Het andere denken in ondernemen. Sociaal ondernemen!

geluk voor winst Greyston social engenering In Yonkers New York staat een bijzonder model voor sociaal ondernemen.

Het devies van het bedrijf Greyston: We don’t hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people.

Wij huren geen mensen in om brownies [broodjes] te bakken, maar wij bakken brownies om mensen in te huren.

als geluk voor de winst komt

Anders denken: Sociaal ondernemen!

Een hoopgevend initiatief voor een eerlijke economie.

Om al het nieuws bij te houden, dat is zo langzaam maar zeker een dagtaak aan het worden. Soms ontsnapt er daardoor iets waardevols aan je aandacht. Zo ook een aflevering van het hoog gewaardeerde tegenlicht.

Als geluk belangrijker is dan winst

Dat dit bedrijf — Greyston Social Enterprice — met deze visie zo lang uit het nieuws gehouden is, … onvoorstelbaar. Is goed nieuws, een bijdrage aan een betere samenleving verboden? Je zou het haast wel denken.

deel van de oplossing of probleem

“Wij nemen sinds jaar en dag aan via open hiring. We doen geen achtergrond onderzoek en houden zelfs geen sollicitatiegesprekken. We weten van te voren al dat alle mensen die zich bij ons aanmelden kampen met serieuze sociale problemen. We brengen daar geen enkele categorisering of priorisering in aan. Ieder persoon en ieder probleem is even welkom. We werken daarom met het first come, first serve principe. Mensen melden zich aan en schrijven zich in. Als er werk is, is degene die boven aan de lijst staat aan de beurt. We zijn door ons succes ondertussen wel een dusdanig populaire werkgever in Yonkers geworden dat mensen graag bij ons willen werken, en er wachtlijsten zijn. We kunnen de mensen die op de wachtlijst terecht komen geen baan bieden, maar proberen ze wel te helpen; door ze een job training te bieden. lees verder Bron.

Greyston is dus geen bedrijf zoals bijna alle bedrijven, gebaseerd op het maken en optimaliseren van zoveel mogelijk winst, maar een bedrijf gericht op het optimaliseren van een zo groot mogelijk geluk van de werknemers. Greyson noemt hun bedrijfsmodel dan ook Sociaal Ondernemen. Een lichtend voorbeeld voor anderen!

Het verhaal gaat verder, wat als meer bedrijven dit bedrijfsmodel gaan volgen. Waar ga jij uiteindelijk je producten kopen, … als je de keuze krijgt?

Er is ook een boek over geschreven. The Purpose Economy. [ zie de onderste video ]

VPRO Tegenlicht Als geluk belangrijker is als winst

TED Hiring the unemployable

The Purpose Economy`