Machteloos (onmacht & verantwoording)

machteloos in Calais Vaak vraag ik me af, wanneer ik weer eens naar het journaal kijk, of een documentaire zie, wat ik aan al die ellende kan doen? Wanneer er weer bommen worden gegooid, wanneer er mensen zijn, die zich opblazen en anderen daar in meenemen, wanneer vluchtelingen aanspoelen, of als drenkelingen gered worden en verder aan hun lot overgelaten worden, dan vraag ik mij af, wat kan ik hieraan doen? .. ? .. ?

Onmacht en verantwoording.

Wanneer Moeder Aarde weer laat zien, hoe stervens – ziek zij is, wanneer oude eenzame mensen te weinig of geen aandacht of zorg krijgen, wanneer hardwerkende mensen langer, harder en voor minder of hetzelfde loon zich moeten uitsloven als moderne slaven, wanneer er sprake is van kinderarbeid, mensenhandel en onderdrukking, wanneer er geen vrijheid is, dan vraag ik me heel vaak af, wat kan ik doen?

machteloos in Calais

Calais de weg naar ....
Calais, … de weg naar vrijheid of onbegrip en meer ellende … ?

Vrijwilligerswerk, giften aan goede doelen, in de politiek gaan, mensen in Calais helpen, Vluchtelingen helpen, oude mensen bezoeken en eventueel helpen, demonstreren, organiseren, overal en telkens weer, vakbondslid worden, schrijven over de wantoestanden, mensen wakker maken, dit zou ik eventueel kunnen doen, maar veranderd er dan iets structureels?

Vrijwilligerswerk is een goed initiatief en heb het ook verschillende keren gedaan en in de direkte omgeving heel nuttig. Zeker voor eenzame hulpbehoevende oude mensen, of geestelijke/lichamelijke gehandicapten, of zomaar voor de buurt. Het probleem is tijd, men moet teveel en hard werken, om genoeg tijd over te hebben, om te helpen. Maar willen is kunnen. Bovendien zouden deze belangrijke primaire levensbehoeften, zoals zorg, onderwijs, electriciteit, eten, onderdak goed moeten geregeld worden door de overheden.

Waarom en waarvoor betalen wij levenslang belastingen en …
waarvoor kiezen wij dan onze volksvertegenwoordigers?

Giften aan goede doelen. Nog steeds geef ik geld aan goede doelen, wel minder als voorheen. Het probleem is, dat van elke euro er zo weinig naar de echte doelen gaat, dat vaak de salarissen van de bestuurders te hoog zijn en dat voor een idealistische vereniging. Dat de top garen spint met de elite, maar eronder veel idealisme en liefdevolle gepassioneerde mensen echt betrokken zijn. Vaak verdiend men aan anders elllende, aan anders misére. Uiterst kwalijk. ( Eens doneerden wij, ik en mijn gezin, (vind het namelijk belangrijk dat kinderen verbonden en empathie hebben met de wereld) aan kinderen in Afrika, we adopteerden een jongetje en stuurden elke maand geld, waarna we foto’s kregen te zien en soms een brief. Uiteindelijk waren de brieven door anderen geschreven en doneerden de meesten aan de initiatiefnemer, zo ongeveer was het gegaan.) Allemaal heel goede initiatieven, idealen, verenigingen die vanuit het goede ageren, maar uiteindelijk door corrumperende bestuurders verneukt worden.

In de politiek gaan. Haha, voel me betrokken met de wereldpolitiek, met de wereld en met rechtvaardigheid, maar van dat alles is niets terug te vinden in de politiek. De hedendaagse politici zijn marionetten van de gevestigde orde, van het schaduwkabinet. Het is een groot wespennest, met veel grote EGO’S en megalomane types. (Wat te denken, over die duizenden lobbyisten?) Politici zijn meesters in het debateren, wat krom is praten ze recht. Het gaat hen niet om waarheid, maar om het praten. Ze vertegenwoordigen allang niet meer het volk en daarom hebben ze ook geen bestaansrechten meer. (Ben geen meester van het woord, en prefereer waarheid. Waarheid heeft weinig woorden nodig.) Bovendien corrumperen Politiek en Macht meestal, daarom een beperkte houdsbaarheidsdatum instellen en wanneer corruptie begint, bij de kiem smoren en ontslaan of uit de gemeenschap stoten.

Velen zijn lawaai papegaaien, zoals Trump, Le Pen, Wilders, Erdogan en veel (rechts, links) populistisch gepeupel in Europa, Amerika en in de rest van de wereld, maar ze hebben ook veel aanhang. Enigszins begrijpelijk, want ze worden gevoed met verkeerde ingrediënten. (Zie oud Native American two wolf storie), maar wel een levensgroot gevaar, met al die haat, angst, onzekerheden, schulden, frustraties van het volk, opgezweept door die lawaai papegaaien.

het zijn wolven

Waarom zijn politici die een loopje nemen met de waarheid zo populair? En waarom roepen dezelfde hoofdrolspelers om het hardst dat zij en enkel zij de waarheid spreken en anderen allemaal liegen? Onwetendheid is ook al een deugd geworden en helaas is er een teloorgang van waarheid en van de feiten. De ontvankelijke geest maakt onwaarheden tot een succes.

Calais ligt niet ver van hier en ik ben bang om daarheen te gaan. Bang voor geweld en chaos. Al vanaf 2001 komen daar meestal economische vluchtelingen naartoe en hebben de autoriteiten niets aan hun problemen gedaan en hun aan hun lot over gelaten en nu zijn er rond de 10.000 wanhopigen, met veel testosteron en adrenaline in hun bloed. Allen willen naar hun beoogde land, Groot-Brittanië. Een hopeloze situatie en daar gaan ze nu ook een muur omzetten.

Wanneer er gebombardeerd wordt en oorlogs-vluchtelingen weer verdrinken of als drenkelingen aanspoelen aan de Europese kusten, komt de verontwaardiging, machteloosheid en verbazing van zoveel onmenselijkheid pas helemaal naar boven. Waar is onze humaniteit, onze empathie, zo’n grote drama’s. Niemand vlucht voor zijn/haar lol van thuis en haard. Ik kan er dekens gaan brengen en in de weg lopen, maar werkelijk iets doen daar, of hier?? Ja, hier wel wanneer ze in de buurt een plekje krijgen en ik ga me daarvoor aanmelden, wanneer het zover komt.

Hier zijn de verantwoordelijken verantwoordelijk voor, maar helaas nemen de verantwoordelijken niet de verantwoording en bombarderen ze maar door. De verantwoordelijken wil ik graag bij naam noemen. Daesh, Amerika, Europa, Midden-Oosten, Israël, Rusland, Saudi Arabia en speciaal Turkije genoemd, omdat Turkije veel grote interne en externe problemen heeft, die onoplosbaar lijken, vanwege de koppigheid, Despotisme en trots van Erdogan. Een echte leider leidt het volk naar voorspoed en ontwikkeling, maar de hedendaagse leiders laten het volk lijden.

Demonstreren vind ik een goed middel om je mening te uiten, om je onvrede te ventileren, en heb al vaak gedemonstreerd en zal het ook blijven doen, zoals binnenkort, samen met Anonymous Million Mask March op 5 november in Amsterdam en in vele andere hoofdsteden.( allemaal meedoen) Maar het heeft niet echt geholpen tot nu toe. Alleen de Vietnam demonstraties hielpen uiteindelijk. In 1981 en 1983 demonstreerden telkens een half miljoen nederlanders tegen atoomwapens en onze destijdse vakbondsleider Wim Kok zei; “Die atoombommen zullen NOOIT in Nederland geplaatst worden, zolang ik iets te zeggen heb”. Later is hij Pvda Premier geworden van Nederland en nog later diverse baantjes als commissaris van bijvoorbeeld een bank. Eerst was Wim Kok behoorlijk idealistisch  en een voorbeeld voor velen, maar toch snel gecorrumpeerd.(Misschien zijn politici chantabel) Die atoombommen staan heden ten dagen nog steeds in Nederland en nog steeds wordt het ontkend en verzwegen. Maar  zolang demonstreren een recht is, zal ik blijven demonstreren, altijd op een vredelievende en verbindende manier en natuurlijk voor de goede zaak.

Andere uitstekende manieren om op te komen voor je mening zijn: Referentie’s houden voor belangrijke humane, milieu-vriendelijke en maatschappelijke ontwikkelingen/veranderingen die ons allen aangaan.

Schrijven probeer ik te doen, maar ik ben lang niet zo getalenteerd en begenadigd met een pen. Probeer mensen wakker te maken voor wereldvrede, voorspoed voor iedereen, niet alleen voor enkelen en te verbinden, verenigen op mijn beperkte manier, maar helpt het? Het is gemakkelijk om te preken in eigen kerk, maar het zou beter zijn, om anders denkenden te raken en daar een zaadje te laten groeien, wat hopelijk tot bloei komt. Tot nu toe heb ik het gevoel, dat het niet is gelukt, om anders denkenden te overtuigen, dat LIEFDE het antwoord is op alles.

Opkomen voor Moeder aarde.

De essentie van ons bestaan. Realiseer hoe uniek en wonderbaarlijk onze planeet Aarde is? Hoe speciaal deze kleine planeet Aarde in ons heelal is?? Juist dicht genoeg, of veraf van onze zon, in deze schijnbaar eindeloos en onvoorstelbare prachtige sterren- en zonnenstelsels. Dat kleine planeetje, waar zo’n paradijs van natuurschoon te bewonderen is en alles heeft met elkaar te maken, alles is verbonden met elkaar en alles heeft elkaar nodig. Wat een schitterende diversiteit, aan levende wezens. waarlijk een ‘Hof Van Eden’, een Aards Paradijs. Echter enkele egoïstische megalomane hebzuchtige individuen, verkloten ons Aards Paradijs en wij zijn mede verantwoordelijk, omdat wij onverschillig, nonchalant, onwetend zijn. A.U.B, realiseer en besef werkelijk, hoe speciaal en uniek deze planeet Aarde is. Één kleine planeet, onze planeet en wij, mensen, hebben allemaal hetzelfde menselijke DNA. Een planeet, een menselijk ras.

Machteloosheidsgevoel.

Maar wie ben ik, weggelopen van huis op mijn 17de en school niet afgemaakt, geen diploma’s, wel van middenklas komaf, autodidact, zonder geld en zonder invloed, veel goede bedoelingen, maar met beperkte kwaliteiten. Weet niets, ben slechts onderweg en probeer te leren. Ben een eenvoudig mens.  “Ik wil alleen echte liefde voelen, in de momenten dat ik leef. Heb teveel liefde voor het  leven door mijn aderen stromen”. ( Robbie Williams)

Mensen met kwaliteiten maken vaak verkeerde keuze’s, hebben grote Ego’s. Verkeerde overwegingen, niet gericht op de samenleving. Het individu moet in harmonie zijn met de samenleving. Ook deze mensen zien toch dat de wereld naar de kloten gaat. Waarom doen mensen die werkelijk iets kunnen betekenen voor Mens, Nabestaanden en onze prachtige kleine planeet genoemd AARDE er niets aan, terwijl zij het zijn, die werkelijke veranderingen kunnen brengen?

WERKELIJKE VERANDERINGEN VINDEN ENKEL PLAATS, WANNEER LIEFDE, RESPECT, LICHT en WIJSHEID CENTRAAL STAAN.

“Het moet stoppen. En zoals ik het bekijk, zal het enkel stoppen, wanneer de bevolking, op een vredelievende manier hun regeringen dwingen om te stoppen. Dat is de enige oplossing. De fundamentele vraag is; hebben de mensen de wil en het inzicht dat veranderingen afkomstig zijn van de mensen en dat de verandering ons zal bevrijden, in plaats van ons te knechten. Of laten we het werk doen door onze kinderen en kleinkinderen”? ( George Orwell)

Lanaria Amberkira.   https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed.
http://whiteroseevolution.weebly.com/ (still not ready, but here are all my article’s)
https://youtu.be/jh142luEszg ( Video peacemessage, feel free for a new contribution, max 10seconds)