De politie zou TEN ALLE TIJDEN het goede voorbeeld moeten geven (?)


Fersuson riots De grote afleidingsmanoeuvre

Als de politie ontspoort zal de bevolking ook ontsporen, gegarandeerd!

Of zou dat de bedoeling zijn?

In Amerika in ieder geval wel zo lijkt het steeds meer. Hoe komt het dat de Engelse politie respect afdwingen en slechts met een knuppel of ongewapend de straat op gaan terwijl de politie in de VS meer als militairen uitgerust worden dan als politie agent?

politie ontspoort in Ferguson

De Amerikaanse politie als slecht voorbeeld.

Engelse politie Engelse politie Amerikaanse politie Toen en NU

Ik plaatste deze week een video van een Haagse politieagent die een jochie van veertien met grof geweld meende te moeten arresteren. Hij werd tegen de grond gewerkt terwijl hij geen enkel verzet pleegde en met grof geweld werd het jochie de knie in de nek gezet. Het resultaat, de bevolking kwam in opstand en dreigde de agenten aan te vallen. Hoe DOM kun je zijn als agent, geweld lokt immers geweld uit. Zijn die politie jongens en meisjes niet ingehuurd om geweld te voorkomen of worden agenten tegenwoordig geselecteerd op een opvliegend karakter?

Het heeft er totaal niets mee te maken wat dat jochie van te voren gedaan heeft of dat het wellicht een eerste klas etterbak is (?). De politie dient het goede voorbeeld te geven en hun gevoelens onder bedwang te houden.

Wat er mis kan gaan dat hebben we in het Amerikaanse Ferguson kunnen zien. Een zwarte jongen werd met twaalf politie kogels doorboord. Geen schot in de knie om iemand uit te schakelen maar als een dolle hond afgeschoten. Terecht houdt dit de gemoederen bezig al vele maanden in de VS.

Amerikaanse politieToen deze week de uitslag kwam van de Grand Jury en de politieagent niet vervolgd zou worden voor zijn daden braken er in verschillende steden rellen uit. In St Louis, New York, Chicago en Los Angeles trokken duizenden mensen de straat op om met geweld hun ongenoegen kenbaar te maken. De politie was het doelwit, autoruiten werden ingegooid en in brand gestoken om de dood van de 18 jarige zwarte jongen te wreken waarbij de politie voor moordenaars werden uitgescholden.

Voor vele mensen is de politie in hun ogen niet meer de orde handhaver maar de vijand.

Sommige mensen denken zelfs dat de politie in Nederland goed bezig was door dat jochie hard aan te pakken zag ik in de commentaren op Facebook. Goed aanpakken daar versta ik te straffen volgens de wet onder, maar niet het toepassen van proportioneel geweld als gefrustreerd politieagentje!

In Amerika is het deksel nu van de put en kunnen de zaken zelfs gierend uit de hand gaan lopen. Maar …. wellicht was dit de bedoeling. Er zijn immers al volledig operationele Fema kampen waar een paar miljoen mensen “opgevangen” kunnen worden. Als men met zwarte mensen zou beginnen geeft dat natuurlijk de minste weerstand in de witte zombie gemeenschap.

De echte reden van al deze gebeurtenissen worden in de onderste video duidelijk gemaakt.

— Henk Mutsaers

“I do not want people in this community to think they have to barricade their doors and take up arms,” St Louis County Executive Director Charlie Dooley said before the grand jury’s decision was announced.