Energiecrisis is simpel op te lossen maar niet door ….


samso denemarken zonne panelen Energiecrisis ?

De grote energiereuzen willen ons doen geloven dat we voor een enorm probleem staan in onze energievoorziening in de toekomst. Het enige wat echter telt voor hen is; “Hoe kunnen we zelf een speler blijven in die markt”

Op het moment dat consumenten echter hun krachten bundelen kunnen ze de energiemaatschappijen in korte tijd volledig buiten spel zetten.

wind energie

Samsø Denemarken

Dat blijkt maar weer uit het verhaal van Samsø het eiland in Denemarken waar ze dit in relatief korte tijd voor elkaar hebben gekregen.

Het begon allemaal vanwege de schaalvergroting in de varkenshouderij waar de grote bedrijven wegtrokken van het eiland en daardoor bij het locale slachthuis honderd man op straat kwamen te staan. In een kleine gemeenschap van 4300 eilandbewoners een groot probleem. Enkele mensen gingen daar eens over nadenken en gingen plannen ontwikkelen om minder of liefst geheel onafhankelijk te worden van de economie in de wereld.

Waar was op het eiland geld mee te verdienen? Energie. Volledig onafhankelijk van de banken werden de bewoners aandeelhouders in nu inmiddels 20 (van de 21) windturbines die bij het eiland in zee en op het land verrezen. Ieder van deze windturbines hebben een capaciteit van 8 miljoen kilowatt uur per jaar. Daarmee produceren ze zelf meer energie dan men nodig heeft en zijn daarmee niet alleen zelfvoorzienend maar brengt het een extra inkomen op voor de aandeelhouders, de bewoners van het eiland. En … men startte pas in 1997 met dit windpark, de resultaten waren in een relatief kort tijdperk gerealiseerd voor gewone mensen.

Het succes is echter ook mede te danken aan de 90 miljoen bijdrage van de Deense overheid die niet gekozen hebben voor kernenergie maar projecten aanmoedigen van honderd procent hernieuwbare energie.

De locale energievoorziening heeft ook weer nieuwe banen opgeleverd en ook kleinere windmolens zijn nu zichtbaar in het landschap en bij de huizen thuis. Verder wordt er conola olie gewonnen door de boeren om als alternatieve brandstof te dienen terwijl ook de de toepassing van zonnepanelen ontdekt is door de burgers. Van de jaarlijks 500.000 toeristen die het eiland bezoeken zijn er al 1100 mede investeerder geworden in het project.

De reststoffen uit de landbouwproducten worden als alternatieve brandstof gebruik voor warmwater en warmte voorziening in de huizen zoals een project van 260 huizen waar het stadsverwarming principe wordt toegepast.

Voor de jeugd hebben ze echter nog betere jobs nodig om die aan het eiland te kunnen binden. Bovendien zijn er nog wat projecten die de aandacht vragen zoals de brandstof voor de trucks, tractoren en de ferryboot.

Op Samsø in Denemarken hebben ze een visitekaartje afgegeven hoe het ook kan, en dan zijn er nog vele technieken in de wereld die ook toegepast kunnen worden op plaatsen waar het wat minder waait.

Noot: In mijn ogen is de energiecrisis een stuk eenvoudiger op te lossen dan wat de overheid en belanghebbende industrieën ons willen doen geloven. Zowel de overheid als de industrie hebben nauwe banden en nog steeds wordt fossiele energie gesubsidieerd waardoor er oneerlijke concurrentie is met hernieuwbare bronnen. Bovendien zijn er nog vele alternatieven die nog niet vrij gegeven worden of tegengewerkt door de oude machthebbers.

Vertaling: Henk Mutsaers

Bron: http://www.scientificamerican.com