Een oplossing voor de Fukushima Panodora-doos en meer milieu problemen …


M.T. Keshe Fukushima pandora-doos

Fukushima kernramp en…. het meest geruststellende nieuws van de laatste jaren!
Nog maar relatief weinig mensen hebben ook maar enige indruk van de omvang van de kernramp in het Japanse Fukushima. Logisch want de media hebben wereldwijd alle nieuws over de ramp in de ban gedaan en geen nieuws is goed nieuws in de ogen van de massa. Wie niet zelf actief op zoek is gegaan naar de feiten wordt totaal in het duister gehouden.

Maar…. nu er goed nieuws te melden valt zullen ook de traditionele (oude) media blijven zwijgen als het graf. Aan “ons” de taak om dit nieuws te verspreiden!

Fukushima kernramp

Een oplossing voor de Fukushima Panodora-doos en meer milieu problemen …

Hoort en zeg het voort!
De ontwikkelaars van deze zogenaamde “schone” industrie hebben weliswaar een berg technologische kennis op het gebied van kernenergie maar bezitten totaal geen wijsheid als het gaat om de risico’s. Verschillende keren hebben zich inmiddels ernstige kernrampen voorgedaan waarbij de slachtoffers nu en in de toekomst in de miljoenen kunnen gaan lopen al spreken andere media over slechts 4000 tot 6000 doden (?). De lijst van locaties waar het allemaal al eens mis ging begint steeds langer te worden, met Fukushima als absoluut dieptepunt: Chernobyl, Hanford, Bikini Atoll, Rocky Flats, Windscale, Three Mile Island.

Pandora-doos
De kerngeleerden openden met hun industrie de doos van Pandora (in de Griekse mythologie de eerste vrouw op aarde, door Hefaistos gemaakt in zijn werkplaats. Zeus zond Pandora als geschenk aan de Titaan Epimetheus die haar tot zijn vrouw maakte. Als huwelijksgeschenk gaf hij haar een mooie doos, versierd met goud en edelstenen, met de strenge opdracht die niet te openen. Maar haar nieuwsgierigheid was sterker). Als een moderne Pandora-doos brengt deze industrie ook een berg ellende met zich mee. Zowel Chernobyl als Fukushima kregen de hoogste alarmfase 7 op de International Nuclear and Radiological Event Scale. Inmiddels zijn 159.128 mensen geëvacueerd en hebben hun huis en haard voorgoed moeten verlaten in Japan.

Wat de meeste zorgen baart is dat sinds de noodlottige “aardbeving(?)” en de daarop volgende tsunami de radioactieve lekken nooit konden worden afgesloten. Dit in tegenstellingtot Chernobyl, waar men dit in 5 dagen onder controle had. Erger nog, de constructie van een van de vier centrales is dermate zorgwekkend dat deze met de minste of geringste vervolgaardbeving kan instorten met onvoorzienbare gevolgen. Reeds sinds een paar maanden werden er verhoogde radiatiemetingen gedaan op Hawaii en sinds eind december 2013 ook aan de Amerikaanse westkust.

Terug in de tijd
Op zaterdag 5 november 2011 was ik bij een presentatie van de Iraanse uitvinder c.q. wetenschapper Mehran Tavakoli (M.T.) Keshe. Hij is nucleair ingenieur, opgeleid in het beheersen van nucleaire reactoren. Hij stuitte op ontdekkingen die de wereld van de vrije energieproductie, de wereld van onze voeding, de wereld van onze gezondheidszorg, de wereld van de ruimtevaart, de autowereld, de olie-industrie en ontelbare andere zaken compleet op zijn kop gaan zetten.
http://www.uitdaging.net/gezond/Keshe_uitvinder_wetenschapper_schrijft_geschiedenis.html

Van deze wetenschapper zagen we deze week de volgende video op YouTube verschijnen met de boodschap:

Een oplossing voor wereldwijde radioactiviteit en…
De Keshe Foundation is naar buiten gekomen met een oplossing voor het wereldwijde probleem van radioactieve milieuvervuiling en dat niet alleen. Men komt met een oplossing om ELK materiaal dat een bedreiging vormt voor het milieu te kunnen verwijderen door het een magnetische lading te geven.

De vraag is; “Gaat Tepco deze techniek toepassen aan de bron of moeten “wij” zelf over de hele wereld puin gaan ruimen?

— Henk Mutsaers

* World Peace Treaty
* Fukushima nachtmerrie
* Fukushima fraude en corruptie