Gezondheid voorlichting volkstuinvereniging

 

Gezondheid voorlichting volkstuinvereniging

henk mutsaers Nu ik zo’n vijf jaar actief ben [2016] op de volkstuinvereniging en de meeste leden me wel een beetje kennen vond ik het tijd om een presentatie te verzorgen over gezondheid, mijn passie. Tijdens de voorjaarsvergadering kreeg ik op verzoek een half uurtje toebedeeld. Ruim voldoende om de discussie op gang te brengen.  Al jaren behoor ik samen met nog enkele andere bij de buitenbeentjes omdat we het anders doen. Biologisch zonder het toepassen van kunstmest, geen dierlijke mest en natuurlijk geen pesticiden.

de volkstuin
Enkele zaken die ik al toepaste zoals, het land niet meer elk jaar omspitten, zag ik tot mijn verwondering aan het prikbord hangen in de vorm van een krantenartikel. Nu staan er in de krant onschuldige artikelen als deze maar de echte serieuze zaken worden in de media uit de weg gegaan. Dus tijd voor actie omdat het gif bij de een ook een gevaar vormt voor aan belendende percelen.

Om maar gelijk de knuppel in het hoenderhok te gooien; “Iedereen, ook diegene die biologisch tuinieren vertonen een ernstig vitamine en mineralen gebrek, iedereen!” Hoe komt dit?

Als eerste hebben we door het toepassen van kunstmest te maken met uitputting van landbouwgronden. Het meest bij de boer / tuinder die niet meer doet aan groenbemesting, vrucht rotatie en de grond braak laten liggen, dat is allemaal uit de gratie geraakt. Het land moet geld op brengen en natuurlijk elk jaar.

Aan het eind van de negentiende eeuw werd NPK geïntroduceerd: een kunstmatige meststof gemaakt van stikstof (n) fosfor (P) en kalium (K). Bij elkaar 11 mineralen en spoorelementen.

Bij landbouwgronden nabij een vulkaan en gebieden die met regelmaat overstromen door zeewater treft men het gehele spectrum aan van spoorelementen en mineralen. Dit zijn er 92.

Geen wonder dat de groenten die hier bij ons groeien niet bestand zijn tegen ziektes en andere plagen. Ze missen eenvoudigweg de bouwstoffen om zich te verweren. Kunstmest verstoord bovendien de pH waarde van de grond. Ook de akkers van Biologische boeren kampen met ernstige problemen. Want ook deze boeren hebben te maken met luchtvervuiling, elektrosmog die invloed heeft op de groei van de platen en Chemtrails, het sproeien in de lucht van chemische stoffen waaronder aluminium, wederom een verstoring van de pH waarde, de zuurgraat van de grond. Planten groeien nu eenmaal beter in een pH neutrale grond of licht zure waarde. En wat elke boer weet … wordt totaal genegeerd door de Westerse medicijnmannen. Wij zijn echter een onderdeel van de keten en als wij verzuren worden we ook ziek. De pH waarde van ons lichaam is een van de geheimen van een goede gezondheid.

In 1992 op de Earth Summit in Rio werd bekend gemaakt dat: 85% van de landbouwgronden te weinig mineralen bevatten. Het eerste rapport waarbij dit vastgesteld was dateerde echter uit de VS in 1936. Medisch dossier publiceerde in maart 2003 een rapport over: Intensieve landbouw methoden. Het artikel lees je [ hier ] vertaald naar het Nederlands

Het betekent dat 99% van de gehele bevolking mineralen gebrek vertoond ter wereld !

Tussen 2004 en 2007 vertegenwoordigde ik het Amerikaanse laboratorium SpectraCell die intracellulaire vitamine en mineralen konden testen op een cellulair niveau, na de stofwisseling. Men kon vier tot zes maande terug kijken in de geschiedenis bij een gelimiteerd aantal vitaminen en mineralen. De getoonde resultaten waren spectaculair, en zeer verontrustend. Bij een studie onder 89.000 mensen bleken 74,6% een functioneel vitamine gebrek te hebben en 99,5% een functioneel mineralen gebrek. | meer info |

Bedenk dat de testen uitgevoerd werden bij mensen waarvan er velen reeds gezondheid bewust zijn en al enkele veranderingen hadden door gevoerd in hun leefstijl. De uitkomst van de test is dus nog aan de positieve kant.

Geen wonder dat er zoveel mensen ziek zijn, leven met chronische gebreken en .. dood gaan! Zonder dat de dokter ook maar iets doet aan deze zaken. Zij meten de vitamine en mineralen waardes in het bloed, voordat het opgenomen wordt door het lichaam — als het opgenomen wordt ? Net als bij voetbal, een team functioneert niet optimaal als ze met acht man in het veld staan en dat is exact wat er gebeurd in het lichaam waar het team altijd een paar spelers mist.

De dokter heeft bovendien als norm de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid [ ADH ] een misleidende naam want men meet de hoeveelheid die je minimaal moet hebben en niet wat er optimaal mogelijk zou kunnen zijn, …bij jou persoonlijk, … en elk individu past nu eenmaal niet in een norm maar heeft persoonlijke behoeftes naar gelang zijn of haar leefstijl, werk, leefomstandigheden en afkomst.

Landbouwproducten die met NPK kunstmest zijn gekweekt missen dus de benodigde mineralen om zichzelf te beschermen tegen de natuur en moeten hulp krijgen van pesticiden. Al de producten die op deze manier gekweekt worden hebben een gemeenschappelijke factor. Arm aan zwavel, magnesium ( hart en vaat ziekten), calcium, mangaan, selenium (kanker) etc, etc, etc,

In 1900 bestond tarwe voor negentig procent uit eiwit, tegenwoordig is dat negen procent. Om de voedingsstoffen binnen te krijgen, die vroeger in één snee brood zaten, zouden we nu dus tien sneetjes moeten eten. Brood bestaat bovendien uit koolhydraten [ wordt omgezet naar suiker in het lichaam ] en is dus helemaal niet gezond om in grote hoeveelheden te eten.

In 1958 bevatte honderd gram spinazie 158 milligram ijzer. In 1967 was het ijzergehalte al gedaald naar 27 milligram en in 1973 bevatte spinazie nog maar 2.2 milligram ijzer.

Meststoffen op basis van stikstof kunnen planten ook nog op een andere manier beïnvloeden. De grote hoeveelheden stikstof die op gangbare landbouwgronden worden gebruikt beïnvloeden de eiwitkwaliteit van de plant. Maar een grote hoeveelheid stikstof in de grond produceert ook andere problemen. Als de stikstofconcentratie groter is dan wat de plant voor de fotosynthese nodig heeft dan wordt de rest opgeslagen in de vorm van nitraten. Als de nitraten uit de plant in ons lichaam terechtkomen, kunnen deze tijdens de spijsvertering worden omgezet in kankerverwekkende nitrosamines (dezelfde kankerverwekkende stoffen, die ook in sigarettenrook en gerookte etenswaren voorkomen) –

In 1999 vergeleek de voedingsdeskundige Alex Jack de voedingswaarde in het handboek van het Amerikaanse ministerie van landbouw met de waarden die in 1975 werden gepubliceerd. Hij stelde een afname van een aantal mineralen vast en hij merkte tevens op dat bloemkool veertig procent minder vitamine C bevat, dan in 1975.

EN DAT WERD GEMETEN VERS VAN DE GROND, en we weten dat dit terugloopt met elk uur. Transport, opslag, koken, etc en je kunt er van uitgaan dat die cijfers nog verder teruglopen.

JA MAAR, de dokter heeft mijn bloed gemeten en alles was goed. Dat hoor ik vaak. Maar de dokter meet de minimale waarde die nodig is om bijvoorbeeld geen scheurbuik te krijgen. Bij vitamine C is dat 0.70 milligram. Ik neem minimaal 3 tot 5 gram per dag preventief … of meer als het nodig is. Vastgesteld is dat kanker patiënten wel 10 gram konden nemen per twee uur zonder dat daarbij de stoelgang aangaf dat ze teveel namen. Het lichaam gaf dus zelf aan die hoeveelheid nodig te hebben. | meer info over vitamine C |

Barbara Stitt [ Virginia ] bracht meer als 35 jaar geleden het boek uit; “Food and Behavior”, voeding en gedrag. Onderzoek naar 1 miljoen schoolkinderen en gevangenen door Schoenthaler . Met supplementen gingen de schoolcijfers gemiddeld 2 punten omhoog en de agressie van gevangenen verminderde duidelijk (onderzoek 1973) Voeding en intelligentie

Salvastrolen

De naam ‘salvestrolen’ is door de Engelse klinisch chemicus prof. dr. G.A. Potter gegeven aan een groep stoffen in planten die zorgen voor de afweer van de plant tegen schimmels. Deze salvastrolen beschermen de plant tegen overmatig zonlicht, en wij als mens als we die planten eten tegen huidkanker. Deze slavastrolen komen het meest voor in biologische planten | Onderzoek biologische landbouw |

Roundup en vergelijkbare producten

Monsanto de fabrikant van Roundup is ook de leverancier van DDT en agent orange (door Nederland uitgevonden) ( in Vietnam worden nu nog kinderen geboren met open rugjes ten gevolgen van agent orange — in de vierde generatie)

We weten nu dat planten geen volwaardige voeding krijgen en zichzelf niet kunnen verdedigen tegen plagen. DDT was daar een bijzonder effectief middel voor, alleen het bleek ook voor mensen heel schadelijk. Terwijl het in Europa al lang verboden is wordt het in andere landen nog gewoon toegepast. Net zoals men al in 1900 wist dat asbest schadelijk was en asbestose erkend werd als ziekte in 1931 duurde het tot 1993 voordat het hier verboden werd. Zo is het nu ook bekend dat Roundup schadelijk is voor de mens.

De Nederlandse overheid kon dit jaar nog geen beslissing nemen wegens gebrek aan eensluidend bewijs, met andere woorden, er moest nog meer onderzoek gedaan worden. Nu is Glyfosaat de werkzame stof in Roundup en de soortgenoten die op de markt zijn gekomen sinds het patent verlopen is in 2000.

Even — glyfosaat — met Google vertalen naar het Engels — glyphosate

En dit woord vervolgens plakken in de wetenschappelijke registratie site van PupMed
En je krijgt 2118 studie resultaten
Zoeken op glyphosate toxicity [giftig ] geeft 624 resultaten.
Zoeken op glyphosate cancer [ kanker ] geeft 37 resultaten

Hoeveel meer onderzoek zou er volgens onze overheid nog meer gedaan moeten worden ?

En, …. heren en dames van de pers; “Waarom kunnen jullie dit niet vinden?”

Glyfosaat is inmiddels gelabeld als een vergif voor mensen en in Frankrijk, Duitsland en Denemarken al verboden voor particulieren. Foodwatch voert nu actie om het ook hier in Nederland verboden te krijgen. Er zijn echter al tuinverenigingen die slimmer zijn en Glyfosaat zelf al verboden hebben. Zoek op: volkstuinverenigingen verbieden roundup

Gezondheid is een passie geworden voor mij, dat half uurtje ben ik dan ook heel blij mee om mijn kennis te delen. Ik heb echter de wijsheid niet in pacht en leer zelf ook nog elke dag bij. Het is de bedoeling van dat half uurtje om mensen uit de dagen zelf op zoek te gaan naar meer informatie. De mensen die redeneren dat ze het altijd al zo gedaan hebben en nog gezond zijn … snappen het dus nog niet. Als je eenmaal ziek bent is de weg terug vaak lang, moeilijk en in vele gevallen onomkeerbaar. Het leven is veel te mooi om met gebreken te moeten leven en als je eenmaal weet hoe die gebreken ontstaan dan zou je deze kennis wel van de daken willen schreeuwen.

P.S. Dierlijke mest gebruik ik persoonlijk niet omdat de bron niet bekend is. Als dieren geen natuurlijke voeding eten en medicijnen gebruiken wil ik die zeker niet gebruiken. Ik bemest nu elke drie jaar met lavameel.

Download mijn gratis eBoek: “Zoektocht naar gezondheid” [ rechts klik – opslaan als ]

— Henk Mutsaers

Volkstuinvereniging het klooster http://vtvhetklooster.nl/ 24-02-2016 Zembla over glysofaat

P.P.S. Elke keer als ik wat werk gedaan heb op de volkstuin, dan heb ik dat gedaan voor mijn eigen gezondheid, wetende dat ik door dit werk met mijn portemonnee een stem heb uitgebracht tegen onnatuurlijke voeding en voor gezondheid.

P.P.P.S Vergif in je lichaam(pesticiden) verdwijnen als sneeuw voor de zon na slechts twee weken geheel biologische voeding eten. Slechts twee weken dus!

Open Sesame Short Trailer from Organik Media on Vimeo.