Fukushima: Hoe bescherm jij jezelf tegen radioactieve straling?

radioactief Het is inmiddels een vaststaand feit dat er een tweedeling in de maatschappij is tussen goedgeïnformeerde mensen en mensen die totaal in het duister tasten omtrent de status waarin de centrales van Tepco in het Japanse Fukushima verkeren.

Nog voordat de levensgevaarlijke operatie om de radioactieve staven handmatig te gaan verwijderen in november een aanvang zou nemen, is er een orkaan die al roet in het eten gegooid heeft.

Fukushima kernramp

Fukushima de radiatie neemt toe, … de media zwijgen!

De centrales zijn nog verder beschadigd en lekken grote hoeveelheden radioactief water. Midden oktober werd de centrale opnieuw getroffen door de natuur door tyfoon Wipha en nam de straling van de een op de andere dag toe met 6500 procent. Straling die in de derde week van oktober 2013 al meetbaar was op Hawai en zich nu verder gaat verplaatsen over het noordelijke halfrond.

HaWAI RADIATIE GEVAAR

De media zwijgen als het graf en slecht of totaal niet geïnformeerde mensen zullen zich geen zorgen maken, laat staan voorzorgsmaatregelen nemen.

Kort na de ramp in 2011 heb ik persoonlijk al zorggedragen voor extra jodium (schildklier). Verder neem ik al enkele jaren dagelijks zeemineralen (Sel Gris / o.a. met jodium) en heb met Schindele’s mineralen mijn volkstuin bewerkt omdat gebleken is bij de ramp in Chernobyl dat mineraalrijke gronden veilige gewassen blijven produceren. Hoeveel mensen weten dit eigenlijk en zien daarvan de noodzaak in?

Wat is er echter nog meer mogelijk?

Artikel: Wake Up World

Fukushima kan snel de grootste milieuramp worden die de wereld ooit gezien heeft. Als de meer dan 1300 brandstofstaven in het zwaar beschadigde brandstofreservoir van reactor 4 -dat zich op zo’n dertig meter boven de grond bevindt- niet veilig gesteld kunnen worden op de begane grond, kan dit met absolute precisie een kernramp veroorzaken gelijkwaardig aan 15.000 Hiroshima atoombommen. Het reservoir rust op een zwaar beschadigde constructie die gemakkelijk zou kunnen instorten bij een volgende aardbeving, of mogelijk uit zichzelf instorten! [1]

Gebruikte staven moeten onder water gekoeld blijven omdat iedere staaf gecoat is met zirconium alloy dat spontaan ontbrandt indien het blootgesteld wordt aan lucht. Zirconium werd lange tijd gebruikt in flitslampjes op fotocamera’s en verbrandt met een extreem heldere en hete vlam.

Volgens Arnie Gundersen, een nucleair ingenieur met 45 jaar ervaring in een industrie waar hij eens zelf brandstofstaven fabriceerde, zijn de staven van unit 4 gebogen, beschadigd en in een erbarmelijke staat tot aan afbrokkeling. Camera’s toonden vele bronnen van puin in het brandstofreservoir wat op zichzelf al schade is.

De werkwijze en wetenschappelijke barrières voor het leeghalen van het brandstofreservoir zijn uniek en ontmoedigend, stelt Gundersen maar het moet gedaan worden met 100 procent perfectie.

Indien de leeghaaloperatie faalt en de staven aan de lucht blootgesteld worden en vlam vatten zullen er in een horrorscenario grote hoeveelheden radiatie in de atmosfeer terecht komen. Het brandstofreservoir zal naar beneden storten waar het naar alle waarschijnlijkheid tot ontploffing zal komen, resulterende in een radioactieve wolk die de gezondheid en veiligheid van ons allen zal treffen”. [1]

– Harvey Wasserman, senior advisor to Greenpeace USA and the Nuclear Information and Resource Service
Volgens expert Robert Alvarez en voormalig vertegenwoordiger van het Department of Energy met een lange staat van dienst is er meer dan 85 maal de hoeveelheid radioactieve cesium aanwezig als vrijgekomen bij de ramp in Chernobyl [1].

Met Cesium-137 is het de hoofdzaak dat dit fout aangezien wordt voor kalium bij levende organismen en opgenomen wordt in bijna alle weefsel waardoor ze gamma- en beta-radiatie bevatten. Alhoewel dit vrij vlot door het lichaam verwijderd wordt, kan de schade aan de cellen en het DNA verwoestend zijn. [2]

Van grotere zorg is strontium-90 zoals beschreven door het Environmental Protection Agency (EPA).

“Strontium-90 is een chemische stof vergelijkbaar met calcium en heeft de gewoonte opgenomen te worden in het bot en bloedvormend weefsel. Strontium-90 wordt dan ook gezien als de botzoeker. Interne blootstelling aan SR-90 wordt gelinkt aan botkanker, het zachte weefstel nabij de botten en leukemie”. [3]

Om maar niet te spreken van de genetische mutaties die voortkomen als gevolg van de blootstelling aan radioactiviteit.

“Vertragende mutaties zijn het resultaat van de blootstelling van de foetus (ongeboren kind) aan radiatie (vertraging / achterstand). Dit kan resulteren in een kleiner hoofd of hersenomvang, slecht gevormde ogen, abnormale langzame groei, en mentale achterstand. Studies tonen aan dat ongeboren kinderen het meest kwetsbaar zijn tussen ongeveer acht en vijftien weken na de conceptie. Ze blijven wat gevoelig tussen zes en vijfentwintig weken oud”. [4]

We kunnen nog steeds de verwoestende lange termijn effecten zien van Chernobyl. De onderstaande feiten komen voort uit het Chernobyl Children’s Project International document.

Chernobyl: De feiten:
Hier zijn enkele feiten die je dient te weten, bijna twintig jaar nadat de ramp in de Ukraine heeft plaatsgevonden. [5]

Schildklierkanker: De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO / World Health Organisation) voorspelde dat 50.000 kinderen gedurende hun leven deze ziekte zullen ontwikkelen. De ziekte komt nu 30 maal meer voor dan voor de kernramp.

Leukemie: In de Gomel-regio van Belarus zijn de gevallen van leukemie toegenomen met 50 procent bij kinderen en volwassenen sinds de ramp.

Andere ziektes bij kinderen: Zoals met schildklierkanker en leukemie, rapporteert UNICEF dat tussen 1990 en 1994 afwijkingen in het zenuwsysteem zijn toegenomen met 43 procent, hart- en vaatziekten eveneens met 43 procent, bot- en spierafwijkingen met 62 procent en diabetes met 28 procent.

Andere kanker: Het Zwitserse “Medical Weekly” publiceerde bevindingen die toonden dat er een 40 procent toename was in allerlei soorten kanker in de Belarus tussen 1990 en 2000. Sommige tumorspecialisten vrezen dat de variëteit in kankersoorten pas zichtbaar wordt 20 tot 30 jaar na de ramp. Het aantal gevallen van borstkanker is tussen 1988 en 1999 inmiddels verdubbeld.

Geboorteafwijkingen: Moederlijke blootstelling aan radiatie kan ernstige orgaan- en hersenbeschadigingen veroorzaken bij ongeboren kinderen. Vijf jaar na de ramp rapporteerde het gezondheidsministerie van de Ukraine drie keer zoveel misvormingen en ontwikkelingsachterstand bij pasgeboren kinderen en eveneens de toename van miskramen, vroegtijdige geboortes en doodgeboren kinderen.

Hartafwijkingen: Hart- en vaatziekten in Belarus zijn verviervoudigd sinds de ramp, veroorzaakt door de opstapeling van radioactieve cesium in de hartspier. Dokters rapporteren een verhoogde toename van diverse hartafwijkingen, een conditie samengevat als; “Chernobyl Hart”.

HET VERWIJDEREN VAN RADIATIE IN 5 – 7 UREN

In de huidige nucleaire wereld is het detoxen (ontgiften)n van radioactieve materialen door het lichaam vitaal voor een blijvend goede gezondheid. Zeoliet is extreem effectief in het absorberen van radioactief materiaal.
Zeoliet werd gebruikt bij de 1979 Three Miles Island nucleaire ramp. Gedurende de nucleaire ramp in Chernobyl in 1986, werd 500.000 ton zeoliet gedumpt op en nabij de rampplek, om de radioactieve metalen te absorberen. Het werd eveneens gegeven aan het vee om te zorgen dat de radioactieve stoffen niet in de melk terecht kwamen. In Bulgarije werden zeolietpillen en -koekjes beschikbaar gesteld voor menselijke consumptie om de Chernobyl-neerslag te beperken. [6]

Op de nucleaire faciliteit in Richland, Washington, zijn strontium-90 en cesium-137 verwijderd van radioactieve afvaloplossingen door ze door een tank te halen vol met natuurlijke zeoliet clinoptilolite.[7]

Natuurlijke clinoptilolite is de veiligste en meest toegepaste vorm van zeoliet voor gezondheid en heling omdat het de unieke eigenschap heeft om grote hoeveelheden zware metalen, vluchtige organische stoffen en radioactieve deeltjes te verwijderen zonder nevenverschijnselen (bijwerkingen). Dit gebeurt zonder de essentiële metalen en mineralen zoals ijzer, zink en calcium te verwijderen wat het wonderlijke hieraan is. Clinoptilolite Zeoliet heeft een negatieve lading alsook een unieke structuur die smalle hooggeladen positieve gifstoffen aan zich bindt zoals strontium-90 en kwik en deze snel uit het lichaam verwijdert.

Op het moment dat zware metalen gevangen zijn door de negatieve lading van zeoliet zijn deze effectief geneutraliseerd waardoor ze effectief uit het lichaam worden verwijderd zonder nog verdere schade aan te kunnen richten aan de omliggende weefsels. Het beste is dat dit alles kan plaatsvinden in een tijdsbestek van 5 tot 7 uur.

NCD2 (Natural Cellular Defence) clinoptilolite zeoliet wordt vrijwel gelijk opgenomen in het bloed en reist door het gehele lichaam waarbij het giftige stoffen aantrekt als een magneet. NCD2 is tevens in staat dit te doen als de zeoliet goed verkleind is, wat het de grootst mogelijke oppervlakte geeft.

Zeoliet is een natuurlijke ontgiftiger die vele zware metalen en vluchtige organische stoffen aan zich bindt in de bodem. Biochemicus Rik Deitsch en zijn team spendeerden 7 jaren om NCD te ontwikkelen en het merkgebonden activering te geven. Dit geeft NCD de mogelijkheid om een veel grotere hoeveelheid gifstoffen te absorberen.

Gedurende deze tijd hebben Rik en zijn team gezien dat zeoliet opgelost in water minder groot was als de absorptie in bloed. Ze vonden dat NCD tot 20 keer meer effectief was in het absorberen aan gifstoffen dan zeolietpoeder. Niet al de zeoliet in NCD wordt opgenomen in het bloed. Een deel blijft in de darmen om daar hun schoonmaakwerk uit te voeren.

Meer informatie over zeoliet en duurzame landbouw

Chlorophyl: The Radiatie beschermer
In zijn boek Conscious Eating, stelt Dr. Gabriel Cousens: Van voeding die chlorophyl bevat, is al lang bekend dat deze beschermt tegen radiatie. Hoofdzakelijk kun je stellen dat elke groene voeding chlorophyl bevat. Van 1959 tot 1961 heeft de chef van het leger in de V.S. Militaire Voedingstak ( Army Nutrition Branch) in Chicago bevonden dat hoogwaardige chlorophylvoeding het effect van radiatie bij proefkonijnen tot 50 procent reduceerde. Dit betreft alle chlorophyl voeding, kool, groene bladgroenten, spirulina, chlorella, zeewier en alle kiemgroenten”. [8]

Er is eveneens een pilotstudie (proef- onderzoek) uitgevoerd door Dr Cousens om giftige stoffen te verwijderen van een moeder om geboorte te kunnen geven aan niet vergiftigde baby’s. Hij gebruikte hoge doseringen NCD zeoliet tesamen met groene groentensappen en vasten waarbij de resultaten werkelijk onvoorstelbaar waren. Het toonde de verwijdering van 88 procent van de 800 gifstoffen die gemeten werden in slechts een enkele week.

Verarmd uranium testen en verwijdering was eveneens een deel van de studie.

“18 mensen werden getest op verarmd uranium, een zeer serieuze wereldwijde vervuiling die het resultaat is van speciale munitie die toegepast wordt in de moderne oorlogsvoering zoals in Irak. Zestien van de achttien mensen hadden deze gifstof ten minste in de lever, de borst of de hersenen en dertien van de achttien waren gestart met behandeling in al deze drie organen. In slechts een week op dit protocol waren al deze mensen vrij van verarmd uranium op een enkele persoon na. Dr Gabriel Cousens. [9]

Radiatie-vergiftiging is snel bezig om een van de meest dringende zaken te worden in de ‘moderne’ wereld.
We moeten tot overname komen en onze lichamen assisteren bij de bescherming en verwijdering van deze gruwelijke stoffen en chlorophylrijke voeding in grote hoeveelheden tot ons gaan nemen. Niet alleen tegen radiatie maar voor de algemene gezondheid. We moeten bovendien kiezen voor nieuwe vormen van energie en niet meer voor levensgevaarlijke opties.

Zeolites have been used throughout Asia for over 800 years for health and healing, and will play a key role both in the clean-up of radioactive substances at Fukushima and in the clean-out of the humans and animals effected by its radiation. Taken in conjunction with a green diet, this is also your best way to naturally protect yourself from the extraordinary damage radiation can have on the human body.

But more importantly, it is time for renewable non-toxic energy implementation. Rather than simply learning to detoxify radioactive substances from our bodies and environment when things go wrong, we must learn from our mistakes. We must stop and listen to our ancestors and learn from what mother earth is telling us. For what befalls the earth befalls the children of earth.

Article references:

(1) Humankind’s Most Dangerous Moment: Fukushima Fuel Pool at Unit 4. “This is an Issue of Human Survival.” By Harvey Wasserman Global Research, September 20, 2013 
http://www.globalresearch.ca/humankinds-most-dangerous-moment-fukushima-fuel-pool-at-unit-4/

(2) No Name or Date Given http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nucene/fisfrag

(3) Environmental Protection Agency, Strontium, April 2012
http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/strontium.html#healtheffects

(4) Environmental Protection Agency, Radiation Health Effects August 7 2012
http://www.epa.gov/radiation/understand/health_effects

(5) Chernobyl: The Facts What You Need to Know Almost 20 Years After the Disaster, No Date Given
http://www.chernobyl-international.org/documents/chernobylfacts2.pdf

(6) La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry, Frederick A. Mumpton, March 30 1999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC34179

(7) Zeolites, Peter B. Leavens, No Date Given http://www.chemistryexplained.com/Va-Z/Zeolites

(8) Dr Gabriel Cousens, Conscious Eating, North Atlantic Books, 2000

(9) Pure Liquid Zeolite, Natural Cellular Defense removes heavy metals, pesticides, toxic chemicals from body – study, No date given.

About the author: Gavin Bragg is a freelance author, adventurer, amateur archaeologist and long-time Wake Up World colleague.

In late 2007, Gavin’s partner (and WuW guest author) Ashley Peters was diagnosed with an inoperable brain tumour. Western doctors described her condition as ”terminal” and told her to say her good-bye’s. But Gavin and Ashley “turned East” for their answers to cancer, and discovered the healing properties of a mineral compound, zeolite.