De facinerende wereld van het nieuws en controle uitoefenen over ….

uitgestoken hand Wat maakt dat nieuws geloofwaardig wordt? — Nieuws geloofwaardig?

De fascinerende wereld van nieuws, kennis en informatie delen. Wat kan je (nog) geloven in een wereld die aaneengeschakeld is van tegenstrijdigheden? En wie kun je nog vertrouwen als brenger van die boodschap?

Onder informatie wordt verstaan:

* Vormgeven zodat het voor anderen duidelijker wordt gemaakt en instrueren hoe je iets met de aangeboden kennis kunt doen.

nieuws geloofwaardig
Geloofwaardig is iets waarvan je denkt dat het waar is. Dat is ook heel erg afhankelijk van de brenger van het nieuws, het in jouw ogen betrouwbaar zijn van de bron hetgeen de geloofwaardigheid van de informatie versterkt.

Sterk bepalend in die afweging is je eigen referentiekader waar we al eerder over schreven. Met andere woorden, wat heb jij persoonlijk aan ervaringen (pijn, vreugde etc.) in je geheugen opgeslagen, die meewegen hoe je de aangeboden informatie beoordeelt.

Dat betekent dus dat iedereen ANDERS om zal gaan met precies hetzelfde nieuws.

Enkele voorbeelden:
Jomanda staat in het geheugen gegrift van vele mensen als een eersteklas kwakzalver die onder andere water instraalde. Dat water instralen is voor mij helemaal geen abracadabra en hocus pocus meer, nadat ik kennis genomen had van het boek van Masaru Emoto over de geneeskracht van water. Natuurlijk vind je ook websites die zijn verhaal weer onderuit haalt maar dan ga ik eerst naar de bron van zo’n artikel op zoek om zelf het waarheidsgehalte en achtergronden te onderzoeken. Wat weer doorslaggevend is voor mij zijn praktijkervaringen. Hij die geneest heeft gelijk. Dr. F. Batmanghelidj, schrijver van het boek: ‘Water, het goedkoopste medicijn’, heeft in de tijd dat hij zelf gevangen zat in Iran (vanwege oppositie voeren) 3000 mensen van hun maagzweer afgeholpen! En dat alleen met water want iets anders had hij niet tot zijn beschikking. En hoewel je het dus niet met alles van Jomanda eens hoeft te zijn is het instralen van water geen kwakzalverij want jij en ik kunnen dat ook. Bij mij thuis is dit proces als het ware geautomatiseerd middels een vitalizer.

Nog zo’n zaak die eveneens werd aangegrepen door de media om alternatieve genezers als groep in een kwaad daglicht te stellen was Silvia Millecam. De boodschap was duidelijk, blijf uit de buut van natuurgeneeskundigen want het kan je letterlijk je leven kosten. Hoeveel mensen hebben daarna nog onafhankelijk gekeken naar alternatieven nadat de dokter kanker had vastgesteld? Hoeveel mensen zijn er waar de angst hun denken heeft verlamd, waardoor ze zelfs na het lezen van het boek van Brian Peskin ‘kiezen’ voor chemotherapie (verleden week weer meegemaakt). Als deze methode zo goed zou werken (chemotherapie), waarom gaan er dan zoveel mensen dood in de eerste 13 weken van de behandeling? Wat is het referentiekader waardoor mensen deze beslissing nemen? Is het omdat de dokter het zegt? Hij of zij hebben er immers voor geleerd(?).

In het referentiekader van deze mensen staat niet dat dokters werken volgens strakke protocollen, opgesteld door hun leermeesters, de farmaceutische industrie. Deze mensen hebben nooit verder gekeken naar alternatieve artsen die routinematig het overgrote deel van hun patiënten genezen van de meest dodelijke ziektes. Het verhaal van Patrick Kingsley spreekt mij in deze het meest aan. Nadat hij een methode had ontdekt voor de behandeling van kanker (een van de vele) heeft hij geen enkele patiënt meer verloren die zijn advies opvolgde…. in twintig jaar! Nogmaals, hij die geneest heeft gelijk. De vraag die dan bij vele mensen opduikt zal ongetwijfeld zijn: Waarom lezen wij dat dan niet in de media en waarom blijven artsen dit dan doen? Ik weet het in deze ook niet. Klaarblijkelijk is het verwerven van een inkomen zwaarwegender dan het geweten(?).

Veel mensen hoor ik zeggen; Als je alle verhalen moet geloven kun je niets meer eten uit de supermarkt. Ik ben inmiddels van gedachte dat het enige wat nog echt gezond is de biologische groenten zijn al zet ik ook daar kanttekeningen bij. Hoe lang heeft het geduurd voordat deze groenten in het schap lagen en hoe komt het dat ik er nog nooit een beestje in heb aangetroffen. In de volkstuin weet je dat beestjes onderdeel zijn van de natuur en dat vele groenten al binnen de eerste 24 uur een deel van hun voedingswaarde verliezen.

We leven in een heel surrealistische wereld heden ten dagen

Bij het surrealisme is de visuele verbeeldingskracht losgemaakt van het verstand en de logica, waardoor het onderbewustzijn in staat is onthullende, suggestieve voorstellingen te scheppen. Heden ten dage is deze oude kunstvorm tot werkelijkheid geschapen. Er wordt als het ware een beeld geschapen hoe onze wereld eruit ziet in de media terwijl er zich buiten het zicht van de massa de meest absurde zaken afspelen van pedofilie door de rijken en machthebbers tot het optuigen van illegale piramide- systemen waarmee wij… elke dag betalen. Elke dag komen er weer nieuwe zaken aan het licht die breed uit gemeten worden in de alternatieve onafhankelijke media maar verborgen blijven voor de massa. Waar die massa dagelijks beslissingen neemt gebaseerd op dat valse realiteitsbeeld, hun referentiekader. Hoe zullen mensen omgaan met al deze beelden en opgeslagen ervaringen mocht plots deze onwerkelijkheid eindigen.

Heel wat heilige huisjes zullen met een donderend geraas in elkaar storten.

Dat is wat de huidige wereldelite zenuwachtig maakt, bang om aan het daglicht blootgesteld te worden en de al eeuwendurende macht te verliezen. In een sneltreinvaart zijn ze hun wereld aan het beveiligen met bewakingscamera’s, spionagenetwerken waar de beruchte Stasi alleen maar van kon dromen. Drones, de op afstand bedienbare vliegtuigjes die oorlogsvoering tot een spannend computerspel hebben gemaakt. En dit alles is in een tomeloze sneltreinvaart na het beruchte dodelijke toneelspel van 9/11 gerealiseerd.

Twee weken geleden vertelde ik een zakenvrouw dat geld niets meer waard is. Nu hebben we dat al zien gebeuren op Cyprus waar mensen boven de 100.000 euro 40% moesten afstaan. In de toekomst zal dit scenario ook bij andere banken / landen uitgerold kunnen worden. 100.000 is slechts een gering bedrag in de zakenwereld en die 40% treft die groep keihard. Onder hen kunnen ook bedrijven zijn die als banenmotor fungeren wat via een omweg dus weer een stukje economie in elkaar doet storten. Zonder dat ik kennis genomen had van onder andere het boek “Confessions of an Economic Hit Man”, door John Perkins zou ik er geen idee van hebben wat zich allemaal openlijk aan het voltrekken is in de wereld.

Ondervoeding
In een wereld waar minimaal driekwart van de bevolking ondervoed is op het gebied van vitaminen en 99,5% een mineralengebrek vertoont bij testen en essentiële vetten nog steeds als ongezond worden bestempeld is het niet gek dat de hersenen niet op hun maximale capaciteit draaien. Het is dan ook heel vreemd dat dokters als oplossing daarvoor antidepressiva en ADHD-medicatie toepassen op grote schaal waardoor bij velen het vermogen ontnomen wordt om kritische te kunnen denken. De berichten in de gecontroleerde media maken het nieuws tot een verheven vorm van mind control. Moet je ergens in je leven een belangrijke beslissing nemen die een gedegen afweging vereist dan zijn vele mensen zover verstrikt in het zorgvuldig gesponnen web van de nieuwe wereldorde dat de tijd tekort schiet om nog tijdig een redelijk overzicht te verkrijgen. Ga maar eens zoeken op dit onderwerp in Google en verbaas je niet dat dit al aanvangt tijdens de scholing. In 2004 volgde ik al een 9 maanden durend programma dat je als het ware (ont)hersenspoelt.

In je kracht staan
Veel mensen hebben grote moeite om voor zichzelf op te komen in een angstige situatie als een ziekte en zijn dan ook vaak kansloos als ze terechtkomen in de mangel van de westerse geneeskunde. Ik snap best dat al die berichten over cemtrails, HAARP, 9/11, depopulatie etc. onrealistisch zijn en beangstigend maar je afwenden van dit nieuws, van deze kennis geeft alleen maar meer macht aan de belanghebbers die ongestoord hun gang kunnen gaan. Een mooie wereld, waarin wij allemaal zouden willen leven, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar zullen we samen aan moeten werken!

— Henk Mutsaers