Het anti kanker dieet, …. en meer anti-ziekzijn levenswijzen

jij .. en al die andere anti-ziekzijn dieeten kwamen dit weekend tezamen. Een video die ingaat op het anti-kankere dieet. Een boek dat het anti-AGE?dieet promoot aan de hand van 35 jaar onderzoek.

En de video van CAFE WELTSCHMERZ: Er komt een tsunamie van ziekten op ons af; Esther van Fenema en Hanno Pijl … lees en kijk verder

succesboeken

SUCCESBOEKEN

Wat is er toch met ons voedsel aan de hand? Een nog belangrijkere vraag: is het nog wel veilig? Fabrikanten van voedsel zeggen uiteraard dat hun producten volkomen veilig zijn. Maar hoe komt het dan dat we zo veel zieken hebben? Rond de 10 miljoen mensen in Nederland zijn ziek en nog een paar miljoen meer slikken medicijnen. Dat zou toch niet zo zijn als ons voedsel zo gezond is?

In NewYork is iemand die daar een zeer genuanceerd antwoord op kan geven.

Prof. dr. Helen Vlassara is directeur van de afdeling Experimentele Diabetes en Veroudering en hoogleraar Medicijnen en Geriatrie aan de Mount Sinai School of Medicine in New York. Samen met haar onderzoeksteam bestudeert zij al meer dan 35 jaar de gezondheidseffecten van AGE’s. Zij vindt het de hoogste tijd dat het publiek wordt gewaarschuwd voor deze giftige stoffen in ons voedsel.

Wat zijn AGE’s?
Het woord is een acroniem voor ‘Advanced Glycation End products’. In goed Nederlands betekent dat ‘voortgeschreden versuikeringseindproducten’. De term AGE’s is destijds bedacht om ons eraan te herinneren dat AGE’s te maken heb?ben met ouderdomsziekten (age is ook het Engelse woord voor ‘leeftijd’) en dat ze bij diabetes verantwoordelijk zijn voor de versnelde veroudering die ermee samengaat.

AGE’s zijn giftige stoffen, chemicali?n, die rond het begin van de 20e eeuw werden ontdekt door levensmiddelentechnologen als stoffen die de smaak, geur en kleur van ons voedsel verbeteren. Omdat smakelijk voedsel beter verkoopt, is commercieel voedsel steeds rijker aan AGE’s geworden.

Een citaat uit het boek: ‘Wat tijdens de onderzoeken duidelijk boven tafel kwam, was dat het binnenkrijgen van AGE’s via ons voedsel samengaat met een toename van ontstekingsmarkers in het bloed en dat dit kan voorkomen bij mensen van alle leeftijden.

Ontstekingsmarkers zijn stoffen in het bloed die aan?geven in welke mate het lichaam in een toe?stand van chronische laaggradige ontsteking ver?keert: ontstekingen op celniveau die ook wel ‘stille ontstekingen’ worden genoemd, omdat ze kun?nen voortwoekeren zonder dat je er iets van merkt. We weten dat dit type ontstekingen een rol speelt bij de meeste chronische ziekten.

Dat kon dus betekenen dat mensen die regelmatig AGE-rijk voedsel nuttigen (en dat doen we bijna al?le?maal!) het risico lopen hun natuurlijke ver?de?di?gings?me?cha?nis?men voortijdig uit te putten. Zo kwa?men we tot de hypothese dat het regelmatig eten van AGE-rijk voedsel niet alleen leidt tot obesitas om?dat het ons ertoe aanzet te veel te eten van?we?ge de verbeterde smaak, maar dat het tegelijk het risico verhoogt op welvaartsziekten zoals diabetes.

Hoe hoger het AGE-gehalte in het bloed van gezonde ouderen, hoe sneller hun geheugen en concentratievermogen erop achteruitgaan.

Ondanks al deze ontmoedigende feiten is er ook goed nieuws. Bij proefpersonen die het anti-AGE?dieet volgen, dalen de ontstekingsmarkers en andere bloedwaardes die op welvaartsziekten duiden al snel naar een normaal niveau. Dit is ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.’
Einde citaat. We zouden nog veel meer interessante passages willen citeren, maar de ruimte hier is te kort.

Lees het boek: 35 jaar studie in 300 pagina’s!