Gevangene in de wereldwijde openlucht gevangenis

president Eisenhouwer …. de teugels worden steeds verder aangehaald

President Eisenhower’s afscheidsrede, waarin hij de Amerikanen waarschuwt voor het militair-industrieel complex.

Velen zullen zich misschien niet herinneren dat President Eisenhower een generaal was voordat hij President werd; hij sprak dus uit persoonlijke ervaring!

wereld nieuws

dr mercolaVN start onderzoek naar rechtmatigheid van Amerikaans Drone Programma
Datum: 20 februari 2013 Door: Dr. J. Mercola
Vertaling: Frank Bleeker — Bron artikel

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

President Eisenhower’s afscheidsrede — Militair Industrieel Complex

Het verhaal in het kort:
•Het “militair-industrieel complex” is uitgegroeid tot een militair-industriële overheid. Andere industrieën lijken – op federaal niveau – onze gezondheidszorg, het bankwezen, ons voedsel en de landbouw te hebben overgenomen.

•Aanvallen op je burgerlijke vrijheden zullen waarschijnlijk uiteindelijk jouw recht beïnvloeden om te kiezen welk voedsel je wilt kopen, de supplementen die je wilt gebruiken, en de genezingsmethoden die je wilt nastreven om gezond te blijven.

•De FTC (Federal Trade Commission) omzeilde onlangs de huidige wetgeving en maakte en passant nieuwe. In dit proces werd de vrijheid van meningsuiting onderdrukt, toen deze commissie besliste dat POM Wonderful gezondheids-aanspraken op zijn product had gemaakt, en dat “een dubbelblind random-gecontroleerde studie (RCT) vereist is voor elke “werkzaamheidsclaim”, en twee dubbelblinde RCT’s voor enige claim die gerelateerd lijkt te zijn aan “een ziekte”. Dubbelblinde RCT-studies, vereist voor het maken van de gezondheidsclaims, is eigenlijk een FDA etiketteringsstandaard voor medicijnen – niet voor voedsel. Het is niet aan de FTC om van een product/producent te eisen, dat bewijs te leveren.

•Als de FTC de overhand krijgt bij het vereisen van die dubbelblinde RCT’s, zullen alleen farmaceutische bedrijven in staat zijn om gezondheidsclaims te maken op hun gepatenteerde en door de FDA goedgekeurde producten.

•Een nieuw wetsvoorstel, de Free Speech about Science Act (FSAS) genaamd, is ingediend. Deze wet maakt het mogelijk dat bedrijven die puur natuurlijke producten leveren, peer-reviewed (door vakgenoten beoordeelde) wetenschap, in hun advertenties mogen citeren. Onderneem alsjeblieft actie om dit wetsvoorstel te ondersteunen!

Het “militair-industrieel complex” is uitgegroeid tot een militair-industriële overheid. Maar het eindigt niet bij het militaire gebeuren, andere industrieën lijken – op federaal niveau – onze gezondheidszorg, het bankwezen, ons voedsel en de landbouw te hebben overgenomen.

Om te zeggen dat je de burgerlijke vrijheden in gevaar zijn zou het understatement van het jaar zijn, en hoewel spionage drones en de herintroductie van nog een andere Cyber Security Wet misschien geen onderwerp voor een gezondheidswebsite lijken, bedenk dan dat jouw recht om te leren over en het kopen en toepassen van alternatieve gezondheidsstrategieën en -producten, misschien niet zo onvervreemdbaar meer zijn dan je zou denken.

De Amerikaanse regering is hard bezig om jouw recht om je eigen gezondheidszorg te kiezen en jouw recht om te kiezen uit een grote verscheidenheid van manieren om de controle over je eigen gezondheid te hebben, te onderdrukken en te beperken.

Vrijheid van gezondheid en burgerlijke vrijheden worden vanuit elke denkbare hoek aangevallen; dat is de reden waarom jij je het gewoon niet meer kunt veroorloven om nog langer stilletjes in een hoekje te blijven zitten.
Elke aanval op jouw burgerlijke vrijheden zal uiteindelijk invloed hebben op het recht om te kiezen welk voedsel je wilt kopen, de supplementen die je wilt nemen, en de methoden die je wilt nastreven om gezond te blijven.

Van Drone oorlogsvoering in het buitenland naar Drone Surveillance Boven de VS

Federale agentschappen voeren hun inspanningen op om ‘de veiligheid te garanderen’ door middel van massale uitgaven door het leger en de National Security Agency (NSA – Nationaal Veiligheidsbureau). Vorig jaar werd een wetsvoorstel aangenomen, dat meer dan 63 miljard dollar beschikbaar stelt voor de Federal Aviation Administration (FAA), waardoor ongeveer 30.000 onbemande drone-spionagevliegtuigjes in het civiele luchtruim van de Verenigde Staten worden ‘losgelaten’. De American Civil Liberties Union (ACLU – Amerikaanse Unie voor Burgervrijheden) zegt hierover:

“Helaas wordt in dit wetsvoorstel met geen woord gerept over de zeer ernstige privacy-kwesties die door deze onbemande vliegtuigen ontstaan. Dit wetsvoorstel zal de natie tegen wil en dank in de richting pushen van een tijdperk van toezicht vanuit de lucht, zonder dat er stappen worden ondernomen om de van oudsher bestaande privacy die Amerikanen altijd gekend en genoten hebben, te beschermen.”

De Digital Journal meldt hierover:

“De ‘Electronic Frontier Foundation’, een ‘watchdog’ groep, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de federale regering, waarin geëist wordt van de FAA, dat zij dossiers openbaar maakt over agentschappen, in totaal bijna 300, die gemachtigd zijn voor de uitvoering van binnenlandse drone operaties.

Jennifer Lynch, een advocaat van EFF vertelde Talking Points Memo dat het nieuwe wetsvoorstel met betrekking tot drones het belang van de rechtszaak alleen maar versterkt.
“Ik denk dat het feit dat het feit dat het Congres druk uitoefent op de FAA om haar UAS programma uit te breiden door middel van de FAA Reauthorization wet, alleen al de behoefte aan deze dossiers versterkt,” merkte zij op.

“Het is belangrijk dat we meer te weten komen over de manier waarop de federale overheid, de Staten en de lokale wetshandhavingsinstanties al gebruik maken van UAS’, voordat we het gebruik ervan verder uitbreiden. De inbreuk op de privacy als gevolg van het gebruik van drones voor binnenlands toezicht is te groot om de FAA het gebrek aan transparantie op dit punt te verontschuldigen.”

Ironisch is in dit geval wel dat President Obama, toen hij aan zijn eerste termijn van het presidentschap begon, het expansieve gebruik van de uitvoerende macht van zijn voorganger, George W. Bush, in zijn ‘oorlog tegen het terrorisme’ en het gebrek aan transparantie aan de kaak stelde, nu zelf in bepaalde kringen aangevallen wordt voor het gebruik van soortgelijke tactieken – inclusief geheime rechtvaardigingsgronden en geheime militaire informatieopdrachten. In de herfst van 2011 kwam het volgend aan het licht:

“Volgens een aantal huidige en voormalige functionarissen worden Amerikaanse militanten zoals Anwar al-Awlaki door een geheimzinnige commissie van hoge ambtenaren op een ‘te doden of te arresteren-lijst’ geplaatst. Deze commissie informeert vervolgens de President over zijn besluiten. Er is geen openbaar register van de werkzaamheden of beslissingen van deze commissie, die een onderafdeling is van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis. Ook is er geen enkele wet waarin het bestaan van deze commissie is vastgelegd, of richtlijnen of regels vaststelt waarbinnen zij geacht wordt te werken.”

Een oorlog tegen niet geïdentificeerde vijanden kent geen eind…

Vanaf dat moment heeft de regering Obama zich in het geheim bezig gehouden met het ontwikkelen van een plan voor jacht op terroristen – een volgende generatie met de naam ‘disposition matrix’. Terwijl conventionele oorlogen worden afgebouwd, is de Amerikaanse regering wel duidelijk van plan om namen aan deze clandestiene ‘kill-lijsten’ toe te blijven voegen, waardoor een soort van bizarre geheime oorlogvoering wordt gecreëerd waarin niemand precies weet wie het doelwit is, of waarom het betreffende individu feitelijk in de eerste plaats werd geselecteerd om te worden vermoord.

De Washington Post meldt:

“…Obama heeft zich gecommitteerd aan de zeer geheime praktijk van het doelgerichte doden, waardoor ad-hoc elementen worden getransformeerd tot een infrastructuur van contraterrorisme die in staat is tot het in stand houden van een voortdurende schijnbaar permanente oorlog.”

Niet alleen dat, maar zoals OpEdNews onlangs meldde:

“Voor het eerst in de geschiedenis gebruikt een civiele inlichtingendienst robots voor het uitvoeren van militaire missies – het doden van mensen – in landen waarmee de Verenigde Staten niet officieel in oorlog zijn.”

Het zal interessant zijn om te zien wat de uitkomst zal zijn van het onderzoek van de Verenigde Naties dat eind vorige maand werd gestart, naar de wettigheid van de Amerikaanse drone-programma. Velen vragen zich nu af wanneer de eerste drone-aanval op Amerikaanse bodem zal plaatsvinden. De tijd zal het leren. Intussen is de wet van Moore ook van toepassing op drones; hun vermogen blijft snel verbeteren en tegelijkertijd nemen de kosten af. Uitvinders komen nu met allerlei toepassingen voor drones, zoals het leveren van documenten tot burrito’s naar jouw GPS-locatie. Jazeker, dat lees je goed! Een van de deelnemers in de AngelHack finale was Burrito Bomber, door Darwin Aerospace. Het is een drone die je opspoort aan de hand van de locatie van je smart Phone en die vervolgens een cilinder aan een parachute, met daarin een warme en verse burrito, in je schoot laat vallen… Het ontwerp werd geen winnaar, en men is niet van plan om het op korte termijn op de markt te brengen, maar het gaat er gewoon om, te laten zien dat er meer dan voldoende ideeën bestaan die in praktijk gebracht kunnen worden.

Greep naar de macht door de FTC is een onderhandse bedreiging voor je gezondheid

Maar laten we terugkeren tot gezondheid gerelateerde onderwerpen. De Federal Trade Commission (FTC) en de Food and Drug Administration (FDA) hebben serieuze stappen ondernomen om jouw toegang tot bepaalde voedingsmiddelen en supplementen te beperken of te elimineren. De FTC heeft bijvoorbeeld onlangs besloten om ‘zijn eigen wetten te maken en vrijheid van meningsuiting te vermorzelen’, rapporteert de Alliance for Natural Health (ANH).

“Vorig jaar bevestigde een Administratieve Rechter (ALJ) voor de Federal Trade Commission het recht van POM Wonderful om in advertenties beweringen te doen die de FDA een ‘structure/function claim’ zou noemen. Structure/function claims omvatten stellingen als ‘calcium helpt bij de opbouw van botten’. Zij refereren niet direct naar het genezen van ziekten. Tegelijkertijd stelde ALJ vast, dat sommige van de claims van het bedrijf te ver gingen (in het bijzonder, waar ze beweerden dat het sap kan helpen bij hart- en vaatziekten, prostaatkanker en erectiestoornissen).

Omdat het besluit van de ALJ slechts een gedeeltelijke overwinning was voor zowel POM Wonderful als de FTC, tekenden beide zijden beroep aan, die een uitspraak van de FTC als geheel noodzakelijk maakte. Afgelopen woensdag heeft de Commissie een veel onredelijker weg ingeslagen. Het bleek dat vierendertig van de drieënveertig van de argumenten van POM werden geïmpliceerd als gezondheidsclaims – vijftien meer dan de ALJ er had gevonden. De volledige Commissie oordeelde voorts dat een dubbelblinde random-gecontroleerde studie (RCT) is vereist voor elke ‘werkzaamheids’ vordering en twee dubbelblinde RCT’s voor enige claim die lijkt gerelateerd te zijn aan een ziekte. Het ‘peer-reviewed’ (door vakgenoten beoordeeld) wetenschappelijk onderzoek ter waarde van een bedrag van 35 miljoen Amerikaanse dollars, dat eerder door POM werden besteed, werd van tafel geschoven omdat de studies geen RTC’s waren. RCT’s worden gewoonlijk gebruikt voor het testen van medicijnen.”

Dit is een belangrijk een-tweetje. De FTC is draconisch over wat zij beschouwt als een impliciete gezondheidsclaim. Een commissielid vermeldt in de opmerkingen bij het besluit:

“Het is moeilijk enige structure/function claims te bedenken die door POM met de producten die zij op de markt hebben in verband worden gebracht, zonder dergelijke claims te interpreteren conform het in dit geval gestelde FTC precedent, zoals gezondheids-gerelateerde claims.”

Met zijn uitspraak heeft de FTC de scheiding tussen de FTC en de FDA schromelijk vervaagd. In de eerste plaats is de FTC uitsluitend belast met de reglementering van reclame. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat advertenties niet onjuist of misleidend zijn, en er zijn zeker geen farmaceutische RCT studies nodig om dat te bepalen. Dubbelblinde RCT-studies die vereist zijn voor het maken van de gezondheidsclaims zijn eigenlijk een FDA standaard voor het labelen van medicijnen – en geen voedsel! Het is niet aan de FTC om van een product dat bewijs te eisen. Dergelijke studies zijn uitermate duur en zij worden meestal alleen gedaan als de stof in kwestie is of kan worden geoctrooieerd. Natuurlijke stoffen, zoals granaatappelsap, kunnen niet gepatenteerd worden (tenzij zij genetisch zijn gemanipuleerd).

“Nu beslist de FTC onnodig en willekeurig om een FDA medicijnstandaard gebruiken voor gezondheidsclaims in de reclame,. Sommige waarnemers van de industrie vragen zich zelfs af of de FDA aan de FTC heeft gevraagd om dit te doen, omdat de FDA niet in staat zou zijn om zelf zo ver te gaan. Er is absoluut geen wet die dit rechtvaardigen kan. Het is het maken van wetten, zonder goedkeuring van het Congres,” schrijft de ANH.

Zelf denk ik, dat we weer een stapje dichter bij het punt komen waar je volledig zult worden uitgesloten van het verkrijgen van alle informatie over de helende mogelijkheden van normale voeding. Ik geloof dat het hun eindspel is, omdat voedingsmiddelen en voedingssupplementen de enige concurrentie zijn van het farmaceutisch monopolie.

De ANH wijst hier kort en bondig samengevat op:
“Wie profiteert van een dergelijke verandering in het beleid? Volg gewoon het geld. Als de FTC de overhand heeft in die dubbelblinde RCT’s, zullen alleen farmaceutische bedrijven in staat zijn om gezondheidsclaims te maken op hun gepatenteerde en FDA-goedgekeurde producten.”

De smerige geschiedenis van doelen voorbijschieten en machtsmisbruik door de FDA
Ondertussen was, en is de FDA nog steeds bezig met zijn eigen verlakkerijen. Het bureau, dat zwaar is gecompromitteerd door de draaideur die het heeft met zowel de farma- en biotech-industrie, kent een smerige geschiedenis van aanvallen op natuurlijke producten en procedures die de grote bedrijven, met inbegrip van farmacie, landbouw en andere bedrijven, in de weg dreigen te staan, terwijl uiteraard schadelijke stoffen op de markt blijven. Hier zijn slechts een paar voorbeelden:

•In december 2011 kwam de FDA terug op haar plan om goedkeuring te verlenen voor het terugtrekken van penicilline en tetracycline die bestemd was voor diervoeder voor voedselproducerende dieren – een maatregel die men al vanaf 1977 van plan was.

•In september 2011 heeft de FDA een ontwerp-beleid voorgesteld ten aanzien van voedingssupplementen dat je recht om bijna al je favoriete natuurlijke vitamines en supplementen te kopen, effectief om zeep kan helpen. In het voorgestelde beleid worden vitamines en andere supplementen behandeld alsof ze medicijnen zijn. Veel fabrikanten zullen echter niet in staat zijn de procedure voor geneesmiddelentoetsing van de FDA te bekostigen. Dit zou of de doodsteek voor de supplementenfabrikanten kunnen betekenen, of de supplementen worden dusdanig kostbaar dat je ze niet meer kunt betalen.

•De FDA vecht een oorlog tegen rauwe melk; dat is echt een ongrondwettige aanval op een van je meest fundamentele rechten, dat wil zeggen je recht om te kiezen wat je wilt eten en drinken. Ze hebben verklaard dat de Amerikanen “niet het absolute recht hebben om te consumeren of kinderen bepaald voedsel voor te zetten.”

•De FDA is al lange tijd ‘s werelds nummer één supporter van kwik vullingen (amalgaam), ondanks het bewijs dat aantoont hoe gevaarlijk kwik is voor de gezondheid. Na het maken van herhaalde beloften om tegen het eind van 2011 een ??aankondiging over tandheelkundig amalgaam te maken, is die deadline al lang laten verstreken, zonder enige actie.

•De FDA stuurde een waarschuwingsbrief naar Diamond Food voor het maken van eerlijke, wetenschappelijk gefundeerde gezondheidsclaims over de gezondheids-voordelen van omega-3 vetten in walnoten. Omdat het onderzoek waarheidsgetrouwe, wetenschappelijk ondersteunde gezondheidsclaims aanhaalde, dat omega-3 vetten in walnoten ziekten kunnen voorkomen of dat zij kunnen beschermen tegen ziekten, zei de FDA dat walnoten dan zouden worden beschouwd als “nieuwe geneesmiddelen” en dat ze als zodanig via een New Drug Application (verzoek tot registratie van een nieuw medicijn) zouden moeten worden goedgekeurd door de FDA.

Waarom is er een oorlog tegen rauwe melk?
Het is belangrijk om te beseffen dat de “Food Safety Modernization Act” die in 2011 werd aangenomen, de FDA bijna onbeperkte bevoegdheid geeft om te beslissen of voedsel schadelijk is, zelfs zonder geloofwaardig bewijs. Alle soorten rauw voedsel zijn doelwit geworden van de lange arm en het machtsmisbruik van de FDA, maar rauwe melk is misschien wel de meest prominente vijand het agentschap. Ongeveer 30 staten van de VS staan toe dat rauwe melk wordt verkocht, maar de verkoop is beperkt tot klanten binnen de grenzen van die staat, omdat de FDA een verbod heeft uitgevaardigd op de verkoop van rauwe melk voor menselijke consumptie tussen onderlinge staten. Dit verbod gold al vanaf 1987, maar de FDA begon het pas vanaf 2006 serieus af te dwingen – toen de overheid begon met undercover operaties en gewapende overvallen op melkveehouders en hun klanten die voor deze melk gekozen hadden.

Waarom geeft de FDA wel zijn toestemming aan schadelijk junkfood dat vol zit met met giftige chemicaliën, maar staat het mensen niet toe, op basis van een goed doordachte, geïnformeerde voedselkeuze om rauwe melk te kopen die afkomstig is van met gras gevoede koeien? Food Safety News (Voedselveiligheid Nieuws) meldde in december vorig jaar, dat Organic Pastures, de grootste zuivelboerderij voor rauwe melk in de VS, een rechtszaak heeft aangespannen tegen de FDA wegens het niet reageren op een ?’burger petitie’ die in december 2008 was ingediend door de zuivelindustrie, met het verzoek aan het agentschap om zijn verbod op de verkoop van rauwe melk tussen staten onderling aan te passen of op te heffen.

Volgens de wet is de FDA verplicht om binnen 180 dagen te reageren op dergelijke verzoeken. Na vier jaar van tegenwerking, heeft Organic Pastures een aanklacht ingediend voor het verkrijgen van een reactie. Food Safety News meldt:

“Als het agentschap niet geeft waar men naar zoekt, wanneer het reageert op dit verzoek, zal men aandringen op een volledige rechtszaak met jury. “We zullen deskundigen inbrengen om hierover te spreken,” zegt men, terwijl men verwijst naar gepasteuriseerde melk als “het meest allergene voedingsmiddel in Amerika. Aan de andere kant,” zeggen zij, “bevat rauwe melk belangrijke voedingsstoffen, zoals enzymen, die kinderen nodig hebben om melk te kunnen verteren.”

Onderneem actie!
Advocaat Jonathan Emord, gespecialiseerd in voedings- , medicijnen- , en grondwettelijk recht heeft de beslissing van de FTC tegen POM Wonderful ‘willekeurig en grillig’ genoemd, en stelde:

“De reikwijdte van de door de FTC vereiste dubbelblinde random-gecontroleerde studies (RCT’s) is echt verbazingwekkend… De markt voor gezondheid zal nog verder monddood worden gemaakt ten koste van de gezondheidsbewuste consumenten… Uiteindelijk zal dit nadelig werken voor de volksgezondheid omdat er nu multi-miljoenen dollars aan registratiekosten worden opgelegd aan iedereen die wil bijdragen aan de gezondheid van de consument in de markt.”

Inderdaad, Amerikanen besteden per hoofd van de bevolking meer uit aan gezondheidszorg dan enig ander volk op aarde.

Inderdaad, de Amerikanen geven meer uit aan gezondheidszorg per hoofd van de bevolking dan enig ander volk op aarde, maar we behoren in termen van gezondheid tot de slechtste van de geïndustrialiseerde landen. Er kan geen twijfel over bestaan ??dat het ontbreken van waarheidsgetrouwe informatie over gezondheid en voeding hier de schuld van is en de onderdrukking van de informatie is ontworpen door de industrie die zich alleen maak bezig houdt met geld verdienen. En om geld te verdienen, is het voor hen noodzakelijk dat jij slecht geïnformeerd bent en chronisch ziek… Zolang het mensen niet toegestaan wordt ??te leren over de relatie tussen voeding en gezondheid, kunnen we niet verwachten dat de Amerikaanse ziektestatistieken verbeteren.

Ik voel me echter gesterkt door de invoering van een nieuwe wet genaamd de Free Speech about Science Act13 (FSAS – Wet Vrijheid van Meningsuiting over Wetenschap), die het bedrijven met natuurlijke producten mogelijk maakt om peer-reviewed wetenschap te citeren in hun reclame. Ik verzoek u dringend om actie te ondernemen om dit wetsvoorstel te steunen:

“De Free Speech over Science wet voorziet in een beperkte en gerichte wijziging van FDA-voorschriften, zodat door fabrikanten en producenten kunnen verwijzen naar legitieme, collegiaal getoetste (peer reviewed), wetenschappelijke studies, zonder dat een gezonde voeding of voedingssupplement wordt omgezet in een niet-goedgekeurde geneesmiddel. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de desbetreffende secties van de huidige wetgeving om de stroom van legitieme wetenschappelijke en educatieve informatie mogelijk te maken, terwijl het de FDA en de FTC nog steeds het recht geeft op te treden tegen misleidende informatie en tegen valse en ongefundeerde claims.”