Democratie is: Politici mogen valsspelen


stemmen per referendum Hoe wordt Nederland geregeerd: Democratisch … of is alles maar een schijnvertoning?

Ik ben bang dat veel mensen nog de hoop hebben dat hun stem telt?

Dat ze wel moeten anders zou ‚hun stem verloren gaan’ zo denkt men, iets dat pertinent niet waar is. Als je geen enkele politieke stroming kunt vinden die de voor — jou — belangrijkste punten negeert dan is een stem uitbrengen zelfs het oude systeem in stand houden. Dan stem je dus tegen je eigen overtuiging!

de politiek mag valsspelen

Afstemmen is stemmen?

In de muziek dienen instrumenten gestemd te worden zodat er in het geheel geen valse noten klinken. Slechts een enkel vals instrument kan de prestatie van het geheel teniet doen. Bij het uitbrengen van een politieke stem wordt er in feite maar een beetje chaos gecreëerd. Er mogen gerust heel veel valse instrumenten bij zitten als er in grote lijnen maar een vooropgesteld doel bereikt kan worden. Je kan dus moeilijk stellen dat democratie een uitgebalanceerd geheel vormt waar de wet van de sterkste maar al te vaak doorslag geeft.

In de meeste zogenaamde democratieën komen de vals spelende instrumenten … zoals jij … niet eens aan bod. Je mag eens per vier jaar een enkel minuutje aan de repetities deelnemen en voor de rest mag je weer naar de wachtruimte. Als je geluk hebt krijg je zo nu en dan te horen wat er besloten is, soms blijft iets strikt geheim en enkele zaken lekken na verloop van tijd uit om in de meeste gevallen op een rel uit te lopen … die vervolgens weer verdwijnen in de grote doofpot. Zo ziet er — enigszins zwart wit — in grote lijnen onze democratie uit. De politiek op dit moment kan het beste omschreven worden als een schijnvertoning waar men gebruik maakt van een procedure die tot doel heeft slechts de illusie of schone schijn op te houden.

Hoe kan dit anders?

De mogelijkheid bij belangrijke zaken … of met terugwerkende kracht te stemmen door middel van een referendum. In veel landen bestaat de mogelijkheid om over bepaalde belangrijke onderwerpen een volksraadpleging te houden, een referendum. Dit zou dan een hoop duidelijkheid scheppen, meer rechtvaardige besluiten en de macht van de multinationals, banken, en andere duistere organisaties aan banden leggen.

Voor mij persoonlijk is het een zeer duidelijke zaak om niet meer aan het huidige politieke systeem deel te nemen zowel op Europees, Nationaal als Lokaal niveau. Ik wil niet voor mijn eigen waardegevoel — mede verantwoordelijk zijn — de politiek een vrijbrief te geven — om te handelen uit mijn naam. Als er zo eens meer mensen over gingen denken door zich goed te informeren — en handelen — zou het huidige politieke systeem als een droog gelopen versnellingsbak krakend tot stilstand komen … en moet men wel nagaan denken over: “Hoe moet het nu?” (Referendum)

Tot zo lang blijf ik tandenknarsend toezien hoe mensen (onnadenkend) een democratuur (democratie / Dictatuur) door — hun — stem in stand blijven houden.

Zoekend op de term betekenis van democratie lezen we het volgende: “Democratie of volksheerschappij is een staatsvorm waarbij de bevolking soeverein is en zichzelf regeert. In een democratie kan dus niemand aan de meerderheid van de bevolking ongewenste maatregelen of wetten opleggen. Een democratie in een modern land is bijna enkel mogelijk door een combinatie van directe en vertegenwoordigende democratie”.

Als je dit leest klinkt dit rechtvaardig maar in de praktijk weet je dat een uiterst kleine minderheid over mijn (en jouw) zaken heerst. Soeverein (eigen baas op / in eigen gebied). Met verplichte ziektekostenverzekeringen en de mogelijkheid van verplichte vaccinaties? etc, ect. Pure dictatuur dus waar ik niet voor wens te stemmen.

Een voor de politiek bindend referendum is de enige vorm van soeverein bestuur. En daar zijn geen commissies en andere kosten opdrijvende bestuursorganen voor nodig. Eerlijke verdeling van de arbeid, een soeverein waardevast en renteloos geldsysteem en vele andere zaken zouden van je eigen gemeente, van Nederland, van Europa en de gehele wereld een waar paradijs kunnen maken. De eerste stap is rechtvaardigheid en dat de bestuurders komen tot de invoer van het bindende referendum op elk niveau van bestuur!

— Henk Mutsaers

stemmen doe je via een referendum

Pro chemtrails politici,
Pro GMO politici,
Pro junk voeding politici,
Pro vaccinatie politici,
Pro piramide geldsysteem politici,
Pro gemanipuleerde economie politici,
Pro chemotherapie en medicijnen beleid politici,
Pro pensioenroof politici,
Pro global warming politici,
Pro spionage politicy,