Het pad van de eenzame wolf

de eenzame wolf Het begrip eenzame wolf is in de laatste jaren van georkestreerde valse vlag aanslagen, waanzinnig publieke schietpartijen in de VS en daarvoor bij politieke moorden (de Kennedy’s, Martin Luther King en Olof Palme), volledig in haar tegendeel omgetoverd. Het is, evenals vele andere oorspronkelijk authentieke begrippen, door de heersers van deze planeet gekaapt en in haar tegendeel veranderd.

Uiteindelijk kunnen we niet anders

Het werd gebruikt om een enkeling de schuld te geven van een duidelijk door meerderen geplande moordpartij. De enkeling werd de zondebok, om de daarachter opererend belanghebbende marionettenspelers aan het zicht te kunnen onttrekken. Een zeer beproefde strategie, die door de reguliere media werd gepromoot. Voor velen is het nog steeds zo, dat wat die reguliere media verkondigen waar is.

lonely wolve
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het al niet anders. Het grootste dagblad voor de ‘wakkere Nederlanders’, De Telegraaf, liet blijken een spreekbuis voor de Duitsers te zijn.

“Een klein stukje historie, waar De Telegraaf vast niet trots op is/was.:

“Onder zware druk van het Reichskommissariat (NAZI’s) moest Fraenkel uiteindelijk instemmen met het plaatsen van anti-joodse artikelen en SS-frontreportages; dat De Telegraaf dit toch deed, terwijl de meeste andere dagbladen dit weigerden, is hem en de krant na de oorlog zwaar aangerekend. Na het overlijden van Hendrik Holdert in juli 1944 en het aftreden van Fraenkel in oktober 1944 kwam De Telegraaf geheel in handen van Henri ‘Hakkie’ Holdert jr. en diens SS-trawanten.” Bron

Het mag bij de echte wakkere Nederlanders inmiddels wel duidelijk zijn, dat alle reguliere media een spreekbuis zijn voor de onrechtmatige bezetters van deze planeet. Daarbij zij vermeldt, dat men ook ten aanzien van vele alternatieve media altijd het eigen onafhankelijk denken en voelen nooit uit mag schakelen! Want ook daar ligt veel misleiding op de loer. Men kan dan ook niet anders dan het pad van de eenzame wolf te volgen, die zich in het oerwoud van de overdonderende informatiestroom altijd geleid weet door zijn eigen diep gevoelde instinctieve waarheid.

Als men, door het loslaten van het gehersenspoelde verleden en ‘waarheid’ opdringende heden, zichzelf werkelijk serieus neemt en de eigen individualiteit op een heel diep niveau gaat ontdekken en vormgeven, dan kan men niet anders dan het pad van de eenzame wolf te gaan. In dit geval is die eenzame wolf geen geestelijk gestoord mens die zomaar uit zichzelf allerlei gewelddadige moordpartijen uitvoert, maar veel eerder een uniek in zichzelf gegrond mens. Hij heeft de troep wolven verlaten om zijn eigen weg te vinden en te gaan. Onlangs kocht ik een jaaragenda voor 2017, met op het voor- en achterkaft een kleurig getekende kop van een wolf. Op het voorkaft stond er de tekst bij:

“Een vrije geest volgt het pad van de eenzame wolf.”

Ik ervaar het dan ook als bijzonder betekenisgevend dat deze agenda, na een maandenlange zoektocht, ineens op mijn pad kwam. Ik herken hierin mijn weg van het tot uitdrukking brengen van mijn eigen diep doorvoelde waarheid. Dit roept logischerwijs altijd weerstand op bij anderen, want zij willen zo graag dat je hun waarheid als uitgangspunt neemt. Dat doet hen sterker voelen. Het laat zien dat zij onvoldoende gegrond zijn in hun eigen waarheid en daardoor de instemming van anderen nodig hebben om zich in hun waarheid gesterkt te voelen. Maar laten we nu eens eerlijk zijn, wie heeft nu werkelijk de waarheid en niets dan de gehele waarheid in pacht? Allemaal doen we ons best om ons in deze uiterst verwarrende tijd onszelf staande te houden en in het oerwoud aan informatieve ‘waarheden’ onze weg te vinden. Het voelt natuurlijk altijd sterker en krachtiger als je anderen mee kunt nemen op jouw pad. Maar maakt je dat ook wel werkelijk sterker en krachtiger? Of is het een vorm van onvrij makende afhankelijkheid, waarmee de eigen onzekerheid en het niet weten wordt verbloemd? Samen staan we immers sterker.

Collectief versus individu

Het is natuurlijk van vitaal belang waar dit gevoel van samen op gebaseerd is. Is het gebaseerd op het delen door één of meerderen ingefluisterd tot gezamenlijk verklaarde illusionaire droom, of is het gebaseerd op het gezamenlijk voelen van ieders uniek individuele bijdrage aan wat de evolutie van de mens verder te bieden zou kunnen hebben. Daarbij ga ik er vanuit dat die uniek individuele bijdrage voortkomt uit een diep doorvoelt en bewust ervaren moreel bewustzijn van goed en kwaad. Wat inhoudt dat wat in wezen goed is voor het geheel ook goed is voor het individu en natuurlijk omgekeerd. Ik besef dat ik hiermee balanceer op het scherpst van de snede. Want in onze wereld is het juist het voortdurende dilemma betreffende het collectief versus het individu, dat in de geopolitieke realiteit van onze moderne wereld zo zijn misvorming heeft gehad. Het collectief ingestelde socialisme/communisme versus het liberaal op vrij individueel ingesteld persoonlijke ondernemerschap.

Maar laat duidelijk zijn dat beide zijden van dit dialectisch georkestreerde dilemma op hetzelfde neerkomen. In het socialisme/communisme is er een kleine groep van zeer slimme verstandelijk intelligente mensen die hun intelligentie hebben misbruikt, om macht te verkrijgen over de meerderheid. In het liberalistisch georiënteerde kapitalistisch model zijn het de ‘individuele’ ondernemers, die zich middels kartelvorming tot multinationaal grensoverschrijdende en menselijke rechten overschrijdende Frankenstein-gedrochten hebben gemaakt. In beide systemen wordt de waarde van de individuele mens niet erkend! Waar het ons dus toe uitnodigt is om onze eigenwaarde als mens voor onszelf te erkennen. Je hebt de waarde als mens, die jij jezelf toekent!

In meerdere vorige artikelen heb ik beschreven dat zowel politiek linkse als rechtse, maar beide even illusionaire, systemen zich nu aan het verenigen zijn. Het is het doel van de Hegeliaanse dialectiek, om uiteindelijk alle voorgetoverde ogenschijnlijk tegengestelde illusies tot een samensmelting te brengen in de ultieme zielsverleidende dromwereld van het synthetische satanisme. Dit houdt een transhumane virtueel gedigitaliseerde werkelijkheid in. Wil je dat? Zo ja, ga dan vooral verder met het vormgeven van je sociale leven door middel van al die verleidelijke moderne communicatiemiddelen en leer daarbij te vergeten hoe het voelt om mensen in het echt te ontmoeten. Zo nee, doe dan vooral moeite om je af te stemmen op mensen in je directe omgeving. Zij zouden je wel eens boodschappen kunnen brengen, die niet via WhatsApp, facebook of welk ander gedigitaliseerd spionagemedium dan ook is te ervaren. Ga voor het echte leven!

Spiegeltje aan de wand

De rol van het satanisme in onze evolutie is, dat het een verleiding biedt om af te wijken van het oorspronkelijk evolutionaire pad. Dat oorspronkelijke pad is exact het tegengestelde van wat de satanisten laten zien. Zij bieden ons dus een grote spiegel aan de wand, waarin wij onze eigen duistere kanten mogen leren zien, die bijgedragen hebben en nog bijdragen aan de chaos die er nu op deze planeet aan het ontstaan is. De satanisten willen ons door een materialistische indoctrinatie het door ieder onbewust gevoelde verlangen naar eenheid in de buitenwereld laten ervaren. Dat is echter een absolute onmogelijkheid, omdat de fysieke realiteit onderhevig is aan de dualistische krachtenwerking van polair tegengesteld scheppende krachten van het van mannelijke en het vrouwelijke. Deze kunnen binnen onze driedimensionale wereld nooit één worden.

Daarom is het ook zo’n bijzonder satanisch gegeven, dat het extreem benadrukken van de seksualiteit in haar geperverteerde vorm van pornoficatie in onze maatschappij een zeer ingrijpende invloed heeft op velen. De werkelijke eenheid is slechts op een innerlijk niveau te ervaren wanneer het mannelijk uiterlijk vormgevend en heldere bewustzijn zich verenigd met de vrouwelijk ontvankelijk innerlijk wetende ziel. Het mannelijke is individueel gericht en het vrouwelijke is gemeenschapsgericht. Beide zijn nodig om de menselijke evolutie een werkelijke voortgang te kunnen laten hebben. Het mannelijke is nodig om daadkrachtig datgene vorm te geven, wat vanuit de vrouwelijk gevoelde gemeenschapsbehoefte nodig is. Laten we daarom als mannen en vrouwen eindelijk eens leren, om op een elkaar wederzijds ondersteunende wijze samen voor het gemeenschappelijke doel van het behoud en de verdere evolutie van de mensheid te gaan.

Laat het mannelijke en vrouwelijke in ieder van jullie elkaar innerlijk wederzijds bevruchten! Om Shanti. Vrede zij met en in jullie!

29 januari 2017

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand