De overeenkomst(en) tussen Asbest & Elektrosmog …..


elektrosmog Asbest is in gebruik altijd een succesverhaal geweest, goedkoop, makkelijk toepasbaar, onverslijtbaar en onbrandbaar.

In het begin van de 20e eeuw bestonden echter bedenkingen tegen de gezondheidsgevaren van asbest. De stof zou risico’s inhouden voor de gezondheid, vooral aantastingen van de longen. In Engeland werd asbestose in 1931 al officieel als beroepsziekte erkend. …

elektrosmog

Vele jaren heeft men de ogen gesloten voor de gevaren.

Pas heel laat, in 1993, werd de toepassing van asbest niet langer toegestaan. Nu worden hele binnensteden afgesloten en wordt men panisch als er bijvoorbeeld bij een brand asbest vrijkomt. Het laat invoeren van een verbod heeft ook tot gevolg dat werkelijk de hele wereld vol zit met asbest wat – op termijn – allemaal nog verwijderd dient te worden tegen zeer hoge kosten.

Ook bij de gebruikersgroep van allerlei elektronische apparaten roemt men de gebruiksvoordelen, het gemak, en wil de consument liever niet nadenken over mogelijke gevaren, men is immers maar al te blij met de geboden communicatiemethoden. Zien we hier een overeenkomst met het asbest gebruik in het verleden? De nadelen worden gebagatelliseerd ten opzichte van de voordelen.

Net als bij asbest gebruik lijkt er in eerste instantie niets aan de hand.

Maar moeten we nu ook ook weer zestig jaar wachten voordat er actie ondernomen gaat worden? Of gaat het internet hier de allesbepalende factor in spelen? Als nimmer tevoren hebben consumenten de mogelijkheden zich te informeren en te verenigen om actie te voeren tegen de wetgevers die hun oren laten hangen naar de industrie en het grote geld.

EU-STEMMING VERLOREN

Januari 2015 | Zojuist is in Brussel de stemming geweest over het rapport TEN559 ‘Overgevoeligheid voor elektromagnetische straling’ waarin het Europees Economisch en Sociaal Comité (de EESC) van de Europese Unie gevraagd wordt aandacht te schenken aan het probleem van elektrohypersensitiviteit (EHS). Rapporteur in deze zitting was Bataller.

We hebben de stemming verloren met 136 tegen 110 stemmen en 19 onthoudingen. De oppositie tegen het rapport werd aangevoerd door de heer Adams (UK) die het standpunt van de elektronische industrie verwoordde en tegen de motie van Bataller adviseerde. De vertegenwoordiger uit Nederland was de heer Simons, die ook tegen stemde.

Door deze stemming zijn we helaas geen stap verder gekomen in de Europese acceptatie van het EHS probleem.

Geen stap verder gekomen? Of voelt de oppositie de hete adem in de nek?

Persoonlijk had ik mij ook nog nooit zorgen gemaakt om elektrosmog, ik merkte er immers totaal niets van. Maar bij mijn NES scan, een energetische (preventieve) gezondheidstest kwam steeds naar voren dat ik gevoelig was voor elektromagnetische signalen. Eigenlijk niet zo vreemd als je weet dat alle processen in het menselijke lichaam ook met het versturen en ontvangen van signalen te maken hebben. Nu draag ik al vijf jaar een Neurosync Alpha 7 24/7 bij me en slapen we op een aardingslaken. merk ik nu het verschil? Ehh nee, maar het was wel meetbaar minder bij mijn volgende NES scan. Vervolgens werd de woonbioloog bij ons thuis uitgenodigd die alle zaken meetbaar en hoorbaar toonde. De magnetron en de dect telefoon verhuisden als gevolg daarvan definitief en per direct naar de schroot en bij het modem werd de wifi uitgeschakeld en de computer weer bekabeld.

Merk ik nu het verschil, helaas, … maar ook nu nog niet. Maar het verschil tussen je goed voelen en heel goed is slecht waarneembaar. Maar het verschil tussen je niet lekker voelen en zwaar klote zijn beide heel goed waarneembaar en deze twee laatste toestanden vermijd ik graag.

Als je dan persoonlijk iemand ontmoet hebt die zwaar te lijden heeft van elektromagnetische velden en zijn ervaringen hebt mogen aanhoren dan blijft het een goede zaak om in het algemeen belang actie te ondernemen. Niet van, niks aan de hand want ik voel me immers goed, het is namelijk niet zeker dat dit altijd het geval blijft. Dus actie!

Onderteken de petitie elektrosmog

— Henk Mutsaers