CDC belegden vergadering van vaccinwetenschappers om opzettelijk bewijs te vernietigen dat vaccins koppelt aan autisme

 

Mike Adams Volgens een nieuwe verklaring die 30-07-2015 naar buiten kwam via Representative Bill Posey (Rep.) hebben de CDC een bijeenkomst georganiseerd van wetenschappers om te beslissen welk bewijs vernietigd moest worden dat zou kunnen verwijzen naar een verband tussen vaccins en autisme bij Afro-Amerikaanse kinderen.

Door: Mike Adams, the Health Ranger
Vertaling: Frank Bleeker
Bron: Natural News

CDC belegden vergadering van vaccinwetenschappers om opzettelijk bewijs te vernietigen dat vaccins koppelt aan autisme

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

autisme CDCCDC Simpel het bewijs vernietigen
Centers for Disease Control and Prevention

NaturalNews) Van een regering die over alles liegt – het knoeien met economische cijfers met hulp van de IRS (Internal Revenue Service) als politiek wapen en ook het in scene zetten van binnenlands terrorisme, zodat de FBI (Federal Bureau of Investigation) de ‘terroristen’ op heterdaad kan betrappen en arresteren – is het geen verrassing er nu achter te komen dat de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) opzettelijk bewijs vernietigt waarin vaccins in verband gebracht worden met autisme.

Onverschrokken indy media journalist Sharyl Attkisson heeft deze openbaring als eerste gemeld. De website van Attkisson is een van de duizenden onafhankelijke media websites die nu de voorkeur geeft aan GoodGopher.com (de zoekmachine voor waarheid zoekers) en FETCH.news, het op waarheid gebaseerde alternatief voor Google News op het internet.

De verklaring van Rep. Posey bevatte deze verbazingwekkende beschrijving van schaamteloze wetenschappelijke fraude zoals naar buiten werd gebracht door CDC wetenschapper Dr. William Thompson.

Mijn primaire taken, toen ik van 2000 – 2006 bij de immunisatie veiligheidsafdeling werkte, bestonden uit het later samen leiden van drie grote vaccin veiligheidsstudies. Het MADDSP (Metropolitan Atlanta Developmental Disabilities Surveillance Program), de MMR-autismegevallen controlestudie, werd uitgevoerd in een reactie op de Wakefield-Lancet studie die een verband suggereerde tussen het BMR-vaccin en de autisme-achtige gezondheidsgevolgen.

In het najaar van 2000 was er grote bezorgdheid onder wetenschappers en consumentenadvocaten buiten de CDC, met betrekking tot de uitvoering van de Verstraeten Studie. Een van de belangrijke doelen dat in de lente van 2001 op voorhand werd bepaald, voordat deze studies begonnen, was dat alle drie de protocollen voor aanvang van de analyses buiten de CDC geëvalueerd zouden worden, zodat consumentenadvocaten niet konden concluderen dat we analyses presenteerden die geschikt zouden zijn voor onze eigen doelen en vooroordelen.

Onze hypothese was dat als we statistisch significante effecten bij 18 of 36 maanden zouden vinden, we dan zouden kunnen concluderen dat het vroegtijdig vaccineren van kinderen met het BMR vaccin kan leiden tot autisme-achtige kenmerken of functies. We kwamen bij elkaar en rondden het studieprotocol en het analyseplan af. Het doel was om niet af te wijken van het analyseplan om het debacle dat optrad bij de thiomersalstudie van Verstraeten, dat in 2003 werd gepubliceerd in Pediatrics, te voorkomen.

… Alle auteurs en ik kwamen bij elkaar en besloten ergens tussen augustus en september 2002, om geen rasseneffecten uit het verslag te melden. Ergens kort na de bijeenkomst hebben we besloten om geen enkel rasseneffect te rapporteren. De coauteurs planden een bijeenkomst om documenten met betrekking tot de studie te vernietigen.

De overige vier coauteurs kwamen bij elkaar en brachten een grote vuilnisbak in de vergaderruimte, en beoordeelden en gingen door alle papieren documenten waarvan we dachten dat we moeten uitsluiten, en gooiden ze in een grote vuilnisbak.

Echter, omdat ik aannam dat dit illegaal was en het in strijd zou zijn met verzoeken van zowel de FOIA (Freedom of Information Act) als het DOJ (Department of Justice), bewaarde ik hardcopy exemplaren van alle documenten in mijn kantoor en ik behield alle gerelateerde computerbestanden. Ik was ervan overtuigd dat wij met opzet controversiële bevindingen achterhielden uit het eindrapport voor Pediatrie (Kindergeneeskunde).

Criminele CDC brengt bewust leven van kinderen in gevaar en bedekt het met wetenschappelijke fraude. En hier is het echte, niet-gemelde verhaal over vaccins en autisme … het verhaal dat de CDC wanhopig – meer dan tien jaar lang – geprobeerd heeft te begraven. Het is een duidelijk geval van wetenschappelijke fraude door de CDC op het hoogste niveau, met als enig doel het frauduleus begraven van statistische verbanden tussen vaccins en autisme.

In elke andere industrie – het bankwezen, financiën, e-commerce, voertuigveiligheid – zou dit worden beschouwd CRIMINELE FRAUDE. Het nationale nieuws zou de fraude veroordelen als ‘het in gevaar brengen van de bevolking’. Federale aanklagers zouden zich storten op het bewijs, op zoek naar de vervolging van de criminelen die betrokken zijn bij de fraude.

Maar omdat het hier vaccins betreft, beweren de mainstream media dat deze fraude nooit plaats vond. Er zal geen onderzoek komen. Geen krantenkoppen. Geen vraag naar gerechtigheid. Je zou denken dat #BlackLivesMatter #Zwarte Levens ertoe doen, maar de CDC denken dat ze van zo weinig belang zijn dat ze doelbewust bewijsmateriaal hebben vernietigd waaruit blijkt hoe schadelijk vaccins zijn, in het bijzonder voor zwarte kinderen.

Volledige verklaring van Representative Posey:

Klik hier voor de video en ga naar 1:02:24 uur.

Representative Posey’s volledige verklaring over de CDC die bewijs vernietigen, zoals aan hem doorgegeven door klokkenluider Dr. William Thompson:

Vandaag kom ik op voor zaken met betrekking tot wetenschappelijke integriteit en onderzoek. Om te beginnen ben ik absoluut, resoluut, pro-vaccin. De vooruitgang in de medische immunisatie heeft ontelbaren gered en heeft sterk bijgedragen aan de volksgezondheid. Dat gezegd hebbende, is het voor mij verontrustend dat in een recente hoorzitting van de Senaat over vaccinaties voor kinderen, nooit gemeld is dat onze overheid meer dan drie miljard dollar heeft uitbetaald via een vaccinschade compensatieprogramma aan kinderen die letsel hebben opgelopen als gevolg van vaccins.

Ongeacht het onderwerp, moeten ouders die beslissingen nemen over de gezondheid van hun kinderen kunnen beschikken over de beste informatie die beschikbaar is. Zij moeten kunnen rekenen op federale agentschappen die hen de waarheid vertellen. Om deze redenen, breng ik de volgende kwestie in dit Huis aan de orde:

In augustus 2014 werkte Dr. William Thompson, een senior wetenschapper bij de Centers for Disease Control and Prevention, nauw samen met een advocaat voor klokkenluiders, om mijn kantoor te voorzien van documenten met betrekking tot een CDC-studie uit 2004, die de mogelijkheid onderzocht van een relatie tussen het BMR-vaccin en autisme. In een verklaring, uitgebracht in augustus 2014, verklaarde Dr. Thompson: “Ik betreur het dat mijn coauteurs en ik statistisch significante informatie hebben weggelaten in ons artikel dat in 2004 werd gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics.”

Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek u met respect om de volgende uittreksels uit de geschreven verklaring van Dr. Thompson in de notulen op te nemen.

Ik citeer nu Dr. Thompson:
“Mijn primaire taken, toen ik van 2000 – 2006 bij de afdeling immunisatie veiligheid werkte, bestonden uit het (later) mede leiding geven aan drie grote vaccinveiligheidsstudies. De MADDSP, BMR-autismegevallen controle studie werd uitgevoerd als reactie op de studie van Dr. Wakefield, gepubliceerd in The Lancet. Deze studie suggereerde een verband tussen het BMR-vaccin en op autisme lijkende gezondheidsproblemen. Er bestond in het najaar van 2000 grote bezorgdheid onder wetenschappers en pleitbezorgers voor consumenten buiten de CDC met betrekking tot de uitvoering van de Verstraeten Studie.

Een van de belangrijkste doelen die op voorhand, in de lente van 2001, voordat deze studies begonnen werd bepaald, was dat alle drie protocollen voor aanvang van de analyses buiten de CDC doorgelicht moesten worden, zodat consumentenverdedigers niet konden beweren dat wij analyses presenteerden die zouden passen binnen onze eigen doelen en vooroordelen.

Onze hypothese was dat als we bij 18 of 36 maanden statistisch significante effecten zouden aantreffen, we zouden kunnen concluderen dat dat het op vroege leeftijd vaccineren van kinderen met het BMR vaccin kan leiden tot autisme-achtige kenmerken of functies. We kwamen bij elkaar en rondden het onderzoeksprotocol en analyseplan af. Het doel was om niet van het plan af te wijken om het debacle te voorkomen dat optrad bij de thiomersal studie van Verstraeten die werd gepubliceerd in Pediatrics in 2003.

Tijdens de vergadering op 5 september bespraken wij tot in detail hoe het ras te coderen voor zowel het anonieme monster als het monster met een geboorteakte. Onderaan in tabel 7 is ook te zien dat bij de monsters zonder geboorteakte de aangepaste ras-effect statistische significantie enorm was. Alle auteurs en ik kwamen ergens in augustus/september 2002 bij elkaar en besloten geen enkel ras-gerelateerd effect uit de paper te melden. Al heel snel na deze vergadering hebben we besloten om elk ras-effect uit de rapportage uit te sluiten. De coauteurs planden een bijeenkomst om documenten met betrekking tot de studie te vernietigen. Zij kwamen bij elkaar en brachten een grote vuilnisbak de vergaderzaal binnen en namen alle papieren documenten door en beoordeelden alles waarvan wij dachten dat we ons ervan moesten ontdoen en gooiden die documenten in de vuilnisbak.

Omdat ik echter aannam dat deze actie illegaal was en in strijd met verzoeken van zowel de FOIA (Freedom of Information Act) als het DOJ (Department of Justice), hield ik in mijn kantoor hardcopies achter van alle documenten, en ik bewaarde alle bijbehorende computerbestanden. Ik geloof dat wij opzettelijk controversiële bevindingen uit het definitieve ontwerp van het rapport Kindergeneeskunde hebben achtergehouden.”

Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het onze plicht is om te verzekeren dat de documenten die Dr. Thompson in zijn bezit heeft, niet worden genegeerd. Daarom zal ik ze op verzoek aan de leden van het Congres en het Huis commissies verstrekken. Gezien de aard van de documenten van de klokkenluider evenals de betrokkenheid van de CDC, is een hoorzitting en een grondig onderzoek gerechtvaardigd.

Dus ik vraag, Mijnheer de Voorzitter, ik smeek, ik dring er bij mijn collega’s in de bevoegde commissies op aan om alstublieft, alstublieft een dergelijke actie te ondernemen.

Sources for this article include:
https://sharylattkisson.com/