Hyperthermie vergroot levensverwachting met bijna honderd procent!


Rinno Heidstra Veel artsen en wetenschappers realiseren zich dat de meest effectieve behandelingen uit de natuur komen. Veel medicijnen zijn dan ook afgeleid van natuurlijke producten. Het is vreemd dat, zoals hoogleraar en oncoloog Casper van Eijk van het Erasmus MC in Rotterdam afgelopen week in de Volkskrant zegt, natuurlijke, veilige, relatief goedkope en effectieve methodes niet in Nederlandse ziekenhuizen mogen worden toegepast.

BIG Pharma bepaalt

celherstel comcept
Oncoloog Casper van Eijk

Het beleid wordt door ‘Big Pharma‘ bepaalt zegt van Eijk in de Volkskrant. ‘Chemo moet worden gebruikt  met hyperthermie, terwijl kurkuma effectiever is’.

Belastende en kostbare aanpak in plaats van natuurlijke en minder dure

Patiënten worden zo onnodig aan agressieve, dure behandelingen blootgesteld. De behandeling moet ook agressief zijn want cellen moeten worden doodgemaakt. Natuurlijke methodes bestrijden geen ziektes maar helpen het immuunsysteem te herstellen. Kurkuma en hyperthermie zijn hiervan twee bekende en goed onderbouwde voorbeelden. Door het samen aan te bieden wordt de werking versterkt. In Duitsland wordt de behandeling vaak met vitamine C en aanvullende ondersteunende middelen gecombineerd.

Kurkuma wordt bij kanker vaak toegepast

kurkuma

Kurkuma is een specerij die in India al duizenden jaren in de dagelijkse voeding wordt gebruikt. De positieve effecten voor de gezondheid zijn wetenschappelijk onderbouwd. Als de zoekwoorden ‘curcuma’ en ‘cancer‘ worden gebruikt bij de medische databank PUBMED, zijn er 733 resultaten. PUBMED is de belangrijkste medische zoekmachine en bevat medische artikelen uit de United States National Library of Medicine, de grootste medische bibliotheek van de Verenigde Staten.  De bijzondere specerij is eveneens bekend om zijn ontstekingsremmende werking en positieve effect bij suikerziekte.

Hyperthermie bij kanker

 

erasmus

Hyperthermie is eveneens een natuurlijke methode. Er wordt gebruik gemaakt van temperatuurverhoging om het immuunsysteem te stimuleren. Bij hogere temperatuur sterven kankercellen eerder af. De positieve effecten en effect op kankercellen is in tienduizenden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd (PUBMED). In 2010 is Martine Franckena afgestudeerd op een onderzoek naar de effectiviteit bij baarmoederhalskanker. Destijds was ze radiotherapeut in opleiding in het Erasmus Medisch Centrum Daniel den Hoed, het oncologische centrum. Zij onderzocht de resultaten in combinatie met stralings- en chemotherapie.

De overlevingskansen stijgen door de hyperthermie met bijna honderd procent!

Uit haar onderzoek bij bijna vijfhonderd patiënten bleek dat de overlevingskans bij de combinatie van hyperthermie en chemotherapie de overlevingskans bijna verdubbelde. De overlevingskans in combinatie met bestraling bleek ook duidelijk te stijgen. De balans is na twaalf jaar opgemaakt. De sterke vergroting van de overlevingskans ging niet gepaard met meer bijwerkingen. De resultaten beter bij een hogere dosis hyperthermie.

Welke soorten hyperthermie zijn er

Er zijn drie soorten hyperthermie; de totale lichaamshyperthermie waarbij het hele lichaam in een ‘hyperthermiebed’ wordt verwarmd, de ‘magnetron’ soort,  die dr. Franckena heeft onderzocht en het lichaam verwarmt door microgolven, en er is een nieuwere vorm, de ‘Oncothermie‘. De laatste vorm van hyperthermie maakt slim gebruik van de eigenschappen van een elektromagnetisch veld en de kennis van tumorcellen. Tumorcellen kunnen zo gericht worden verwarmd. Door de andere eigenschappen van gezond weefsel wordt dat niet verwarmd.

De werkingswijze van de elektromagnetische hyperthermie: oncothermie

 

hyperthermie

Bij deze vorm van verwarming wordt een elektrisch veld gemaakt door twee elektroden. De patiënt ligt op zijn rug op een speciaal bed dat de elektrode bevat en op de plaats van de tumor wordt een flexibele elektrode gelegd. Tussen de elektroden wordt een spanningsveld opgewekt. De elektrische stroom zoekt de weg van de minste weerstand en dat zijn de tumorcellen.

De celwanden van tumorcellen hebben een groot deel van hun weerstand verloren waardoor de stroom juist door deze cellen gaat. De verwarming vindt daarom gericht plaats in de tumorcellen.

Oncothermie is niet belastend

Tumoren worden gericht verwarmd, het omliggende weefsel niet waardoor de temperatuurbelasting op het lichaam duidelijk minder is dan bij de beide andere vormen van hyperthermie.

Meer resultaat door oncothermie

 

oncothermie

Het blijkt dat deze hyperthermie effectiever is dan de andere. Na een behandeling zijn 2,5 keer meer cellen gestorven.

Doelgerichte verwarming

Beide effecten zijn toe te schrijven aan de focus van de hyperthermie. De tumorcellen verzamelen als het ware de warmte energie waardoor een ‘puntwerking’ ontstaat. Gezonde cellen worden niet extra verwarmd.

Bijwerkingen zoals brandwonden zijn uitgesloten

Bij de door mevrouw Franckena toegepaste hyperthermie worden microgolven gebruikt om het weefsel te verwarmen. Om de straling goed te verdelen en brandwonden te vermijden wordt een waterring om het lichaam geplaatst ter hoogte van de tumor. Desondanks zijn brandwonden niet altijd te vermijden. Microgolven, we kennen de straling van de magnetron, verwarmen alle water bevattende stoffen en dus ook alle weefsels inclusief het tumorweefsel. Veel warmte energie gaat zo verloren in gezonde weefsels en moet door het lichaam worden afgevoerd.

Dankzij de voordelen verheugt de oncothermie zich in een stijgende belangstelling

De nieuwe vorm van hyperthermie is minder belastend, effectiever en doelgerichter door de aard van de techniek. De verwarming vindt alleen plaats in de tumorcellen wat het lichaam minder belast, er is geen waterring nodig en brandwonden zijn uitgesloten.

Hyperthermie is wetenschappelijk onderbouwd en erkend

De effectiviteit van hyperthermie is in talloze wetenschappelijke publicaties beschreven. Toch is het in Nederland maar op enkele plaatsen beschikbaar waaronder het Erasmus ziekenhuis en het AMC. In Duitsland wordt hyperthermie in tientallen plaatsen uitgevoerd, in academische ziekenhuizen, klinieken en hiervoor ingerichte arts- en heilpraktikercentra zoals SANULOGIC in Gronau.

Hyperthemie in het Duitse Gronau vlak over de Nederlandse grens

 

gronau

In veel centra wordt voorgeschreven of en op welke wijze de hyperthermiebehandelingen kunnen worden gegeven. In het Duitse Gronau hebben we jarenlange ervaring in de behandeling en begeleiding van kankerpatiënten waarbij het behandelplan in overleg wordt bepaald. De meeste onderzoeken gaan over de combinatie van chemo- en bestraling met hyperthermie. Het spreekt voor zich dat die optie bij ons mogelijk is. Maar we kunnen de hyperthermie ook combineren met andere behandelingen waaronder kurkuma- en vitamine C-infusen en begeleiding op voeding- en supplementengebied.

Samen kiezen we een behandelplan waar u achter staat

Om gezond te worden is vertrouwen in de behandelaanpak van wezenlijk belang. Wij vinden het belangrijk dat u een behandelplan volgt waar u achter staat.

lees meer…. Hyperthermie is aangetoond effectief