Fukushima fraude en corruptie:


radioactief De crisis in Japan is omschreven als een ‘nucleaire oorlog zonder de oorlog’. De beroemde romanschrijver Haruki Murakami omschrijft het als volgt: “Deze keer gooide niemand een bom op ons … Wij hebben het podium gebouwd, wij hebben deze misdaad met onze eigen handen begaan, wijzelf vernietigen ons land en wijzelf vernietigen onze eigen levens.”

Fukushima fraude en corruptie: Japanse georganiseerde
misdaad betrokken bij werving van ‘gespecialiseerd personeel’

Fukushima fraude

Door: Antoni Slodkowski and Mari Saito 
Vertaling: Frank Bleekers

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

(Global Research)
Wat overheerst is een goed georganiseerde camouflage.
De ramp voor de openbare gezondheidszorg in Japan, de verontreiniging van het water, landbouwgrond en de voedselketen, om niet de bredere economische en sociale gevolgen te noemen, zijn nooit volledig door de Japanse autoriteiten erkend, noch is deze op een nauwgezette en zinvolle manier aangepakt.

In verschillende rapporten van Global Research en allerlei achtergrondartikelen worden de gevaren benadrukt van de wereldwijd verhoogde radioactieve straling als gevolg van de ramp in Fukushima. Deze ramp houdt aan en wordt verergerd door de incompetentie van TEPCO, maar wordt ook gecamoufleerd door de regering Abe.

Fukushima en de Yakuza
Er is een ander aspect dat meespeelt: de coördinatie van de vele miljarden kostende sanerings- (decontaminatie) operatie van de Fukushima-locatie berust bij de Japanse georganiseerde misdaad, de Yakuza, die actief betrokken is bij de werving van ‘gespecialiseerd’ personeel voor gevaarlijke taken.
“De complexiteit van de Fukushima contracten en het tekort aan werknemers hebben de Yakuza, de Japanse georganiseerde misdaadsyndicaten, die zich al vele generaties lang bezig houden met zwendelpraktijken op de arbeidsmarkt, in de hand gespeeld.” (Reuters, 25 oktober 2013)

De arbeidspraktijken in Fukushima zijn gebaseerd op een corrupt system van onder-aanneming, wat niet bevorderlijk is voor het inhuren van gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel. Het creëert een omgeving van fraude en incompetentie, die in het geval van Fukushima verwoestende gevolgen kan hebben.
Inhuren bij misdaadsyndicaten is voor grote bedrijven die betrokken zijn bij de sanering een middel om hun arbeidskosten aanzienlijk te verminderen.

Deze rol van de Japanse georganiseerde misdaad betreft ook de afvoer van de splijtstofstaven van Reactor nummer 4. Zoals beschreven in diverse Global Research artikelen, zal de onderneming – als deze wordt uitgevoerd door onvoorzichtige of ondeskundige werknemers onder het lakse toezicht van corrupte onder-aannemers (gekoppeld aan de Yakuza) een omgeving creëren die mogelijk kan leiden tot een enorme radioactieve neerslag:

Een operatie met mogelijk ‘apocalyptische’ gevolgen zal naar verwachting over iets meer dan twee weken van nu beginnen – ‘zo rond 8 november’ – bij Fukushima’s beschadigde en wegzinkende Reactor 4, als de exploitant van de installatie, TEPCO, zal proberen meer dan 1300 verbruikte splijtstofstaven te verwijderen, die het stralingsequivalent van 14.000 Hiroshima bommen vertegenwoordigen, uit een opslagbassin voor verbruikte splijtstofstaven, dat zich op de bovenverdieping in de reactor bevindt.

Terwijl het Reactorgebouw van Reactor 4 zelf geen schade ondervond door een meltdown, werd het wel beschadigd door een waterstof explosie en helt het nu over en zinkt het weg. Het heeft geen enkele kans om nog een seismische gebeurtenis te weerstaan.

Om de splijtstofstaven te verwijderen heeft TEPCO boven het gebouw een 273-tons mobiele kraan opgetrokken die op afstand vanuit een aparte ruimte wordt bediend… Een recent Reuters document meldt tot in detail de rol van de Japanse Yakuza en zijn verraderlijke relatie met zowel TEPCO, alsook met agentschappen van de Japanse regering, waaronder het Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn:

Bijna 50 bendes met 1050 leden opereren in de Fukushima prefectuur, die wordt gedomineerd door drie grote syndicaten: Yamaguchi-Gumi, Sumiyoshi-kai en de Inagawa-kai, aldus de politie.

Ministeries, de ondernemingen die bij het saneringswerk betrokken zijn en de politie hebben een taskforce opgezet om de georganiseerde criminaliteit uit te roeien uit het nucleaire opruimproject. Politie-inspecteurs zeggen dat ze de bendeleden niet te hard kunnen aanpakken die ze opsporen, zonder dat daar een klacht op volgt. Zij baseren zich ook op grote aannemers voor informatie.

In één van de zeldzame gerechtelijke stappen die ondernomen werden tegen een Yakuza executive, Yoshinori Arai, een baas in een bende aangesloten bij de Sumiyoshi-kai, werd veroordeeld voor schendingen van het arbeidsrecht. Arai gaf toe dat hij gedurende twee jaar rond $ 60.000 in eigen zak had gestoken door een derde van het loon af te romen van de salarissen die betaald werden aan werknemers in de rampzone. In maart gaf een rechter hem acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf omdat Arai zei dat hij ontslag had genomen van de bende en spijt had van zijn daden.

Arai werd veroordeeld voor het leveren van werknemers aan een locatie die beheerd werd door Obayashi, een van de grootste aannemers van Japan, in Date, een stad ten noordwesten van de reactoren in Fukushima. Date lag precies in het pad van de meest geconcentreerde pluim van straling na de ramp. Een politieambtenaar met kennis van het onderzoek zei dat Arai’s zaak slechts ‘het topje van de ijsberg’ is, in termen van de betrokkenheid van de georganiseerde misdaad bij de saneringsoperatie. Een woordvoerder van Obayashi zei dat het bedrijf ‘niet gemerkt had’ dat een van zijn onderaannemers werknemers kreeg toegeleverd via een gangster. “In de contracten met onze toeleveranciers hebben we clausules over het niet samenwerken met de georganiseerde misdaad,” zei de woordvoerder, daaraan toevoegend dat het bedrijf samenwerkt met de politie en haar onderaannemers ervoor dienen te zorgen dat dit soort overtreding niet opnieuw gebeurt.

In april heeft het ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn sancties opgelegd aan drie bedrijven voor illegaal zenden van werknemers naar Fukushima. Een daarvan, een bedrijf, gevestigd in Nagasaki, Yamato Engineering genaamd, stuurde 510 werknemers om leidingen te leggen bij de kerncentrale, in strijd met de arbeidswetgeving, die inmenging door tussenpersonen verbiedt. Alle drie bedrijven werd opgedragen om de zakelijke praktijken te verbeteren, zo tonen de verslagen.

In 2009 werd Yamato Engineering verbannen uit openbare aanbestedingen/werken vanwege een politiebepaling dat het ‘effectief onder de controle van de georganiseerde criminaliteit ressorteerde,’ volgens een openbare kennisgeving door de afdeling van het Ministerie voor Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) in Nagasaki. Yamato Engineering had hierop geen direct commentaar.

In steden en dorpen rond de kerncentrales in Fukushima spuiten duizenden arbeiders met brandslangen, bedienen zij mechanische gravers en dragen dosismeters om straling te meten. Zij zijn ingezet om huizen en wegen te reinigen, de bovenste laag grond af te graven en de bomen van hun blad te ontdoen, in een poging om de achtergrondstraling te verminderen, zodat de gevluchte inwoners naar hun huizen kunnen terugkeren.
Honderden kleine bedrijven hebben contracten gekregen voor dit saneringswerk. Bijna 70 procent van de ondervraagden in de eerste helft van 2013 had, volgens een rapport uit juli van het Ministerie voor Arbeid, de arbeidsreglementen overtreden. Het kantoor van het ministerie in Fukushima had gedurende het jaar tot maart 567 klachten met betrekking tot de arbeidsomstandigheden bij de saneringswerkzaamheden ontvangen. Het heeft tien waarschuwingen afgegeven. Geen enkele firma werd bestraft.

Een van de bedrijven die werd geconfronteerd met klachten is Denko Keibi, dat vóór de ramp gebruikt om de bewakers te leveren voor bouwplaatsen. (Special Report: Help wanted in Fukushima: Low pay, high risks and gangsters, Speciaal verslag: Hulp gezocht in Fukushima: Lage lonen, hoge risico’s en gangsters, door Antoni Slodkowski en Mari Saito, Reuters, 25 oktober 2013) Klik onderaan op de link in de voetnoot om het Reuters artikel te lezen. (Engels)

Gezien de onophoudelijke desinformatie in de media met betrekking tot de gevaren van wereldwijde nucleaire straling, is onze doelstelling bij Global Research geweest om het media vacuüm te doorbreken en de bewustmaking van het publiek te vergroten, terwijl wij ook wijzen op de medeplichtigheid van de regeringen, de media en de nucleaire industrie.

Bron: http://www.earth-matters.nl/

http://www.globalresearch.ca/fukushima-a-nuclear-war

http://ca.reuters.com/article/idCABRE99O04320131025?sp=true