Gedachtenvoer: Duurzaam leven & wonen


Wat is duurzaam leven & wonen?

Duurzaam leven is een leefstijl waarbij man keuzes en beslissingen neemt op persoonlijk gebied die vaak ook de totale samenleving ten goede komen. Het toepassen van natuurlijke en bij voorkeur milieuvriendelijke bronnen op het gebied van leven, wonen en energie toepassingen. Door op deze gebieden bewuste keuzes te maken hebben wij als consument invloed op het creëren van een duurzame samenleving.

Duurzaam leven staat voor een langere levensduur op het gebied van goederen, energie maar zeker ook op het gebied van gezondheid. Duurzaam leven zijn processen die steeds weer opnieuw toegepast kunnen worden omdat ze de natuurlijke reserves van de aarde niet uitputten.

beter wereld
Duurzaam staat voor: proefhoudend, bestendig, betrouwbaar, degelijk, gedegen, hecht, solide, stabiel, standvastig voortdurend, blijvend, permanent, vast.

Off-the-grid – losgekoppeld van het net

Off thé grid is een term die we nogal eens tegenkomen in de States bij mensen die zelfvoorzienend leven zonder afhankelijk te zijn van het openbare elektriciteitsnetwerk. Maar in veel gevallen wordt deze term ook gebruikt in de zin van onafhankelijk leven, eigen waterbron, warmte voorziening en voedsel. In april 2006 waren er in de V.S zo’n 180.000 families die off-the-grid leefden zo rapporteerde USA Today, een cijfer dat al tien jaar stijgt met 33% per jaar. Wereldwijd zijn het 1,7 miljard mensen die off-the-grid leven omdat ze nog nooit toegang hebben gehad tot deze faciliteiten.

De beste manier om energie te besparen: Isoleren

Bij bestaande gebouwen is de isolatie meestal niet optimaal. Zelfs bij recente nieuwbouw kan de isolatie vaak beter. [na isolatie] Isoleren geeft een betere besparing dan bijvoorbeeld zonnepanelen. Goed isoleren is meer dan dik isoleren. Verschillende toepassingen voor buiten isolatie.

Asbest gevaarlijk?

asbest verwijderen

Je hoeft niet bang te zijn voor asbesthoudende materialen maar dient er wel voorzichtig mee om te gaan. Zolang je asbest niet beschadigt is er niets aan de hand. Soms kun je het echter niet voorkomen dat er aan asbesthoudende materialen gewerkt dient te worden. Hoe doe je dat veilig? En .. hoe gevaarlijk is asbest nu eigenlijk?

* Gezondheid daglicht versus kunstlicht