Gaat de openbaring beginnen met Kerst 2017 door de order van Trump?


Donald J Trump kesrt exacutive orderGaat de openbaring beginnen met Kerst 2017 door de uitvoerende Executive order van Trump?

Zoals altijd is de Kersttijd de ideale mogelijkheid voor de Powers That Be, de krachten achter de schermen om hun stiekeme spelletjes uit te voeren. Dat spel wordt echter nu ook gespeeld door Donald J. Trump, …. in ons aller voordeel echter.

Benieuwd wat de media hierover gaan mededelen vandaag op de eerste Kerstdag, als hier al wat over verteld gaat worden? Executive order van Trump

breaking news

Verenigde Staten Sancties Mensenrechtenschenders en corrupte acteurs over de hele wereld

Website: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

December 21 2017

Washington – Vandaag heeft de Trump-regering een nieuw sanctieregime gelanceerd dat gericht is op mensenrechtenschenders en corrupte actoren over de hele wereld. Voortbouwend op de wereldwijde Magnitsky Human Rights Accounting Act die vorig jaar door het Congres werd aangenomen, ondertekende President Donald J. Trump vandaag een Uitvoerende Orde (Order) die een nationale noodsituatie aankondigde met betrekking tot ernstig mensenrechtenmisbruik en corruptie overal ter wereld en voorzag in het opleggen van sancties voor actoren die betrokken zijn bij deze kwaadaardige activiteiten. In een bijlage bij de verordening legde de president sancties op aan 13 serieuze mensenrechtenschenders en corrupte actoren. Daarnaast heeft het Bureau voor Buitenlandse Vermogenscontrole van het ministerie van Financiën (OFAC), handelend namens de minister van Financiën, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en de procureur-generaal, sancties opgelegd aan nog eens 39 aangesloten personen en entiteiten onder de nieuwe uitgegeven bestelling.

Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption

I, DONALD J. TRUMP, President van de Verenigde Staten van Amerika, vinden dat de prevalentie en de ernst van mensenrechtenschendingen en corruptie waarvan de bron geheel of voor een groot deel buiten de Verenigde Staten ligt, zoals die gepleegd of geregeerd zijn door personen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, de reikwijdte en de ernst hebben bereikt dat zij de stabiliteit van internationale politieke en economische stelsels bedreigen. Mensenmishandeling en corruptie ondermijnen de waarden die een essentiële basis vormen voor stabiele, veilige en functionerende samenlevingen; hebben verwoestende gevolgen voor individuen; verzwakken democratische instellingen; degraderen van de rechtsstaat; bestendigen gewelddadige conflicten; de activiteiten van gevaarlijke personen vergemakkelijken; en ondermijnen de economische markten. De Verenigde Staten trachten tastbare en belangrijke gevolgen op te leggen aan degenen die ernstige mensenrechtenschendingen begaan of zich bezighouden met corruptie, evenals om het financiële stelsel van de Verenigde Staten te beschermen tegen misbruik door dezelfde personen. read on