Iedereen heeft vijanden, mijn enige vijand, … is de [rover] overheid!

Save as PDF 

mijn vijand de overheid Als je over vijanden spreekt dan zijn dat niet de sportieve vijanden want dan spreek ik liever over de tegenstanders. Over vijanden spreek ik ook niet uit wraakgevoelens, nee mijn vijand is letterlijk een bedreiging in mijn bestaan. Ik moet maatregelen nemen om mijzelf te beschermen tegen mijn vijand. …

Ken jij je vijand eigenlijk wel?

wie is jouw grootste vijand

door inzicht ontstaat uitzicht Door inzicht ontstaat uitzicht.
— Ann Littani

Een vijand is dus iemand of een instelling die andere gedachten of doelstellingen nastreven en deze willen opleggen aan de tegenstanders. In mijn geval is dat dus de overheid die een andere “geheime” agenda nastreven die ik absoluut te vuur en te zwaard zal bestrijden.

De doelstelling van onze overheid is het grotere gedachtegoed van een wereldregering te bekrachtigen. Daarom worden er geheime besprekingen gevoerd over TPP, TTIP en CETA.

Geheime verdragen die slechts een enkel doel nastreven; De multinationals het recht geven om nationale wetgevingen te omzeilen. Het geeft deze bedrijven en banken de absolute wereldmacht. De zogenaamde Nieuwe Wereld Orde [NWO]

Met name Donald Trump moet vrezen voor zijn blazoen. Mocht hij ooit in het verleden iets gedaan hebben dat niet helemaal ‘op de graad is’, dan zal hij net als bij President Richard Nixon met het Watergate schandaal af geserveerd worden. Dat is een stuk makkelijker dan een President vermoorden [Kennedy in Dallas 1963 in opdracht van het CIA]

De spreuk van Ann Littani is er een die ik al sinds jaren in de praktijk toepas;
Door inzicht ontstaat uitzicht.

Door mijn opgebouwde kennis van onze giftige, en gebrekkige voedingsketen ben ik veel bewuster voeding gaan kopen en vooral, zelf kweken op de volkstuin zodat de basis goed is en vooral betrouwbaar. Ik beschouw dit echt essentieels om mijn doelstelling na te streven. 100 jaar oud met kwaliteit van leven. Dr Mercola bracht het al ter attentie deze week; “De gemiddelde leeftijd in de VS is al aan het dalen, een feit dat we niet meer hebben gezien in het westen sinds de tweede wereldoorlog. En wij maar braaf geloven dat onze pensioenleeftijd zal blijven stijgen vanwege het stijgen van de gemiddelde leeftijd. Blijf maar lekker sprookjes vertellen beste overheid!

Ondanks dat ik werkweken ken als ZZPer die vaak ver uitsteken boven wat de gemiddelde werknemer doet heb ik steeds weer moeite de eindjes aan elkaar te knopen in ons mooie geld herverdeel belastingstelsel gebaseerd op een illegaal geld piramide systeem. Ook hier is de roverheid mijn vijand. Ik ben al lang geleden gestopt met mijn verdiensten om te rekenen naar een uurtarief want dat is niet best voor mijn motivatie. Ik troost me met de gedachte dat ik vele streepje voor heb op de MEERDERHEID omdat ik weet hoe ik gezond kan blijven en mijn pensioen zo nog wel kan halen met het geld wat ik nog kan verdienen en niet afhankelijk ben van handje ophouden, ook al kan iedereen daar zelf ook vaak niets aan doen dat dit hen getroffen heeft.

Het grootste gevaar van mijn vijand “de overheid” komt echter letterlijk uit de lucht vallen via Chemtrails. De zwijgzaamheid, het totaal vermijden van dit onderwerp door de overheid getuigd van instemming van deze zwaar criminele activiteiten. Een misdaad tegen de mensheid die letterlijk vele miljoenen mensen beroofd van hun gezondheid en met name van hun bewustzijn. Aluminium, een van de vele schadelijke elementen in chemtrails wordt namelijk gezien als bijdrage aan de ontwikkeling van de hersenziekte Alzheimer.

De vraag is dan, een ziekte of pure vergiftiging?

Ik prijs mij gelukkig dat ik de kennis verworven heb over het nut, de giftigheid en de werkzaamheid van medicijnen. Ik zal altijd de natuurlijke zaken nastreven, medicijnen? Mij niet gezien, veel te gevaarlijk en … het paard achter de wagen spannen. Je wordt niet ziek door een gebrek aan medicijnen maar door een gebrek aan goede voeding. Genetisch belast betekend in de meeste gevallen dat je een overdosis goede voeding en natuurgeneesmiddelen zal kunnen / moeten gebruiken. Een farmaceutisch medicijn is immers niets anders dan een geïsoleerde stof uit de natuur dat chemisch is nagebootst. Natuurlijke medicijnen zijn immers niet te patenteren!

Dan zijn er ook nog hele volksstammen die zich vol laten pompen met de meest giftige stoffen door de dokter bij kanker. Goedgekeurd en met volledige toestemming van de overheid, bewezen dodelijk in 40% van de gevallen binnen 13 weken door deze chemische “therapie”.

wie zijn mijn vijanden

En dan de landen waar men al spreekt van verplichte vaccinaties. Elke vezel in mijn lichaam zou in opstand komen als die waanzin zich op mijn pad zou aandienen.

Het is dus wel handig als je weet, wie je vijand is of hoe deze zich vermomt heeft.

— Henk Mutsaers

P.S. Op 15 maart ga ik stemmen, ik HOOP dat het goed komt anders wordt het wellicht de allerlaatste keer. Forum voor Democratie

 

Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis
die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen. — Barbara Ann Kipfer