Gezondheidsshoppen is als roulette, soms heb je geluk, meestal niet


compas Bij klachten is het complexe gezondheidsregelsysteem verstoord. Voor een doelgerichte aanpak moet naar de oorzaak worden gezocht zoals een detective naar de misdadiger zoekt. Een apparaat vindt deze niet en de meeste gezondheidsverstoringen zijn niet door een medicijn, supplement of behandeling op te lossen. Van de ene naar de andere reguliere of  alternatieve behandelaar lopen in de hoop op een snelle eenvoudige oplossing is als roulette spelen.

gezondheid roulette

Je kunt winnen, maar de kans is erg klein.

Behandelen zonder betrouwbaar onderzoek is een kunstfout

In geen enkele branche wordt zo consequent aan de oorzaak van problemen voorbij gegaan als in de gezondheidszorg. Er is wat dat betreft geen verschil tussen de reguliere en de alternatieve professionals. Artsen kijken niet naar de oorzaak en schrijven symptoom onderdrukkende medicijnen voor, alternatieve therapeuten kijken ook niet naar de oorzaak en beginnen met homeopathie, acupunctuur, supplementen of behandelingen met apparaten.

Symptoomvermindering is niet hetzelfde als gezond worden

lekke band

Klachtenvermindering wordt vaak verward met gezondheidsherstel. Het is een misverstand dat door behandelaars in stand wordt gehouden. Dat is niet moeilijk want de patiënt wil graag geloven dat zijn gezondheidsprobleem is verholpen als hij minder last ervaart. Over de klachtenvermindering zegt hij bijvoorbeeld ‘de arts heeft mij het goede medicijn gegeven’ of  ‘de behandeling slaat gelukkig aan’ of  ‘het apparaat kon meten waar mijn klachten waren en deze zijn nu al minder erg’.  Maar als niets aan de oorzaak wordt gedaan, komen klachten terug, soms op een andere plaats en meestal erger. Het is als banden plakken met een slechte lijm, je kunt weer even fietsen maar het probleem is niet opgelost, of als ‘een thuisbrenger’, een autoband die je gebruikt om bij de garage te komen waar het probleem echt opgelost wordt, of als het plamuren van de scheuren in een verzakkend huis…De voorbeelden zijn legio. Iedereen begrijpt dat dergelijke maatregelen geen permanente maar tijdelijke oplossingen zijn.  De gezondheidszorg verwart symptoombestrijding met het oplossen van het probleem.

Pas op voor eenvoudige oplossingen!

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het verstandig om extra na te denken. We doen dat bijvoorbeeld als ons een dure auto voor weinig geld wordt aangeboden. Of als iemand uit een ver land mailt met de boodschap dat zijn oom is overleden en jij een groot geldbedrag krijgt. Je moet alleen even je bankgegevens doorgeven. Bij de meeste mensen gaat dan een belletje rinkelen. Het klinkt te mooi om waar te zijn en we gaan zoeken naar het addertje onder het gras. Waar klopt het verhaal niet?

Geen waarschuwende belletjes als het om gezondheid gaat

klavertje vier

 

Loze beloftes en onbewezen verklaringen van zowel reguliere als alternatieve gezondheidsprofessionals worden echter door velen geslikt als zoete koek. Hoewel, bij een zich kritisch en nuchter noemende groep mensen gaan wel belletjes rinkelen, namelijk als het over alternatief gaat. Reguliere misleiding wordt door hen kritiekloos voor waar aangenomen en alle niet-reguliere informatie gemakshalve allemaal als onzin bestempeld. Was het maar zo eenvoudig.

Slogans passen niet bij een zo complex systeem als  gezondheidsregulering

Het internet tijdperk dwingt om informatie in overzichtelijke hapklare brokken samen te vatten waardoor complexe systemen (te) eenvoudig lijken. Einstein zei: ‘je moet vraagstukken  zo simpel mogelijk uitleggen, niet simpeler’. Dan verdwijnt  de nuance en soms ook de essentie.  Er wordt steeds minder gelezen en de informatie minder begrepen. Er wordt meer ‘gescand’, snel worden  kopjes van een artikel doorgenomen. Er wordt maar een deel van onthouden en zo ontstaan misverstanden. Maar ‘begrijpen’ is meer dan een los op elkaar gestapelde berg feitjes. Om te begrijpen is inzicht nodig en om inzicht te hebben in de verstoring van een zo complex regelsysteem als dat van onze gezondheid is basiskennis nodig. Feitjes geven geen antwoord op de vraag ‘waarom?’

Waaromvragen zijn de belangrijkste

Op Google vindt je antwoorden, maar geen verklaringen. Een waaromvraag legt uit waarom het antwoord is zoals het is. Het geeft inzicht in de samenhang en achtergrond van de vraag waardoor de toehoorder begrip en inzicht krijgt. Maar het past in de huidige tijd om naar digitale antwoorden te zoeken en dat maakt misleiding erg eenvoudig.

Voorbeelden van reguliere misleiding

spuitbus

Het gevaarlijke van misleiding is dat er een kern van waarheid in de boodschap schuilt. In marketing wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Over een zonnebrandspray wordt gezegd: ‘is gebaseerd op biologische kokosolie’. Deze informatie wekt de indruk dat het hele product in orde is en leidt af van de toxische ingrediënten. Reguliere en alternatieve gezondheidszorg maken veelvuldig gebruik van dergelijke insinuerende informatie.

Voorbeeld 1: Maagzuurremmers helpen tegen maagpijn

In eerste instantie lijkt het eerlijke en duidelijke informatie. Er is maagpijn en de medicijnen zorgen voor minder pijn. Het lijkt alsof hiermee het probleem is opgelost. Maar essentiële  vragen zijn: waarom is er maagpijn en waarom bestaat maagzuur? Is maagzuur onbelangrijk en kan het zonder gevolgen onderdrukt worden?  Het antwoord is niet zwart-wit. Er zijn tal van oorzaken die teveel maagzuur en klachten kunnen veroorzaken en ook bij te weinig maagzuur ontstaan klachten. Maagzuur heeft een essentiële rol in het hele verteringsproces. Onder meer de opname van vitamine B12 is afhankelijk van voldoende maagzuur.  Als zonder meer maagzuurremmers worden geslikt kan dit leiden tot grote gezondheidsproblemen waaronder chronische vermoeidheid.

Voorbeeld 2: Antidepressiva helpen tegen depressiviteit

depressief

De werking is omstreden en er zijn veel ernstige bijwerkingen bekend. Ook hier is de vraag waarom is iemand depressief? Net als bij maagklachten zijn er vele oorzaken en als zonder de oorzaak te kennen simpelweg bijwerkingsrijke symptoomonderdrukkers worden gegeven is dat, denk ik, een kunstfout. Depressiviteit kan ontstaan door bijvoorbeeld voedingsstoffentekorten of maag-darmproblemen. Steeds meer onderzoek toont de relatie tussen depressiviteit en glutenallergie en andere voedingsallergie aan. Het is misleidend om de indruk te wekken dat het probleem is opgelost met een pilletje.

Alternatieve misleiding

Ook in de alternatieve wereld is misleiding geen uitzondering. Ik heb jaren gewerkt met verschillende vormen van bioresonantie, electro-acupunctuur, homeopathie en andere vormen van energetisch diagnostische en therapeutische methoden. In de handen van ervaren behandelaars met voldoende basiskennis die bereid zijn om eerst de oorzaak te zoeken alvorens hun behandelingen aan te bieden zijn het krachtige en bijzondere methoden.
Helaas worden deze methodes vaak gezien als een vervanging voor gedegen onderzoek. Niet onderbouwde conclusies over allergieën, elektrosmogbelasting en ernstige ziektes worden  als waarheden verteld en er wordt mensen wijsgemaakt dat door ‘energie weer te laten stromen’ of ‘frequenties om te keren’ hun gezondheidsprobleem worden opgelost. Meestal is dat niet waar. Dergelijke methodes zijn krachtig en hebben vaak een merkbaar effect, net als de medicijnen van de arts, maar ze werken niet aan de oorzaak. Onprofessionele toepassing brengt deze mooie methoden in diskrediet.

Enkele misleidingsvoorbeelden uit eigen ervaring

Voorbeeld 1: Kanker en bioresonantie. Kanker kan niet met bioresonantie worden gediagnosticeerd. Enkele jaren geleden kwam een man bij mij met vage klachten. Ik heb met hem de vragenlijst en ziektegeschiedenis besproken en heb hem onderzocht met het energetische systeem dat ik destijds gebruikte.

Na enkele behandelingen vroeg hij mij of ik kon meten of hij kanker had, wat ik ontkende. Ik heb hem uitgelegd waarom ik die mening ben toegedaan. De man vertelde me dat zijn vrouw een half jaar lang door mijn collega was behandeld. Hij had beweerd dat zij kankervrij was. Ze was enige tijd geleden overleden aan kanker.

allergie

Voorbeeld 2: Allergie en acupunctuur. Acupunctuur en elektroacupunctuur gaan over energie en energiestromen in het lichaam. Het zijn fantastische mogelijkheden om verstoringen in het energiesysteem vast te stellen en het herstellen van geblokkeerde energiestromen of het toevoegen van energie kan enorme effecten hebben. Bij allergie speelt vrijwel zeker ook de kwaliteit van het darmslijmvlies een rol. Als bijvoorbeeld door een voedingsallergie een chronische laaggradige ontsteking van het darmslijmvlies bestaat, werkt  acupunctuur alleen symptoom verlichtend. Ik heb meegemaakt dat de behandelaar indruk maakt door te wijzen op verbeterde meetwaardes en als de klachten zijn verminderd is de patiënt meestal overtuigd. De indruk wordt gewekt dat het probleem is opgelost terwijl alleen het symptoom is onderdrukt.

Tips om een goede arts of therapeut te herkennen

•Een goede arts of therapeut zoekt naar de oorzaak van de problemen en vertrouwt meer op zijn eigen kennis en ervaring dan op een apparaat
•Betrouwbare metingen maken deel uit van het onderzoek
•Voeding en levensstijl maken deel uit van het behandelplan
•Behandelingen en supplementen worden pas geadviseerd nadat voeding en levensstijl op basis van argumenten en zo mogelijk metingen of laboratoriumwaardes zijn aangepast
•Betrouwbare evaluatiemetingen worden gedaan om het plan aan te passen indien nodig

Laboratoriumonderzoek is het meest betrouwbaar

laboratoriumonderzoek

Een algemeen bloedonderzoek waarin tussen de veertig en de vijftig stoffen worden gemeten geeft een betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van de verschillende bloedcellen, het immuunsysteem, ontstekingen, vitaminegebrek, lever, nier-,  alvleesklier-, en schildklierfuncties, mineralenbalans en de suiker- en vetstofwisseling en er kan worden afgeleid of er eerder sprake is van een virale of bacteriële ontsteking. De meest afwijkende waardes kunnen na enkele maanden worden gecontroleerd. Vaak wordt op basis van regulier laboratoriumonderzoek geconcludeerd dat alles in orde is. Meestal  omdat het onderzoek onvolledig is gedaan.

Specifiek onderzoek naar de oorzaak

Als uit de ziektegeschiedenis en het eerste laboratoriumonderzoek te weinig informatie komt om de klachten te verklaren en een gefundeerd plan van aanpak te maken,  kan specifiek onderzoek worden gedaan. Er kan bijvoorbeeld worden onderzocht op voedingsallergie, neurotransmitters, verstoring van het immuunsysteem en de ziekte van Lyme en haar co-infecties.

Ontlastingsonderzoek, een onderschatte bron van informatie

Chronische laaggradige darmontstekingen kunnen onder meer depressiviteit, chronische vermoeidheid, hartklachten, brainfog en menstruatieklachten veroorzaken.  Ontlastingsonderzoek geeft inzicht in onder meer ontstekingen, lekkende darm, verstoorde darmflora, rottingsprocessen, alvleesklier- en leverenzymen. Zo kan de oorzaak van de klachten op het spoor worden gekomen.

Conclusie: een goed begin is het halve werk

Zoek bij klachten een arts of behandelaar die samen met jou een goed onderzoek voorstelt en een plan maakt waarbij voeding en levensstijl op de eerste plaats staan. U kunt ons bellen 053 4750230 of mailen info@sanulogic.nl voor meer informatie en aanmeldingen voor een gedegen onderzoek.

• Heidstra, R., 2012. Voedingsallergie komt vaker voor dan je denkt. [Online]
Available at: http://www.duurzaam-gezond.nl/voedingallergie-ik-toch-niet/
•Heidstra, R., 2014. Voedingsallergie veroorzaakt psychiatrische stoornissen. [Online]
Available at: http://www.earth-matters.nl/5/9647/gezondheid/glutenallergie-veroorzaakt-psychiatrische …
•Heidstra, R., 2015. Het belang van gezonde voeding. [Online]
Available at: http://www.earth-matters.nl/5/11539/gezondheid/het-belang-van-gezonde-voeding.html
•Heidstra, R., sd www.celherstelconcept.nl. [Online]
Available at: http://www.celherstelconcept.nl/ziekte-van-gestructureerd-aangepakt/
•Heidstra, R., sd www.duurzaam-gezond.nl. [Online]
Available at: http://www.duurzaam-gezond.nl/hyperthermie-vergroot-de-overlevingskans-bij-kanker/
•Heidstra, R., sd www.earth-matters.nl. [Online]
Available at: http://www.earth-matters.nl/121/10026/ziekte/de-ziekte-van-lyme-ontraadseld.html
•Heidstra, R., sd www.gedachtenvoer.nl. [Online]
Available at: http://gedachtenvoer.nl/page/Waarom-je-ziek-wordt.html
•Rinno, H., 2015. Het CelHerstelConcept. derde editie red. Enschede: Quasar Publications.