Genocide

 

de glazen bol van Henri Straver Vreemd genoeg is er een lijn herkenbaar door de menselijke geschiedenis heen over de meest afschuwwekkende weeffout in menselijke groeperingen. Te weten genocide. Genocide is een vloek die de mens, als een staart is die de hond altijd volgt. En is van alle tijden, culturen, continenten, religieus en niet religieus.

Feitelijk is er zelfs sprake van een soort van marketing als het over genocide gaat.

Henri Straver op YouTube
Een mechanisme in de menselijke soort. Dat feitelijk, uit het schijnbaar niets tevoorschijn komt zodra daar weer plaats voor is. Een angst aanjagend fenomeen! In mijn filmpje heb ik de werking van dit mechanisme proberen vorm te geven opdat iedereen de werking ervan herkent en kan erkennen. Wanneer het in de een of andere vorm weer zijn kop op doet steken.

Enkele gedachten bij deze video:

Je kunt geen volledige vrede voor jezelf verwerven, zonder vrede voor iedereen te beogen. — Boeddha

Laat niemand bepalen wat jij moet denken. Denk voor jezelf, bepaal voor jezelf, leer voor jezelf!
— Ish Ait Hamou

Henri STRAVER

Waar komt mijn verhaal en daden drang vandaan?

In Nederland ontbreekt het naar mijn belevenis steeds meer aan beschouwing en daarmee bezieling van de maatschappij. Wat ooit de oprechte en nuchtere Hollander maakte tot wat hij was. En daarmee ook als zodanig ons land, is in een aantal opzichten verworden tot een land van politieke eenheidsworst.

Met een burgerij, die je vrijwel als overheid alles op kan leggen. Zonder dat iemand nog het idee heeft, dat daadwerkelijk ageren zin heeft. Feiten, veronderstellingen, ingesleten vooroordelen die onze maatschappij in veel opzichten kleuren zijn vaak niet de juiste realiteiten. Als men de moeite zou nemen, e.e.a nader te onderzoeken of te beschouwen.

In de mij weinig beschikbare tijd, (ik ben zelfstandig ondernemer) heb ik een eerste aanzet gedaan om eens wat onderwerpen nader te belichten. Afhankelijk van de respons van de mogelijke kijkers hoop ik dat er voldoende platform ontstaat. Om bijvoorbeeld, wekelijks een uitzending of praat programma te maken. Bij een praat programma, stel ik me dan voor, dat iedereen met haar of zijn vraag mag bellen. Wat die vraag ook moge zijn. En wij er van onze kant, zo goed mogelijk daar een antwoord op proberen te geven. Dit alles met wellicht een stukje humor, maar evengoed ook met een stukje ernst. En er hopelijk op deze wijze een zaadje wordt geplant.

Dat mensen toch weer, aan het zelf denken zet en daarmee een stukje grip op de maatschappij geeft, die zij later weer doorgeven aan hun kinderen. Kortom, beschouwing bij de mensen moet weer terug en daarmee ook een stukje bezieling. Want het is de deugd die de lijm van de maatschappij en daarmee de wereld vormt. Dat mijn pogingen daartoe, weinig meer zullen zijn dan de “spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat”, realiseer ik me. Maar helemaal niets doen werkt ook niet! – Henri Straver contact per eMail