De Economische Huurmoordenaar in Actie in Europa, de weg naar de slachtbank (?)

les is more Adam Curry was de man die me op het spoor bracht van het boek; “Confessions of An Economic Hitman”‘ door John Perkins.

Een boek wat de inspiratie was voor mij om vele artikelen te schrijven die je via de links onderaan deze video kan vinden. Hoe de economie de nek omgedraaid werd zie je in duidelijke termen uitgelegd.

economic hitman

Wat staat ons te wachten als we niet tijdig massaal ‚ontwaken’, of worden we al naar de slachtbank geleid?

DE EUROPESE ECONOMISCHE HUURMOORDENAAR IN ACTIE

Het verhaal van het vooropgezette plan om (sommige) Europese landen te beroven van hun rijkdom. En … ondanks dat de geschiedenisboeken vertelden hoe het werkt, zijn ze er met beide voeten ingetrapt. Of liever gezegd …., zijn de ‘heren’ politici, …. speciaal de afdeling marionette poppen, geslaagd de anderen om de tuin te leiden. Alleen de conclusie geeft mij de koude rillingen. Dat is het vooropgezette plan om ons te leiden (lijden) naar een nieuwe wereldorde.

Dus jij gaat stemmen in mei op deze politici? (met al hun geheime agenda’s)

— Henk Mutsaers

Ons geld systeem is in feite moderne slavernij.
Tot die conclusie komt men in de film. Je kan daar voor jezelf de conclusie aan verbinden: Hoe minder schuld je hebt, des te minder invloed hebben de slavendrijvers op je persoonlijke toekomst. Stel jezelf de vraag; Hoeveel procent van je maandelijkse inkomsten zijn nodig om je schulden af te betalen. Schulden die maken dat je in de stress zit als je geen werk hebt, maakt dat je ondanks dat je ziek bent toch gewoon gaat werken omdat … ! lees / kijk verder

Nadenken over vrijheid
Momenteel is er een kloof aan het ontstaan tussen goed geïnformeerde burgers en de mensen die op hun automatische piloot leven van vakantie tot vakantie, van weekend tot weekend en van dag tot dag. Ze lezen elke dag de krant en volgen het nieuws op TV en … denken goed geïnformeerd te zijn. lees / kijk verder

Wat zou jij doen als…. de wereld in brand staat maar niemand het nog weet?
Intussen zijn ‘wij’ al vele jaren bezig mensen te waarschuwen voor deze gevaren. We hebben onderling overleg hoe we mensen het beste kunnen benaderen. De een is er voorstander van dit uiterst terughoudend te doen omdat de veranderingen voor mensen niet te behappen zijn. Onvoorstelbaar wat een negativiteit er ineens op je afkomt als je al deze zaken in korte tijd voor je kiezen krijgt.
lees / kijk verder

vote by referendum