Hoe Hoger de Klim, hoe Beter het Uitzicht

white rose revolution Als we nog in onze veilige moederschoot verblijven, zijn we één met de oorspronkelijke essentie.

In onze essentie zijn we als pasgeboren kinderen. We doen instinctief wat voor ons goed is, zonder er zelfs over te denken. We hebben onvoorwaardelijk vertrouwen in ons milieu en in anderen.

Er is geen conflict tussen onze gedachten, onze emoties en onze instincten.

hoe hoger de klim hoe beter het uitzicht
Naarmate onze levens vorderen, verandert onze persoonlijkheid. We verliezen de oeroude onschuld, omdat we gedwongen worden om volwassen te worden in een maatschappij die ons van individualiteit en vrije keuze ontneemt. Onze essentie wordt geleidelijk veranderd door milieu, werk, relaties en de dingen die ons worden aangedaan en de dingen die we anderen aandoen. In ons leven zijn we tegelijkertijd slachtoffers en daders, onschuldig, maar toch verantwoordelijk. Tijdens onze levensreis worden we van onze essentie, afkomstig van onze ‘ware zelf’ vervreemd. Deze vervreemding kan ertoe leiden dat het leven nutteloos of zinloos wordt, een bron van lijden.

Elk mens is in een levenslang proces van ontwikkeling naar hogere vormen van bewustzijn. Veel echter, zitten vast in hun eigen gevangenis, in de zelfopgelegde geestelijke bevalling. Uiteraard komt het leven met veel ups en downs, met ongelukken en rampen uit elke hoek. Maar hoewel sommige calamiteiten onvermijdelijk zijn, vallen veel voor een vervormde visie, een bevooroordeeld oordeel dat door onze eigen omgeving wordt beïnvloed.

Wegwijzers wijzen de weg, maar u moet zelf de reis ondernemen.

Veel van de zogenaamde calamiteiten in het leven zijn het gevolg, niet alleen van de omstandigheid, maar van onze eigen kardinale zonden. Toorn, afgunst, trots en ga zo maar door. Onze gulzigheid doodt dieren en bossen. Onze agressiviteit en angst hebben geleid tot oorlog en de wapenwedloop. Woede en hebzucht leiden tot vernietiging en hongersnood. Luiheid, of beter nog, onverschilligheid, zorgt voor veel kwaad in deze wereld, want zoals Edmund Burke’s beroemde spreekwoord luidt: “Alles wat nodig is om het slechte te laten slagen, is dat goede mensen niets doen.”

De vraag is, of en hoe wij onze belemmeringen kunnen overwinnen, hoe onze daden in overeenstemming zijn met de Goddelijke, spirituele wetten van ons levenspad, en of wij onze energieën op een positieve manier uiten?

Heeft U gevoelens, of hebben Uw gevoelens U?

Onze innerlijke begeleiding helpt moralisme te onderscheiden van ware moraliteit, schuldige gevoelens van feitelijke schuld, valse trots van echte kracht. Laat wat goed lijkt en probeer terug te keren naar onze essentie. Onze essentie van onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen en in harmonie met onze gedachten, emoties en onze instincten. Zoals Joseph Campbell ooit zei: “Het beste dat we kunnen doen is leunen naar het licht. Dat wil zeggen, het licht aansteken, en wat het licht is, is dat, van de harmonieuze relaties die voortkomen uit mededogen, met het lijden, met het begrip voor de andere persoon.”

Het pad van het leven is een eenzaam pad, maar er zijn gidsen, raadgevers, ziel en geweten. We zijn nooit alleen, zelfs niet in onze eigen zoektocht. Want nogmaals van Joseph Campbell: ‘We riskeren en bewandelen het avontuur niet alleen, want de helden van alle tijden zijn ons voorgegaan. Het labyrint is goed bekend. We moeten alleen het pad van de held volgen. En waar we gedacht hebben een gruwel te vinden, zullen we God vinden. En waar we denken te hebben gedood, zullen we onszelf doden. Waar we hadden gedacht om naar buiten te reizen, zullen we in het centrum van ons eigen bestaan komen. En waar we dachten alleen te zijn, zullen we met de hele wereld zijn. ‘

Wij mensen hebben allemaal gevoelens, emoties, gedachten, in het verleden, nu, en in de toekomst, overal in de wereld, van Azië tot Noord-Amerika, daarom zijn we uniek, maar ook weer niet. Wij zijn allemaal ongeborenen geweest, hebben allemaal in de buik van onze moeder gezeten, hebben allemaal hetzelfde bloed en uit de Aarde zijn wij geboren en in de Aarde zullen wij wederkeren. Het is hoe wij met het leven omgaan en welke keuzes wij maken.

Reik elkaar de hand, help elkaar, stimuleer elkaar. Deze tijd, boven alle andere tijden, heeft ons mededogen, onze creativiteit en onze neiging tot liefde nodig. Alleen wanneer we echt onze hand uitreiken, kunnen we een wereld zonder oorlogen creëren, waar de liefde de basis vormt voor een nieuwe maatschappij waar we respectvol samen leven, waar gelijkheid van toepassing is en respect voor alles wat leeft.

Als wij het contact verliezen of verloren hebben met de wijsheid van ons hart, met onze ziel, onze liefde, helpt niets. Als wij liefhebben is de rest overbodig. Laten wij de liefde binnen ons, niet gevangen zetten of houden en laten wij die liefde vrijlaten in de wereld. In deze wereld waar donkerte toeneemt en waar liefde de enigste remedie is. Liefde verdrijft alles.

Zoals het Evangelie van Thomas zegt: “Het Koninkrijk van de Vader is over de Aarde verspreid, en de mensen zien het niet.” Het is hier, hier en alles wat we moeten doen om het te zien, is om onze ogen te openen. Hoe hoger de klim, hoe beter het uitzicht.

Zoekend naar jezelf, is anderen beter begrijpen. (L.A.)

Lanaria Amberkira, 01-05-2017


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |