Deelnemen aan de “Participatiesamenleving”.

participatiemaatschappij Participatie staat voor het vervullen van een zelfgekozen actieve rol, deelnemen aan, of een steentje bijdragen. In ons politieke landschap wordt regelmatig gesproken van de “participatie-maatschappij”. Het klinkt heel positief maar in de praktijk betekend het ook dat mensen die niet actief participeren maar al te vaak totaal in het ongewisse gelaten worden. De verzorgingsmaatschappij wordt een participatiemaatschappij!

VAN VERZORGINGSSTAAT NAAR … ZOEK HET MAAR UIT

Tijdens verkiezingen worden burgers gevraagd om hun stem uit te brengen, om te participeren. Als er vervolgens — keer op keer — niets gedaan wordt met de gedane beloften keren mensen zich af. Politici worden immers afgerekend op hun daden en niet op hun beloften. Politici hebben bovendien een voorbeeldfunctie waar schandalen en fraude door de kiezer afgestraft worden door de politiek de rug toe te keren. Betekent het dan dat de niet stemmers niet meer participeren, en zoals sommigen beweren de niet stemmers geen recht meer zouden hebben op een mening en kunnen protesteren?

participatiesamenleving

Zelf ben ik heel actief met het uitbrengen van stemmen, het hele jaar door voel ik mij geroepen om in actie te komen als, waar dan ook ter wereld, politieke acties tot onzinnige of ronduit gevaarlijke initiatieven dreigen uit te groeien. Dan participeer je dus ook actief, maar niet zoals de heren en dames politici dat graag zouden willen zien. Die willen het liefst een mandaad om de komende vier jaar de zaken naar de eigen hand te zetten. Dat is dan ook de reden dat het stemmen per bindend referendum bij belangrijke zaken niet op de politieke agenda staat. Tot die tijd … hoeven ze op mijn stem echter niet te rekenen!

stemmen via referendum

Ga deelnemen (participeren) anders wordt je een info debiel

Als burger zul je wel moeten participeren anders wordt je compleet in het donker gehouden of voorgelogen door de overheid. De politiek speelt een duistere rol in mijn ogen waar onbelangrijke zaken tot stemmentrekkers verheven worden. Maar geen enkele vooraanstaande politieke partij heb ik nog kunnen betrappen op het onder de aandacht brengen van de werkelijk belangrijke zaken. Het gezond maken van onze voedingsketen, het verbannen van schadelijke E nummers, het verbannen van pesticiden in de landbouw, maatregelen gaan nemen tegen elektrostress, het aan banden leggen van niet bewezen medische handelingen zoals medicijnen, onnodige ingrepen en vaccinaties, het stoppen met de GMO waanzin, het stoppen met Chemtrails, HAARP en ander wapentuig dat ingezet wordt met “vredesmissies”. Bovendien wordt het de allerhoogste tijd dat de economie drastisch wordt hervormt door te komen tot een waardevast geld stelsel waar je geld kunt verdienen met diensten en producten en niet zoals nu met geld met geld verdienen over de rug van anderen (o.a.rente). En dit zijn enkele zaken die spontaan in mij opkomen. Als ik echt na ga denken zullen er ongetwijfeld punten aan de lijst toegevoegd kunnen worden.

Als je over al deze zaken niet actief informatie zoekt dan wordt je zo langzaam maar zeker een informatie debiel. Dan weet je niet meer wat er zich allemaal afspeelt achter de schermen van je spelcomputer en de voorgeprogrammeerde TV zenders.

Een stukje waardevolle en uiterst zeldzame voorlichting op TV betrof de uitzending van Tegenlicht op de VPRO (altijd wel waardevol) waar men op 16 maart in Youtopia enkele initiatieven liet zien van andersdenkende samenlevingen. Vooral de manier zoals ze in het Engelse Bristol nieuwe ideeën lieten integreren in de bestaande maatschappij sprak mij bijzonder aan. Supermarkten weren uit het stadscentrum om de locale en regionale boeren de mogelijkheid te geven eerlijke gezonde producten te presenteren. Het doel was om het verschil van 9 jaar in levensverwachting tussen de arme en rijke burgers in de stad te verkleinen. Men heeft inmiddels al een paar jaar geleden daar de Bristol pound ingevoerd en de gekozen burgemeester geeft het goede voorbeeld door zijn volledige salaris uit te laten betalen in deze munteenheid.

Op taalbank las ik: “De participatiesamenleving is een ‘samenleving waarin de burger gestimuleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen en geactiveerd wordt een bijdrage te leveren aan maatschappelijke processen’.

Dat doen vele mensen al heel actief maar niet meer door deel te nemen aan ronduit criminele organisaties zoals onze de EU en wereldpolitiek. Een stem op deze organisaties is pro oorlog en … zie mijn [kleine] lijstje…..

— Henk Mutsaers

Pro chemtrails politici,
Pro GMO politici,
Pro junk voeding politici,
Pro vaccinatie politici,
Pro piramide geldsysteem politici,
Pro gemanipuleerde economie politici,
Pro chemotherapie en medicijnen beleid politici,
Pro pensioenroof politici,
Pro global warming politici,
Pro spionage politicy,

inflatie