Herschrijf de geschiedenis

Save as PDF 

greed Een geëvolueerde toekomst voor de mensheid is  mogelijk, wanneer wijze mensen de verdraaide geschiedenis, op waarheidsbevindingen zouden herschrijven, zodat de mensheid eindelijk echt kan evolueren, anders blijft de geschiedenis zichzelf herhalen, omdat de mensheid niet echt heeft geleerd, of wil leren van hun herhalende fouten.

HERSCHRIJF DE GESCHIEDENIS

Echte veranderingen komen wanneer er het besef  is dat de geschiedenis altijd geschreven werd/wordt door de overwinnaar, of degenen die aan de macht zijn en willen blijven en dat het een verdraaide en gekleurde geschiedenis is. Dat alle heilige boeken vervormd zijn gemanipuleerd, verzwegen, geheim gehouden, (kijk maar naar de status van vrouwen in de heilige boeken), om controle op het volk te houden. In de leugen is geen waarheid en is de mensheid nog steeds verloren, nog steeds dolende, zijn ze blind in het land van de blinden.

George Orwell
Grote oude, rijke, gecultiveerde beschavingen zoals de Inca’s, Azteken, Grieken, Romeinen, Spaans en Engeland ‘s Wereldrijken, Napoleon, Hitler, (vaak vernietigde hoogmoedwaanzin deze rijke culturen) de Rennaissance en de verlichting daarna, een zeer verhelderende periode, waar er een neiging was, te willen veranderen in het voordeel van de mens, voor de welvaart en het innerlijke welzijn van de mens. Al die beschavingen verloren, alleen de geschiedenis blijft en bijna alle kennis en wijsheid van die samenlevingen verloren, verdwenen.

Onze hedendaagse beschaving is gebaseerd op oer-instinkten.

Bij de neanderthaler was er nog niet het gesproken woord en door middel van gebaren, oergeluiden en lichaamstaal communiceerden ze met elkaar, toen bestond de leugen nog niet, want het was te lezen in hun lichaamstaal (waarheid heeft weinig woorden nodig).

De positie van de vrouw was heel belangrijk, want zij gaf geboorte aan nieuw leven, en nieuw geborenen waren een gift van de Goden (de man wist nog niet van zijn bijdrage aan nieuw leven).

De man had een dienende rol en was beschermer van de stam. Nadat de man erachter kwam dat hij ook een bijdrage leverde aan het voortbestaan van zijn nakomelingen, veranderde de positie van man/vrouw en trok de man de macht naar zich toe en hoe meer macht, hoe meer nakomelingen (oerinstinkt). Een man wil zoveel mogelijk genen overbrengen en een vrouw kijkt naar de geschikte kandidaat, zoals sterk, machtig, mooi, wijs, enzovoort, een individuele keuze van de vrouw. En hoewel de man nog steeds denkt, dat hij de veroveraar is, is het uiteindelijk de vrouw die werkelijk kiest, een man kan alleen maar zijn best doen, pronken met een toffe auto, mooie dure kleren/sieraden gespierd/sportief zijn etc.

Een ander oerinstinkt van de man is het jagen, wat nu terug te vinden is in de moderne man, wanneer hij in zijn auto stapt, en zo snel mogelijk bij zijn doel wil komen, of in de winkel, doelgericht een keuze maakt. (als eerste bij de prooi willen zijn).

De man trok meer en meer macht naar zich toe, wilde graag de toppositie bemachtigen op de top van de berg en daar blijven. Het alfa- mannetje, maar een goede leider leid zijn stam, naar voorspoed,welvaart en welzijn en laat niet het volk lijden. Vanuit die positie en de macht te willen behouden zijn de heilige boeken geschreven, om het volk te controleren, beheersen, in het gareel te laten lopen.

Voor zover ik weet zijn we allemaal agnostici en weten wij niets van het oer ontstaan. Ikzelf wil graag geloven, maar mijn geloof is die van LIEFDE, het Eeuwig Licht, het geweten en de ziel. En alle geloven en niet gelovigen respecterend, iedereen is vrij om te geloven of niet geloven, wanneer het een vrije keuze is en niet opgedrongen, of opgelegd uit hoger hand, wanneer het tenminste niet schadelijk is voor de ontwikkelingen van het individu en de samenleving.

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN

Wanneer het individu kan leren, waarom de mensheid niet???? Stel je eens voor wat voor ongekende en onbegrensde mogelijkheden de mensheid zou hebben, waar zouden we als mensheid nu staan, wanneer we vanaf het begin, geleid werden, door spirituele en feitelijke waarheden.

Feitelijke waarheden zijn onder andere: zorgen voor het nageslacht, beschermen, opvoeden, onderwijzen, liefde voor de samenleving en een positieve bijdragen leveren aan de samenleving.

Spirituele waarheden: jezelf ontwikkelen, (vallen en opstaan), als mens, vanuit liefde spiritueel groeien. (wij bereiken niets in dit leven, we zijn slechts onderweg.) Zoveel verlichte geesten en grote denkers hebben we gehad, zoals Jezus Christus, Boedha, Mohammed, Gandhi, Bagwan, Dalai Lama. Allemaal voorbeelden, hoe een individu zich kan evolueren, maar het collectieve bewustzijn staat nog aan het begin daarvan. Er is geen collectief bewustzijn.

Macht en geld corrumperen en een andere eigenschap is, bang zijn om het te verliezen en altijd meer willen, bovendien rechtvaardigen degenen die macht/geld hebben hun gedrag (manipulaties/leugens).

HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN (EVOLUTIE)

Waar zouden we nu staan, wanneer ons collectief bewustzijn zich had ontwikkeld?

Van Einstein wordt beweerd, dat hij de meeste hersens had en dat Jezus Christus  wonderen kon verrichten. Wanneer we LIEFDE (Goddelijkheid) ontwikkelen, zijn er ongekende mogelijkheden. Wanneer de wetenschap in dienst van de mensheid zou staan. Wanneer de kinderen werkelijke opvoeding en onderwijs krijgen en gestimuleerd worden hun talenten en hun mogelijkheden te ontwikkelen.

Vereenvoudigd geschreven door een eenvoudige man met eenvoudige ideëen, maar misschien een van de eieren van Columbus.

Lanaria Amberkira
Beheerder van https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed

woman and man