Het bewustzijn stuur het lichaam

het bewustzijn stuurt het lichaam Verwachtingen, percepties, overtuigingen, gedachten, ideeën magnetiseren elektrische deeltjes en vormen zo een elektromagnetisch veld. Alles in het zichtbare universum is elektromagnetisch van aard. Alle materie is omgeven door en doordrongen van een elektromagnetisch veld. De meest lichte energieën zijn elektromagnetisch van aard, bijvoorbeeld licht en röntgenstraling. Zonder dit elektromagnetische veld, wat zijn oorsprong vindt in bewustzijn of gedachtekracht, is er geen materie.

Het Hamers Kompas als Ritme van de Schepping
Door: Mies Kloos
Bron artikel

gedachtekracht
Toen ik het boek “Christus Keert Terug” ging bestuderen, drong het tot me door dat deze inzichten analoog waren aan de inzichten van de biologische wetten en betrekking hadden op een veel groter plaatje: het gehele leven en het proces van creatie. In wezen komt het erop neer dat de fysieke processen een weerspiegeling zijn van wat er op veel grotere schaal gebeurt en dat wij als mens het proces van creatie dus kunnen ervaren aan de hand van de manifestatie van ziekten.  Maar als dit zo is, dan wil dat zeggen dat het Hamers Kompas toe te passen is op alle gebieden in het zichtbare universum.

Wanneer het elektromagnetische veld van een persoon verdwijnt, ofwel het bewustzijn trekt zich terug uit het lichaam, dan sterft de persoon en het  lichaam ontbindt. Het is het bewustzijn dat het lichaam laat functioneren en bij elkaar houdt.

Hierover wordt ook gesproken in “De Geometrie van de Schepping”  van Drunvalo Melchizedek en de kwantumfysica heeft ontdekt dat materie uit het “niets” ontstaat en dat “bewustzijn” of “gedachtekracht” de drijvende factor is.

Leven is bewustzijn zichtbaar gemaakt in de stof, oftewel alle levensvormen, inclusief “niet-levende” materie zoals zand, een stoel, een auto. zijn zichtbaar gemaakt bewustzijn, want alles is omgeven door een elektromagnetisch veld.

Alles ontstaat in eerste instantie als een idee in de geest, zonder dit idee gebeurt er niets. Dan begint de creatieve fase: men werkt het idee tot in de details uit, het neemt ” vaste vormen” aan in de geest. Kort hierna zal vaak de manifestatiefase beginnen, het idee krijgt nu letterlijk vaste vormen. De crisis is het toppunt van manifestatie: het idee is voltooid en wordt aan de wereld gepresenteerd. Afhankelijk van het soort project worden nu de laatste handelingen verricht: opruimen van de gebruikte materialen, schoonmaken, evaluatie. Daarna wordt het idee in gebruik genomen, gedistribueerd, verkocht en de eerste ervaringen worden opgedaan met het oorspronkelijke idee. Deze ervaringen zullen voor nieuwe ideeën zorgen en de cirkel is rond.

In het onderstaande Hamers Kompas is dit proces van creatie weergegeven. Dit zijn in principe manifestaties vanuit passie en enthousiasme en dus vanuit liefde.

Hamers compas
Ziekten zijn het resultaat van een inslag, een idee over een bepaalde gebeurtenis vanuit angst: dit is vervelend, dit doet pijn, hier ben ik bang voor, dit overleef ik niet. De manifestaties van deze “ideeën” of percepties zullen dan ook vervelend, pijnlijk of beangstigend zijn en soms heeft men werkelijk de indruk: dit overleef ik niet, hieraan ga ik dood. De inslag is een plotseling verandering van bewustzijn, wat zich direct, maar meestal onopgemerkt, in het lichaam manifesteert.

De symptomen van de ziekte wekken in het algemeen de perceptie van de inslag op en doet deze herleven. Inzicht in dit proces van creatie is een voortreffelijk hulpmiddel om erachter te komen wat de onbewuste percepties en beperkende overtuigingen zijn van de persoon. Hieraan kan gewerkt worden om de ziekte te  “overwinnen”. Het Hamers Kompas verloopt dan op de natuurlijke manier en de ziekte zal verdwijnen.

Christus keert terug brief 1: wanneer “Leven” of “Bewustzijn” actief is in de individuele levensvormen dan zorgt het voor groei, voeding, verzorging, bescherming, genezing en het voorzien in alle behoeften van elk individu. GENEZING is onderdeel van de kosmische scheppingswetten, het enige wat het kan verhinderen is de menselijke geest. Door haar eigen scheppend vermogen kan het de kosmische schepping doorkruisen. De mens is werkelijk geschapen naar het evenbeeld van God. Dus: heb vertrouwen en kom “er tussenuit”. Dan kan het “Leven” en dus het lichaam, het werk doen wat het moet doen: genezen.

Een ziekteproces begint door met bepaald angst-idee. Heb je dit proces bewust doorlopen, dan heb je deze specifieke angst zowel mentaal als fysiek overwonnen. Je begrijpt dat hij niet nodig is, dat je kunt vertrouwen op jezelf en de kosmos. Hierdoor help je mee om een stukje angst de wereld uit te krijgen en het een beetje meer vertrouwen te geven.

Voorbeelden van het creatieproces vanuit passie, enthousiasme, liefde:

•Het bouwen van een huis
– Het idee om een nieuw huis te bouwen is het begin. Als hieraan niet wordt gedacht, zal het ook nooit
ontstaan.
– Er wordt nagedacht over het huis, de plek waar het moet komen wordt bekeken en er worden tekeningen
gemaakt: de creatieve fase.
– Een architect gaat de tekeningen uitwerken en als deze klaar zijn, wordt een aannemer ingehuurd. De daad wordt bij het woord gevoegd, dit is het begin van de manifestatiefase.

– De grond wordt bouwrijp gemaakt, de funderingen gelegd en het huis wordt gebouwd: de manifestatiefase.
– Als het klaar is, wordt het opgeleverd, het toppunt van de manifestatie.
– De tuin wordt aangelegd, het huis wordt ingericht en de bewoners trekken erin. De manifestatie is voltooid, het
volledige Hamers kompas is doorlopen.
– Je kunt nu ervaren hoe het is om te leven in dit huis en ervan te genieten.

•Het maken van een presentatie
– Idee voor een onderwerp om te presenteren
– Uitwerking in het hoofd
– De powerpoint wordt gemaakt: het manifesteert zich. Hierbij wordt er steeds teruggegaan naar het idee om te
verifiëren of het duidelijk is, niet te lang wordt, alles erin staat. Er vindt constant een toetsing plaats.
Op fysiek niveau wordt dat de hangende genezing genoemd.
– De presentatie is de crisis: het idee treedt naar buiten.
– Daarna volgt de evaluatie en eventuele aanpassingen en/of correcties
– Wanneer de presentatie helemaal klaar is, is kan hij steeds opnieuw gebruikt worden en kunnen mensen ervan
genieten.

Een idee alleen is niet voldoende voor manifestatie ervan, er moeten ook daadwerkelijk initiatieven genomen worden. De manier waarop de persoon zich voelt over zijn idee heeft een doorslaggevende invloed op de manier waarop het manifestatieproces zal verlopen (zie ook Gregg Braden: Power of the subconscious Mind).

Bijvoorbeeld:
•Een man weet enorm veel en praat daar gepassioneerd over. Als hem wordt gevraagd waarom hij geen presentatie erover houdt, antwoordt hij: “Mijn plaatje is nog niet compleet.” Zijn plaatje zal nooit compleet worden, want als je denkt dat het compleet is, zullen er weer nieuwe inzichten (dus ideeën) komen.  Als hij deze beperkende overtuiging niet op geeft, zal hij zijn kennis nooit presenteren en delen met de wereld.

•Iemand wil een project opzetten maar is bang dat hij geld tekort komt. Zeker bij een groot en duur project zullen er momenten komen waarop er een tekort aan geld dreigt. Als hij dit ziet als een bevestiging van zijn overtuiging en niet creatief aan de gang gaat om deze hobbel te overwinnen, dan zal het mislukken in verband met geld tekort.

•Twijfelt iemand of hij het wel kan, dan zal de manifestatie ervan twijfelachtig zijn en de kans op mislukking groot.

Natuurlijk moeten de details goed worden uitgewerkt alvorens met de manifestatie te beginnen. De creatieve fase mag nooit worden overgeslagen. Alle elementen van “hoe het werkt in de stoffelijke wereld” moeten worden meegenomen in deze voorbereidingsfase. Een onzorgvuldige voorbereiding zal grote en misschien wel onoverkomelijke problemen opleveren. Het is heel belangrijk om voldoende tijd in de creatieve fase te steken en te wachten op “de juiste tijd”.

Het vechten tegen een idee of de manifestatie ervan is zinloos. En idee manifesteert zich volgens het Hamers Kompas en als je ertegen vecht, ben je nog steeds bezig met hetzelfde idee. Het zal elektrische deeltjes blijven magnetiseren en het houdt zichzelf in stand. Een paar voorbeelden:

•Als een meisje 8 jaar is, krijgt ze een nieuwe kinderkamer van haar ouders. Als ze 15 is, heeft ze een vreselijke hekel aan de “babykamer” gekregen. Ze ergert zich er iedere dag aan en komt op het idee om haar kamer anders in te delen. Er verandert daarbij echter niet werkelijk iets, want de spullen die er staan horen bij een meisje van 8 en niet van 15 jaar. Pas als ze op het idee komt om deze spullen weg te geven en daadwerkelijk andere spullen te gaan kopen, dan kan er een fundamentele verandering plaats vinden. Heeft ze beperkende overtuigingen, zoals: “Dat kost geld en dat hebben we niet”, of: “Als ik dat vraag, vinden ze me ondankbaar”, of: “Papa wordt vast boos als ik daarover begin en dat wil ik niet”, dan zal het bij een idee blijven en zal er niets veranderen. Trekt ze echter de stoute schoenen aan, dan heeft ze kans op begrip en toestemming en zal de kamer kunnen veranderen.

•Een revolutie: men strijd tegen een idee, een systeem, maar in de hoofden van de leiders van de anti-beweging leeft er niet echt iets nieuws. Er worden wat dingen verschoven, maar er wordt gewerkt men dezelfde ideeën, percepties en overtuigingen over hoe een land bestuurd dient te worden als de oude regering deed. Als zij dan uiteindelijk de macht over nemen, creëren ze een andere variant van hetzelfde idee.

Als je iets wilt veranderen, heeft het dus geen zin om te strijden tegen het oude. Accepteer het oude voor wat het is, besef hoe het in elkaar steekt en waarom je het niet meer zo wilt en ga aan de slag met een nieuw idee, iets totaal anders dat op andere normen en waarden gebaseerd is. Einstein: Je vindt nooit een oplossing voor problemen als je ze bestrijdt met dezelfde maatregelen die de problemen hebben veroorzaakt.

Het oude zal op een gegeven moment “uit de tijd” raken, het werkt niet meer en het is tijd voor de manifestatie van een nieuw idee. Door gebrek aan aandacht zal het oude vanzelf vergaan. Ga aan de slag met dit nieuwe idee, laat het rijpen in de geest, vul de details in, maak het concreet. Dan zal het elektrische deeltjes aantrekken en een elektromagnetische veld vormen, dat mensen, gebeurtenissen en omstandigheden aantrekt waardoor het realiteit wordt. Ga rustig door, laat je niet van de wijs brengen door hobbels, die zullen er komen en ze zullen je sterker en het idee beter maken. Blijf geloven in wat je doet en neem de tijd, de “juiste” tijd zal komen.