Economie voor beginners (basis kennis voor als je ooit nog eens gaat stemmen)

schrijver John Perkins Klokkenluider John Perkins

Deze video is een zeer korte handleiding om de misdaden op economisch gebied te doorgronden.

Vanwege het feit dat niet iedereen de Engelse taal machtig is hier een kort omschrijving van de video van John Perkins schrijver van het boek; “Confessions of an Economic Hit Man (2004)”

economic hitman

Economie voor beginners (basis kennis voor als je ooit nog eens gaat stemmen)

Je kunt mensen eindeloos lang voor de gek blijven houden …..

… simpelweg omdat ze iets niet kunnen bevatten, ongelofelijk dat zoiets gebeurd, dit kan toch niet waar zijn, dan zouden anderen daar toch wat aan doen, etc, etc, etc.

economic hitman

Nu tien jaar na het verschijnen van zijn boek “Bekentenissen van een economische huurmoordenaar” heeft John Perkins als klokkenluider klaarblijkelijk het grote publiek nog niet bereikt.

Hoe kunnen mensen zeggen dat ze naar -eer en geweten- een stem uitbrengen als ze niet weten hoe de wereld geregeerd wordt?

Uit mijn nieuwsbrief van 2008
Mijn kijk op de wereld is vooral de laatste weken drastisch veranderd. Wat Adam Curry op Arrow Classic Rock voor onderwerpen aan de orde stelt is inderdaad een Wake Up Call! Een van zijn tips was; Koop het boek “Confessions of an Economic Hit Man”. Maar amper door de eerste hoofdstukken heen beschouw ik het boek al als een soort vertaal programma om tussen de regels door te lezen van het nieuws dat de wereld ons (officieel) te vertellen heeft. De kriebels lopen je over de rug als je de feiten achter het nieuws te weten komt.

Vroeger vroeg ik mij wel eens af waarom Amerika zoveel weerstand opriep in sommige landen. Nu weet ik waarom! Terreur kent vele vormen. Amerika past de meest verfijnde vorm toe in de vorm van witte boorden terreur waarbij een land eerst zogenaamd te hulp geschoten wordt middels infrastructuur projecten. Dit wordt echter op een dermate sluwe, geslepen manier gedaan dat deze landen al gauw hun schulden niet meer kunnen voldoen. Het lijkt vervolgens heel humaan als deze schulden kwijt gescholden worden. De werkelijkheid is echter geheel anders. Deze landen moeten hun schulden voldoen in goederen en, …. toevallig zijn dit altijd landen met rijke bronnen aan mineralen, olie of andere grondstoffen. Enkele belangrijke leiders worden zoet gehouden en de rest van de bevolking wordt totaal uitgekleed tot niets meer of minder als moderne slaven. Leiders die niet willen meewerken worden opgeruimd door de CIA.


Zo werden sinds 1971 het ene na het andere land in de wereld naar de hand gezet van ‘Grote Broer’ Amerika. Niet alleen de rijkdommen van die landen waren belangrijk maar ook hun loyale stemmen en vestigingsplaatsen voor een militaire basis.

Enkele feiten:
Het geld dat een land zogenaamd wordt geschonken verdwijnt gelijk in de zakken van de grote bedrijven die in naam van Amerika een project komt uitvoeren. Dit zijn dan meestal Amerikaanse bedrijven. Het betreffende land wordt opgezadeld met dure infrastructuur projecten die vrijwel nooit ten goede komen aan de lokale bevolking maar slechts aan de leiders en grote bedrijven van zo’n land. De lokale bevolking die soms zo arm zijn dat ze geen elektriciteit gebruiken of een auto bezitten om op die mooie snelwegen te rijden.

Projecten worden zo opgezet dat men van tevoren al weet dat het betreffende land dit nooit zal kunnen terugbetalen.

De leiders van deze landen worden omgekocht of gechanteerd en bijvoorbeeld gedwongen een Amerikaanse militaire basis te bouwen op hun grond. Gedwongen een stem uit te brengen bij bijvoorbeeld de VN in het voordeel van grote broer Amerika. Gebeurd dit niet dan worden deze lokale kopstukken via een laster campagne ten gronde gericht of indien dit niet mogelijk is dan worden ze eenvoudig uit de weg geruimd. Vermoord! Is er inmiddels te grote weerstand van de bevolking dan wordt onder een valse vlag het leger gestuurd om het gehele land over te nemen en wordt er een “nieuwe” regering aangesteld.

Klokkenluider John Perkins; “Ik heb in mijn leven een hoop terroristen ontmoet en gesproken, ik heb er nog nooit een ontmoet die echt een terrorist wilde zijn. Het zijn stuk voor stuk wanhopige mensen en als we ooit terrorisme willen uitbannen moeten we de oorzaken aanpakken, het genadeloos uitbuiten van hele volksstammen en landen”.

Dit alles gebeurd al zeker 50 jaar lang op deze manier. Wij zijn nu echter aan de beurd om ……
— Henk Mutsaers

Noot: Sinds 2004, het verschijnen van het boek van John Perkins zijn er nog zoveel mensen onwetend, of durven hun mond niet open te trekken, vinden het niet belangrijk want dit was de ver van mijn bed show, dat dit proces gewoon door kon gaan. Maar nu, nu is Europa aan de beurd. De oorlogen en aanslagen (valse vlag) komen dichterbij. Landen worden uitgeknepen, gaan failliet, de sociale bescherming wordt totaal uitgekleed. Wanneer ga jij daar eens wat aan doen door deze informatie te delen?

Misdaden kunnen alleen maar gedijen omdat mensen het laten gebeuren!