Gezocht: Wakkere Mensen


gezocht wakkere mensen We halen vandaag twee korte uittreksels aan van artikelen op van “the Final Wakeup Call” die je verder mag lezen (graag) op hun site. Waarom? Omdat we snel, zeer snel op zoek zijn naar wakkere mensen die anderen in dit process van dichbij ter zijde kunnen staan. De tijd van langzaam ontwaken is namelijk al voorbij. De tijd is aan onze zijde, maar niet meer voor diegenen die nog geen enkele stap op de duistere wegen heeft gezet. Die hebben onze hulp nodig. Hard nodig! | (on)zichtbare tirannie | Wakkere Mensen gezocht |

(on)Zichtbare Tirannie
Praktisch niets van de informatie op deze site is te vinden in de mainstream media. In klassieke Orwelliaanse termen; is “Oorlog is Vrede, Vrijheid is Slavernij, en Onwetendheid is Macht” het betekent het een zeggen en het andere doen.

meerderheid van stemmen het individu

Zodra is begrepen dat overheden gedicteerd worden het volk te controleren, wordt al het andere duidelijk; waarom de overheid voortdurend handelt in het belang van Big Business, Big Banking, Big Pharma, Big Biotech, en de bijbehorende organisaties en staf, maar zeer duidelijk niet in het belang van de bevolking.

In het verleden kwamen de mensen in opstand tegen de heerschappij van de koninklijke dictatuur en eisten zeggenschap in de beleidsvoering van hun land. De bloedlijnen kwamen op het idee de openlijke koninklijke dictaturen te vervangen door een vorm dat de schijn geeft van vrijheid, terwijl feitelijk alles hetzelfde blijft. Zichtbare tirannie werd vervangen door de veel effectiever tirannie die men niet kan zien, ofwel de meeste mensen niet zien.

De Illuminati’s ergste nachtmerrie is, als echt onafhankelijke mensen, die het beste voor hebben met de bevolking, in de overheid gekozen worden. De oplossing daarvoor was, de introductie van politieke partijen, waardoor een structuur werd gecreëerd, die door middel van financiering en organisatie de mensen die geen lid zijn van een politieke partij vrijwel kansloos maakt in het parlement gekozen te worden, en zeker niet participeren in de formatie van een regering in samenwerking met andere echt onafhankelijken.

Overheid ‘s vitale controlestructuur , … lees verder

GEZOCHT: Wakkere Mensen

“Het grootste wapen in de huidige wereldpolitiek is geld, want met geld kunnen mensen en de media worden beïnvloed door mensen om te kopen.”

De Deep State die ons op slimme wijze manipuleert en tot slaaf maakt, geeft steeds minder om het feit of we wel of niet hun zorgvuldig gecultiveerde 5-zintuiglijke 3D nep-werkelijkheid accepteren, welke in het wereldtheater van illusie speelt. De slavendrijvers geven steeds minder om het feit dat het publiek in dit theater van illusie, de gaten ontdekt in het uit elkaar vallend landschap dat ooit als echt werd beschouwd. Terwijl het kaartenhuis achter de schermen afbrokkelt. Daardoor zijn er meer en meer van ons onder het publiek die de snaren zien welke de marionetten poppen dirigeren, t.w. onze gekozen politici: velen van ons zien nu dat hun touwtjes worden getrokken door de poppenspelers die niet langer meer in de schaduw verborgen zijn.

Er wordt een hele nieuwe wereld geschapen en wij mensen maken er allemaal deel van uit. [elk individu] Je hoeft niet bang te zijn, er is alleen een dringende behoefte aan wakkere mensen om de overgang zo soepel en gelukkig mogelijk te laten verlopen.

 

In aanvang moeten de overgangsveranderingen geheim worden gehouden. Dit redt levens. Stop met te zeuren dat je niet wordt verteld wat er aan de hand is. Je rechten herstellen zich opnieuw wanneer het overgangsproces is voltooid en verbeterd.

Rijke en machtige mensen, die dachten dat ze het hadden gemaakt en zich superieur voelen, moeten nu opnieuw nadenken over hun leven, hun ware overtuigingen en persoonlijke beslissingen om verder te gaan. Nieuwe leiders zullen opstaan. De nieuwe rijkdom van GESARA zal snel verschijnen.

Een deel van de spirituele evolutie komt wanneer iemands identiteit niet meer gehecht is aan materiële zaken.

Fundamenteel is echter dat de echte oplossing ligt in de verandering van je bewustzijn en denken. Nu de tijd nadert voor de grote verandering in onze situatie, is het tijd om pijn en lijden te veranderen in vreugde, vrede en welvaart! Er breekt een nieuw tijdperk aan van zorg en respect voor elkaar!

Bewustzijn is de sleutel tot wereldverandering, … lees veder