de echte oorzaak achter de wereldwijde massale vergiftiging

Save as PDF 

verschil mens en dierArgumenten voor ontoerekeningsvatbaarheid van de maatschappij: de echte oorzaak achter de wereldwijde massale vergiftiging en de ondergang van de moderne beschaving

Er zijn meer dan vijfduizend soorten zoogdieren op aarde, maar slechts een van hen is krankzinnig. Ook blijkt er slechts één zoogdiersoort te zijn, die opzettelijk zichzelf en zijn kinderen vergiftigt door het injecteren van toxische, zenuwbeschadigende stoffen in de meeste leden van deze soort. Deze soort is natuurlijk de homo sapiens.

welke weg
Artikel Natural news: insane mass poisening
Door: Mike Adams
Vertaling: Frank Bleeker

Er zijn meer dan vijfduizend soorten zoogdieren op aarde, maar slechts een van hen is krankzinnig. Ook blijkt er slechts één zoogdiersoort te zijn, die opzettelijk zichzelf en zijn kinderen vergiftigt door het injecteren van toxische, zenuwbeschadigende stoffen in de meeste leden van deze soort. Deze soort is natuurlijk de homo sapiens.

Als je tegenwoordig om je heen kijkt op deze planeet, zie je tienduizenden soorten zoogdieren, vogels, reptielen en zelfs insecten. Vijf dingen die zij allemaal gemeen hebben zijn:

1.Niet één ervan eet voorbewerkt voedsel. Aangeboren eten zij rauw, onbewerkt, ongekookt voedsel direct uit de natuur.

2.Geen enkele soort gebruikt medicijnen op doktersrecept.

3.Geen enkele soort injecteert zijn nageslacht met giftige vaccins, doorspekt met verborgen chemicaliën.

4.Geen enkele soort praktiseert gemechaniseerde chemische agricultuur / monoculturen

5.Geen enkele soort leeft in kunstmatige waanwerelden van televisie en internet

Toch verricht de mens, de meest krankzinnige soort op de planeet, routinematig alle vijf deze zaken, door het vergiftigen van hun eigen lichaam, geest en hun kinderen met zware metalen, pesticiden, kwik, vaccin adjuvantia, bewustzijnsveranderende medicijnen, chemische oplosmiddelen, GGO’s en het programmeren van de geest met waanvoorstellingen.

En daarom het is niet echt een verrassing om te zien waar dit ons brengt. Vandaag wordt onze samenleving gedomineerd door beelden van machtsbeluste perverselingen (zoals Anthony Weiner) die zich verkiesbaar heeft gesteld voor burgemeester, pathologische leugenaars in het Witte Huis, duivelse, onevenwichtige artiesten als Lady Gaga, een van de headliners van de muziekscène, hersendode autocue lezers die ons het avondnieuws brengen en MSNBC presentatoren die kindermoord prediken (het doden van baby’s) door het ‘post-geboorte abortus’ te noemen.

Wat is de grondoorzaak van al deze waanzin? Het is VERGIF. Fysisch, chemisch, biologisch GIF.

Mensen vergiftigen zichzelf dood

Denk eens na over deze schokkende waarheden van de moderne maatschappij:

•Ons voedsel wordt opzettelijk doorspekt met chemische vergiften om het mooi rood te laten zijn (vlees – natriumnitriet), of meer intens te laten smaken smaak (MSG), of waardoor het langer op de plank kan liggen (chemische conserveringsmiddelen).

•Onze geneesmiddelen hangen aan elkaar van fluor moleculen om ze zeer reactief met hersencellen (SSRI’s) te maken.

•De vaccins worden geformuleerd met sporenniveaus van hersenbeschadigende methylkwik en chemische adjuvantia die een ‘ontstekingsreactie’ in het immuunsysteem veroorzaken, die toevallig ook autisme, epileptische aanvallen en hersenschade veroorzaken.

• Onze gazons worden bespoten met synthetische gifstoffen die de ziekte van Alzheimer en depressies veroorzaken.

• Onze watervoorziening wordt gebruikt als een giftige afvalstortplaats om chemicaliën als fluoridenverbindingen te lozen, die anders als giftig afval zouden moeten worden behandeld.

•Voedsel die voor menselijke consumptie bestemd is, wordt opzettelijk ontdaan van de meeste mineralen, vitaminen en voedingsstoffen om het maximum aan ziekten te bevorderen, terwijl levensmiddelen voor consumptie door vee is verrijkt met mineralen, vitaminen en voedingsstoffen om maximale gezondheid te bevorderen. (Als je er geen idee van had, dat je voedsel is ontdaan van voedingsstoffen, vraag jezelf dan eens af waarom je suiker en brood wit zijn, terwijl de planten ze vandaan komen groen en bruin zijn …)

•De media leren het publiek dat goede voeding nutteloos is, maar dat voorgeschreven medicijnen ‘essentiële voedingsstoffen’ zijn, noodzakelijk voor een gezond leven.

•Er zit lood in cosmetica, cadmium in rijst, arseen in zeewier, kwik in vaccins en aluminium in bijna alles. Het menselijk ras wordt ernstig vergiftigd met zware metalen.

Deze toxinen veroorzaken hersenschade
Het cumulatieve effect van vergiftiging door metalen, fluoride vergiftiging, pesticiden vergiftiging, vaccin vergiftiging en voedseladditieven vergiftiging is biochemische hersenbeschadiging.

We leven in een maatschappij waarin 90% of meer van de bevolking letterlijk lijdt aan een onherstelbare hersenbeschadiging. Dit is de reden waarom irrationaliteit overal waar je kijkt in het wilde weg om zich heen slaat. Dit is ook de reden waarom mensen dezelfde giftige stoffen blijven kopen die hen al hebben vergiftigd, waarna zij hun heil zoeken bij medicijnen om de symptomen van die vergiftiging te maskeren, waardoor zij zich nog verder met medicijnen vergiftigen.

Het is de reden waarom de nummer 1 behandeling voor kanker een chemische cocktail (‘chemotherapie’) is, die ervoor zorgt dat zich, als top bijwerking, meer kanker ontwikkelt. En het is de reden waarom een snel groeiend deel van de bevolking nu totaal niet in staat is om te lezen, om woorden te analyseren, in coherente zinnen te spreken of zelfs deel te nemen aan iets dat lijkt op een rationele discussie.

De gevolgen van deze epidemie van hersenbeschadiging zijn verbijsterend. Om te beginnen, is het gehele systeem van rechtvaardigheid en democratie waarop onze republiek is gebaseerd, afhankelijk van gezonde mensen. Het heilige concept van een ‘jury van jouw gelijken’ hangt ervan af of je collega’s gezond zijn. Het idee van de stemming voor een openbare functie vereist ook gezonde kiezers om gezonde resultaten te bereiken, en het ‘vrije markt’-systeem van het kapitalisme en de keuze van de consument gaat ervan uit dat consumenten rationele beslissingen nemen die deze markt voortstuwen.

Maar dat is niet zo! De hersenen van consumenten worden beschadigd, vervolgens worden zij gehersenspoeld, dom gemaakt en dom gehouden en gemanipuleerd. Kiezers worden misleid en opzettelijk verward. Jury’s worden gemanipuleerd en verkeerd geïnformeerd.

In alle sectoren van de samenleving waar een groep gezonde mensen werd verondersteld evenwicht en rede te herstellen, zitten nu krankzinnige lieden die de samenleving nog verder de afgrond in jagen.

Wij leven in een tijdperk van metaalvergiftiging, chemische vergiftiging en informatievergiftiging

Nooit eerder in de geschiedenis van de aarde is de toxische belasting van de mens zo groot geweest (en tragisch). Nooit eerder was de kloof tussen het gezonde en het krankzinnige zo breed (en dus gevaarlijk) geworden. We leven in een tijdperk waarin rationaliteit vreemd is aan de massa. Als een heel eenvoudig voorbeeld, het maakt de kiezers helemaal niets uit dat Obama vrijwel alle beloftes die hij tijdens zijn verkiezingscampagne deed, met inbegrip van etikettering van GGO’s, het sluiten van Guantanamo Bay, het verminderen van het federale begrotingstekort, de bescherming van klokkenluiders, de verbetering van de transparantie binnen de overheid, het bieden van betaalbare openbare gezondheidszorg en de bescherming van de Grondwet, heeft geschonden.

Hij heeft elk van deze beloften op grove wijze overtreden, maar zijn aanhangers blijven op de een of andere manier in hem geloven. Zo’n geloof is volkomen irrationeel. Het is in feite krankzinnig.

Maar het is niet krankzinniger dan het geloof van degenen die blindelings achter de regering Bush, of de regering Clinton aanliepen, of enige eerdere regering. Wat blinde supporters allemaal gemeen hebben is dat hun hersenen beschadigd zijn en zij daarom niet in staat zijn om rationeel te denken.

De situatie is zo pervers geworden dat iedereen die ook maar een spoor van rationaliteit vertoont, direct en openlijk veracht wordt. Bijvoorbeeld, zij die de dreigende economische ineenstorting zien (zoals Paul Craig Roberts en Gerald Celente), worden op grote schaal belachelijk gemaakt omdat zij de economie en financiën begrijpen. Degenen die de snelle opbouw van de maatschappij als politiestaat zien die momenteel plaatsvindt (zoals Alex Jones), worden gebrandmerkt als complotdenkers. Degenen die de gevaren van GGO’s of de criminaliteit van de farmaceutische industrie (zoals ikzelf) aan de kaak stellen worden gebrandmerkt als ‘anti wetenschap’ omdat we ons niet laten bedriegen door de kwakzalvende wetenschappelijke dogma’s van de biotech industrie die voor de hoofdprijs (megawinsten) gaat.

Alleen hersenbeschadigde mensen worden nu als ‘normaal’ beschouwd, want dat is wat publiekelijk wordt geaccepteerd. Als een persoonlijk voorbeeld hiervan: ik heb een jonger, ver familielid, dat op de lagere school een wiskundig genie was. Hij kon twee 3-cijferige getallen uit zijn hoofd, in enkele seconden vermenigvuldigen en was hard op weg een wiskundig genie te worden. Maar toen hij op de middelbare school zat, ontdekte hij dat slim zijn impopulair maakte. Dus hield hij zich van de domme en begon dom te handelen om ‘erbij te horen’. Hij werd erg populair binnen de ‘incrowd’ en verwaarloosde zijn wiskundige genie.

Tot op de dag van vandaag heeft hij nooit zijn genius laten herrijzen??, maar hij valt voor de gemeenschappelijke waan van de hedendaagse jongeren, die allemaal geloven dat er ‘banen op hen wachten’ als ze van school af komen. De waarheid is dat deze jongen de brui gaf aan zijn enige echte voordeel en nu geconfronteerd wordt met een leven van middelmatigheid en conformiteit.

Dit is het probleem: Als de incidentie van hersenbeschadiging in de gehele samenleving zo wijdverbreid is dat je door het vertonen van intelligent gedrag wordt gemeden als een paria, de maatschappij zich al in de laatste fase van ineenstorten bevindt. Je staat te kijken naar hoe het zich ontvouwt.

Waarom de Amerikanen uit de jaren 50 onze beste generatie vormden
Volwassenen die in de jaren ’50 de maatschappij droegen, zijn in de jaren ’20 en ’30 opgegroeid met echt voedsel. Deze voedingsmiddelen bestonden voor een groot deel uit vers voedsel, vaak uit eigen tuin. GGO’s bestonden niet. Toxische vaccins waren nauwelijks in beeld. Chemische additieven voor levensmiddelen werden zelden gebruikt en farmaceutische producten werden beschouwd als geneesmiddelen die uitsluitend werden gebruikt door zieke mensen, niet door de gehele bevolking.

Als gevolg daarvan streefden de meeste mensen die in de jaren ’50 leefden er naar, gezond en intelligent te zijn. Velen waren, volgens de huidige normen, ronduit geniaal. De lagere school wiskunde die werd onderwezen in de jaren 50 waren onderwerpen opgenomen die, vandaag de dag, onderdeel zijn van college cursussen: algebra en elementaire geometrie bijvoorbeeld. Tienjarige kinderen in de jaren ’50 konden klassieke Amerikaanse romans lezen. Kinderen van vandaag kunnen nauwelijks stripboeken lezen.

Ingenieurs en wetenschappers van de jaren ’50 waren briljant, gezond en hip. Met niets meer dan simpele, mechanische rekenliniaal, konden ze op hoogstaande wiskundige berekeningen uitvoeren die de huidige hoogleraren van ontzag ineen zouden doen krimpen. Maar de wetenschappers van vandaag zijn vaak net corporate hacks die frauduleuze wetenschap de wereld in spuwen met betrekking tot gepatenteerde medicijnen of GGO-zaden.

In de late jaren ’40 en in de jaren ’50, zwengelde ‘Big Food’ haar fabrieken aan, en joeg bewerkt, van voedingsstoffen ontdaan voedsel de wereld in, in een tempo zoals in de geschiedenis van de menselijke beschaving nog nooit eerder is gezien. De kinderen van de jaren ’60 werd dus grootgebracht met ‘imitatie’ voedingsmiddelen – dingen die er voedzaam uit zagen en smaakten, maar de echte voeding misten. Tegen de jaren ’70, aten ze allemaal wit brood en werden ze volgespoten met vaccins, geformuleerd met verborgen kanker virussen zoals SV40.

Toen de jaren ’80 hun intrede deden, werden Amerikanen die zijn opgegroeid waren met surrogaatlevensmiddelen zielig en lui, en in de jaren ’90 werden ze leden zij aan waanvoorstellingen en vielen voor de dot-com boom, die al snel een mislukking werd. In de vroege jaren 2000, had Amerika volledig de ‘hersenbeschadiging’-modus bereikt, die alleen maar werd versterkt door de komst van George W. Bush, ‘s lands eerste ware president met een hersenbeschadiging, die moeite had zijn zinnen of gedachten af te maken, wat blijkbaar de reden is waarom hij zo populair is bij kiezers die dezelfde cognitieve handicap deelden.

De kinderen die in het begin van de jaren ’90 werden grootgebracht met medicijnen via doktersrecept en junkfood zijn nu de jonge kiezers in de samenleving. Ze zijn Obama-aanhangers en ze zijn zwaar beschadigd door metalen, pesticiden, vaccins, GGO’s en synthetische chemicaliën. Deze generatie is volstrekt onbekwaam om zelfs maar de basisbegrippen van de wiskunde, geschiedenis, wetenschap of zelfs taal te leren of begrijpen. Functioneel analfabeet en cognitief vernietigd, zijn zij de nieuwe ‘zero-class werknemers’, waarop de economie van Obama is gebaseerd. Ze hebben geen vaardigheden, geen drijfveren en in wezen hebben zij geen andere waarde dan voor de samenleving dan het verrichten van eenvoudige handenarbeid vaardigheden die binnenkort zullen worden vervangen door humanoïde robots.

Maar hier in Amerika hebben ze nog steeds een stem. En dat is precies de reden waarom politieke campagnes zullen blijven toegeven aan hun onwetendheid, alle rationaliteit tartend in de zoektocht naar de gevolmachtigde populaire steun van de grote massa die geen benul heeft van wat er gaande is.

Rush Limbaugh noemt deze mensen “low-information” kiezers (kiezers die over weinig of geen informatie beschikken). Maar hij heeft slechts voor de helft gelijk in. Ze hebben niet alleen weinig informatie, ze zijn klinisch hersenbeschadigd. Je kunt alle informatie die je wilt over ze heen gooien, maar bij niemand blijft het hangen. De hersenen beschikken niet meer over de neurologie om zinvolle informatie op te slaan, te verwerken en terug te halen.

In feite zijn ze niet meer functionerende leden van een beschaafde samenleving.

Je bent omringd door een hersenbeschadigde massa
Deze mensen zijn overal om je heen, ze werken bij de gemeente waar je woont, ze nemen de bestelling op in het restaurant, ze schuiven papierwerk bij het lokale verzekeringskantoor, ze storten beton voor je volgende huis, ze stellen zelfs de diagnose bij de lokale gezondheidskliniek. Zij vormen de maatschappij die je om je heen ziet en zij zijn de reden dat de maatschappij afbrokkelt.

Ze zijn het slachtoffer, natuurlijk … slachtoffers van het dodelijke ‘wetenschappelijke’ dogma van chemicaliën, GGO’s, kwakzalvergeneesmiddelen en giftige vaccins. De schade is echter inmiddels zo wijdverbreid en zo compleet dat de maatschappij nooit meer zal herstellen. Vanaf hier gaat het bergafwaarts met de gelobotomiseerde massa totdat de maatschappij keihard in elkaar klapt en een massaal uitsterven volgt.

Op een dag zal rationaliteit en intelligentie opnieuw worden gewaardeerd als een te waarderen eigenschap en zal dit bij onze jeugd worden aangemoedigd. Als die dag komt, zul je getuige zijn van de wedergeboorte van een beschaving die uit de as van onze hedendaagse ‘hersenbeschadigde’ samenleving opstijgt. Historici zullen het tijdperk van 2000 – 2020 natuurlijk beschouwen als de meest bizarre in de menselijke geschiedenis, waar kapotte neurologie geleid tot een kapotte samenleving … en uiteindelijk tot een wereldwijde ineenstorting die voor het massale uitsterven zorgde.

De les van dit alles? Wanneer het voedsel geen voedingswaarde meer heeft, en in plaats daarvan een drager van gif wordt, kan de maatschappij niet overleven. Als je de maatschappij wilt herstellen, zul je eerst het voedsel moeten herstellen!