Epigenetica, hoe leg je uit wat dit doet voor je gezondheid?

epigenetica … wat het doet voor je gezondheid?

We beginnen met de knuppel in het hoenderhok te gooien. Verteld ‘de wetenschap’ ons al niet tientallen jaren; “Het zit allemaal in je genen, daar kun je niks aan doen”.

Of ligt de waarheid ergens in het midden?

dna

Genitica, zijn we het slachtoffer van onze erfenis of …

Genetica, hoe zit dat nu, worden we voorgeprogrammeerd dan wel worden we gevormd onder invloed van onze omgeving? Vanuit het boek de China Study leerde ik al dat volgens de schrijver T. Colin Campbell slechts 3 procent van alle ziektes door je genen bepaald waren de rest was volgzaam aan je leefstijl. Chinezen die verhuisden naar andere delen van de wereld bleken daar al binnen 20 jaar dezelfde ziektes te vertonen als het land waar men woonde waar deze ziektes veelvuldig voorkwamen door bijvoorbeeld een hoge melk consumptie (Diabetes type 1)

“Het verschil tussen genetica en epigenetica kun je ook wel vergelijken met het verschil tussen het schrijven en het lezen van een boek. Als een boek eenmaal geschreven is, zal de tekst (de genen of de in het DNA opgeslagen informatie) gelijk zijn in alle gedrukte exemplaren. Echter, iedere afzonderlijke lezer van het boek kan het verhaal net iets anders interpreteren, en zijn of haar eigen emoties en beelden ervaren bij elk hoofdstuk. Op een soortgelijke manier kan epigenetica verschillende interpretaties toestaan van vastgelegde informatie (van de genetische code) en dat levert verschillende lezingen op, afhankelijk van de wisselende omstandigheden waaronder die informatie wordt gelezen.” Bron | Thomas Jenuwein (Wenen, Oostenrijk)

Voordat we gaan kijken wat nu Eigenetica is zouden we eerst moeten kijken wat gezondheid is. Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen enkele sprake is van lichamelijk letsel of ziekte.

Oeps, dat betekend dus dat een ieder die een medicijn gebruikt niet gezond is. In 2010 gebruikten 55% medicijnen volgens de cijfers van Staline / CBS

Rian Bruijne hierover:

“Het bevorderen van de gezondheid kan op twee manieren. Ofwel bestrijdt men de symptomen en wordt de patiënt afhankelijk van de zorgverlening. Ofwel herstelt men de werking van de genen en kan het lichaam zijn eigen genezingsproces inzetten. Genetica [noot is de erfelijkheidsleer in de wetenschap die erfelijkheid “probeert” te beschrijven en verklaren] en epigenetica zijn dus twee verschillende wetenschappen, die andere belangen dienen.
De epigenetica onderzoekt de invloed van omgevingsfactoren op de werking van onze genen.

Wist u dat epigenetische factoren invloed hebben op ons endorfinesysteem. Het endorfinesysteem bestuurt de werking van verschillende neurotransmitters, hormonen, immuuncellen, ontstekingsstoffen en de genen.

De ontregeling van dit zelfsturende systeem door stress, voeding, genotsmiddelen, geneesmiddelen en erfelijke factoren ligt aan de basis van heel wat chronische aandoeningen. Het is dus van belang om het endorfinesysteem vanuit de genen te herstellen.

Het beloningssysteem, de stressverwerking en de energiehuishouding worden gereguleerd door endorfine. Dit betekent dat zodra de werking van endorfine afneemt (endorfine-resistentie) we sneller moe worden, minder vreugde en méér stress ervaren. Door het overdadig consumeren van troostvoeding wordt de werking van endorfine verzwakt. (suiker, exorfinen en smaakversterkers) Als gevolg zoekt men sterkere prikkels op en eet men meer troostvoeding. De eerste kenmerken zijn: mentale moeheid, aandachtsproblemen en een vermindering van de motivatie, plezierbeleving en stressbestendigheid.

Het endorfinesysteem herstellen in vier stappen:
1 Voeding
2 Stressreductie
3 Voedingssupplementen
4 Beweging

Exorfines zijn morfineachtige stoffen uit voeding en micro-organismen. Exorfinen worden in humaan onderzoek in verband gebracht met astma, verhoogde slijmproduktie, slaapapneu, allergieën, oorontsteking, maagzuurproblemen, wiegendood, aandachts- en motivatieproblemen.

Genetica is irreversibel, niet omkeerbaar.
Genetisch schrijffout in het DNA.
Epigenetica is veelal reversibel.

Zodra men de werking van de genen herstelt, (b.v. door aangepaste voeding) verdwijnen de symptomen.

Epigenetisch afwijking in de werking van het gen.

Nutraceuticals, zijn producten met een directe invloed op de werking van genen. Het menselijk lichaam beschikt over 25.000 genen die de aanmaak van 100.000 eiwitten reguleren. Voorbeelden zijn neurotransmitters, hormonen, receptoren, enzymen en anti-kankerstoffen. Men kan in de natuurgeneeskunde twee richtingen bewandelen.

1 Tekorten aanvullen, wat leidt tot afhankelijkheid en een langdurig behandeltraject.
2 Het herstellen van de gen-werking. Hiermee wordt de aanmaak van bv. dopamine, endorfine en cortisol hersteld door de oorzaak aan te pakken (gen-luiheid door overstimulatie). Deze oorzakelijke benadering activeert het zelfgenezend vermogen en werkt onafhankelijkheid in de hand.
Minder capsules voor meer resultaat.

Waarom de zorg ons zieker maakt

Bron: Remko Kuipers van Bedrock.nl

De gevolgen van marktwerking in de zorg

marktwerking in de zorg

De farmaceutische industrie, de apotheker, de zorgverzekeraar en de overheid zijn gebaat bij zieke mensen. Hoe eerder en hoe langer je ziek bent, des te beter. Wat we in de media over onze gezondheid horen is vrijwel uitsluitend dat het goed met ons gaat. Kijk maar naar onze gemiddelde levensverwachting: die is sinds 1950 gestegen van 70 naar 79 jaar.

In de afgelopen 25 jaar is weliswaar onze levensverwachting gestegen, maar onze gezonde levensverwachting niet. Sterker nog, onze gezonde levensverwachting is zowel voor mannen als voor vrouwen gedaald, voor mannen van 54 naar 48 jaar en voor vrouwen van 54 naar 42 jaar. Neem daar onze stijgende levensverwachting bij, dan blijkt dat een Nederlandse man nog maar 61% van zijn leven in goede gezondheid leeft en een Nederlandse vrouw nog maar 52% (zie figuur). En dat was in 2010…

Figuur 1. De levensverwachting van mannen en vrouwen in Nederland van 1950-2010 in jaren (bovenste lijnen) en het aantal levensjaren van diezelfde groep zonder chronische ziekte als percentage (%) van het totale aantal levensjaren (onderste lijnen).

levensverwachting

In de eerste plaats verdienen de farmaceutische industrie en de apotheker natuurlijk allemaal bakken met geld aan zieke mensen. Dat zij niet gemotiveerd zijn om iets aan preventie te doen is dus goed te begrijpen.

Onze huidige geneeskunde wordt ook wel protocollen-geneeskunde genoemd. Vrijwel alles wat jouw arts doet, staat in een protocol. En dat protocol is weer gebaseerd op een richtlijn. Richtlijnen zijn weer de samenvatting van alle medische literatuur over een bepaald onderwerp, waarin een groep aangewezen medisch specialisten op basis van al die literatuur tot bepaalde aanbevelingen komen.

Die medische literatuur is weer gebaseerd op medisch onderzoek. En dat medisch onderzoek wordt vrijwel zonder uitzondering gesubsidieerd door de farmaceutische industrie. Vanuit de Eed van Hippocrates zou een arts er alles aan moeten doen om jou, als patiënt beter te maken. Daar zou preventie dus prima in zijn te passen. Artsen worden door de overheid / zorgverzekeraar gecontroleerd aan de hand van prestatie-indicatoren. Dat zijn manieren om de kwaliteit van een arts te toetsen.

Zo wordt ter preventie van hart- en vaatziekten bij patiënten met een verhoogd risico daarop bijvoorbeeld getoetst of een arts wel of niet een cholesterolverlager voorschrijft. Als een huisarts ervoor kiest om eerst met leefstijladviezen te komen en nog geen cholesterolverlager voor te schrijven, dan wordt hij/zij door de zorgverzekeraar voor die keuze ‘gestraft’ middels een lagere vergoeding.

Dan de zorgverzekeraar.
Die schuiven de rekening voor de steeds duurder wordende zorg gewoon naar ons door, dus ook zij hebben geen enkel belang bij een preventieve aanpak. Sterker nog, de verzekeraar die zich op een preventieve aanpak richt, wordt vanuit de media op dit moment direct beticht van inmenging in de persoonlijke levenssfeer/schending van de privacy. Dat scoort voor de media namelijk lekker makkelijk, want wie wil er nou van hogerop gecontroleerd worden op wat hij/zij eet, drinkt, rookt, weegt of beweegt? Zolang wij burgers braaf blijven betalen en niet morren dat de ‘vervuiler moet betalen’ zal dus geen verzekeraar het initiatief nemen om tegen de stroom in te gaan zwemmen.

Sterker nog, wie dagelijks investeert in de door de overheid aanbevolen wekelijkse vette vis, dagelijks portie noten, groente en fruit mag vervolgens nog meebetalen ook aan de rekening van de ‘levensgenieter’ die liever de hele dag op de bank zit met een ‘snackbardieet’.

Samengevat hoeven we vanuit alle genoemde partijen geen verandering te verwachten en is er maar één oplossing. Dat is dat we zelf op moeten staan en via de politiek moeten eisen dat, net als een boete voor rijden zonder gordel, ook een bewust ongezonde leefstijl moet worden beboet. Of beter: een gezonde leefstijl beloond.

Hopelijk is er een zorgverzekeraar dapper genoeg om een proef op te zetten waarbij mensen voor een gezonde leefstijl beloond worden. [Noot dat initiatief is er nu zie verder naar onder op deze pagina] Laten we onze gezondheid in eigen handen nemen. Want wie is er nou liever niet zijn leven lang gezond? Laat er een einde komen aan de huidige zorg die ons alleen maar zieker maakt!

Elke week komen er 1000 diabeten bij. Die het weten via de huisarts.

de zond schijnt van twee kanten

“De mens, hij offert zijn gezondheid op om geld te verdienen. Daarna offert hij zijn geld op om zijn gezondheid te herstellen. De mens is zo bezorgd over de toekomst dat hij geen plezier beleeft in het heden. Met als resultaat dat de mens niet in het heden leeft en niet in de toekomst, de mens leeft alsof zij nooit sterft maar gaat dood zonder echt geleefd te hebben.”
– de Dalai Lama –

Meer info Prevent Care