De opwarming van de aarde leugen kent nog geen einde


global warming leugen Global warming leugen

Zoek via een zoekmachine op: “opwarming klimaat” en je vindt op nummer één Wikipedia met:

“Onder klimaatwetenschappers is het onomstreden dat gedurende de laatste decennia van de 20e eeuw de gemiddelde temperatuur op Aarde is toegenomen.

opwarming van de aarde leugen

OPWARMING AARDE EEN FEIT OF EEN LEUGEN?

…. Zij menen bovendien in meerderheid dat deze trend voor een groot deel wordt veroorzaakt door een stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer en dat deze het gevolg is van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten”.

De volkskrant schrijft: “Waar is de opwarming van de aarde gebleven?’ en: “De opwarming van de aarde hapert … voor even”. In het artikel schrijft men dat ‚wetenschappers’ vaststellen dat de opwarming na een periode van 20 tot 35 jaar zich zeker verder zal voltrekken.

Maar, het ijs op de Noordpool zou toch al in 2013 totaal verdwenen zijn volgend de ‚wetenschap’ (?).

noorpool ijsvrij in 2013

Dit was echter de realiteit in 2013!

pollijs 2012 - 2013

Opwarming van de aarde, dood bij aankomst

Door: Dr. Mark Sircus, Ac., OMD, DM (P)
Vertaling en noot: Henk Mutsaers

IJs stroomt langs de Hudson River in New York City op 20 februari 2015. De koude kroop het land binnen op de 15 februari 2015 in de VS. Op de 21 ste werden meer dan 100 miljoen Amerikanen beïnvloed door de arctische explosie bekend als de “Siberian Express” met record (lage) temperaturen die uitbraken over de oostelijke deel van de natie. Chicago beleefde zijn koudste februari sinds 1875. Vorig jaar was het de Polar Vortex die het BBP (Bruto Binnenlands Product) snel naar beneden haalde. Dit jaar zijn de cijfers zijn nog niet binnen, maar we kunnen verwachten dat de economische activiteit ook weer zwaar te lijden hebben onder de extreme kou.

Tijdens deze koude vormde zich in slechts één nacht op de 17e meer dan 4.700 vierkante mijl aan ijs op de Grote Meren. “We zijn waarschijnlijk op weg naar het meeste ijs sinds het begin van de metingen, zegt meteoroloog Joe d’Aleo.”

Forbes Magazine stelt nu de opwarming van de aarde voorstanders gelijk met kwakzalvers, de verkopers van slangenolie. Er was nooit een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. “Global warming-activisten zijn volgas in de ankers gegaan, schade controle, wanhopig bewerend dat de opwarming van de aarde een recordhoeveelheid sneeuw en kou veroorzaakt”, aldus Forbes. “Als de opwarming alarmisten beweren dat winters warmer zullen worden en vrij zijn van sneeuw, maar hun voorspellingen zijn al 20 jaar op rij bewezen vals, op een gegeven moment zijn dan logische denkende mensen tot het besef gekomen dat de opwarming alarmisten slangenolie verkopen”.

Welke organisatie, overheid of krant zich uitspreekt over het gevaar van de opwarming van de aarde zal interessant zijn om te zien. Als we een eerlijke president in het Witte Huis hadden, dan zou hij op de televisie in het reine komen met de -titanic klimaat fraude- die zijn regering steunt. Het is belangrijk om vele redenen de waarheid te horen naast het feit dat mensen sterven van de kou.

Volgens het CDC, (het centrum voor ziektecontrole) sterven meer mensen aan onderkoeling in de Verenigde Staten, vreemd aangezien andere takken van de overheid aandringen dat we in de warmste tijd in de recente geschiedenis leven.

De stormen en vrieskou in Tennessee veroorzaakte 21 doden, waaronder 11 toegeschreven aan onderkoeling. Met records verbrekende kou is er behoefte aan voorzorgsmaatregelen. Temperaturen werden onlangs voorspeld tot 25 / 30 graden (F) onder normaal voor de oostkust, nog verergerd door de sterke wind, maar de temperaturen eindigde zo laag als 30 tot 40 graden (F) onder normaal voor de Ohio vallei en de Mid-Atlantische Oceaan op de ochtend van februari de 20 ste.

niagara falls

Een gedeeltelijk bevroren waterval werd gezien in Niagara Falls, Ontario, Canada, 17 februari 2015.
Foto: Lindsay DeDario -Reuters-

Het is koud geweest in het hele noordelijke halfrond. Het sterftecijfer in Engeland en Wales is ongeveer een derde hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar, wat officiële cijfers tonen, als de winter zijn grip verstevigt in Groot-Brittannië. Ongeveer 28.800 doden werden in twee weken eindigend op 23 januari geregistreerd, volgens het Office for National Statistics (ONS). Dit is 32% hoger dan het gemiddelde voor die periode in de afgelopen vijf jaar (21.859).

Vele locaties in het noordoosten van de VS ervaren hun koudste februari ooit. Toronto – de koudste februari ooit. Michigan – op tempo voor koudste februari ooit. Connecticut – koudste maand in de boeken. Zoals de administratie aangeeft, sommige van de oude records dateren uit de jaren 1800 en werden gebroken in meerdere steden in de Midwest en naar het Oosten, zegt accuweather.com.

Laagterecords werden gemeld in Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, Missouri, North Carolina, Georgia, Florida, Kentucky en Illinois. Steden rapporteerden record-verpletterende dieptepunten op 20 februari, Detroit, Michigan, en Cincinnati, Ohio, waar het kwik daalde tot -12 F (-24 C). Temperaturen in Pittsburgh gedaald tot -9 F (-23 C), terwijl de temperaturen in New York daalde tot 2 F (16,7 C). Allen nieuwe records. Chicago gaat waarschijnlijk een 140-jaar oud record breken.

Een 119-jaar oude record lage temperatuur was gebroken voor 20 februari in Washington, met een temperatuur van 5 graden Fahrenheit (minus 15 graden C) bij de Ronald Reagan nationale luchthaven in Washington. Voor de winter als geheel, zou je helemaal terug moeten gaan naar 1895 voor een Washington-DC winter met zoveel koude dagen, om er een te vinden.

Verminderde zonne-activiteit is de belangrijkste reden waarom we
worden geconfronteerd met dergelijke gevaarlijke koude.

Zonneactiviteit is tanende, zodat de gemiddelde jaarlijkse temperatuur ook zal beginnen te dalen. Hoewel intensieve vulkanische activiteit bijdragen aan de sneller dan verwachte afkoeling, is het moeilijk om te meten hoe tientallen vulkanische explosies daaraan bijdragen. Echter, we kunnen zien wat er gebeurt op de zon. “De zon laat een vlakke lijn te zien,” zegt spaceweather.com. “Voor de 6e dag op rij, blijft de zonneactiviteit zeer laag. Geen zonnevlekken zijn zichtbaar, en de X-ray-uitgang van de zon geeft een vlakke lijn te zien”.

“De belangrijkste drijfveer van alle weer en klimaat, de entiteit die 99.86% van alle massa inneemt in ons zonnestelsel, de grote bal van vuur in de hemel – is in rust gegaan, wat waarschijnlijk de zwakste zonnevlekkencyclus in meer dan een eeuw is, stelt vencoreweather.com “Niet sinds cyclus 14 bereikte werd op februari in 1906 is er een zonnecyclus met minder zonnevlekken geweest. We zijn op dit moment meer dan zes jaar in Zonnecyclus 24 en vandaag is de zon vrijwel vlekkeloos, ondanks het feit dat we ons nog steeds bevinden in wat wordt beschouwd als de zon-maximum-activiteit fase”.

De zon is de moeder als het gaat om klimaatverandering. “Er is iets met de zon”, schrijft het Wall Street Journal in 2013.

“Wetenschappers zeggen dat zonne-activiteit vreemder is dan in een eeuw of meer, de zon produceert amper de helft van het aantal zonnevlekken zoals verwacht en de magnetische polen zijn vreemd uit sync. Op basis van historische gegevens, zeggen astronomen dat de zon dit najaar de explosieve climax moet naderen van zijn geschatte 11-jarige cyclus, het zogenoemde zonnemaximum. Maar deze piek is “een totaal uitglijder”, zegt Jonathan Cirtain, werkzaam bij de National Aeronautics and Space Administration als project wetenschapper voor de Japanse satelliet Hinode, voor zonne-magnetische velden kaarten.

solar energie zon

NASA zonnefysicus David Hathaway zegt “als de zon in zijn slaperige toestand blijft, kunnen we een herhaling van de Dalton-minimum periode die twee eeuwen geleden plaatsvond zien. (een periode van zeer lage zonneactiviteit wanneer zonnevlekken op slechts 50 nummers pieken). Tijdens de Dalton-minimum periode (1790 – 1830), kelderde de mondiale temperatuur, wat resulteert in het “Jaar zonder zomer” in 1816. Het abnormaal koude weer vernietigde gewassen in Noord-Europa, het noordoosten van de Verenigde Staten en Oost-Canada. Historicus John D. noemde het “de laatste grote levensonderhoud crisis in de westerse wereld”.

“Ik ben al 30 jaar een zonnefysicus, en ik heb nog nooit iets zoals dit gezien,” zegt Dr Richard Harrison, hoofd van de ruimte natuurkunde aan het Rutherford Appleton Laboratory in Oxfordshire. “Als je terug wil gaan om te zien wanneer de zon zo inactief was … zul je ongeveer 100 jaar terug moeten gaan, zegt hij”.

“Als de zon vooral de temperatuur op aarde regelt is een keerpunt voor ons bijna nabij. De reden voor de koeling is de dramatische daling van de zonnestraling die rond 2004 begonnen is. “Er is een vertraging – waarschijnlijk van rond de 11 jaar – tussen veranderingen in het zonlicht en temperaturen op aarde, zegt Evans”.

2004 + 11 = 2015. Elf jaar na 2004 is 2015, wat suggereert dat de koeling zal starten in 2015 volgens Evans. Russische wetenschappers hebben ook al voorspeld dat we 2015 als het eerste jaar van een mini-ijstijd kunnen gaan zien en een snelle en diepe koeling was er ook al in volle kracht in 2014.

Conclusie: Het is niet het einde van de wereld, maar we kunnen er zeker van zijn dat er veel problemen komen. Een afkoelende wereld is niet uitnodigend.

Noot: Intussen gaan de oude media gewoon door met het verspreiden van de opwarming van de aarde leugens. Geven ze een vertekend beeld terwijl elk nadenkend mens kan zien dat deze gegevens niet kloppen met de waarneembare realiteit. Op zijn minst zouden ze toch vragen moeten gaan stellen en beide zijden van de medaille tonen. Maar niets van dit alles, allerlei uitvluchten worden verzonnen om de extreme koude te kunnen verklaren in ‘hun’ opwarming van de aarde model. – HM

opwarming aarde leugen