Het Trump-fenomeen

het Trump fenomeen Eigenlijk ben ik wel zo ontzettend moe van Donald Trump, dat ik er bijna geen zin meer in heb om nog een artikel aan deze man te wijden.

Bijna geen zin houdt echter in dat er nog wel een klein beetje zin aanwezig is. Dat is net genoeg om dit artikel, voor mij het voorlopig laatste dat ik aan hem besteed, uit mijn toetsenbord te rammelen.

het Trump Fenomeen

Moe van Trump

Alleen al het feit dat hij wereldwijd zo de aandacht op zich heeft weten te vestigen, doet je haast afvragen of er nog wel een werkelijkheid is zonder Trump. In de afgelopen jaren is vaak getoond dat alle in de media gehypte zaken, dienen om de aandacht van andere politiek/economische en vooral ook menselijk spirituele zaken af te leiden. De andere zaken worden op de achtergrond geconstrueerd en gefabriceerd en komen dan ineens als een volkomen verrassend duveltje uit een doosje tevoorschijn. Het overrompelende, paniek en chaos veroorzakend effect is dan des te groter. Er wordt met onze geest gespeeld, in ieder geval als wij dat toelaten.

Trump heeft zijn tijdens de verkiezingscampagne gepresenteerde imago voor de komende jaren wel stevig weten neer te zetten. En dat is nu precies de essentie van dit hele Trump-fenomeen. Het gaat om het vestigen van zijn innerlijk leeg, maar uiterlijk financieel welgevulde imago. Het is een wezenlijk kenmerk van een narcist die Trump zonder twijfel is, dat het uiterst belangrijk wordt gevonden om het eigen op oppervlakkigheid en uiterlijke schijn gefundeerde zelfbeeld aan de buitenwereld op te dringen. Dat beeld is bedoeld om indruk te maken op mensen, maar eigenlijk om de totaal innerlijke leegte en gebrek aan vernieuwende visie mee te verhullen. Narcisten zijn meesters in het indruk maken met waar ze allemaal goed in zijn en met wat hun niet evenaarbare ‘kwaliteiten’ zijn. Een smet op dat imago kan hen in woede doen ontsteken en van zich af doen slaan.

Narcisten eigenen zich de vrijheid toe om zelf van alles aan sociaal onacceptabels te doen dat ze een ander niet toestaan. America First houdt op een basaal niveau dus in, Trump First! Het op een intensieve manier voor langere tijd met een narcist om te moeten gaan kan op den duur leiden tot een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), dat veel tijd vraagt om te kunnen worden geheeld. Ik heb dit zelf in mijn privéleven in de praktijk mogen ervaren. Daarnaast heb ik jaren in de psychiatrie gewerkt en dit soort geestelijke afwijkingen dus veelvuldig mogen observeren. Dat ik het in de omgang met mensen in mijn dagelijkse leven niet altijd meteen heb herkend en er dus voor gevallen been, maakte deel uit van mijn leerschool en bewustzijnsontwikkeling. Een kwestie van voortschrijdend inzicht dus.

Indruk maken

De indruk makende en verblindende kwaliteiten van een narcist zijn vooral gebaseerd op een mooi misleidende verpakking, waarin liegen en bedriegen de fundamenteel inhoudelijke karaktertrekken zijn. Ze zijn de slaaf van het door henzelf opgeblazen ego. Narcisten zijn echter niet op hun negatieve gedrag aan te spreken. Achteraf ontkennen, verdraaien en legitimeren ze het. Gelijksoortige karaktertrekken kan men ook waarnemen in de psychopathologie van psychopaten. Beide geestelijke stoornissen hebben een verwantschap met elkaar, hoewel niet iedere narcist per definitie een psychopaat hoeft te zijn. De Amerikaanse presidentsverkiezingen laten zien dat er altijd kandidaten naar voren worden geschoven, die één van beide geestelijke stoornissen vertonen.

Het kan ook niet anders, want de Amerikaanse grootheidswaan is gebaseerd op die beide geestelijke afwijkingen. Evenals die van het Zionistische Israël. Het huidige wereldwijde slavensysteem kan zichzelf ook niet anders in stand houden, dan door alleen maar exacte kopieën van dat systeem in de vorm van willoze en geestelijk gestoord (mis)leidende marionetten aan te bieden. Marionetten die telkens weer ‘nieuw leven’ weten te pompen in een misleidend democratische illusie. Daarmee versterken ze bij mensen het gevoel dat men een vrijheid van keuze heeft.

“None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free”
Goethe

Leren van de geschiedenis en (mis)leiders

Aangezien we leven in een onmenselijk door psychopaten en narcisten beheerd maatschappelijk systeem, zijn we gedoemd om het systeem door eindeloos zich herhalende patronen mee in stand te helpen houden. De basis van dit mechanisme is, dat mensen de lessen van de geschiedenis niet willen leren. Men is niet bereid om naar zichzelf te kijken om te ontdekken, dat men telkens weer valt voor uiterlijke hoop biedende (mis)leiders.

“Those who don’t study history are doomed to repeat it. Yet those who do study history are doomed to stand by helplessly while everyone else repeats it.”
(auteur onbekend)

Mensen blijven uit onmacht en angst maar geloven dat de redding in de buitenwereld te vinden is. Velen weten niet hoe men met het eigen leven, de daarin aanwezige onmacht en afhankelijkheid om moet gaan. Een beetje indruk makende (mis)leider, die hen een strohalm biedt om zich aan vast te klampen, wordt dan ook al snel door hen aanbeden en gevolgd. Trump is een sekteleider en vele van zijn volgelingen hebben hem op een voetstuk gezet. Vele sekteleiders hebben door hun manipulerende invloed grote groepen mensen tot een massale zelfmoord gedreven. Het zogenaamde Lemmingsyndroom, dat gebaseerd is op het Stockholmsyndroom, het uit overlevingsdrang houden van de onderdrukkers.

beoordeling

Naaststaande afbeelding, die ontleend is aan de bizarre omslag van The Economist voor 2017, geeft niet zozeer aan dat zij Trump tot wereldleider willen maken, wat overigens wel de naamsbetekenis van Donald is. Maar veeleer dat de heersers van deze planeet gebruik willen maken van het geestelijk gestoorde karakter van deze man. Omdat zij menen dat hij met die innerlijke opmaak momenteel de meest passende marionet is om hun doelen mee te verwerkelijken. De heersers van deze planeet doen dat met de gehele mensheid. Door haar met dialectisch gefundeerd sociale beïnvloedingsprogramma’s, mindcontrol en angst aanjagende zaken te bestoken, leiden ze de mensheid naar de volledige afgrond van chaos en een totale uiterlijke en innerlijke controle. Ze hebben de mensheid zelfs zo weten te manipuleren, dat zij er ook nog zelf aan meewerkt.

“Thus the Illuminati have a monopoly over our minds. By controlling both Left and Right, education and the mass media, the Masonic Jewish billionaires ensure that the masses are tractable. As the late great Alan Stang warned, the Tea Party is a psy-op meant to channel the Patriot Movement into the Left VS Right matrix.”(1)

Geloven jullie nu echt dat Trump met zijn multi-miljarden dollars een werkelijke bedreiging vormt voor de Rothschilds, die het gehele financiële systeem in deze wereld beheren en daardoor de meest machtigen op aarde zijn? Het is niet Trump die boven op de aardbol zit, maar de Rothschild-clan die hem daar heeft neergezet. Trump zit dus op schoot bij de Rotschilds. Door Trump af te schilderen als een bedreiging voor het establishment, hebben de Rothschilds precies datgene gedaan wat ze altijd hebben gedaan, namelijk een hen aan het zicht ontrekkend rookgordijn om zich heen geschapen.

Vergelijking met Hitler

De vergelijking van Trump met Hitler is enerzijds totaal misplaatst en wordt gebruikt om weer een nieuw opgeklopt dialectisch vijandsbeeld te scheppen. Met Putin deed men hetzelfde, evenals met vele anderen.

voorpagina's the economist

Maar anderzijds kan men wel parallellen trekken met de jaren ’30 van de vorige eeuw, de tijd dat Hitler door westerse financiers in het zadel werd geholpen. Ook toen was er een al jaren durende economische crisis en ook toen was er in Duitsland een door WOI en het Verdrag van Versailles ontstane sfeer van hopeloosheid, onmacht en wil om daaruit te komen. De volksmennerij van Hitler wist daar perfect op in te spelen en daardoor het grootste deel van het Duitse volk achter zich te scharen tegen de Joden en het Angelsaksisch elitaire bankwezen. Het verschil met Trump in deze is, dat hij geen eenheid maar verdeeldheid zaait binnen de Amerikaanse bevolking. Daar valt bij op te merken dat we nu in een andere fase leven van de NWO-agenda en Amerika en Trump een andere rol hebben te spelen dan Duitsland en het Duitstalige Midden-Europa. Overeenkomst is dat ieder nationalistisch gefundeerde superioriteit om zeep geholpen moet worden, om die ene geglobaliseerde wereld met één regering, één (digitale) munteenheid en één (satanisch geïnspireerd) geloof te kunnen verwerkelijken.

Ook Trump zegt zich tegen het establishment af te willen zetten. Hij leunt echter wel zwaar op een aantal ex-bankiers van Goldman Sachs, de meest criminele vertegenwoordiger van de Rothschilds in de VS. Zij zijn niets meer en minder dan de ultieme vertegenwoordigers van dat establishment. In feite wilde Hitler geen oorlog met Engeland(2), maar werd er voor een belangrijk deel door de Angelsaksen toe geprovoceerd. Hij wist het land met grootschalige infrastructurele projecten (Autobahnen) en industrialisering (staal-, auto- en oorlogsindustrie) economisch weer uit het moeras te trekken. De al min of meer beantwoorde vraag blijft natuurlijk, waar hij de financiën daartoe vandaan haalde. Trump wil door meer werkgelegenheid te scheppen ook zijn land uit het moeras trekken. Eveneens wil hij geen oorlog met Rusland, maar wel met Iran en China. Vanwege de alliantie tussen die drie landen zal Trump in een oorlog met Rusland gemanoeuvreerd worden. Zo zal ook hij, evenals zijn voorgangers, een marionet blijken te zijn van de bankiers en het militair industrieelcomplex.

Deutschland über alles in der Welt en America First

De huidige situatie in de VS lijkt in vele opzichten op die van Duitsland in de jaren ’30. Het land staat economisch door haar schuldenlast(3) van bijna 20 biljoen dollar (20 met twaalf nullen) al bijna op de bodem van de economische afgrond. Trump beloofde Amerika dus uit het moeras te trekken en haar weer groot te maken, door haar op de eerste plaats te zetten. Maar klinkt het Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, nu echt zo anders als het America First, America First? Trump’s werkelijke bijdrage zal mijns inziens zijn dat de bodem van de afgrond voor Amerika bereikt zal worden. De bankiers en het militair-industrieelcomplex zullen daar echter alleen maar beter en machtiger van worden, zoals ze dat ook deden van WOII, de Koude Oorlog en alle andere oorlogen. Het schijnt een economische wetmatigheid te zijn dat in slechte tijden er altijd een oorlog gevoerd wordt, om de mensen mee bezig te houden en de slaven mee in het gareel te krijgen. Verder is het van wezenlijk belang dat door corruptie binnen de politiek en bij verkiezingen, mensen zo gedesillusioneerd gaan worden dat ze het gehele misleidend democratische systeem gaan verwerpen en om een sterke leider gaan schreeuwen. Trump heeft al wat trekken laten zien van zo’n ‘sterke’ (mis)leider.

Veel van wat hij heeft geschreeuwd tijdens zijn campagne is al met de wind verwaaid. Een tegenargument van Trump-aanhangers is hierbij vaak dat hij het wel heeft waargemaakt om het TPP handelsverdrag in de prullenbak te gooien. Dat was natuurlijk gemakkelijk scoren, want dat verdrag was voor zijn benoeming al op sterven na dood. Ga er maar vanuit dat als Trump de eliteagenda volledig heeft helpen uitrollen, er geen handelsverdragen meer nodig zijn. Alles zal ons door de strot worden geduwd, want de fake parlementaire besluitvormingen en goedkeuringen zullen er dan al helemaal niet meer toedoen. We zien sinds Obama al dat het Congress buiten spel wordt gezet door een lawine aan decreten van de president, de zogenoemde executive orders. In de eerste twee weken van zijn presidentschap heeft Trump laten zien dat in versterkte en versnelde vorm door te willen zetten. Dit wordt door velen maar geaccepteerd en goedgepraat, maar stel je nu eens voor als iets dergelijks hier door Rutte, Wilders of Willem-Alexander zou worden gedaan.

Trump en de NAVO

Tijdens zijn campagne roeptoeterde Trump dat de NAVO achterhaald is (NATO is obsolete). Nu hij president is, heeft hij duidelijk gemaakt dat de VS de NAVO nog steeds serieus neemt. Hij heeft onlangs meermaals aangegeven, dat hij de NAVO wil blijven steunen. Alle leden zullen dan echter wel een evenredig financiële bijdrage moeten leveren aan de door de Amerikanen veroorzaakte oorlogen tegen de door de Amerikanen geschapen vijanden(4). Onder zijn nieuwe presidentschap gaan de troepenverplaatsingen naar Oost-Europa gewoon door(5). Dus ook hier laat Trump zien slechts oude wijn te zijn, die is overgoten in een nieuwe zak.

Trump en Israël

Obama deed gedurende zijn presidentschap alsof hij op een gespannen voet met Netanyahu was komen te staan. Dit was echter slechts een poging om het geopolitieke marionettentheater van een extra dramatisch effect te voorzien. Ondertussen bleef de Amerikaanse geldkraan miljarden dollars naar de Israëlische defensie laten stromen, in de vorm van financiële en militair materiële ondersteuning. Trump heeft zijn hart verpand aan Groot Israël. Hij heeft onomwonden zijn steun aan Israël, haar nederzettingenpolitiek en haar anti-Palestijns genocidale beleid uitgesproken. Alleen al vanwege dit gegeven, zou ieder zichzelf respecterend mens op moeten roepen om Trump in preventieve hechtenis te plaatsen. Want zijn immigratieban van immigranten uit zeven landen, heeft duidelijk gemaakt dat deze gericht is op het ondermijnen van de Arabische moslimwereld en het versterken van de grootheidswaan van het Zionistisch gefundeerde Israël. Het ging hierbij om vijf landen in het Midden-Oosten, aangevuld met Soedan en Somalië in Afrika. Dit zijn nu juist de landen waar voormalig generaal Wesley Clark ooit in een interview over zei, dat de VS die kapot wilde maken. Clark noemde ook Libanon, dat nu vervangen mag worden door Yemen.

Trump en terrorisme

De door Trump aangegeven reden om zijn immigratieban af te kondigen was onder andere, het voor potentiële terroristen onmogelijk maken om de VS binnen te komen. Het bizarre is echter dat hij bij zijn lijst van landen in het Midden-Oosten juist die landen heeft uitgesloten van een ban, die de grootste terrorisme bevorderende en ondersteunende factoren in dat Midden-Oosten zijn. Dit zijn Israël en Saoedi Arabië. Daarnaast nog enkele andere vazalstaten aan de Perzische Golf. Met zijn zeer slecht voorbereide en uitgevoerde commando-inval in Yemen heeft Trump bewezen dat hij ook op dit vlak bereidt is het Amerikaans overzeese terrorisme voort te zetten. Dit was zijn eerste daad, die het kort na zijn aantreden bevestigde. Het was een door hem goedgekeurde aanval met paratroepen en gevechtshelikopters op een dorp in Yemen. In dat dorp zouden zich vermeende Al CIAda-strijders bevinden. Bij deze aanval kwamen meerdere burgers om, waaronder acht vrouwen en acht kinderen. Bedenk daarbij wel dat de VS eind jaren ’70, onder president Carter, Al CIAda zelf heeft geschapen. Met als één van de doelen om deze als een geopolitiek wapen in latere jaren in te kunnen zetten.

Trump heeft dus zijn eerste door hem geïnitieerd satanisch bloedoffer achter de rug. Dit zal hem in ieder geval vanuit die hoek de credits geven, om zijn satanische marionettenrol verder te mogen spelen. Hij zal nog meer bloed mogen laten vloeien. Onder andere door vrolijk verder te gaan met het leveren van wapens aan het oorlogsmisdadige regime in Saoedi Arabië(6) en zijn steun aan Israël. Daarmee heeft hij als president zijn handen al ruimschoots in menselijk bloed gedrenkt en heeft dan ook alle recht op een eerlijk proces voor een oorlogstribunaal. Trump and all the rest of those narcissistic psychopaths for jail!

Kritische geluiden

Tijdens de verkiezingscampagne hebben de reguliere media openlijk de kant gekozen van Hillary Clinton en daarmee een anti-Trumpstemming gecreëerd. Zij hebben daarmee op geniaal dialectische wijze kritiek van authentiek onafhankelijke denkers en voelers erg moeilijk gemaakt. Want iedere kritiek op Trump wordt daarmee in het links feministisch, cultureel marxistisch kamp geplaatst. Alsof ieder mens door zijn visie op de wereld zichzelf in een politiek links/rechts-schema moet proppen, aan de hand waarvan hij wel of niet serieus te nemen is en wel of niet moet worden afgeserveerd en/of buiten- en eventueel opgesloten. In mijn beleving draagt dit allemaal alleen maar bij aan een steeds grotere waanzin in deze wereld. Daarbij wordt totaal voorbij gegaan aan het menselijke in de ander en wordt deze enkel op zijn visie en denkbeelden be- en/of veroordeeld. Onlangs heb ik zelf nog mee mogen maken dat een voorheen vruchtbare samenwerking, door de ander vanwege mijn visie op dit onderwerp abrupt werd afgebroken en hij niet meer met mij wilde communiceren. Voornamelijk omdat hij niet meer tegen mijn visie kon. Het leverde hem te veel en te sterke irritaties op. Dit is in feite een nogal triest gebeuren, waarbij mensen laten zien dat ze niet willen groeien in hun bewustzijn. De wereld in zwart/witschema’s van denkconcepten op te delen, mag voor velen aantrekkelijk zijn en overzichtelijk, het is echter geen basis voor menselijke samenwerking!

Er is nog een andere werkelijkheidsvisie op mens en wereld mogelijk, die buiten alle kunstmatig dialectisch vormgegeven politieke concepten een bestaansrecht heeft. Het is de menselijke visie! Deze stelt de individueel krachtige gemeenschapsmens centraal. Ze gaat er ook vanuit dat het scheppen van een nieuwe cultuur niet gebaseerd kan zijn op kunstmatig gepolariseerde politieke overtuigingen, die alleen maar strijd en uitsluiting opleveren. In mijn visie bevindt de mensheid zich nu, biografisch gezien, aan het eind van de puberteitsfase. Gedurende die fase is het gezond en passend om zich af te zetten tegen uiterlijke autoriteiten, om daarmee gaandeweg de eigen innerlijke autoriteit te ontmoeten en deze vorm te geven in het verdere leven.

De waanzin van onze tijd laat echter zien, dat velen in deze puberteitsfase fase willen blijven hangen en niet door willen groeien naar volwassenheid. Ze willen niet volwassen worden. Ze hebben zich zodanig met hun eigen eenzijdige overtuigingen geïdentificeerd, dat iedere bedreiging daarvan moet worden bestreden en het liefst geëlimineerd. Daarmee werpen ze zichzelf dus juist op als een uiterlijke autoriteit waar we nu niet meer op zitten te wachten. Ze blijven zelf door hun voorliefde voor een bepaalde kamp(mis)leider aan een uiterlijke autoriteit hangen. Deze wordt als projectiescherm gebruikt voor al de in het eigen leven niet vervulde behoeften en verlangens. Ze weigeren om deze in zichzelf te willen vervullen. Daardoor blijven ze uiterst manipuleerbaar in het geopolitieke theater van telkens weer als nieuw gepresenteerde messiaanse politieke acteurs. In feite weigeren zij het om zichzelf in hun diepste wezen te willen kennen.

Tegenwerping

Men zou bij het bovenstaande tegen kunnen werpen, dat ik mij in dit artikel ook puberaal opstel en me tegen Trump en zijn volgelingen afzet en hem geen eerlijke kans wil geven om zichzelf van zijn goede kant te laten zien. Het enige dat ik daarnaast wil stellen is, dat ik in mijn 59-jarige loopbaan op deze planeet al zoveel nieuwe heilbrengers op het toneel heb zien verschijnen, die uiteindelijk allemaal volksmenners bleken te zijn om de menselijke kudde naar een andere weide te leiden. Bij aankomst in die weide blijken ze echter misleid te zijn en via een verwarrende omweg weer terug naar dezelfde weide te zijn geleid. Het gras is overal altijd groener dan bij jezelf! Ik wil mij tegen niemand afzetten, ook niet tegen Trump. Ik weiger het echter om partij te kiezen voor wie dan ook en me te laten verleiden tot het volgen van een uiterlijke messias. Mijn levensopdracht is om voor mijzelf te blijven denken en mijn eigen intuïtie en gevoel als uitgangspunt te nemen. Dus trouw aan mijzelf te blijven. Dat dit misschien een sociaal isolement oplevert, so be it. Liever onafhankelijk alleen, dan afhankelijk op te gaan in een gedragsregulerende groep.

De vrije geest volgt het pad van de eenzame wolf!

Gaande die weg van de eenzame wolf komt men uiteindelijk vanzelf weer gelijkgestemden tegen, die even onafhankelijk denkend en intuïtief zijn. Zo kwam ik een videoregistratie tegen van Pink Floyd’s nummer “Pigs (Three Different Ones)”. Het werd tijdens een concerttournee in oktober 2016 door de VS en Mexico door Roger Waters en een band uitgevoerd. Waters laat daarin op beeldende wijze zien hoe hij tegen Trump aankijkt. Op het imposante decor werden aan het eind van het nummer de volgende opmerkelijk narcistische uitspraken van Trump geprojecteerd.

“I think apologizing´s great thing, but you have to be wrong. I will absolutely apologize, sometime in the hopefully distant future, if I’m ever wrong.”

“A nation without borders is not a nation at all. We must have a wall.”

“I was down there and I watched our police and our firemen, down on 7-eleven, down at the World Trade center, right after it came down.”

“I have a great relationship with the blacks. I’ve always had a great relationship with the blacks.”

“My IQ is one of the highest – and you all know it! Please don’t feel so stupid and insecure: It’s not your fault. “

“I’m not schmuck. Even if the world goes to hell in a handdabasket, I won’t lose a penny.”

“You know, it really doesn’t matter what the media write as long as you’ve got a young, and beautiful, piece of ass.”

“If Ivanka weren’t my daughter, perhaps I would be dating her.”

“I could stand in the middle of Fifth Avenue and should somebody, and I wouldn’t lose any voters.”

“It’s freezing and snowing in New York – we need global warming!”

“The wall will go up and Mexico will start behaving.”

“The point is, you can never be to greedy.”

“The beauty of me is that I’m very rich.”

Als tegenwicht nog maar weer eens het bekende citaat van Ghandi weergegeven:

“Er is genoeg voor ieders behoeften, maar niet genoeg voor ieders hebzucht.”

De muur die Trump aan de Mexicaanse grens wil bouwen, is een veruiterlijkt symbool voor de muur die hij om zichzelf heen heeft gebouwd. Hij is daar erg goed in en heeft immers jaren lang in de bouwwereld gezeten. Het is tevens een veruiterlijkt symbool voor de muur die de VS tussen haar en de rest van de wereld heeft gebouwd, waarachter ze zich uit haar angst voor de rest van die wereld kan verschansen.

Tot besluit wil ik nog aangeven:

Laat je door niemand iets wijs maken.
Dus ook niet door mij!

Arend Zeevat

8 januari 2017

Bronnen en verwijzngen:

(1)https://www.henrymakow.com/koch.html
(2)https://www.henrymakow.com/000369.html
(3)http://www.usdebtclock.org/
(4)https://www.rt.com/usa/376504-trump-military-base-remarks/
(5)http://www.reuters.com/article/us-nato-russia-idUSKBN15E1LA , https://sputniknews.com/world/201611101047279319-donald-trump-nato-pentagon-changes/
(6)http://presstv.ir/Detail/2017/02/08/509614/Trump-set-to-OK-arms-sales-to-Saudi-Bahrain

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand