Hoe transvetten je geheugen beschadigen

transvetten -Uit voorlopige bevindingen blijkt, dat transvetten in verband worden gebracht met een hoger risico op geheugenstoornissen.- Transvetten kunnen fungeren als een pro-oxidant dat bijdraagt aan oxidatieve stress, die weer cellulaire schade veroorzaakt. – Plantaardige oliën oxideren bij verhitting en wanneer geoxideerd cholesterol en transvetten in de LDL deeltjes binnendringen, worden zij destructief, wat bijdraagt aan de vorming van arteriële plaque in je hersenen.

Door Dr. Mercola
Vertaling: Frank Bleeker
Bron artikel

transvetten beschadigen je geheugen
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Er zijn een aantal verbanden te leggen tussen voeding en dementie en hart- en vaatziekten.
Overmatig suikergebruik, overmatige consumptie van bewerkte glucose-fructosesiroop`, granen en transvetten zijn drie factoren die beide aandoeningen bevorderen. Niet verrassend heeft recent onderzoek uitgewezen dat hart- en vaatziekten de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer, een ernstige en dodelijke vorm van dementie, verhoogt.

Volgens de auteurs, kan vasculaire schade je hersenen aanzetten tot een verhoogde vorming van amyloïde plaque dat een kenmerk is van deze degeneratieve hersenziekte. Plaqueophoping verergert bij stijvere slagaders, zodat het voorkomen van arteriële plaque een kritische factor bij de preventie van dementie kan zijn.

Decennialang werden verzadigde vetten gedemoniseerd als de oorzaak van hart- en vaatziekten. De voedingsindustrie, die reageerde op dergelijke gezondheidsproblemen heeft verzadigde vetten vervangen door transvetten en een hele nieuwe markt van vetarme voedingsmiddelen (maar met veel suiker) werd geboren.
De gezondheid van de Amerikanen is sindsdien sterk gedaald en er is niet te zeggen hoeveel miljoenen mensen door deze fout voortijdig zijn overleden … Wat de zaak nog erger maakt is, dat genetisch gemanipuleerde sojaolie, dat een belangrijke bron is van transvetten, binnenin je lichaam kan oxideren, waardoor schade aan zowel je hart en je hersenen wordt veroorzaakt.

Transvetten verstoppen je aderen en niet de verzadigde vetten
Zoals nu blijkt zijn verzadigde vetten niet de boosdoeners bij hart- en vaatziekten. Die aanname was gebaseerd op gebrekkig onderzoek, waarvan de conclusies geheel onjuist waren. Dokter Fred Kummerow, schrijver van het boek Cholesterol Is Not the Culprit (Cholesterol is niet de boosdoener) heeft tachtig jaar lang onderzoek gedaan naar vetten en hart- en vaatziekten en hij was de eerste onderzoeker die heeft geïdentificeerd welke vetten werkelijk verstopte aderen veroorzaken. December [2013] heeft de The New York Times in een speciaal artikel aandacht besteed aan het onderzoek van Dr. Kummerow dat aantoont dat transvetten (die worden aangetroffen in gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige oliën en vetten) de schuld zijn van het stijgende aantal hart- en vaatziekten. Dr. Kummerow was in 1957 de eerste die een wetenschappelijk artikel over deze samenhang schreef.

Uit voorlopige bevindingen van het onderzoek die werden gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke sessies van de American Heart Association in 2014 blijkt ook dat transvetten in verband worden gebracht met een hoger risico op geheugenverlies. Dit is niet verwonderlijk als je het verband tussen dementie en hart- en vaatziekten in aanmerking neemt. Volgens Time Magazine:

“Het eten van transvetten werd in verband gebracht met een slechter geheugen bij mensen onder de leeftijd van vijfenveertig jaar, zelfs na correctie van geheugen beïnvloedende factoren zoals leeftijd, depressie en onderwijs. Elke gram transvet die per dag werd gegeten werd gekoppeld aan 0,76 minder woorden die men zich kon herinneren. Met andere woorden: Degenen die de meeste transvetten aten, konden zich ELF woorden minder herinneren!”

Een van de auteurs van het onderzoek, Dr. Beatrice Golomb, merkte op dat, omdat het gemiddelde aantal woorden dat wel correct herinnerd werd, 86 was, het verlies van ruim tien woorden ‘een aanzienlijk negatief effect heeft op het functioneren van mensen!’ Het onderzoek stelt, hoewel het nog geen oorzaak en gevolg kan vaststellen, wel dat transvetten kunnen fungeren als een pro-oxidant en dat zij daardoor bijdragen aan stress, die oxidatieve cellulaire schade veroorzaakt. Dit is vergelijkbaar met eerdere bevindingen van Dr. Kummerow die laten zien dat plantaardige oliën oxideren bij verhitting en als geoxideerde cholesterol en transvetten in LDL deeltjes binnendringen, worden zij destructief.

Transvetten 101 (een eenvoudige introductie in transvetten)
Dokter Kummerow, die nu 100 jaar is, is nog steeds actief als onderzoeker en als schrijver. Alleen al in de afgelopen paar jaar heeft hij vier artikelen geschreven. Uit zijn meest recente onderzoek blijkt dat twee soorten vet in ons voedingspatroon verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van hart- en vaatziekten:

1.Transvetten die worden aangetroffen in gedeeltelijk gehydrogeneerde olie.
Qua structuur zijn transvetten synthetische vetzuren; veertien daarvan worden geproduceerd tijdens het hydrogeneringsproces. (Ze zijn niet aanwezig in zowel dierlijke of plantaardige vetten.) Transvetten voorkomen synthese van prostacycline, die nodig is om je bloed te laten stromen. Als je bloedvaten geen prostacycline kunnen produceren kunnen zich bloedstolsels vormen, en kun je ‘ineens, zomaar’ overlijden.

1.Geoxideerd cholesterol wordt gevormd, als meervoudig onverzadigde plantaardige oliën (zoals sojaolie, maïsolie en zonnebloemolie) verhit worden. Deze geoxideerde cholesterol (en niet de cholesterol in en van zichzelf) veroorzaakt verhoogde aanmaakt van thromboxaan – een factor die je bloed doet stollen. Twee van de papers van Dr. Kummerow gaan over hoe deze vetten je bloedvaten verharden en hoe zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van atherosclerose. De The New York Times meldt hierover: “Het probleem, zegt Dr. Kummerow, is niet LDL, ‘de slechte cholesterol’… Waar het om gaat is of de cholesterol en het vet in die LDL-deeltjes zijn geoxideerd… Hij betoogt dat de hoge temperaturen die gehanteerd worden bij het commercieel frituren, inherent veroorzaken dat instabiele meervoudig onverzadigde oliën/vetten oxideren en dat deze geoxideerde vetzuren uitgroeien tot een destructief onderdeel van LDL-deeltjes. Zelfs wanneer zij niet geoxideerd zijn door frituren, kunnen soja- en maïsolie oxideren in het lichaam.”

Je hebt verzadigde vetten nodig voor een gezonde hersenfunctie
Het dieet van onze voorouders was rijk aan verzadigde vetten en bevatte vrijwel geen suiker en niet-plantaardige koolhydraten. Vandaag de dag eten de meesten van ons overmatige hoeveelheden koolhydraten, maar zijn deze ook nog eens geraffineerd en in hoge mate bewerkt.

In het laatste decennium zijn we ook overgegaan op genetisch gemodificeerde (GG) granen en suiker (GG suikerbieten en mais) waarvan de gezondheidseffecten op de lange termijn nooit zijn vastgesteld! Deze onjuiste vet-fobie heeft zonder twijfel een belangrijke rol gespeeld in de dramatische stijging van dementie en andere neurologische aandoeningen, omdat je hersenen niet goed kunnen functioneren zonder vetten. In wezen hebben mensen voor een optimale gezondheid baat bij 50 – 85% van hun dagelijkse inname van calorieën in de vorm van vetten (voor een overzicht van gezonde vetten, zie einde van het artikel) terwijl ze op zoek zijn om hun insulineresistentie op te lossen. Ter vergelijking: de American Heart Association adviseert de inname van verzadigd vet te beperken tot tussen de vijf tot zes procent van de totale hoeveelheid calorieën! Ik twijfel er geen moment aan dat dit triviale, absoluut onvoldoende aanbevelingsniveau bijdraagt aan de slechte gezondheid van heel veel Amerikanen en dat het bijdraagt aan de stijging van zowel hart- en vaatziekten als dementie. Terwijl de inname van transvetten in de periode 1980-2009 met ongeveer een derde is afgenomen, bevat het voedingspatroon van velen nog steeds veel te veel transvetten. Het probleem is, dat zij vaak verborgen zijn. Zelfs producten die zich beroemen op een ‘nul-transvetten’-label, kunnen transvetten bevatten omdat voedingsproducenten niet verplicht zijn transvetten te melden als zij onder een bepaalde hoeveelheid per portie blijven. Het gebruik van belachelijk kleine hoeveelheden per portie is een wettelijk achterdeurtje waarmee het voedselproducenten toegestaan wordt, jou te misleiden over de transvetten in hun producten. Als algemene regel om transvetten te omzeilen geldt, dat je alle voedsel dient te vermijden die gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige oliën of vetten bevatten of daarin gebakken zijn, dus lees heel goed het ingrediëntenoverzicht!

Nog twee aanvullende verontrustende aandachtspunten: Cyclische aldehyden en Acrylamide
Naast de schade door transvetten, vervallen plantaardige oliën en vetten zoals pindaolie, mais-, en sojaolie, als zij verhit worden, tot hoogst toxische oxidatieproducten die cyclische aldehyden genoemd worden. Deze bijproducten kunnen zo mogelijk nog meer schade aanrichten dan transvetten. Omdat dit nog vrij nieuw is zijn nog maar weinigen bekend met dit probleem. Bij dieren oxideren slechts kleine hoeveelheden cyclische aldehyden in LDL-cholesterol en veroorzaken zij een hoge mate van ontstekingen die in verband worden gebracht met hart- en vaatziekten.
Van cyclische aldehyden is ook aangetoond dat zij een toxische shock kunnen veroorzaken bij dieren in de vorm van beschadiging van de maag, wat overeenkomt met de toename van immuun problemen en gastro-intestinale ziekten bij de mens. Als je hierover meer wilt weten, kun je luisteren naar mijn interview met onderzoeksjournaliste Nina Teicholz.

Acrylamide | is nog zo’n uitermate toxisch bijproduct.
Dit komt vrij wanneer zetmeel- of koolhydraatrijke voedingsmiddelen zoals aardappelen en granen bij te hoge temperaturen gebakken of gekookt worden. Frites, chips, koekjes, crackers en granen blijken, als gevolg van het verwerkingsproces dat zij hebben ondergaan, hoge niveaus acrylamide te bevatten. Acrylamide is een bekend neurotoxine en onderzoek op dieren heeft duidelijk bewijs van carcinogene activiteiten aangetoond. Ondanks dat er (nog) geen officiële gegevens zijn over wat bak- braad- en frituuroliën zouden kunnen bijdragen om de vorming van acrylamide tegen te gaan, denk ik dat het heel duidelijk is dat bewerkte plantaardige oliën de gezondheidsrisico’s met betrekking tot voeding die op hoge temperaturen gebakken of gefrituurd wordt, aanzienlijk verhogen. En als we het nu toch over acrylamide hebben: op 7 november jl. heeft het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) genetisch gemodificeerde aardappelsoorten goedgekeurd, die ‘ontworpen’ zijn om bij bakken en frituren minder acrylamide af te geven dan ‘gewone’ aardappelen. Naar mijn mening is dit volslagen waanzin en maakt het de zaak alleen maar erger! Het probleem van transvetten en cyclische aldehyden kan grotendeels worden aangepakt door over te stappen op verzadigde vetten zoals roomboter, kokosolie/-vet en reuzel (varken) of Ossewit (rund) waarvan kokosolie/-vet en reuzel en Ossewit zeer stabiel zijn en prima te gebruiken bij bakken of frituren. Het probleem met acrylamide wordt verholpen door voedsel op lagere temperaturen te bakken of te frituren. Dit zou natuurlijk een enorme klap betekenen voor de bewerkte voedingsindustrie. Dus, in plaats van enkele broodnodige veranderingen aan te brengen in ons voedingssysteem (zoals het afzweren van bewerkte voedingsmiddelen en het meer promoten van biologische, eerlijke voeding) wordt een aardappel zodanig genetisch gemanipuleerd dat hij niet zo veel acrylamide ontwikkelt, waardoor de voedingsindustrie door kan blijven gaan met het produceren van chips en frites die gebakken worden in de hart, hersenen en darmen beschadigende plantaardige oliën, waarvan de meesten ook nog eens genetisch gemanipuleerd zijn (mais en soja), terwijl zij doen voorkomen – en er mogelijk zelfs over opscheppen – dat zij iets gedaan hebben om ons voedsel veiliger te maken…

Het vermijden van bewerkt voedsel is de makkelijkste manier om je gezondheid te beschermen

Volgens Dr. Kummerow kan je lichaam transvetten in ongeveer een maand elimineren, wat op zich heel bemoedigend is. De trieste waarheid is echter dat 95 procent van het voedsel dat de meeste Amerikanen eten, bewerkt is – en alle transvetten zijn in bewerkt voedsel aanwezig – en de cyclische aldehyden en de acrylamide en de genetisch gemanipuleerde ingrediënten en de pesticiden… Dus, als jij je gezondheid, en dan met name die van je hart, je hersenen en je ingewanden wilt beschermen, moet je zoveel mogelijk de bewerkte voeding vermijden (inclusief het meeste restaurantvoedsel), en gewoon weer thuis gaan koken. Gebruik verse, complete en zuivere ingrediënten.

Samengevat beveel ik aan:
1.Vermijd geraffineerde suiker, bewerkte fructose en granen als je insuline en leptine resistent bent.
Dit betekent effectief dat je de meeste bewerkte voedingsmiddelen moet vermijden.
1.Eet een gezond dieet van verse, complete en zuivere producten, bij voorkeur biologisch en vervang de koolhydraten uit granen door:
-grote hoeveelheden groenten
-kleine of middelgrote porties hoogwaardige proteïnen (denk aan biologisch gehouden dieren die in de wei hebben kunnen grazen)
-zo veel gezonde vetten van hoge kwaliteit als je wilt (verzadigde en enkelvoudig onverzadigde vetten van dierlijke en tropische afkomst). Nogmaals: de meeste mensen hebben voor een optimale gezondheid tussen de 50 en 85 procent van hun dagelijkse calorieopname nodig in de vorm van vetten, totdat de insulineresistentie is opgelost.

Bronnen van gezonde vetten die je aan je dieet kunt toevoegen zijn o.a.:

gezonde vetten gezonde vetten 2


Aanvullende dieetrichtlijnen voor het behoud van een gezonde hersenfunctie

Als het komt op het beschermen van je hersenen en het voorkomen van geheugenverlies en dementie, zijn je voedingspatroon en je levensstijl je meest belangrijke bondgenoten. Mijn geoptimaliseerde voedingsplan kan je in dit verband op het juiste pad brengen. Zoals door neuroloog Dr. David Perlmutter, auteur van het boek Grain Brain – Graan Brein, wordt uitgelegd, is de ziekte van Alzheimer een ziekte die voornamelijk stoelt op leefstijl; de twee belangrijkste boosdoeners zijn een overmatige suiker- en glutenconsumptie.

Wees in het bijzonder voorzichtig met genetisch gemanipuleerde ingrediënten omdat ze sterk zijn verontreinigd met de herbicide glyfosaat waarvan wordt aangenomen dat deze nog slechter is dan DDT en DDT werd al gekoppeld aan het ontwikkelen van Alzheimer. Met betrekking tot je voedingspatroon en andere leefstijlfactoren kunnen de volgende aanbevelingen de meest belangrijke zijn voor het behoud van een goede hersenfunctie als je ouder wordt:
•Vermijd geraffineerde suiker en geraffineerde fructose. Idealiter, zul je jouw suikerniveau tot een acceptabel minimum willen beperken en je totale fructose inname onder de 25 gram per dag willen houden, of zelfs zo laag als 15 gram indien je last hebt van een insuline-/leptine resistentie of andere gerelateerde aandoeningen.
•Vermijd gluten en caseïne (voornamelijk tarwe en gepasteuriseerde zuivel, maar geen vet, gemaakt van zuivel, zoals roomboter). Onderzoek toont aan dat je bloed-hersenbarrière negatief wordt beïnvloed door gluten. Gluten maken je darmen ook meer doorlaatbaar, waardoor eiwitten in je bloedbaan terecht komen, waar ze niet thuishoren.

Daardoor wordt je immuunsysteem gevoelig en worden ontstekingen en auto-immuniteit bevorderd, die een rol spelen bij de ontwikkeling van Alzheimer.
•Zorg voor een optimale darmflora door regelmatig gefermenteerd voedsel te eten en/of door het nemen van krachtige pro-biotische supplementen van hoogwaardige kwaliteit.
•Verhoog de consumptie van alle gezonde vetten, inclusief de dierlijke omega-3 vetten. Gezonde vetten die je hersenen nodig hebben voor een optimaal functioneren zijn o.a.: biologisch vlees van gras-gevoede dieren, kokosvet/-olie, olijven en olijfolie, avocado’s, noten, eidooiers van biologische vrije uitloopkippen en roomboter van rauwe melk van gras-gevoede dieren. De inname van grote doses van de omega-3 vetten EPA en DHA zijn ook behulpzaam voor het voorkomen van celschade als gevolg van de ziekte van Alzheimer, waarbij de voortgang wordt vertraagd en het risico dat je deze ziekte krijgt wordt verminderd.
•Verminder je algehele calorieconsumptie en/of vast met tussenpozen totdat insulineresistentie is verholpen. Ketonen worden gemobiliseerd wanneer je koolhydraten vervangt door kokosvet/-olie en andere bronnen van gezonde vetten. Met tussenpozen vasten is een krachtig hulpmiddel om je lichaam een ‘por’ te geven om het eraan te herinneren hoe je vet moet verbranden en de insuline-/leptine resistentie te verhelpen die in belangrijke mate kan bijdragen aan de ziekte van Alzheimer. Om hier meer over te weten te komen: lees het voorgaande artikel.
•Verbeter het magnesiumniveau in je lichaam. Voorlopig onderzoek suggereert een sterke afname van de symptomen van Alzheimer bij een verhoogd magnesiumniveau in de hersenen.
•Eet een voedzaam dieet, rijk aan foliumzuur. Groenten zijn zonder twijfel de beste bron van folaten. We zouden allemaal, iedere dag, voldoende rauwe groenten moeten eten. Vermijd supplementen als foliumzuur, dat de inferieure vorm van folaten is.
•Beweeg regelmatig. Er wordt beweerd dat beweging kan aanzetten tot een verandering in de manier waarop de amyloïde precursor eiwit gemetaboliseerd wordt, wat dus kan leiden tot het vertragen van het ontstaan en de progressie van Alzheimer. Bewegen verhoogt ook de waarden van BDNF (brain derived neurotropic factor) en een eiwit, PGC-1alpha.

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met Alzheimer minder PGC-1alpha in hun hersenen hebben, en cellen die meer van dit eiwit bevatten produceren minder van de toxische amyloïde eiwitten die in verband worden gebracht met Alzheimer. Ik zou je sterk willen aanraden mijn Peak Fitness Technique te bekijken voor mijn specifieke aanbevelingen.

•Optimaliseer je vitamine D-niveaus door een veilige blootstelling aan de zon. Voldoende vitamine D is noodzakelijk voor een goede werking van het immuunsysteem tegen ontstekingen die geassocieerd worden met de ziekte van Alzheimer.
•Vermijd en elimineer kwik uit je lichaam. Tandheelkundige amalgaamvullingen, die 50% kwik per gewicht bevatten, zijn één van de belangrijkste bronnen van toxiciteit door zware metalen. Je moet echter goed gezond zijn voordat je deze vullingen laat verwijderen. Als je eenmaal gewend bent aan het volgen van voedingspatroon zoals omschreven in mijn geoptimaliseerde voedingsplan, kun je het kwik detox-protocol volgen en vervolgens een biologische tandarts zoeken die je amalgaamvullingen verwijdert.
•Vermijd en elimineer aluminium uit je lichaam. Zaken die aluminium bevatten zijn o.a.: deodoranten, sommige antiaanbaklagen in pannen, vaccinadjuvantia, etc. Voor tips over hoe aluminium te ontgiften, zie mijn artikel: Eerste Case Study toont direct verband tussen de ziekte van Alzheimer en aluminium toxiciteit.
•Vermijd griepvaccinaties omdat de meesten zowel kwik als aluminium bevatten. Dit zijn bekende neurotoxische en immunotoxische stoffen.

Vermijd anticholinergica en statines. Van medicijnen die acetylcholine blokkeren, een neurotransmitter in het zenuwstelsel, is aangetoond dat zij het risico op dementie verhogen. Deze medicijnen omvatten bepaalde nachtelijke pijnstillers, antihistaminica, slaapmiddelen, bepaalde antidepressiva, medicijnen om incontinentie te beheersen, en bepaalde verdovende pijnstillers. Statines zijn bijzonder problematisch omdat ze de synthese van cholesterol onderdrukken, het co-enzym Q10 en neurotransmitter precursors in de hersenen afbreken en adequate levering van essentiële vetzuren en vet oplosbare antioxidanten naar de hersenen voorkomen door remming van de productie van de onmisbare drager biomolecuul bekend als low-density lipoprotein (LDL).

Voor meer informatie raadpleeg de links in het orginele artikel (Engelstalig) Bron artikel