Echte voeding, hogere schoolcijfers, minder uitval en een voorbeeldig gedrag!

Echte voeding, hogere schoolcijfers, minder uitval en een voorbeeldig gedrag! Echte voeding, hogere schoolcijfers, minder uitval en een voorbeeldig gedrag!

Nieuws dat je aan het denken zet.

Wat is het echte belang van onbewerkte biologische voeding en kunnen leerlingen wel presteren zonder? Wellicht is het tijd dat de meester zelf weer bijgeschoold moet worden voordat hij of zij weer in staat geacht kan/mag worden om les te geven voor de klas!

toutube video

De kracht van echte voeding

Een kleine tien jaar geleden kreeg ik een mailtje van Ron Fonteine met het verzoek of ik een vertaling wilde maken van het boek; “Beating the Food Giants” geschreven door Paul A. Stitt werkzaam als bioloog in de ‚voedingsindustrie’. Ron plaatste de vertaling op zijn site hier kun ja dat nog nalezen en hier op mijn eigen site.

Dit artikel van een insider in de voedingsindustrie heeft mij echter nooit meer losgelaten vandaar dat ik het wilde verwerken in mijn eBoek: “Zoektocht naar gezondheid” en contact zocht met zijn vrouw via interent: Barbara Reed Stitt (Paul was reeds overleden) om toestemming hiervoor te verkrijgen. Bij het leuke gesprek met Barbara Reed Stitt (Virginia) kwamen verschillende zaken aan de orde en het bleek dat ik al een artikel had staan over onderzoeken uit 1973 naar voeding en gedrag van S. Schoethaller waar Barbara aan meegewerkt had.

Schoethaller deed uitgebreid onderzoek onder criminelen naar voeding en gedrag en herhaalde dit onderzoek bij scholieren. In beide gevallen verbeterde het gedrag en bij de leerlingen gingen gemiddeld de schoolcijfers met bijna twee punten omhoog! Het artikel stond in de tachtiger jaren in de telegraaf maar het bewuste artikel heb ik weer van de site verwijderd vanwege mogelijke auteursrechten claims sindsdien. In de Engelse taal zijn deze gegevens nog wel terug te vinden. (hier)

Deze week kreeg ik een YouTube video te zien waaruit bleek dat Barbara nog steeds actief is en … eigenlijk leerde dat vooral de schoolmeesters weer dringend terugmoeten naar de schoolbanken! Voeding is namelijk de basis om helder te kunnen denken en handelen, nu is het beeld dat een deel van de klas niet meer zijn als medische ADHD / ritalin verslaafden … waar eigenlijk de voeding de oplossing is!

In 2010 hadden we een interview met Barbara op gezondheid radio waarvan hier een uittreksel:

Barbara; “Mensen vallen voor de uitgekiende advertentie campagnes van de ‘voedingsindustrie’ ten aanzien van geraffineerde en kunstmatig geproduceerde fabrieks voeding”. Sinds het schrijven van het boek vinden de fabrikanten meer en meer wegen om verslavende eetlust opwekkende chemicaliën toe te voegen aan hun producten, deze additieven, de zogenaamde E nummers, zijn weleenswaar goedgekeurd maar de interactie tussen al deze stoffen en de invloed op de natuurlijke biologische systemen totaal niet. Barbara schreef in 1982 het boek Food and Behavior / Voeding en Gedrag waarvan in 2004 een update verscheen. Barbara werkte 20 jaar als een probation officer die aanbevelingen doet en criminelen begeleid bij de terugkeer in de maatschappij als ze hun straf hebben uitgezeten.

Barbara was zelf ziek geworden en genas zich door het toepassen van de aanbevelingen uit het boek; “Changing My Diet”. / “Verander mijn Dieet”. Barbara; “Dit opende mijn ogen en aan de mensen die via de rechter aan mij toegewezen werden ging ik ook vragen stellen over hun eetgedrag en vroeg hen om ook het boek te lezen, zo is het dus allemaal begonnen. Het interessante wat we vonden, we keken ook naar allergieën en zware metalen maar van 85% van de mensen waar we het voedingspatroon weer herstelden kwamen niet meer in de problemen”. Een onderzoek naar de voedingsstatus onder gevangenen toonde dat 88% problemen hadden met hun bloedsuikers, een voorbode voor Diabetes, wat ook je beoordelingsvermogen en gedrag beïnvloed.

Barbara Stitt; “Het is een groot ‘maar’, maar als we de scholen zover krijgen, al is dat een langzaam proces, dat we de voeding kunnen verbeteren dan heeft dat direct invloed op hun leervermogen en gedrag nu en later als ze opgroeien als volwassenen. Het is belangrijk om te weten dat de neurotransmitters in de hersenen niet de juiste informatie kunnen verwerken als deze niet volledig gevoed worden. Met alle junk food in de automaten op school, hoe kunnen ouders dan verwachten dat kinderen op school goed functioneren als er totaal geen voedingsstoffen in de voeding zitten. Hoe kunnen kinderen en volwassen deze rommel eten en verwachten dat de hersenen en de rest van het lichaam werken zoals het zou moeten? Het ontbreken van slechts een enkele voedingsstof kan een metabolische schokgolf te weeg brengen zo ontdekten onderzoekers”.

Barbara; “De dingen die ik vond was dat suiker de eerste verslaving was, witte geraffineerde bloem (brood) veranderd in het lichaam in suiker, toen kwamen de kunstmatige suikers en nu de HFTC koren siroop en daarmee de ziektes die dit teweeg brengt door de tekorten gedurende een langere tijdspanne. In mijn boek Food en Behavior staat een lijst van symptomen van lage bloedsuikers, het zijn er 93 en als mensen deze lijst zien en ontdekken hoe ze zich voelen kunnen ze ook eenvoudig deze problemen corrigeren. Het is verwonderlijk maar het feit dat ik dit deed kwam op de eerste pagina van ‘the Wallstreet Journal’ in 1977.  Ik werd als het ware de ruimte ingeschoten, kwam op televisie en deed zo’n 54 lezingen per jaar voor 16 à 17 jaar door het hele land”.

“Toen ik mijn man ontmoette en hij een bakkerij begon van geheel natuurlijke onbewerkte granen wilde ik gaan werken met de scholen om de problemen te voorkomen. We starten toen met een alternatieve school die volledig uit de hand gelopen was. Ze hadden een gewapende politieman die fulltime deel uitmaakte van de school. De daaropvolgende twee maanden veranderden we niets anders dan de voeding, verse onbewerkte voeding, niets anders. Daarna waren er geen discipline problemen meer. Vervolgens werd de voeding aangepast in het hele district bij zo’n 15.000 leerlingen waaronder 5400 ‘high school’ studenten. Op dat moment hadden ze een gemiddelde van 450 leerlingen die vroegtijdig de school verlieten (drop outs) maar dit aantal verlaagde al snel tot 16 leerlingen nadat de voeding aangepast was”.

Hoe de media daar op reageerde?
In de film van Morgan Spurlock, SUPERSIZE ME, werd de school waar Barbara Stitt haar eerste resultaten behaalde als referentie genoemd. Dit resulteerde in reacties van scholen uit het gehele land. Nu Barbara sinds 2007 met pensioen is gegaan ontvangt ze nog steeds reacties uit binnen en buitenland. De voeding gaat tegenwoordig rechtstreek van de boeren naar de scholen voor het bereiden van de schoolmaaltijden, de schoolcijfers gaan omhoog bij de leerlingen, hun gedrag verbetert en de lichamelijk conditie gaat omhoog.

ADHD en antidepressie medicijnen?

Barbara; “Dit is waar het grote probleem nu ligt. Het zijn bedrijven Cola en Pepsi die miljoenen winst maken met producten die schadelijk zijn voor hen die ze consumeren”.

GMO voeding?

“Ook daar is het waar het grote geldverdienen zich aandient. Stel nu eens voor hoeveel geld farmaceutische bedrijven zouden verliezen als iedereen gezonde voeding ging eten?  Zo simpel is het! Ik denk dat het spel nu gegaan is zover als het kan gaan, het kan bijna niet erger worden. Ik denk dat de mensen nu ziek zijn geworden van het ziek zijn. Ziektes die eenvoudig te voorkomen zijn door het eten van verse onbewerkte groenten, biologisch vlees, onbewerkte granen, zaden, noten en sporten. Dat is de basis”.

De vraag aan Barbara; “Ben je nu met pensioen of hoor ik de stem van iemand die nog steeds gepassioneerd spreekt over deze zaken?”

“Natuurlijk blijven we vechten tegen de industriëlen als de farmaceutica en bewerkte voedingsindustrie die de gezondheidzorg onbetaalbaar maken. Van de bewerkte voeding zijn meer als 80% van de voedingsstoffen verwijderd waardoor mensen massaal ziek worden en de winsten die men daarmee maakt willen ze niet opgeven. Meer en meer mensen gaan dan ook weer zelf groenten kweken en dat is de beste manier om het te doen. Ik plant gewoon groenten tussen mijn bloementuin in. We hebben nu een ‘roadmap’ samen gesteld voor scholen om gezonde voeding te serveren, en dit is zo belangrijk want onze kinderen zijn onze toekomst”

Bron: Gezondheid radio