de Ziekte van Lyme en Hyperthermie

rinno Heidstra De ziekte van Lyme, Borreliosis, komt steeds vaker voor en kan vreselijke en langdurige gezondheidsgevolgen hebben.

Hyperthermie is een veelbelovende nieuwe behandelmethode voor de ziekte van Lyme. In een onderzoek is vastgesteld dat lokale hyperthermie goede effecten heeft

De ziekte van Lyme wordt door een bacterie veroorzaakt

cel herstel concept

ziekte van Lyme door bacterie

De Borrelia Burgdorferi is de beruchte bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. De verspreiding gebeurt hoofdzakelijk door besmette teken. In Nederland zijn gelukkig de meeste teken niet besmet met de Borrelia en brengen Borreliose dus niet over. De verspreiding van teken en ook besmette teken neemt echter langzamerhand toe waardoor het besmettingsrisico groeit.

Klachten bij ziekte van Lyme ook door co-infecties

De Ziekte van Lyme kan een groot aantal verschillende klachten veroorzaken. Op internet zijn tal van websites te vinden die dit beschrijven. Intussen is duidelijk dat teken ook andere ziekteverwekkers kunnen overbrengen. Dergelijke infecties worden co-infecties genoemd. Onder andere de Bartonella en de Chlamydia Pneumonia zijn hiervoor berucht. Om te onderscheiden tussen de ziekte van Lyme klachten en die van co-infecties gebruiken wij een door Arminlabs ontwikkelde analyselijst.

De behandeling van ziekte van Lyme is veelzijdig

Lyme behandeling

Klachten die door de ziekte van Lyme ontstaan zijn enorm verschillend en er bestaan dan ook talloze manieren van aanpak. Erg vaak is het gehele immuunsysteem verzwakt en maakt immuunherstel  een belangrijk deel uit van de behandeling. Door middel van specifieke methoden zoals isopathie wordt geprobeerd de bacterie rechtstreeks aan te vallen of het immuunsysteem te ‘leren’ de bacterie te herkennen en aan te pakken. Het merendeel van de deelnemers voelde zich na de tien hyperthermie behandelingen zowel mentaal als psychisch beter.

 

Het effect van hyperthermie bij de ziekte van Lyme

Uit onderzoek is gebleken dat de Borrelia Burgdorferi niet goed tegen warmte kan, hij is gevoeliger voor warmte dan veel andere bacteriën.  De warmte veroorzaakt hitteschokeiwitten, in de literatuur Heat Shock Proteins, HSP’s genoemd,  aan de celmembranen van de bacteriën. De bacteriën worden zo herkenbaar voor de cellen van het immuunsysteem en kunnen worden aangevallen. Uit onderzoek blijkt dat ook virussen door dit soort eiwitten herkenbaar kunnen worden voor het immuunsysteem.

Elektrische hyperthermie, de oncothermie is bijzonder effectief

De stimulerende effecten van warmte door totale hyperthermie, de door magnetronstraling opgewekte hyperthermie, en koorts op kanker en het immuunsysteem zijn in onderzoeken uitgebreid beschreven.
De oncothermie, ook wel elektrische hyperthermie genoemd, heeft een effectievere werkingswijze en is minder belastend. De methode werkt doelgericht op afwijkende cellen en een aantal ziekteverwekkers waaronder de ziekte van Lyme veroorzakende Borrelia bacterie. De temperatuur wordt als het ware ‘aangetrokken’ door deze cellen. Er ontstaat een plaatselijke ophoping van energie waardoor hun temperatuur stijgt. Gezonde cellen kunnen de warmte prima afvoeren.

Het werkingsprincipe van elektrische hyperthermie

Lyme en electrische hypertherapie

De persoon ligt op een geleidende matras in een speciaal bed. Een flexibele elektrode wordt op het te behandelen lichaamsdeel gelegd. Vervolgens wordt een elektromagnetisch veld opgewekt waardoor door het lichaam een stroom van de bovenste naar de onderste elektrode ontstaat.
Elektrische stroom zoekt de weg van de minste weerstand. Ongezonde cellen en ziekteverwekkers hebben een lagere weerstand dan gezonde cellen en trekken zo de stroom aan. Hoewel het meeste onderzoek is gedaan naar de effecten bij kanker zijn de resultaten bij infectieziektes, sportblessures en fibromyalgie veelbelovend.

 

Levenskwaliteit verbeterd bij de ziekte van Lyme

lyme ziekte

Op een vakcongres over hyperthermie is het volgende onderzoek gepresenteerd. De deelnemers aan het onderzoek hadden allemaal de ziekte van Lyme die in het bloed was aangetoond.  De evaluatie van het onderzoek is gedaan met een vragenlijst over de levenskwaliteit.

Er zijn tien behandelingen uitgevoerd met een oncothermie apparaat aanvullend aan de bestaande behandeling. Er zijn tevens supplementen gebruikt waaronder hoog gedoseerde vitamine C.

Integratie van nieuwe kennis in het SANULOGIC concept

In ons centrum bieden we de mogelijkheid om hyperthermie te combineren met andere immuunsysteemstimulerende behandelingen zoals Papimi en hoog gedoseerde vitamine c en/of kurkuma infusen, vitamine B12, foliumzuur en kruiden- en homeopathische middelen.

gronau

Voor ieder wordt in overleg het passende behandelprogramma samengesteld. Het resultaat van de behandeling kan door Bio Electrische Impedantie Analyse en laboratoriummetingen worden vastgesteld.

Meer informatie: info @ sanulogic.com
Heidstra, R. (2015). het CelherstelConcept. Enschede.
Heidstra, R. (2015). Ziekte van Lyme gestructureerd aangepakt
Sais, O. (sd). http://www.hindawi.com/archive/2013/275013/
Hyperthermie verlengt de levensverwachting met bijna 100%