Gezondheid is een kringloop

Gezondheid is een kringloop

arts w f gouwe Onze gezondheid begint bij de bodem!

Onder bodemgezondheid verstaat men een toestand van welvaren, die gebaseerd is op de wisselwerking tusschen de dierenwereld en haar afvalproducten, de planten en haar afval en een humusrijken bodem. Aan den gezonden kringloop van bodem en dierlijk-plantaardig leven is een cardinale voorwaarde verbonden, nl. bemesting van natuurlijke aard, zooals plantenresten, vermengd met dierlijke afscheidingsproducten.

Wijsheid uit 1948, via een kringloopwinkel in Zwolle, nu weer bereikbaar…

De voortbrengselen van land- en tuinbouw krijgen zoodoende pas hun volle beteekenis als voedsel voor mensch en dier. Bodemgezondheid is het resultaat van biologische bodemverwerking, welke gericht is op het behoud van een evenwichtstoestand, die een gezonde samenleving van mensch, dier en plant waarborgt. — Dokter Willem Frederik Karel Gouwe

betere wereld
Kringloop… Alles verloopt via een kringloop wanneer we de natuur zijn eigen gang laten gaan. De seizoenen, de blaadjes en bloempjes die in het voorjaar verschijnen, het begin van een fleurig beeld in de natuur. Steeds verschijnen er andere soorten en kleuren, in de zomer is alles op zijn bruisende hoogtepunt maar in het najaar worden we, als de zon schijnt, verrast met vlammende herfstkleuren, met als eindresultaat: kale bomen en struiken die in de winter de puntjes alweer tonen waarmee in het voorjaar de cyclus weer opnieuw begint.

Een sluitende kringloop.
Via een kringloopsysteem kunnen we ook overbodige huisraad van eigenaar laten wisselen en velen maken daar gretig gebruik van. Voor lage prijzen kun je zo nog wel eens iets op de kop tikken. De laatste tijd ben ik zelf zo nog wel eens geïnteresseerd in bordjes en schaaltjes, een enkel exemplaar met een mooi decoratief printje geeft weer een andere sfeer om gerechten met eetbare gewassen te fotograferen. Enkele stuks zijn prima; het gaat om de sfeer voor dat moment en zo krijg je een zeer afwisselend beeld in de boeken die nog volgen en welke al zijn uitgegeven. Dus heel af en toe kom ik wel eens in een dergelijke winkel en zo kun je nostalgische serviesonderdelen vinden en voor een ‘appel en een ei’ op de kop tikken. In Zwolle liep ook iemand eens te ‘struinen’ in een kringloopwinkel en vond een boekje met de titel: ‘Bodemgezondheid’, geschreven door W. F. K. Gouwe, een arts. Voluit heette hij: Dokter Willem Frederik Karel Gouwe. Zijn roepnaam was Frits. Hij werd geboren in het jaar 1898 en overleed in 1962. Deze arts was ruim dertig jaar gemeentegeneesheer van Ambt Hardenberg en woonde in Lutten aan de Dedemsvaart (NO-Overijssel).

Onze gezondheid begint bij de bodem!

boek bodem gezondheid

Als onze bodem niet gezond is dan kunnen we alles wel vergeten! Zo simpel is het! Althans, dit is de wetenschap maar in de praktijk is het verhaal heel anders, want deze theorie is massaal overboord gegooid wanneer we kijken naar de tegenwoordige grootschalige landbouwtechnieken. Zware machines verbrijzelen kostbare aarde, men spuit gif over dezelfde kostbare aarde, injecteert de mest in wederom de kostbare aarde en het complete bodemleven ligt in duigen! Als de bodem gezond is, krijgen de gewassen die wij eten de juiste informatie en dat heeft gevolgen voor ons lichamelijk en dus ook geestelijk welbevinden. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden want wanneer wij lichamelijk een wrak zijn functioneren wij geestelijk niet, raken dan in een dip of nog erger en ergens blij om zijn is dan helemaal een opgave. Alles is met elkaar verbonden zoals de kringloop van de seizoenen.

Zijn wij nu zo modern met onze Gezond Verstand Avonden?

Zijn wij vooruitstrevend met de GVA, oftewel de Gezond Verstand Avonden? Mogelijk wel in het principe om zo landelijk een netwerk te ontwikkelen waardoor vele locaties van het noorden tot het zuiden binnen dit concept hun eigen keuze hebben in welk deel van de maand men een avond of middag draait en welke onderwerpen men kiest van de sprekerslijst. Zelfstandig een eigen locatie draaien binnen een paar huisregels en gezamenlijk een zelfde stijl naar buiten brengen. Mogelijk zijn we daar vooruitstrevend in en hebben we in korte tijd met velen samen iets neer kunnen zetten dat staat als een huis en niet meer weg te denken is. Maar zijn we nu werkelijk uniek?

Wanneer we het boekje van Dr. Gouwe lezen komen we een poster tegen van een lezing: Op vrijdag 21 October 1949, ‘s avonds 8 uur precies in de “Molenzaal” van HOTEL POMONA, Molenstraat 51 Den Haag had men de volgende lezing op het programma staan: Bodemgezondheid-Volksgezondheid mede in verband met het kankervraagstuk.

Dr. Frits en Dr. Frits…

Dr. Frits Gouwe gaf in het jaar 1949 al lezingen over dit onderwerp en Dr. Frits van der Blom geeft via de GVA lezingen waaronder ook de lezing met als titel: ‘Medische illusie en kanker op een dood spoor!’ Een andere lezing van hem is getiteld: ‘Voeding en fysieke degeneratie’. Steeds komt de link aan de orde tussen de gezondheid van de mens en de gezondheid van de bodem en alle negatieve invloeden hierop. Als we even bedenken dat er tussen 1949 en nu anno 2013 een behoorlijke tijd zit, wat is er dan veranderd? Niets! Zijn wij dan zo uniek? Nee, we borduren dus voort op problematiek die blijft bestaan omdat de voedingsindustrie en de farmacie andere belangen hebben. Daarnaast zijn er veel producten te koop om de boeren en kwekers zogenaamd van dienst te zijn, maar de werkelijkheid is dat zij het land verzieken. Verziekt land verziekt ons via de gewassen en de dieren. De dieren eten gras en andere gewassen, wij eten groente en daarnaast vlees van diezelfde dieren die verziekt gras eten, kortom de kringloop naar (chronische) ziekten, en wat als volksziekte genoemd kan worden – kanker – is een feit!

Dan komt daar het KWF, oftewel het Koning Wilhelmina Fonds om de hoek kijken met allerlei campagnes om kanker te bestrijden. Maar bestrijden is oorlog voeren en oorlog is het ook al in de grond; daarnaast: via dit soort goed bedoelde Stichtingen en allerlei andere goede doelen – kanker is een industrie want als dit vraagstuk massaal begrepen wordt dan verliezen velen hun baan!

Chemo? Of kan ik zelf kiezen?boek chemo of kan ik zelf kiezen

Nog een titel van een boek. Dit boek bevat zoveel belangrijke informatie voor allen, juist niet wanneer je geconfronteerd wordt met kanker maar juist om dit te voorkomen. Het onderwerp mest injecteren is een apart hoofdstuk in dit boek. Wat heeft dat nu met chemo te maken? Alles! Want het injecteren van de mest verstoort het natuurlijke evenwicht en wanneer het natuurlijke evenwicht is verstoord is de kringloop compleet verziekt. Wanneer er geen natuurlijke kringloop is, de bodem ziek is, worden wij dat ook van alles wat wij nuttigen van die verziekte bodem. Ziek voedsel maakt ons ziek, is dat logisch? Ja! Ziek voedsel kan ons niet helen, ons niet voorzien van goede voedingsstoffen, kortom: wanhoop, ellende en afbraak zijn het gevolg! Welvaartsziekten noemt men dit! Overigens kun je wel zelf kiezen want chemo is ook maar een industrieel staaltje geld in het laatje kletsen. Kan een lichaam helen door gif in te brengen? Ook iets om over na te denken! Kunnen we veel ellende voorkomen? Onze gezondheid begint bij de bodem en nergens anders!

Komen we weer bij het boekje uit de kringloopwinkel in Zwolle – het boekje van Dr. Frits Gouwe. Op bladzijde 24 staat de kreet: ZOALS DE BODEM IS, ZAL HET VOLK ZIJN.

Is dit nieuw? Welnee!

Dit is oude kennis die wij nu ook steeds herhalen. Dr. Frits en Dr. Frits spraken en spreken ieder in een andere tijd maar de essentie is dezelfde. Voeding is belangrijk en gezonde voeding krijgen we zonder chemische toevoegingen heel gewoon direct van het land bij de boer en kweker vandaan, mits zij biologisch werken. Pure voeding zal ons goed voeden en wanneer wij goed gevoed zijn ontwikkelen wij geen ziekten zoals deze er heden ten dage zijn. Bijnieruitputting, chronische moderne ziekten, kanker… als we bedenken hoeveel vaccins, medicijnen, giftige cosmetica en verzorgingsproducten we massaal verwerken, kopen en zonder nadenken laten inspuiten, slikken, gebruiken en cadeau geven dan begin je te griezelen wanneer je de etiketten leest, meer informatie tot je hebt genomen. Wat we cadeau geven aan anderen via fleurige flessen om in de badkamer te gebruiken, als je dat werkelijk echt weet voel je je schuldig. Maar het is de onwetendheid, de reclame en het geloof in dat wat men presenteert… het zal mijn tijd wel uitdienen… de overheid (lees roverheid) heeft toch het goede met ons voor?

Kringloop in de natuur en een boekje uit de kringloopwinkel…

De jaargetijden, het natuurlijke verloop van de seizoenen, via een gezonde bodem, noemen we de kringloop van de natuur, van het leven. Een boekje met deze informatie van jaren geleden, via een kringloopwinkel weer tot leven gekomen, is een aanrader voor iedereen die iets op heeft met zijn of haar gezondheid en voor allen die een schakel zijn in de keten van ons voedsel! Dr. Frits Gouwe is een man die al jaren geleden is overleden maar wanneer hij nu nog zou leven zou ik hem benaderd hebben om als spreker op te treden voor de GVA. De boodschap die deze Dr. Frits vertelde past bij de tegenwoordige verhalen van ‘onze’ Dr. Frits en vele andere sprekers en boeken.

Zijn wij zo vooruitstrevend? Welnee, we voelen dat we oude kennis in ere moeten houden! Alles groeit om ons heen! Alles, maar dan ook alles is voorhanden in de natuur om ons heen. Op vrijdagavond 8 februari zal ik de lezing geven in Alkmaar met als titel: ‘Help, er zit een pastinaak in mijn soep!’… Deze presentatie vol foto’s van eetbare gewassen en culinaire tips sluit weer naadloos aan op het gezonde bodemleven. Want een madeliefje bijvoorbeeld, bevat een rijke hoeveelheid magnesium. Dit schattige bloempje haalt deze stof uit de bodem. Dit kan uiteraard alleen als de bodem gezond is en rijk aan magnesium. Waar veel madeliefjes zijn zullen zij zich blijkbaar prettig voelen. Zo is het met alles. Jong zevenblad bevat veel caroteen, chicorei is familie van de andijvie en de witlof, de bloemblaadjes van de goudsbloemen bevatten vitamine C en zo kunnen we een hele waslijst opnoemen, maar belangrijker is het, om gebruik te maken van dat wat om ons heen groeit als een goede, waardevolle aanvulling op onze maaltijd. Dat is de boodschap van deze lezing, niet dat we massaal als konijntjes in de natuur gaan jagen maar wel hoe we onze maaltijden kunnen verrijken.

Voor deze lezing op vrijdagavond 8 februari hebben we een ander idee qua entree bedacht! Alle locaties rekenen altijd 10 euro entree voor alle onkosten. Dat is noodzakelijk! Op vrijdagavond 8 februari doen we het anders: je kunt zelf kiezen hoeveel je betaalt aan de hand van de keuze die je maakt ten aanzien van een boek. In ruil voor de entreeprijs kun je één van de twee boekjes uit de ‘Nooit geweten…’ -serie krijgen voor 10 euro. Maar we hebben ook twee boekjes voor € 12,50, geschreven door twee artsen en nog twee andere boeken voor 15 euro. Je kunt dus kiezen uit zes titels. Je bepaalt dus zelf welk boek je wilt, dat is je entreeprijs en de lezing krijg je er extra bij. Het boek: ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?‘ bevat ongelofelijk waardevolle informatie. De weg naar kanker verloopt via allerlei invloeden, niet alleen via de zieke bodem maar ook via vaccins, medicijnen en andere oorzaken. Wanneer jij je hier bewust van bent kun je daar op anticiperen en je maatregelen treffen. Dat is de reden dat deze informatie voor iedereen is; niet voor wie ziek is, die is eigenlijk te laat met het lezen van dit boek. Daarom zal dit boek, omdat de informatie zo belangrijk is, op deze avond geen € 29,95 kosten maar de helft en dus 15 euro. Dit boek zal ook als keuze bij de entree liggen, de maximale toegangsprijs is dus 15 euro. Het boek: ‘Help, er zit een pastinaak in mijn soep’, is tevens een keuze, op deze wijze hebben we een gevarieerd aanbod, zolang de voorraad strekt per titel. Na deze avond zul je enige inzichten gekregen hebben in wat we meer zelf kunnen doen om onze maaltijd energierijker en dus gezonder te maken. Je gaat mogelijk naar huis met nieuwe inspiratie en een boek om het weekend goed mee te beginnen. De Gezond Verstand Avonden vinden plaats op vele locaties in land. Daar mogen nog veel meer locaties aan toegevoegd worden.

Dr. Frits Gouwe hield lezingen in 1949, Dr. Frits van der Blom doet dat heden ten dage. Als ik het boekje lees van Dr. Frits Gouwe dan denk ik dat de beide heren met dezelfde voornaam het uitstekend hadden kunnen vinden. Dr. Frits van der Blom start ook locaties op, wat niets anders wil zeggen dan dat hij de eerste twee keer op locaties binnen een bepaalde straal rond Amsterdam helpt opstarten. Zo kunnen we terugvallen op een behoorlijke hoeveelheid dames en heren die dit verzorgen dus wie een locatie wil starten, kom maar op met je vraag om informatie want er is niets nieuws onder de zon. Of het nu 1949 of 2013 is, we verspreiden nog steeds dezelfde boodschap: onze gezondheid begint bij de bodem! Massaal moeten we gaan inzien dat de industrie het op alle fronten bij het verkeerde eind heeft als we werkelijk bekijken wat zij ons leveren. Zolang we dat niet doen dan zal men over 100 jaar nog steeds ditzelfde willen vertellen.

Lees het boekje van Dr. Frits Gouwe, beluister de lezingen van de vele sprekers via de GVA, kom op 8 februari naar Alkmaar. Wij allen zijn onafhankelijk en hebben geen belangen zoals de industrie die wel heeft. Volg het spoor van het geld en bedenk wat je wilt!

Onze gezondheid begint bij de bodem!

Anneke Bleeker
Bergen NH
27 januari 2013

www.gezondverstandavonden.nl www.verontrustemoeders.nl

Let op: De speciale prijs van € 15,00 voor het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ geldt ALLEEN op de GVA avond op 8 februari 2013 in Alkmaar, in Wijkcentrum Overdie. Deze prijs geldt NIET wanneer het boek wordt aangeschaft via boekhandel of internet!

Het boekje ‘Bodemgezondheid’ van Dr. W.F.K. Gouwe is te koop (zo lang de voorraad strekt) bij Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV), per e-mail: info@nvlv.nl
www.nvlv.nl