Dr. Andrew Wakefield spreekt zich uit over CDC vaccinschandaal


dr andrew wakefield Dit is een verbazingwekkend interview. De openbare verklaringen van Dr. Wakefield waren enkele van de meest vernietigende ik ooit heb gehoord. Hij beschuldigde Dr. Gerberding en Dr. De Stefano van fraude en criminele cover-up van de waarheid over vaccinschade. We zijn bezig de gezondheid van een generatie kinderen te vernietigen door het totale gebrek aan toezicht op de overheid. Het moet stoppen!

autisme vaccinatie
Door: Casey Coates Danson
Vertaling: Frank Bleeker
Bron: globalpossibilities.org

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

In deze uur durende discussie sprak Dr. Wakefield over zijn werk aan het BMR-vaccin en darmziekten/autisme, met inbegrip van de represaillemaatregelen die hij persoonlijk ervaren heeft. Hij zette de juridische kwesties uiteen waarbij hij betrokken raakte toen ouders schadeclaims deponeerden bij de vaccinproducent wiens vaccin hun kinderen schade toebracht. Hij kwam tot de conclusie dat ‘deze [officiële] veiligheidsstudies volstrekt onvoldoende zijn’. Hij drong aan op het gebruik van enkele vaccins in plaats van het gecombineerde BMR-vaccin, en in een reactie daarop zijn vaccinproducenten gestopt met het maken van de afzonderlijke injecties.
Wakefield besprak de politiek die betrokken is bij deze controverse en de druk op degenen die hun mening hierover uitspreken.

Hij deed de opzienbarende uitspraak: “De opvatting om kinderen te beschermen tegen ernstige infectieziekten met behulp van veilige en effectieve vaccins is prijzenswaardig. Helaas, voldoet naar mijn mening, geen van de vaccins die momenteel in het vaccinatieschema zijn opgenomen, hetzij alleen, maar in het bijzonder in cocktails, in de verste verte niet aan die criteria.”Wakefield was het meest kritisch in zijn opmerkingen over de ethiek/motivaties van de vaccinindustrie en Brian Deer. We zijn Stacy Francis ontzettend dankbaar dat Dr. Wakefield de gelegenheid kreeg om uit te leggen wat er met hem gebeurd is en hoe dit zijn leven veranderd heeft.

“Het was een ontzettend donkere tijd. … Het is als een nachtmerrie waarin je voor je ogen een catastrofe ziet gebeuren. Al die ouders die komen en hetzelfde verhaal vertellen, of ze in India of Europa of Amerika wonen, zij vertellen allemaal hetzelfde verhaal. En zij verzinnen het niet. . . . Ze beseffen dat ze een verhaal gemeen hebben met zo veel andere ouders. Dus je ziet veel kinderen die beschadigd worden. Tegelijkertijd is je vermogen om daar iets aan te doen van je afgenomen. Je kunt ze klinisch niet helpen, je kunt ze wetenschappelijk niet helpen. Wat moet je dan? En dat is een nachtmerrie.

“Wat uiteindelijk interessant is, wanneer je alles verliest, als je je carrière verliest, en je inkomen, en de letters (titel) achter je naam … is dat vreemd bevrijdend. Vreemd bevrijdend omdat je denkt, OK, alles is weg, je hebt niets meer over wat je van me af kunt nemen, dus ga ik je ergste vijand worden. En met mijn grote vriendin, Polly Tommey, hebben we besloten dat als je de media wilt overnemen, moet je de media worden. …”

Wakefield wees erop dat de druk om vrijstellingen te beëindigen en ouderlijke rechten te ontnemen dit naar een hoogtepunt brengt. Hij ging door met vertellen over de klokkenluider. Hij zei dat in 2001, CDC onderzoekers de hypothese getest hadden dat hoe jonger een kind het BMR-vaccin ontvangt, hoe groter het risico op autisme is. Ze vonden dat deze stelling juist was – en hen werd verteld, de gegevens te laten verdwijnen.

Thompson weigerde om tijdens de IOM Meeting in 2004 frauduleuze bevindingen aan te kondigen.
In zijn plaats, aldus Dr. Wakefield, “Ging de hoofdauteur, Dr. Frank De Stefano, heen en loog. Hij presenteerde de valse gegevens en zei dat er geen enkel probleem was. De IOM meldde, dat het zo genoeg was en weigerde verdere financiële steun te verlenen aan de veiligheidsonderzoeken naar vaccins. Op basis van deze beslissing werden bij de Vaccine Court (vaccinschade rechtbank) 5000 gevallen ingetrokken.”

Wakefield ging door met uit te leggen hoe William Thompson met het protocol brak en contact opnam met Dr. Julie Gerberding, het toenmalige hoofd van de CDC, over de uitkomsten die ze hadden gevonden. Door dat te doen werd volgens Wakefield, Thompson “bedreigd met ontslag als hij zou proberen om de waarheid bloot te leggen. En de hele zaak werd vervolgens onder het vloerkleed geveegd. Julie Gerberding vertrok bij de CDC en ging naar Merck, om daar tegen een gigantisch salaris het hoofd van de vaccindivisie te worden.”

Wakefield legde ook uit hoe het verhaal van de klokkenluider naar buiten kwam.
De komende protestbijeenkomst in oktober bij het hoofdkantoor van de CDC werd besproken. Dr. Wakefield zei dat hij er samen met Tony Muhammed van de Nation of Islam, en Robert Kennedy Jr. zou zijn. “We zullen de aandacht krijgen die de zaak verdient, want is het niet een regelrechte schande. Het is een regelrechte schande dat je, zelfs heden ten dage, een bepaalde raciale subgroep neemt, waarvan je weet dat deze een zeer hoog risico loopt, en je dit beschouwt als aanvaardbare collaterale schade voor je beleid? …”

“Een van de senior auteurs van dat paper… is een Afro-Amerikaanse vrouw. Als je kijkt naar dit gebeuren… doet het denken aan… de CDC en de volksgezondheidsexperimenten in Tuskegee met syfilis. De experimenten in South Central Los Angeles met een mazelenvaccin dat bekend staat als ‘zeer reactogeen’, zeer gevaarlijk… Het veroorzaakte sterfgevallen bij kinderen in ontwikkelingslanden. “Wat denken we eigenlijk? Wat denken we als we dit laten gebeuren? Zouden ze denken dat dit nooit aan het licht zou komen? Zouden ze denken dat ze in staat zijn om dit voor altijd te verbergen? Het is duidelijk dat ze dit deden. Dat is het denken van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van dit land. “Wakefield vervolgde met de beschrijving van de verschillen tussen de additieven kwik, thiomersal en aluminium die gebruikt worden in vaccins en het levend-virus BMR-vaccin. Hij riep op tot erkenning van autisme als een medische aandoening, niet een psychologische.

Wakefield deed een dramatische oproep op ons land, om de toekomstige behoeften van deze gehandicapte generatie aan te pakken. “We kunnen niet toekijken hoe ze gewoon worden overgeleverd aan de willekeur van een systeem, een maatschappij die het niets kan schelen.” Hij vertelde dat Polly Tommey in Austin, TX, een centrum voor volwassenen met autisme was begonnen, dat tegemoet komt aan hun specifieke behoeften: www.autismtrust.org.
De voortdurende ramp zal veel van de aankomende volwassenen treffen, waarvoor wij niet bereid zijn actie te ondernemen of te betalen.