Fijnstof nano filters: Wie helpt mijn idee verder te ontwikkelen?

 

Fijnstof, wie gaat het probleem mee oplossen?

fijnstof auto Wat ik hier vertel is ongeveer de ALLERBELANGRIJKSTE INFORMATIE die je ooit door de media verteld zal worden.

Alles wat ik hier zeg is door de wetenschap al lang en vaak bevestigd en kun je gewoon via Google allemaal vinden op Internet.

… lees verder

fijnstof
De economische groei van onze maatschappij produceert gigantische afval bergen. Maar alles wat te giftig is om te kunnen verwerken in produkten of ons voedsel wordt vermengd door bouwmaterialen, benzine, kersosine, diesel of opgestookt in energie centrales.

nano stof meter Ultrafijnstof vs fijnstof nog een keertje uitgelegd. Op deze meter zie je PM 10 en PM 1. Er worden microgrammen per kubieke centimetere gemeten. Dat ga ik hier omrekenen naar deeltjes aantallen per kubieke centimeter. Als je hetzelde gewicht van een PM 10 met een PM 1 meting vergelijkt. PM 1 zijn 1000 x meer deeltjes dan PM 10 en 10 X kleiner. Kijk naar een kubus 10 x 10 x 10 is 1000 – Dus als je op de meter PM 10 = 30 en PM 1 = 30 ziet dan weet je dat dat vertaald naar deeltjes aantallen moet zijn

PM 10 = 30 en
PM 1 = 30 x 1000 = 30 000

Die deeltjes PM 1 gaan natuurlijk door hun kleinere afmetingen veel dieper het lichaam in en daar zit dus het grote probleem. Als je dit vertaalt naar het PM 0.02 / PM 0.001 (0 tot 20 nanometer) van benzine auto katalysatoren dan heb je het over miljarden. wellicht triljarden deeltjes en begrijp je waarom mensen bij drukke wegen dement worden. En daarmee wordt in een keer het bedrog van de metingen van het RIVM volledig duidelijk en waarom ze de leugen proberen vol te houden dat de lucht steeds schoner wordt.

Diesel filters, benzine auto katalysatoren en filters op energiecentrales zetten al deze super giftige rook om in onzichtbare reukloze ultrafijnstof deeltjes kleiner dan 23 nanometer. Dit is wettelijk zo geregeld!!!! De atmosfeer is daardoor nu volledig verzadigd met giftig ultrafijnstof en 90% van de wereld bevolking leeft in ultrafijnstof en onze lichamen zijn ermee doordrenkt.

De grootste leugens:

CO2 is NIET de oorzaak van klimaatveranding. CO2 reductie resulteert n.l. direct in hogere nanoparticle uitstoot. Wat erin gaat moet er n.l. ook weer uitkomen.

Wat is wel waar? Ultrafijnstof is de oorzaak van (vele) ziekten. Bacterien en virussen komen de rommel opruimen en herstellen die door ultrafijnstof in het lichaam veroorzaakt wordt. De varkensgriep volgelgriep etc, zijn allemaal het gevolg van gifitge nanoparticles die als drager fungeren voor barcterien.

Het kost slechts 25 euro per auto om een ultrafijnstof filtertje op de uitlaat te maken zodat EN de klimaat verandering EN de ziekten worden gestopt.

Waarom gebeurt dit niet? De rijken in de top van de piramide willen van de armen af en op deze manier worden we vergiftigd. ALLE POLITIEKE PARTIJEN zijn hiervan al vele jaran van op de hoogte, maar zijn omgekocht en betaald door de rijken. Alles wat het Pentagon aan nieuwe wapens ontwikkeld is nano in het verlengde van deze fossiel nanovergiftiging

Echter een goed geinformeerd mensheid zal zichzelf niet willen vergiftigen. En zal oplossingen bedenken en invoeren. Maar de elite heeft andere planen en wil een kleine mensheid met beperkte verstandelijke vermogens net slim genoeg om hun machines te bedienen.

De oorlogen die alleen gevoerd worden voor de belangen van de superrijken gaan om olie en gas en zijn bedoeld om in een steeds hoger tempo ultrafijnstof de atmosfeer in te blazen waardoor het zonlicht, de reden voor ons bestaan wordt geblokkeerd met als doel dat 90% van de mensheid ziek zal worden en uiteindelijk zal overlijden. Verder is olie en gas de kurk waar de dollar, de euro de pond op drijven. Zonder olie en gas oorlogen zouden ze direct waardeloos worden.

fijnstof meters

Oproep: praat met de uitvinders, product ontwikkelaars, filterfabrikanten die je kent, Ik kan je het volgende vertellen. Nanoparticles zijn te klein om te filteren, maar als ze door een apparaat gehaald worden waarin ze samenklonteren kunnen ze wel gefilterd worden. Zo simpel is het!!! Ik woon in een cleanroom waarin in redelijk effectief nano kan filteren, als dat niet werkte was ik jaren geleden de pijp al uit.

Ik zoek mensen die mij willen helpen nanofilters te ontwikkelen. Er zijn ongeveer 7 miljard mensen die er baat bij hebben. En ik weet hoe het moet.

Groet, Dick [Facebook]

My personal story can change the world!

‘Verband gevonden tussen dementie en wonen langs drukke weg’
Een aanzienlijk deel van de mensen die lijden aan dementie, zou de ziekte hebben ontwikkeld doordat zij dichtbij een drukke weg wonen. De onderzoekers volgden elf jaar lang een kleine twee miljoen mensen uit de Canadese provincie Ontario. 243.611 van hen leden aan dementie. Het risico op de ziekte was het grootst bij de mensen die zeer dichtbij een grote weg wonen, concludeerden de onderzoekers in The Lancet.