Een Gesprek Over Kanker …..


astrid van triet Ooit was de boodschap van kanker direct de boodschap van onmacht: want als je niet weet wat kanker is, welke beslissingen kan je dan in hemelsnaam in jouw eigen leven nemen om het voortaan ‘beter’ te doen?

deel 3 vanuit het perspectief ‘Bewustzijn op kanker’, en dat is een uitnodiging.

kanker

Inmiddels is er zoveel informatie beschikbaar gekomen door mensen die bij totaal verschillende therapieën of voedingsmiddelen of afstemmingsmethodes baat hebben, dat je daarin ook alweer de weg kwijt kunt raken.

Maar laten we eerst de bron van waarnemen even stil zetten, dat scheelt al een heleboel.

Als jouw bron van waarnemen geen bewegend deel en geen zwart gat meer is; als je weet dat kanker een overlevingsmechanisme is, dan kan je vanuit daar weer verder kijken en jouw eigen keuzes maken en doorleven, alles een plek geven en eventueel weer nieuwe keuzes maken.

Dat betekent dat we vanuit een nieuw stramien met elkaar over onze kanker moeten kunnen praten. Als je dat wilt, dan ben je uitgenodigd om eens bij mij langs te komen, in Almere of in Vlaardingen.

Dan kunnen we vanuit de bron van kanker, ons natuurlijk overlevingsmechanisme, verder praten over allerlei dingen die je dan nog een plek moet geven. Dit gaat niet over de belofte van genezing, maar over zicht hebben op je eigen keuzes die je kunt gaan nemen.

Dat kanker een overlevingsmechanisme is en dat je in feite op verschillende sporen tegelijkertijd je keuzes kunt en moet maken, heb ik verwoord in een kort filmpje bij: Een gesprek over kanker. Op mijn website vind je ook mijn emailadres voor als je eens een afspraak wilt maken om samen vrij uit te praten, vanuit de bron van kanker.

Een fijne groet,
Astrid van Triet

astridvantriet.nl