Energietransitie: Nadenken over de energiekosten woning komen in stroomversnelling.

energie trasitieEnergietransitie:

Nadenken over de energiekosten woning komen in stroomversnelling.

Alle huizen gasaansluiting vrij is de doelstelling in 2050. Dit zou wel eens veel en veel sneller kunnen geschieden nu men nadenkt over duurdere energiebelasting op gas vanwege de kosten in de Noordelijke provincies. Reeds in 2018 komt er 70 euro bij de energiekosten daarna in 2019 150 euro. Bron: RTL Z

energie transitie
De slimme rekenaars gaan nu al maatregelen nemen ten aanzien van de stijging van de energiekosten de komende jaren. Met een vooruitziende blik heb ik dat reeds gedaan met mijn woning anno 1650 (voorhuis) die geheel gasvrij is met een lucht / water warmtepomp en de bijverwarming met een houtkachel vanuit een kosten oogpunt. 20 zonnepanelen brengen de stookkosten op 24 euro netto en 54 euro bruto inclusief vast recht en energiebelasting (2016). De mogelijkheid om dit bedrag tot vrijwel nul te reduceren zijn simpel te noemen en relatief goedkoop via de plaatsing van een Vortex Energy Saver. Dat laatste is aan de toekomstige eigenaar want de woning staat te koop voor 225.000. k.k. Als de woningen in 2050 energieneutraal moeten zijn – het officiële uitgangspunt van het beleid – betekent dit dat er vanaf nu (2017) gemiddeld 200.000 woningen per jaar energieneutraal gemaakt moeten worden tot 2050 volgens het PBL.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

De hier beschreven maatregelen omvatten vermindering van de energievraag bij eindgebruikers. Het gaat daarbij niet alleen om energiebesparing – zuiniger apparaten en processen, betere isolatie – maar ook om de winning van lokaal beschikbare hernieuwbare energie voor lokaal gebruik, zoals winning van omgevingswarmte met warmtepompen en zonnewarmte met zonneboilers.

Wat zijn de opties?

•Isolatie (muur, raam, vloer, dak) gericht op het beperken van warmteverliezen uit gebouwen

•Efficiëntere warmteopwekking (HR++-ketel)

•Hernieuwbare warmteopwekking (elektrische/hybride warmtepomp, zonneboiler, warmtepompboiler)

•Warmteterugwinning bij ventilatie en douchewater

•Hernieuwbare elektriciteitsopwekking (zon-PV)

•Efficiëntere elektrische apparaten en verlichting

•Diverse feedback- en regelsystemen (tegengaan van verspilling, optimaliseren van installaties)

Vergaande reductie van de energievraag is alleen mogelijk met gecombineerde toepassing van meerdere opties

Voor verdere intensivering van het beleid zijn allerlei combinaties van beprijzen (inclusief verschuivingen in het tarief van de energiebelasting op gas en elektriciteit), verplichten en subsidiëren denkbaar.

Meer info over het PBL rapport

Lees ook: Nul op de meter is geen nul in de portemonnee