De verloren generatie … gevangen in het systeem ….


Welke weg ga jij volgen?

Als je een reis gaat maken is het handig dat je weet hoe je moet rijden om niet bij het eerste het beste kruispunt de verkeerde richting in te slaan. Ouders leren hun kinderen zich voor te bereiden op hun levensreis om daar hun richting in te kunnen vinden. Maar wat als je ouders het ook niet helemaal goed wisten, ga je dan niet onbewust de verkeerde kant in?

de verloren generatie

Welke weg ga jij volgen …. ?

En als de opleiding die je volgde niet voldeed aan de eisen en je op je levensreis voor vragen gesteld wordt waar je geen antwoord op weet?

Het begon allemaal op school waar de geschiedenislessen verre van compleet zijn geweest ben ik nu aan het ontdekken. Hoe groot de invloed was van de bankiers is mij nooit verteld en dat onze ‘democratisch’ gekozen leiders in veel gevallen niet eens in de gaten hadden dat ze een speelbal waren van het beleid dat uitgestippeld werd door deze sluwe bankiers. Sluwe bankiers die de slavernij waar de Nederlanders met een dikke vinger in betrokken waren niet hebben afgeschaft maar in een andere vorm hebben gegoten die mensen de illusie van vrijheid hebben gegeven terwijl ze gevangen zaten in een financieel web en op een slimme manier uitgemolken werden. Een naam die dan steeds weer opduikt is de Rothschild familie die met hun manier van bankieren de macht naar zich toetrokken en met hun geld meer invloed hadden dan welke politicus dan ook.

Steeds duidelijker wordt het op ontdekkingsreis door de geschiedenis dat deze familie letterlijk over lijken gaat om deze macht naar zich toe te trekken en uit te oefenen. De grote oorlogen die gevoerd zijn en nog worden zijn door deze famille aan beide zijden gefinancierd en elke oorlog blijkt het instrument te zijn om de macht van deze machthebbers te vergroten. De geschiedenis lessen leren ons ook dat de Nieuwe Wereld Orde (waar sommige mensen al kennis van genomen hebben) zich niet aan het vormen is maar al een voldongen feit is.

In een systeem dat deze en andere hecht verweven steenrijke families hebben ontwikkeld zijn de media, het onderwijs systeem, en het onlangs voor het grote publiek aan het licht gekomen spionage netwerk de gereedschappen om het publiek in hun macht te houden. De ‘ik heb toch niks te verbergen’ generatie heeft nog steeds niet in de gaten dat deze sluwe bankiers precies weten aan welke lijntjes ze moeten trekken om de marionetten te laten dansen en een richting in te sturen die ze zeker nooit zouden kiezen ‘als ze het geweten zouden hebben’.

Het internet is momenteel (nog) een bron van informatie waar van alles te vinden is om voor jezelf duidelijkheid te scheppen in de chaos en daar waar mogelijk voor jezelf een andere richting te kiezen die je minder afhankelijk maken van het uitgestippelde spoor dat de slaven dienen te volgen.

Het begint voor de ontwakende bevolking allemaal bij het denken

Als je heel je leven geconditioneerd bent en op een slimme manier gehersenspoeld een wereld beeld voorgeschoteld hebt gekregen van democratie en ‘normen en waarden’ dan is het heel moeilijk om de nieuwe werkelijkheid tot je te nemen. Er gebeuren namelijk zaken die zo onvoorstelbaar wreed zijn als je daar over na gaat denken. Onvoorstelbaar dat mensen zo in en in slecht zijn waardoor de meerderheid zich (nog) steeds afsluit voor de aan het licht komende zaken en afdoen als samenzweringen en je door hen wordt weggezet als doemdenker. Maar kijk opnieuw eens in onze geschiedenisboeken waar slechts drie mensen als Mao, Stalin en Hitler die zo’n 150 miljoen doden (mede) op hun geweten hebben staan.

De Verloren Generatie

Als je op vakantie gaat en je reis goed voorbereid is (navigatie) Dan is het nemen van de goede afslag een peulenschil. Maar denk eens na hoeveel keer je in je leven al verkeerde afslagen hebt genomen waardoor je ergens te laat kwam en zoiets eenvoudigs nadelig voor je uitgepakt is. En … hoeveel keer heb je al eens een afslag genomen … op goed geluk?

Elke dag nemen hele volksstammen afslagen en beslissingen op goed geluk. Slecht geïnformeerd, goed gelovig, ter goede trouw, onbewust van. Als je dan probeert behulpzaam te zijn is dat veelal aan dove mans oren omdat tussen de vraag en het antwoord zoveel hordes zijn die eerst genomen dienen te worden dat er geen tijd meer over blijft om een gedegen beslissing te nemen. De verloren generatie?

Enkele voorbeelden

Als jij nog nooit nagedacht hebt over het nut van vaccinaties dan vindt je het waarschijnlijk helemaal niet vreemd dat zelfs een minister president als Rutte zich bemoeid met de ongevaccineerde mensen in de zogenaamd “bible belt’ (de bijbel gordel). Maar ga nu eens logisch nadenken, ongevaccineerd mansen kunnen toch alleen maar een gevaar voor zichzelf vormen want de gevaccineerden zijn immers ‘beschermt’ (?) Goed geïnformeerde mensen nemen in mijn opinie een heel andere beslissing en laten zich nooit (meer) vaccineren omdat er simpelweg geen bewijs voor de werkzaamheid is en de vaccins volzitten met giftige stoffen waar bewezen gezondheid klachten uit voortkomen en zelfs vele miljoenen doden mee zijn gevallen in de geschiedenis. Mensen die zich nu nog laten vaccineren terwijl alle informatie hierover te vinden is op internet en in boeken maken die geen deel uit van de verloren generatie?

Mensen die zich met kanker nog laten behandelen met chemo’therapie’ of er een lichaamsonderdeel laten uitsnijden terwijl er onvoorstelbare bewijzen zijn dat dit barbaarse methoden zijn die niet werken volgens de onweerlegbare statistieken en geen vertrouwen blijken te hebben in alternatieve methoden omdat ze door de media en de dokter te horen krijgen dat deze juist niet werken. Ken jij dokters die 95 procent van hun kanker patiënten weten te genezen? Ik wel, maar je komt ze beslist nooit tegen in het westerse geneeskunde circuit. Waarom blijven dan mensen toch kiezen voor de slechtste optie? De verloren generatie?

Mensen die niet nadenken over wat ze in hun mond stoppen hollen met onze gemakkelijk te bereiden supermarkt voeding een ziekte als het ware achterna. Nu er steeds meer GMO en nanotech opduiken in de voedselketen is de biologische boer en / of de eigen volkstuin de enigste optie. Wat blijft de verloren generatie doen?

Nu weer modificatie met Chemtrails en HAARP toch voor iedereen duidelijk zou moeten zijn, zo goed zichtbaar is dit fenomeen aan de lucht, blijft de meerderheid van de bevolking in ongeloof de schouders ophalen en letterlijk ontkennen dat ze op grote schaal vergiftigd zouden kunnen worden. Deze mensen zullen dus zeker geen maatregelen nemen om zich te ontgiften en gaan zeker weer braaf hun stem uitbrengen op de veroorzakers van dit kwaad. De verlorene generatie?

De gehele economie blijkt door de bankiers gemanipuleerd te kunnen worden op zeer grote schaal waarbij het creëren van een crisis super winstgevend is voor deze machthebbers. Om dan met deze wetenschap nog een toekomst uit te stippelen waar geld de alles beslissende factor is getuigd niet van inzicht en kennis. Via onderstaande video kun je daar kennis van nemen. Het verminderen van de afhankelijkheid van dit systeem is de enige juiste weg om je te bevrijden van de slavernij. Ik zie echter miljoenen mensen demonstreren die geen uitweg meer zien in plaats van samenwerkingsverbanden aan te gaan en een lokale economie op te starten gebaseerd op lokaal geld of ruilsysteem. De verloren generatie?

In Nederland hebben we, zo wil men ons laten geloven, het beste pensioensysteem ter wereld. Het is echter gebaseerd op geld, en wat geld nu echt voor waarde heeft zal je meer dan duidelijk worden na het bekijken van de Money Masters documentaire video. Het belangrijkste wat je moet onthouden uit deze documentaire is dat privé banken de mogelijkheid hebben om geld vanuit het niets te creëren. Iedereen die geld namaakt is een crimineel en verdwijnt achter de tralies behalve banken want die mogen dat volledig legaal doen onder het toeziend oog van de overheid. Omgekeerd hebben banken ook de mogelijkheid om geld te onttrekken uit de economie om op deze wijze bijvoorbeeld eenvoudig een geldcrisis te creëren. Het voordeel hiervan is dat de bedrijven die als gevolg hiervan failliet gaan voor een fractie van de waarde opgekocht kunnen worden door de bankiers en hun stro mannetjes.

Het spel dat gespeeld werd door de geschiedenis heen is mensen laten geloven dat het financiële systeem onder controle staat van de overheid terwijl achter de schermen alle beslissingen genomen werden (en worden) door enkele van de machtigste bankiers families ter wereld. Zij trekken aan de touwtjes van de politici die als marionetten poppen mogen dansen op commando. En op deze marionetten poppen mogen wij onze stem uitbrengen. Nu met de komst van internet hebben wij echter ook toegang tot deze eeuwen lang verborgen gehouden kennis. Blijven we echter gekluisterd aan de oude media dan zullen we nog steeds in het duister blijven tasten en deel uit maken van de verloren generatie.

Vertaal je deze eeuwenoude tactiek naar de recente geschiedenis dan zie je dat de afgelopen jaren de geldkraan wijd open gezet werd voor een ieder, zowel bedrijven en particulieren om goedkoop geld te lenen. Met het dichtdraaien van de geldkraan kunnen vele mensen hun schulden niet meer betalen en vervallen hun eigendommen aan de bank. De banken creëerde het geld vanuit het niets maar kregen er waardevolle bezittingen voor terug. Zo wordt rijkdom dus gecreëerd, zo werkt het spel, zo worden we bestolen.

Het geheel systeem is zo vernuftig in elkaar gestoken dat banken met voorkennis de gehele economie kunnen manipuleren en daarmee de wereldbevolking te degraderen tot niets minder dan pure loonslaven. De gereedschappen hiervoor heten inflatie en deflatie. De bankiers creëerden voor zichzelf een super staat die nu openlijk neergezet gaat worden onder de naam “De Nieuwe Wereld Orde”. Dit houdt letterlijk in dat het totaal niets uitmaakt wie een land regeert want met het geldsysteem worden uiteindelijk alle beslissingen gefinancierd door de (geheime) schaduw regering. Zelfs de goud reserves zijn al voor tweederde in handen van deze groep. Een schaduw regering die niet alleen het geldsysteem controleerde maar ook de media, de farmaceutische industrie, de olie industrie, de chemische industrie, grondstoffen en noem maar op, ja zelfs de katholieke kerk, het onderwijs en ‘wetenschappelijk’ onderzoek ontkomt niet aan hun invloed. Het creëren van oorlogen en zaaien van angst is de meest winst gevende handel en een ieder zijn leven wordt beïnvloed door deze criminele activiteiten. Het gedrag en de gedachten van de gehele wereldbevolking kunnen dankzij de ‘ik heb niets te verbergen mentaliteit’ nu via slimme spionage netwerken gevolgd worden en veranderende stromingen kunnen in de kiem gesmoord worden. Klokkenluiders worden zwart gemaakt en als dit niet werkt komen ze wel om het leven door een ‘ongeluk’. Volgens de verloren generatie zijn dit echter samenzwering gedachten.

* Waarom kunnen politici nooit maar dan ook nooit onze schulden onder controle krijgen zoals ze nu opnieuw willen? Omdat het geldsysteem in en in corrupt is en gecontroleerd wordt door mensen met totaal andere doelen. De centrale banken zijn de oorzaak van instabiliteit en armoede in de wereld. Armoede ten koste van super rijkdom en macht van het bankiers imperium.

* Er is maar een manier om een einde te maken aan dit financieel schandaal en dat is dat het recht op geld creatie weer rente vrij in handen komt van de overheden waardoor de belastingen eindelijk kunnen gaan dalen en de welvaart weer terecht komt bij de mensen die er voor werken en niet bij criminele bankiers. Een rente vrij systeem maakt dat anderen zich niet kunnen verrijken over de arbeid van anderen en geld zijn waarde blijft behouden en sparen pas zin heeft zonder de constante inflatie of deflatie.
* Onze wereld moet weer bestuurd worden volgens democratische principes en niet door organisaties die in het geheim afspraken maken zoals de Bilderberg.

* Daar ligt nu ook de verantwoording van de bevolking om zich bij te scholen en te onderwijzen in de zaken die drie eeuwen voor de massa verborgen waren. Met deze bijscholing kunnen we ons gaan vormen tot een bewuste samenleving die zich niet meer laten misbruiken als loonslaven en gaan stemmen op een nieuwe generatie politici die bewezen hebben zich niet als marionetten poppen te laten gebruiken voor hun eigen persoonlijke gewin. De winst zal groot zijn om schuldenvrij door het leven te kunnen gaan waarbij nieuwe technieken niet meer onderdrukt worden omdat dit de superwinsten en macht van de schaduwregering zouden ondermijnen. Vrije energie, gezonde voeding en een gezondheidszorg gebaseerd op echte wetenschap.

De boodschap van de money masters documentaire is duidelijk. 

Bij elke crisis die plaatsvindt in de wereld wordt geld niet vernietigd maar het verdwijnt in de zakken van anderen. Blijf je dit systeem gewoon goedkeuren door een stem uit te brengen op omgekochte politici dan blijf je een corrupt systeem in stand houden. Je blijft een loonslaaf en onbewust lid van de verloren generatie die zich laten vaccineren omdat een meneer Rutte dat zegt. Die blijven zich scheel betalen aan een steeds maar stijgend belasting systeem. Die blijven junk voeding eten en zich vol laten stoppen met chemische ‘geneesmiddelen’ die letterlijk hun hersenen aantasten waardoor ze dommer en dommer worden tot het punt dat ze helemaal niet meer kunnen nadenken. Die blijven besproeid worden door Chemtrails, beïnvloed door HAAR en verdoofd door fluoride in je tandpasta.

De keuze is simpel, ga je rechts of links af. Een bewuste keuze makend of afgestompt het uitgesleten pad volgen van de verloren generatie.