Het oude medische paradigma is mislukt, leve het nieuwe paradigma!


rinno heidstra Het oude medische paradigma is honderden jaren oud.

Het is gebaseerd op de DNA voorstelling van Gregor Mendel, 1822-1882 en de orgaanbeschrijvingen van de Haarlemse arts Andreas Vesalius, 1514-1564. Het op de Mendelse DNA visie gebaseerde menselijk genoomproject dat in 2001 is afgerond, is mislukt, samen met de deterministische visie van de mens als verzameling losse organen waarvan Vesalius de basis heeft gelegd.

het cel herstel concept

… leve het nieuwe paradigma!

Gelukkig is er een nieuwe, realistische, holistische visie op gezondheid, een op nieuw wetenschappelijk onderzoek gebaseerd medisch paradigma.

De mislukking van het menselijk genoomproject

De verwachtingen waren hoog gespannen in de jaren negentig toen nieuwe technieken het ontrafelen van het DNA mogelijk maakten. Men dacht in het DNA de verklaring voor de explosief stijgende degeneratieve aandoeningen te vinden en investeerde miljarden Euro’s en Dollars aan het in kaart brengen van het genoom, de verzameling DNA uit de celkern. Enkele jaren na de afronding in 2001 ebde de euforie weg. Helaas, DNA verklaart niet waarom we kanker, MS, ALS, artrose, astma en migraine krijgen.  Met het idee dat je je DNA profiel nodig hebt om gezond te eten of je gezondheid herwinnen verdienen sommigen veel geld, maar is onjuist. DNA onderzoeken zoals die intussen via internet verkrijgbaar zijn en waarmee tot rond de tweehonderd genen gemeten en geïnterpreteerd worden, zijn interessant en kunnen richtingwijzend zijn. Zonder aanvullende onderzoeken en informatie zijn ze zinloos.

De >>> onderdelengeneeskunde <<< is mislukt

De arts Andreas Vesalius was de eerste die organen beschreef en daarna werden ziektes verklaard door afwijkingen van organen en zocht men behandelingen in losse stofjes die organen ‘herstellen’.  In de alternatieve sector worden hiervoor natuurlijke stoffen misbruikt zoals vitamines, wietolie, silicium, zeoliet en andere terwijl regulier zichzelf en anderen wijsmaakt dat chemische samengestelde moleculen, medicijnen, gezondheid kunnen herstellen.

Het drama van het huidige medische paradigma

Iedere dag lezen we in de krant en op internet dat de kosten van medicijnen, behandelingen en verzorging stijgen. We worden weliswaar ouder, maar worden ziek op jongere leeftijd. Het aantal levensjaren stijgt en het aantal gezonde jaren daalt, jaar na jaar. Het is duidelijk dat de huidige visie van de medische wereld  op gezondheid jammerlijk is mislukt. Artsen  en medicijnen zorgen ervoor dat we ouder worden  en meer jaren met meer klachten leven, we worden nooit gezond.

Artsen en medicijnen genezen niemand

De meeste artsen zijn ‘anti’. Ze leveren blokkerende en verdovende medicijnen die niemand genezen. Ze schrijven maagzuurremmers, pijnstillers en antidepressiva voor en maken je wijs dat je gezond bent als je de klacht niet meer voelt.  Er zijn helaas weinig artsen die hun patiënten adviseren en begeleiden naar herstel van hun immuunsysteem en gezondheid.

Het nieuwe medisch paradigma biedt hoop

Het nieuwe medische paradigma heeft de mitochondriën en hun stofwisseling  als basis en is ontwikkeld dankzij nieuwe onderzoeksresultaten en  inzichten in celfuncties. Het blijkt dat celonderdelen, mitochondriën, niet alleen celenergie maken, AdenosineTriPhosphaat, ATP, maar tevens vele en misschien wel alle cel- en lichaamsfuncties aansturen. Mitochondriën hebben hun eigen DNA en energieproductie terwijl het celkern DNA passief is. Celkern DNA  is essentieel voor de structuur  en mitochondriën en hun DNA bepalen de energie en informatie.

Mitochondriëngeneeskunde dankzij wetenschappelijk onderzoek

Recent onderzoek heeft sensationele eigenschappen van mitochondriën ontdekt. Ze blijken voortdurend van vorm te veranderen, kunnen zich splitsen en samensmelten en naar andere cellen verhuizen. Ze kunnen zelfs  hun eigen en het celkern DNA aanpassen,  herprogrammeren als de omstandigheden daarom vragen.

Mitochondriën  bepalen of en hoe het lichaam reageert bij bedreigingen door bacteriën, virussen en schimmels en spelen een cruciale rol bij het ontstaan en de progressie van kanker en sturen voor een belangrijk deel de genexpressie van het celkern DNA.  (genexpressie is het ten uitvoer brengen van de code die in het DNA is opgeslagen)

Stofwisseling bepaalt de mitochondriënfunctie

De mitochondriën zijn dus ware control freaks en regelneven maar ze kunnen die aansturende en controlerende functies enkel uitvoeren als hun stofwisseling en uit drie stappen bestaande energieproductie goed verloopt, de glycolyse, de citroenzuurcyclus en de ademhalingsketen. Als in één van de drie een hapering optreedt, functioneert de mitochondrie niet meer optimaal. In dit artikel is geen ruimte om dieper op de theorie van de celstofwisseling in te gaan maar op internet en in Het CelHerstelConcept  is hierover meer te vinden.

Celomstandigheden bepalen onze gezondheid

Volgens de nieuwste inzichten worden gezondheid en ziekte bepaald door de mitochondriën, als deze niet optimaal functioneren, zijn we niet optimaal gezond. Als ze optimaal functioneren blijven we gezond. Als we ziek zijn en kunnen onze mitochondriën weer fit krijgen, genezen we.

In Het CelHerstelConcept worden mitochondriën beschreven en hoe celomstandigheden celfuncties beïnvloeden. Het komt er op neer dat in en rondom de cel voldoende voedingsbouwstenen moeten zijn en weinig afvalstoffen en vrije radicalen. Om deze voorwaarden voor gezond functioneren te behouden of te herstellen spelen gevarieerde biologische voeding, goede orgaanfuncties, beweging en ontspanning een belangrijke rol. Chronische ontstekingen, allergieën, toxines, zware metalen, en een overmaat aan emotionele en lichamelijke stress moeten worden opgespoord en opgelost.

Goed en betrouwbaar onderzoek geeft inzicht

De gezonde mitochondriënfunctie hangt van veel factoren af en een goed onderzoek is daarom uitgebreid. Tekorten, mineralenverhoudingen, orgaanfuncties, ontstekingen, allergieën, zuurstof- en stikstof vrije radicalen moeten in beeld zijn om een verantwoord advies te kunnen geven. Het is net als bij ieder ander onderzoek. Bij de garage zijn we niet tevreden als de monteur zegt dat onze auto veilig is als hij alleen de bandenspanning heeft gecontroleerd, we gaan klagen. Net zo zouden we bij artsen en therapeuten moeten klagen als op basis van een onvolledig of onbetrouwbaar onderzoek conclusies worden getrokken.

Laboratoriumonderzoek is het betrouwbaarst

Nog niet zo lang geleden bestond laboratoriumonderzoek vooral uit het meten van orgaanfuncties, enzymen, vitamines en mineralen.  Deze waardes zijn niet zo gevoelig, als ze verstoringen aantonen is het probleem al ver gevorderd. Er zijn bijvoorbeeld nieronderzoeken die pas bij meer dan 50% functieverlies iets aangeven. Met modernere laboratoriumtesten kunnen biomarkers worden gemeten die celbeschadigingen door vrije radicalen, mineralenverhoudingen binnen en buiten cellen en celstofwisselingsmarkers aangeven. Zo kunnen stofwisselingsprocessen  al in een vroeg stadium goed worden beoordeeld.

Ter controle is het mogelijk om enige tijd later de biomarkers te meten die uit balans waren. Zo is een eenvoudige en efficiënte evaluatie van de aanpak mogelijk. EAV, bioresonantie en ‘scanapparaten’ zijn ongeschikt. Dergelijke genuanceerde informatie is niet te verkrijgen met energetische apparaten. Als een concreet advies is gewenst, zijn deze apparaten ongeschikt.

Ik heb meer dan tien jaar intensief gewerkt met dergelijke apparaten en duizenden mensen gemeten. Om de betrouwbaarheid te controleren heb ik  meer dan eens de uitslagen van mijn apparaten vergeleken met laboratoriumwaardes, maar slechts zelden kwamen de uitslagen overeen.  Voor buitenstaanders is het moeilijk te begrijpen. De marketing van de apparaten is overtuigend. Veel mensen zijn onder de indruk als ‘de computer’ iets laat zien op het scherm en het resultaat wordt uitgeprint. Helaas wordt de betrouwbaarheid van de meting hierdoor niet beter. Natuurlijk worden goede  behandelresultaten geclaimd maar die worden niet alleen door het apparaat bereikt. Als iemand vast gelooft in de werking van de machine en de druppeltjes, korreltjes of kleurtjes die er soms bij horen en als hij gezonde levensstijladviezen opvolgt, treedt bij minder ernstige klachten vaak een goed resultaat op. Het is de optelsom van placebo en gezond leven en hier is niets mis mee. Iemand wijsmaken dat hij bepaalde voedingsmiddelen niet mag eten of een belasting heeft met de Borrelia op basis van een dergelijke meting is onethisch en onjuist.

Een serieuze vraag verdient een serieus onderzoek

Veel mensen ervaren geen klachten en willen graag gezond blijven, anderen hebben klachten en willen gezond worden, in ieder geval moet een serieus onderzoek worden aangeboden. Het onderzoek dat heeft geleid tot de mitochondriën geneeskunde heeft duidelijk gemaakt dat het meten van slechts een paar biomarkers geen inzicht geeft in de celstofwisseling.  Bijvoorbeeld alleen vitamine D, B12 of cholesterol meten is onvoldoende om inzicht te krijgen in de gezondheid.

Serieus preventief onderzoek

Wij hebben drie preventieprogramma’s samengesteld met respectievelijk 34, 46 en 60 biomarkers. Bij geen of weinig klachten en geen afwijkende waardes is de kans op het krijgen van ziektes klein. Afwijkende uitslagen zijn de basis voor een advies en eventueel aanvullend onderzoek. Lees meer over onze serieuze onderzoeken…

Uitgebreid basisonderzoek bij klachten

Als er klachten zijn en zeker bij klachten die al langere tijd bestaan, zijn celstofwisselingsprocessen verstoord. Vaak is een chronische ontsteking ontstaan. In het algemeen wordt in de reguliere onderzoeken niets bijzonders vastgesteld en blijft men aanmodderen met klachten. Vanaf het moment dat medicijnen worden genomen, wordt het gezondheidsprobleem groter omdat veel medicijnen de mitochondriën functies blokkeren. Enkele voorbeelden zijn statines, antidepressiva en pijnstillers.

Een uitgebreid onderzoek is dan aan te bevelen. In het onderzoek dat wij hebben samengesteld worden rond de tachtig biomarkers gemeten in bloed en urine. Het geeft een goed inzicht in lever-, nier-, schildklierfuncties, zware metalenbelasting, risicofactoren voor hart- en vaatziektes, vitamine-, mineralen-, enzym-, en sporenelemententekorten, ontgiftingsparameters, cel- en mitochondriënstofwisselingsbiomarkers, stikstof- en zuurstof vrije zuurstof- en stikstof-radicalenbelasting, lekkende darm, ontsteking, histaminebelasting en HPU. Indien hiertoe aanleiding is, wordt aanvullend onderzoek van voedselallergie, zware metalenbelasting  of DNA geadviseerd. Lees meer over het uitgebreide basisonderzoek… Als u geïnteresseerd bent in een serieus onderzoek kunt u ons bellen of mailen. We informeren u graag!

Lees meer…
Mitochondriengeneeskunde begint in de cel …
Goed laboratoriumonderzoek leidt tot goede conclusies …

rinno heidstra Duurzaam Gezond betekent fit en levenskrachtig?zonder medicijnen. Veel mensen denken dat?dit toeval of geluk is, maar ziektes en klachten onstaan door een voortdurende overtreding van natuurwetten. Wanneer natuurwetten worden gerespecteerd ontstaan er geen klachten en ziektes en bestaande klachten?verminderen of verdwijnen. Zuiver en gezond eten, het vermijden van gifstoffen in voeding, lucht en lichaamsverzorgende producten, voldoende …
Duurzaam Gezond | Het Cel Herstel Concept |