Gezondheid: Laat u zich mis-leiden of kiest u zelf?


boek het celherstel concept Gelatenheid lijkt soms de meest populaire gemoedstoestand van Nederlanders. Ze worden hierin ondersteund door defaitistische uitingen in de media van ‘experts’, belangenverenigingen en politici  die hun drogredenen / argumenten logisch proberen te verwoorden. Ze doen dat met verbazend veel succes. Met een niet aflatende stroom van zakelijk klinkende argumenten wordt ons van alles wijsgemaakt en de meesten laten zich dat aanleunen en verzuchten; ‘ik kan er ook niets aan doen’, en ‘wat moet dat moet’ en ‘zij zijn er voor verantwoordelijk’. …..

Eigen Verantwoordelijkheid Nemen

het cel herstel consept

cel herstel 20158 Het zijn uitvluchten om zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. De gedachte dat  als iemand anders verantwoordelijk is en je er niets aan kan doen is een gevaarlijke misvatting, die ons veel geld, gezondheid en veiligheid kost.

Verantwoordelijkheid is niet af te schuiven
Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die we maken. Op wie we stemmen in het stemhokje, welke producten we kopen, of we onze tuin gezond onderhouden of met vergif, of we onze gezondheid laten ondermijnen door het toestaan van ‘slimme meters’, het zijn keuzes die we maken en die ons, onze leefomgeving en onze wereld bepalen.
Als we de wijze waarop we onze wereld inrichten laten bepalen door politici, wetenschappers, financiers en zakenmensen komen we er bekaaid af. We laten ons dan voor hun karretje spannen en dat gaat ten koste van onze eigen levenskwaliteit.
Zijn meningen belangrijker dan feiten?
Het is belangrijk om kennis te nemen van denkbeelden en opvattingen maar keuzes maak jezelf. Vaak wordt dan geopperd dat ‘zij er verstand van hebben’ maar waar wordt op gebaseerd dat Mark Rutte veel verstand heeft van immigratieproblematiek en waar blijkt uit dat minister Schippers kijk heeft op gezondheid? Het tegendeel is eerder te verdedigen. In de krant las ik een verhaal van een psycholoog die beweerde dat de keuzes die nu gemaakt worden in het vluchtelingenprobleem noodzakelijk zijn. Hij diskwalificeert in dat artikel mensen met andere ervaringen, opvattingen en argumenten waaronder het FNV, met een misselijkmakende hooghartigheid door te beweren dat hun argumenten enkel emotioneel zijn. Hiermee insinuerend dat hijzelf wel terzake kundig is en zich niet laat afleiden door emoties. Waarop baseert hij zijn uitspraken en zijn gelijk?

Pas op voor emo-propaganda en ‘nuchterheid’
De meest lage en tegelijkertijd effectieve wijze van mensen misleiden is die door emo-propaganda. Zielige verhalen hebben twee effecten; ten eerste roepen ze bij ieder weldenkend mens een gevoel van mededogen en een prikkel om direct te steunen op en ten tweede maken ze een zakelijke discussie onmogelijk. Als er een Turks jongetje dood op het strand wordt gevonden kan geen kritische vraag meer worden gesteld zonder dat iemand wordt uitgemaakt voor iets slechts.

Emoties kunnen eerlijk worden gebruikt voor het creëren van een draagvlak voor steun en een oplossing van het probleem maar ze kunnen ook worden misbruikt door mensen en organisaties met politieke of financiële belangen. Ieder gezond denkend mens walgt van de idee dat dergelijke gruwelijkheden voor eigen belang worden misbruikt en kan zich niet voorstellen dat het gebeurt. Daarom is het zo effectief.
|goed slecht

Hoe beter een mens is, des te meer moeite hij heeft
om anderen te verdenken van slechtheid. — Cicero

‘Politici zijn notoire leugenaars’
In de geschiedenis zijn meerdere voorbeelden te noemen waarbij zieligheid is gebruikt om verontwaardiging op te roepen en politieke en maatschappelijke opvattingen te manipuleren. Cees Hameling,  emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, noemt in een presentatie (zie hieronder) het hartverscheurende voorbeeld van het Koeweitse meisje dat vertelde over Irakese soldaten die baby’s uit couveuses haalden en op de grond gooiden. Jaren na de Golfoorlog werd bekend dat het meisje de dochter was van de ambassadeur en dat met een team massapsychologie experts de scene was bedacht en ingestudeerd. Hij roept journalisten dan ook op kritisch te zijn in wat ze opschrijven en te waken voor het meewerken aan dergelijke manipulaties. Van hem is de uitspraak ‘politici zijn notoire leugenaars’.

Emo-argumenten als blijk van onvermogen
Angst of onzekerheid gebruiken door bedreigingen waaronder : ‘als u niet meewerkt is het uw eigen schuld als het misgaat’, of door op het schuldgevoel in te spelen zoals ‘denkt u toch aan uw kinderen en uw partner’ zijn andere vormen van emo-argumenten en eveneens verwerpelijk.

Het denigreren van iemand of iemands opvattingen is ook een effectieve vorm van manipulatie. Opmerkingen als ‘dat is onzin’, of ‘dat gelooft niemand’ maken het in een discussie moeilijk voor andersdenkenden omdat je als ‘dom’ wordt versleten als je de andere opvatting kenbaar maakt. Om het de tegenstander in een discussie moeilijk te maken in een inleiding op je uitspraak door jezelf schijnautoriteit te geven; ‘ik ben altijd heel kritisch en nuchter als ik iets moet beoordelen’ is vaak effectief. De schijn van betrouwbaarheid wordt gewekt, maar waar is deze op gebaseerd? Dit soort retoriek wordt gebruikt bij gebrek aan houtsnijdende argumenten.

Wat is een mening zonder verdieping?
De reclameslogan van Trouw geeft aan dat het zo maar roepen van meningen zonder kennis van zaken van weinig waarde is, en toch, als we kijken naar inhoudelijke achtergrond van mensen die onze mening beïnvloeden blijkt hun ‘verdieping’ vaak erg oppervlakkig en door eigenbelang gekleurd. Bob Goldacre doet in een Nederlandstalig ondertitelde TedX videopresentatie hierover het een en ander uit de doeken. Onder meer de manipulatie van onderzoeken waarbij enkel de conclusie wordt gepubliceerd maar niet de wijze waarop de conclusie tot stand is gekomen en het geheim houden van onderzoeken die de industrie slecht uitkomen worden door hem op de korrel genomen. De Engelstalige video kunt u hier bekijken, de ondertiteling komt als u het scherm vergroot.

Het CelHerstelConcept werkt aan ‘verdieping’
Verdieping bereik je door geïnformeerd te zijn, niet door anderen na te praten. In Het CelHerstelConcept worden geen meningen verkondigd of stellingen opgedrongen maar wordt op basis van zakelijke argumenten uitgelegd hoe het immuunsysteem werkt en waarom bepaalde zaken belastend zijn voor de gezondheid. Het is zinloos om wetenschappelijke onderzoeken te citeren als de achtergrond niet bekend zijn. Populistische  slogans zoals: ‘eet meer noten om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen’ vindt u niet in dit boek.

Begrijp hoe het werkt en trek je eigen conclusie
Beter begrip van hoe het immuunsysteem werkt is het eerste doel van het boek. Het tweede is om uit te leggen waarom bepaalde producten, stoffen en straling schadelijk zijn. Onder meer toxische stoffen in huidverzorgingsproducten, GMO producten en Roundup, vaccinaties en electromagnetische straling komen aan bod.

Het derde doel is om keuzes voor gezond leven te geven. Vaak hoor ik van mensen om me heen dat het zo moeilijk is om ‘er steeds op te letten’ en dat is deels waar. We worden zo sterk overspoeld door gekleurde informatie van belangengroepen zoals verzekeraars, politici, voedings-, en farmaceutische industrie en patiëntenverenigingen dat het moeilijk is om je eigen mening te blijven vormen en volgen.

Het CelHerstelConcept geeft u informatie om te begrijpen wat gezond is en wat niet, er worden voorbeelden van gezonde leef- en eetkeuzes gegeven en uitgelegd wat u kunt doen om uw gezondheid te monitoren.

Gezonde keuzes maken is de moeite waard!
‘Ik had niet gedacht dat ik na drie weken al zoveel meer energie zou hebben’, een uitspraak die ik vaak hoor nadat gekozen is voor een gezonde wijze van eten en drinken. In Het CelHerstelCentrum worden de principes van Het CelHerstelConcept toegepast. Het herstelprogramma begint met een uitgebreide inventarisatie van de huidige klachten en het verloop van de klachten. Als de klachten niet worden begrepen kan geen zinvol CelHerstelprogramma worden gemaakt. (lees meer)

Op basis van de Celherstel Intake EXTRA aangevuld met andere onderzoeksgegevens, wordt een individueel voedingsprogramma opgesteld. Na enkele weken volgt de evaluatie en wordt besproken hoe de resultaten zijn. Meestal voelt men zich beter. In het vervolg worden aanvullende onderzoeken, supplementen en behandelingen geadviseerd als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij chronische darmontstekingen, een chronische ziekte van Pfeiffer of de ziekte van Lyme zijn vaak aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Gezondheidsherstel in plaats van ziektebestrijding
Er bestaat geen medicijn of supplement met genezende werking. Een verstoring van de arbeidsvoorwaarden van de cellen die ons immuunsysteem vormen veroorzaakt klachten en het herstel daarvan herstelt de gezondheid. Het bestrijden van ziektes door medicijnen, supplementen en behandelingen is een illusie waarvan gebleken is dat het niet werkt; er zijn steeds meer zieken.

Laat u niet langer misleiden
Toch zijn velen op zoek naar de heilige graal die eenvoudig de schade van jarenlange roofbouw, en slechte eet- en leefgewoontes oplost. Het liefste voor weinig geld. Op deze vraag wordt door de farmaceutische industrie gereageerd door misleidende reclamespotjes over pijnstillers, slaapmedicatie en medicijnen tegen brandend maagzuur in de wetenschap dat de problemen die hiertoe hebben geleid verergeren. Het is bijna misdadig.

In de alternatieve sector worden zogenaamd ‘gezonde’ alternatieven geboden. Extra vitamine C, selenium, vitamine B17, cannabis en magnesiumolie zijn enkele voorbeelden van producten waar wonderen aan worden toegeschreven…maar wonderen bestaan niet.

Minder klachten is niet altijd verbetering
De successen zijn gebaseerd op anekdotes van mensen die klachtenvermindering hebben ervaren en denken dat ze zijn genezen. Het lijkt overtuigend maar is een vorm van emo-propaganda. Ook het KWF maakt zich hieraan schuldig door emo-anekdotes in reclamespotjes uit te zenden als ze geld nodig hebben. Als een jarenlange verstoring in het immuunsysteem uiteindelijk klachten veroorzaakt, is het immuunsysteem niet te herstellen door een pil, geen reguliere en geen alternatieve. De indruk wekken dat het zo is, is misleiding.

Bescherm uzelf tegen misleiding door informatie
De informatie in Het CelHerstelConcept is gebaseerd op de basiswetenschappen fysiologie, natuurkunde, scheikunde en biologie, dat zijn wetenschappen die de werking van onze cellen en de reacties van verstoringen op onze cellen beschrijven. Die informatie wordt vertaald naar het ontstaan van klachten en ziektes en naar mogelijkheden om de schade duurzaam te herstellen. We mogen de gemakkelijkste weg kiezen en ons laten misleiden met alle gevolgen van dien en we kunnen kiezen voor de gezondheid van onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en onze leefomgeving.

Het is allemaal een kwestie van kiezen.
Vragen en opmerkingen: Mail Rinno Heidstra

www.CelHerstelConcept.nl      ( nu via de boekhandel verkrijgbaar )

www.duurzaam-gezond.nl 

www.quantum-genetics.eu