DE perceptie van kanker is dodelijker dan de kanker zelf

perceptie Perceptie: Mensen hebben van personen of gebieden een bepaald (on)juist of (on)volledig beeld opgebouwd.

Dit kan via de opvoeding, via de media etc. Hoe men tegen de maatschappelijke of ruimtelijke werkelijkheid aankijkt noemt men perceptie. Letterlijk betekent het: hoe neem je iets waar, hoe beleef je iets.

Hoe denk jij over kanker?

de perceptie van kanker is dodelijk niet de kanker zelf

De grootste meerwaarde van kennis van de biologische wetten is begrip voor de natuurlijke biologische programma’s van ziekte en gezondheid

De geest creëert.
Programma’s waar zieken een onderdeel van zijn ontstaan door negatieve emoties (angst, zorgen, ongeduld, irritatie, boosheid, twijfel) die door het lichaam worden geassocieerd met een in de natuur levensbedreigende situatie (gescheiden raken van de kudde, het gevaar niet hebben geroken of het niet aan hebben zien komen, aangevallen worden, niet weg kunnen komen). Zolang de situatie (en dus de emotie waardoor het lichaam de associatie maakt) blijft bestaan, doet het lichaam haar uiterste best om in leven te blijven. Wij mensen beseffen niet dat onze geest deze veranderingen in ons lichaam creëert.

Wanneer de situatie is opgelost (dus als de emotie, die door de situatie werd opgeroepen, is verdwenen), kan het lichaam de levensreddende maatregelen repareren of verwijderen en dit merken wij doordat we ziek worden: de biologische associatie komt nu naar buiten, we ont-giften, we ont-spannen. Wanneer de reparatie /verwijdering voltooid is, verdwijnt de ziekte.

Begrip voor deze programma’s is van levensbelang. Als we niet begrijpen hoe we zelf de programma’s creëren en door middeltjes en therapieën van de symptomen af proberen te komen, zullen we de angst voor ziekten niet overwinnen. En het is juist die angst die weer nieuwe ziekten creëert.

Voeding compenseert en optimaliseert
Voedingstekorten of gifstoffen creëren geen ziekten. Wel optimaliseert goede voeding de vitaliteit van een individu, waardoor situaties minder snel als stressvol geïnterpreteerd worden en de herstelfase sneller en gemakkelijker verloopt. Sommige voedingsmiddelen en -supplementen kunnen de symptomen ook compenseren, d.w.z. dat ze de genezingsfase wat remmen, zodat hij minder heftig verloopt. Het duurt dan misschien wat langer, maar het wordt dragelijk en dat is in sommige gevallen erg belangrijk!

“Hamer-therapeuten” die het programma niet uitleggen
Ik ben de laatste maand in aanraking geweest met een aantal mensen die de “methode” van dr. Hamer toepassen, maar die geen uitleg of verklaring van het programma geven. Het werd me duidelijk dat deze mensen ook zelf niet begrijpen hoe de biologische wetten verlopen en wat de essentie is van het werk van Hamer. Deze mensen werken met voeding, met de MIR-methoden en met nog vele andere zaken, dat alles onder de naam van Hamer, maar de werkelijke meerwaarde: begrip voor de biologische programma’s, ziet men niet in en begrijpt men ook niet.

Dit is schrijnend en doet afbreuk aan het werk van Hamer: 

•Mensen blijven hangen in de angst voor hun ziekte.

•Hierdoor ontstaan vervolgprogramma’s, die op een gegeven moment weer in genezing gaan en een nieuwe ziekte creëren. De neergaande vicieuze cirkel is een feit.

•De perceptie ontstaat: de Hamer-therapie werkt niet.
Dat klopt, zo werkt het ook niet, want het is geen therapie!

De grote kracht van Dr. Hamer was juist de uitleg van de programma’s en processen van ziekte en gezondheid, de steeds wederkerende geruststelling dat er niets fout gaat, dat alles erbij hoort, dat het juist goed is. Dat neemt angst weg en dat zorgt er weer voor dat er veel minder of geen vervolgconflicten komen en als ze komen, zijn ze veel minder heftig.

Hoe men de persoon in kwestie ook ondersteunt, of men nu voeding gebruikt, EFT, MIR, homeopathie, acupunctuur, of een combinatie daarvan, als de angst voor de ziekte niet wordt weggenomen, zal de persoon ziekten blijven creëren.

In het blad Spiegelbeeld van april 2015 staat een special: Kanker…. en nu? Alle personen die aan het woord komen zeggen hetzelfde: kanker is gevaarlijk, kanker moet weg, kanker is dodelijk. Hoewel Hamer zelfs wordt genoemd in het stuk, hebben ze geen van allen zijn boodschap begrepen. Ze hebben het over de problemen om een alternatieve “therapie” te kunnen volgen en spreken over stoffelijke gevolgen van de biologische programma’s, die ze vervolgens proberen te compenseren, waarmee ze in feite de genezing tegen proberen te houden.

Niemand werkt MET de biologische programma’s, niemand heeft ze werkelijk begrepen, niemand houdt rekening met de wetmatigheden van de natuur. In een kader staat: Kanker is het laatste stadium van een extreme vergiftiging van het systeem, daarin wordt Hamer ook genoemd als de ontdekker van emotionele trauma’s als oorzaak van kanker. Maar dat is het niet alléén, hij heeft ontdekt dat kanker onderdeel is van zinvolle biologische speciaalprogramma’s, dat deze programma’s gericht zijn op overleven en dat een kankerproces met succes doorleeft kan worden als je het begrijpt. Hij heeft ontdekt dat kanker niet dodelijk is, maar dat onze perceptie van kanker dodelijk is, want dat bepaalt de manier waarop we ermee om gaan!

lees ook: Het bewustzijn stuurt het lichaam
Mensen hebben van personen of gebieden een bepaald (on)juist of (on)volledig beeld opgebouwd. Dit kan via de opvoeding, via de media etc. Hoe men tegen de maatschappelijke of ruimtelijke werkelijkheid aankijkt noemt men perceptie. lees verder