De Standaard — Ook deze krant verlaagd zich tot riool journalistiek over de GNM

de standaard.be opzeggen Waarom zeggen vele mensen hun krant op?

Het nieuws verzamelen met een geheime camera op een openbare avond waar men niets te verbergen heeft zonder open en eerlijke vragen te stellen. Vervolgens de presentatie helemaal uit zijn verband trekken in je artikelen dat was deze keer het werk van de Belgische krant De Standaard. Riool journalistiek is daar het juiste woord voor.

Gek eigenlijk dat steeds meer mensen de oude media de rug toekeren? — HM

nieuws

“Under Cover” journalist

Bij de workshop in Zottegem, België, bleek dat één van de aanwezigen een “Under Cover” journalist van de Belgische krant “De Standaard” te zijn: Joël de Ceulaer. Op 14 maart verscheen het eerste artikel van een reeks van 4.

De titel van het eerste artikel is prachtig (zie 14 maart 1), dat is wat de mensen het eerst zien en wat hen zeker zal prikkelen. Het zijn de woorden van de overgrootmoeder van een deelneemster uit een van mijn workshops. Zij kwam de 2e dag een beetje verbouwereerd terug en zei: Mies, ik kén dit allemaal al! Mijn overgrootmoeder heeft mij eens gezegd: vroeger was er ook kanker, hoor meisje, maar wij ziekten het gewoon uit! Iedereen wordt heel oud in haar familie, 94-95, surprise, surprise!!

Hoewel het negatief bedoeld is en de intentie heeft om mensen af te schrikken, vind ik het geweldig, wat een reclame voor het werk van Dr. Hamer! In eerste instantie schrok ik wel even, maar daarna kon ik het alleen maar als zeer positief zien. Heel veel mensen zijn zich al bewust dat er iets in de samenleving niet klopt, het zaadje van bewustzijn is al lang gepland en deze artikelen zal het alleen maar doen groeien. Voor mensen die nog niets in de gaten hebben, kan dit het zaadje zijn. Misschien worden ze boos op de “gevaarlijke” Duitse dokter, maar het bestaan ervan is hen nu bekend en als de tijd rijp is, zal het zaadje ook bij hen gaan groeien. Het zal vele mensen nieuwsgierig maken….

Het mooie is dat alle mensen die aan het woord komen over de GNM, dit doen met een werkelijke ‘open mind’, wat niet is gespeeld en wat elkaar ook mooi aanvult. Hoewel sommige twijfelen en nog niet weten wat ze er precies aan hebben, wijst niemand het af. Alleen Dr. J. begin te kronkelen (16 maart 4), erg jammer dat hij zich door zijn angsten laat leiden….

De acties van Joel de Ceulaer zijn het gevolg van een studiedag over “gevaarlijke sektarische praktijken in de gezondheidszorg”, die een paar weken geleden is georganiseerd door de Belgische “Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid” (zie 18 maart 1). De minister reagéért dus niet op de bevindingen van Joel, ze wáchtte op de resultaten om haar acties een legitieme ondergrond te geven, omzogenaamd geschokt te kunnen reageren op de bevindingen van Joel. Het was duidelijk de bedoeling om verspreiders van de informatie van de GNM “in de val” te lokken, om uitspraken uit te lokken die deze doelstelling dienen en om onder het mom van een “gedegen onderzoek” maatregelen te kunnen nemen. Waar kennen we dat van….

Maar wat hun bedoeling ook is geweest, het zal averechts werken. Natuurlijk kan de regering het mensen, die werken op basis van de GNM, moeilijk maken, maar, zoals de minister in 18 maart 2 zelf aangeeft: “Verbieden lost in deze niets op. Dan blijft het onder een ander naam bestaan en gaat ondergronds. Trouwens, als u een homeopaat wilt zien, is dat uw goed recht. Er bestaan immers ook altijd nog zoiets als de vrijheid van de patiënt om de behandeling te kiezen”. Ik ben blij dat te horen….

Door de geweldige aandacht die deze reeks artikelen in een nationale krant opleveren, door de tijd waarin we nu leven en door de snelle bewustzijnsgroei die er momenteel plaats vindt, zullen er vele mensen nieuwsgierig worden en voor zichzelf willen kijken wat die GNM nu eigenlijk in houdt. Nogmaals, geweldig, ik kan er niets negatiefs in zien, want alles wat aandacht krijgt, word groter, alles wat bestreden wordt, groeit. Denk maar aan wat de “strijd” tegen kanker heeft opgeleverd: meer kanker dan ooit tevoren! Hetzelfde geldt voor drugs, terrorisme, leerproblemen, etc.

Zoals ik altijd aangeef in mijn lezingen en workshops: het is de ANGST die ziek maakt. Doe dus datgene waar je vertrouwen in hebt en werk er in de tussentijd aan om je angsten los te laten. Je hebt een enorme geesteskracht in jezelf. Waartoe deze in staat is, wordt door het volgende verhaal verduidelijkt, het is mij verteld door een deelneemster aan een van mijn workshops:

10 personen met kanker liggen op een zaal in een ziekenhuis en krijgen Chemo. Iedereen heeft last van bijwerkingen behalve 1 man, die heeft helemaal niets. De dokter vraagt zich af hoe dat komt en vraagt aan hem; “Wat doe jij toch waardoor je geen bijwerkingen hebt?” Hij antwoordt: “Maar dokter, u heeft mij verteld dat deze medicijnen mijn slechte cellen opeten. Dat is toch zo? De chemo maakt mij toch beter? Ik heb hem dus verwelkomt als mijn vriend!”

Je geest is in staat om alle “bagger” die je tot je neemt, te compenseren. Dat doe je door liefde, door vertrouwen. Omgekeerd is je geest ook in staat om al het goede wat je tot je neemt, om zeep te helpen. Dat doe je door angst….

De GNM verklaart slechts, je kan het ‘t beste zien als een nieuwe medische basiskennis. Het is geen therapie, het is geen behandelmethode, het verklaart waardoor sommige mensen kanker overleven en het verklaart waardoor vele mensen eraan sterven, of ze nu wel of niet “behandeld” worden op basis van de GNM. Het verklaart spontane remissies en regressies, het verklaart het placebo-effect en ga zo maar door…

Geloof mij niet, maar ga het zelf ervaren, dat is de beste en enige manier echt om overtuigd te raken. Verdiep je in de GNM als je nog gezond bent en ontdek de geesteskracht in jezelf door te gaan ‘experimenteren” met kleine “dingen, zoals ik dat ook heb gedaan:

– Mijn verstuikte enkel genas in 2 dagen, hij was toen sterkter dan de andere, die ik niet had verstuikt. Vroeger deed ik daar minstens 3 weken over. Ik stond versteld….
– Ik ben gebeten door een hond, het was diep, de hele hoektand is erin gegaan. Ik had voorheen bij beten van dieren steeds erg mijn best gedaan om infecties te voorkomen met allerlei desinfecteermiddeltjes, regulier en alternatief. Nu begreep ik dat die infectie nodig was en accepteerde hem. Resultaat: geen infectie, en helemaal geen pijn, helemaal niets, nul !!! Ik stond versteld…. (Een tetanusinjectie heb ik uiteraard niet genomen, het is niet eens in mij opgekomen, pas een week later toen iemand ernaar vroeg, realiseerde ik me dat ik daar geen seconde aan had gedacht. Geen thema dus….)
– Ik raakte in paniek door een steek van een grote tropische wesp in mijn nek. In de 10 seconden paniek, groeide er een “muggen”bultje. Daarna klopte ik de angst weg, kwam tot rust en ging verder met mijn bezigheden. Een paar uur later streek ik over mijn nek en ontdekte het muggenbultje. Nadat ik tot rust was gekomen, was niet verder gegroeid. Wederom stond ik versteld…. Groeit de bult alleen omdat je bang bent?  Doe je dan alles met de geest?

Dit is ruim 15 jaar geleden voordat ik de GNM of Dr. Hamer kende.
– Mijn zoon kreeg het herpesvirus in zijn oog en zou blind worden volgens de regulieren als we er niets aan deden. We hebben niets gedaan en na een week was hij geheel genezen.
– Sportblessures, overbelastingen verdwijnen in no-time als je weet waardoor ze zijn ontstaan, mijn ervaring is 2 dagen!! Ik sta iedere keer weer versteld….
– Ik ben het laatst in 2008 naar de tandarts geweest. Ik kan niet zeggen dat ik geen kiespijn heb gehad, gedurende een paar weken verrekte ik bij tijd en wijlen van de pijn. Maar ik begreep het proces en toen ik ook de extra les, die deze processen met zich meebrengen, had geleerd, verdween de pijn.
– Mijn dochter heeft paarden, Voorheen waren we steeds bezig dingen te doen om wondjes en blessures te genezen. Nu doen we niets, we kijken, maken het hooguit schoon en het lichaam doet het zelf, het verdwijnt in no-time en wij staan zo langzamerhand niet eens meer zo versteld….
– Paard met een dik been: we constateren dat het dik is, de volgende dag is het weg.
– Paard met koliek: we zetten hem in de wei en het is eigenlijk direct over. De rust, zekerheid en liefde zorgen hiervoor
– Paard is kreupel: we geven hem 2 dagen rust of rijden hem licht en het is zo weg.
– etc. etc.
Alles draait om vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen, dan kan het lichaam doen waarvoor het is gemaakt: herstellen, genezen. Met angst hou je dat proces tegen en dat gebeurt alom in onze westerse maatschappij.

Mijn eigen lichaam is een geweldige “proeftuin”, het is helemaal van mij en niemand heeft er iets over te zeggen. Ik ervaar helemaal zelf de consequenties van mijn besluiten en niemand anders heeft daar last van. Alles wat mij overkomt zie ik dus als een uitnodiging om deze denkwijze uit te proberen, bevestigd te zien en weer een stap beter te begrijpen. Diezelfde ervaringen hoor ik van mensen die mijn workshops gevolgd hebben, geweldig die vele bevestigingen!

Daarnaast leidt de GNM je naar grotere inzichten, want je geesteskracht eindigt niet bij je lichaam. Je lichaam is echter wel een perfect oefenobject om de eerste eenvoudige lessen te leren van deze zo fascinerende hogere wijsheden.

De 9 brieven van Christus in het boek “Christus Keert terug” en op de bijbehorende site www.christuswijs.nl vertellen je hierover en in deze videolink vertelt Greg Braden hetzelfde.

Ben je bezig met de GNM, ben je er heel enthousiast over omdat je dezelfde ervaringen hebt als ik, verwelkom deze artikelen dan voor wat ze zijn: een geweldige reclame voor de GNM en het hogere bewustzijn. Zoals Greg Braden zegt in zijn video: als het denken en het gevoel één worden, kan je letterlijk bergen verzetten!

Laten we onze hoofden en harten verenigen en deze berg gaan verzetten. Het is hoog tijd dat “men”, dus iedereen, gaat inzien hoe “het” werkt: hoe werkt manifestatie? Wat is het verschil tussen een levend en een dood lichaam? Wat maakt dat je hart klopt, dat je denkt wat je denkt, zegt wat je zegt en je gedraagt zoals je je gedraagt?  Wat zorgt ervoor dat jou lichaam functioneert? Wat verdwijnt er dus als je sterft, waardoor je lichaam na 4(!) minuten in ontbinding gaat? Wat houdt je lichaam bij elkaar? En hoe werkt het op een breder niveau? Waarom overkomen jou de dingen die je overkomen?

Draag je de GNM en de bewustzijnsgroei een warm hart toe, stuur dit dan door. Schrik je van deze artikelen en wil je de “volgelingen” van de “gevaarlijke” Duitse dokter zo snel mogelijk de mond snoeren, stuur dit dan door. Laat het zaad zich verspreiden, want wat ge zaait, zult ge oogsten!

Nieuwsgierig geworden? Op 28 maart geef ik de introductielezing “De Noodzaak van Ziek Zijn” in Heemstede bij “De Lezing”. Voor meer informatie en aanmelding, die www.delezing.nl

Mogen vele journalisten aanwezig zijn, al of niet incognito! 

Voor mensen die al eerder activiteiten bij mij (of bij Bert) hebben gevolgd: op 24 april is de themadag “Bewustzijnsevolutie”. Hierin komen de inzichten van Christuswijs aan de orde in combinatie met de Maya kalender, de evolutie van het bewustzijn in de stof en de fysieke evolutie die daarmee gepaard ging, de evolutie van de hersenen en het ontstaan van de verschillende (gedeelten van) kiembladen en hun bijbehorende processen. Deze kunnen we nu nog steeds in ons lichaam herkennen. Ook laat ik een DVD zien over het ontstaan van inslagen en de gevolgen voor ons gedrag, de verschillende bewustzijnsniveau’s, die er in ons werkzaam zijn (onze verschillenden “breinen”), bij welke evolutiesprong die zijn ontstaan en hoe die met elkaar samenwerken.
In de middag gaan we dieper in op enkele details van de processen in de cortex, waaronder de spieren. Ik heb een video over het ontstaan van een epileptische aanval bij een ijsbeer.

Warme groet Mies Kloos

Noot: Het moge duidelijk zijn dat de reguliere media niet meer te bieden hebben waarvoor ze zouden moeten bestaan: Eerlijke oprechte informatie verstrekken — Nieuws — Daarvoor zijn vele alternatieve kanalen beschikbaar en — allemaal gratis –. Waarvoor zou je dus een krant blijven kopen? — Henk Mutsaers