvoorzieningen, voeding, gezondheid, een dak boven het hoofd, veiligheid, erkenning, liefde, zelfrespect en zelfontplooiing, wie heeft er dan nog ook maar enige behoefte aan zoiets stoms als oorlog. Oorlog die in alle gevallen tot stand is gekomen door regeringen vanwege macht en onderdrukking.

Dus schreeuw het met z’n alle van de daken:

Brand, Brand, BRAND!

En schud een ieder wakker. Snel, snel snel. Links, rechts, klets, klets! Ik kan er namelijk niet op wachten om in zo’n wereld te gaan leven! En alles gaat pas van start na het bewustworden. Het bewust-worden dat zo gevreesd wordt door de krachten achter de schermen. Door duistere krachten wordt niets zo gevreesd als het open daglicht. Niets doen is geen optie en niet erg slim. Gewoon de confrontatie zoeken in alle openheid.

Wat maakt het mij uit dat ze al mijn bewegingen kunnen volgen via mijn mobiele telefoon, mijn e-mail een jaar mogen bewaren, mijn surfgedrag kunnen volgen. Overal bewakingscamera’s ophangen. Een netwerk en techniek waar de gevreesde Stasi geheime dienst in de DDR niet eens van durfde te dromen. Wat maakt het uit als ik al open en eerlijk vertel hoe ik erover denk op mijn website, mijn radioprogramma en mijn websites. En gaan ze dan al die miljoenen mensen die ook al ontwaakt zijn allemaal opsluiten, of nog eenvoudiger verplicht vaccineren met..?

De wakkeren trappen daar niet meer in en ook de massa die in sneltreinvaart aan het ontwaken is zal al snel die realiteit onder ogen zien. De tijd is aan onze zijde maar wacht niet af en maak haast, je zult het je namelijk nooit vergeven als net op het randje van de grote verandering je nog dierbaren verliest aan dit verderfelijke systeem.

— in alle openheid Henk Mutsaers


De conclusie die je daar in 2017 aan mag verbinden is dat de media eigenlijk uitsluitend nog nep nieuws verkondigen. Bang dat men ontdekt dat het al meer als 100 jaar niet anders is dan nep nieuws. Bang dat men de journalistiek gaat vervolgen als zijnde eigentijdse NSBers, bang voor de ondergang van een gehele (nep) nieuwsindustrie.

Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis
die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen. — Barbara Ann Kipfer