De DNA Spinmatrix als ‘stemvork’


De DNA Spinmatrix als ‘stemvork’

DNA stemvork Het luisteren naar harmonische, zuivere frequenties maakt onze eigen frequenties zuiverder en harmonischer en ondersteunt onze gezondheid. Een ‘stemvork’bestaatuiteenaantal gezondheidsondersteunende frequenties van planten, edelstenen of onze eigen frequenties. Luisteren naar deze frequenties ondersteunt onze gezondheid.

DNA zendt informatie

In 1984 ontdekte professor dr. P. Gariaev dat DNA onder invloed van laserstraling geluid- en lichtsignalen uitzond. Deze signalen bleven tot ieders verbazing bestaan, ook nadat de bron van de straling, het stukje DNA, was verwijderd uit de vacuümonderzoeksbuis. Hij noemde dit de DNA Spinmatrix.

dna

‘Natuurlijk werkt homeopathie’
Nobelprijswinnaar dr. Luc Montagnier ontdekte een vergelijkbaar fenomeen in 2010 tijdens zijn onderzoek naar de elektromagnetische straling van virussen. In een onderzoeksbuis gevuld met water ontdekte hij dat als virusmateriaal in een elektromagnetisch veld werd geplaatst, het DNAmateriaal lichtsignalen uitzond. De signalen bleven bestaan nadat het virus DNAmateriaal werd verwijderd. Montagnier concludeerde dat de structuur van het water hierdoor was veranderd en de werking van homeopathie was bewezen. In een interview stelt hij voor om het meten van deze signalen te gebruiken als diagnose mogelijkheid. (Uit Het Actief Waterboek.)

Talloze onderzoeken over draadloze informatie

A. Gurwitsch A. Gurwitsch

De onderzoeken van deze wetenschappers zijn enkele uit een lange reeks onderzoeken over elektromagnetische signaaloverdracht tussen levende organismen. Eén van de eerste onderzoekers die al in het begin van de vorige eeuw schreef over een ‘mitogenetische’ straling van planten was dr. A.G. Gurvitsch. Hij stelde vast dat planten een lichtsignaal
uitzonden dat te maken had met celdeling. Vele onderzoekers hebben zich met draadloze informatieoverdracht tussen levende organismen bezig- gehouden waaronder dr. T.G. Hieronymus die dit fenomeen benoemde als eloptische energie. In de tweede helft van de vorige eeuw hebben in Rusland onder meer dr. L. Vasiliev, dr. G. Shipov, V. Kaznacheev , dr.A. Akimov en dr. P. Gariaev hiernaar onderzoek gedaan.

DNA signalen zijn een biologisch informatieprogramma
Dr. Gariaev was de eerste die het belang van de DNA signalen inzag als informatie- programma voor het DNA. Het opnemen van de DNA aansturende informatie van een gezond functionerend orgaan en deze vervolgens projecteren op een ziek orgaan moest volgens dr. Gariaev een herstellend effect hebben. In zijn onderzoeken met door radioactiviteit beschadigdgraan en de diabetes I ratten heeft hij zijn stelling bewezen. Volgens dr. Gariaev gaat de invloed van het DNA informatiepatroon verder. Hij stelt dat DNA informatie zendt, ontvangt en verwerkt en hierbij gebruik maakt van elektromagnetische en akoestische signalen. De signalen die worden opgevangen bepalen de opdrachtgevende informatie die door het DNA wordt uitgezonden. Hij heeft dit aangetoond in zijn kikker-salamander experiment waarbij hij een kikkereitje blootstelde aan salamander DNA informatie. Uit het kikkerei ontstond een salamander.

Zowel levende als levenloze stoffen hebben een ‘DNA SpinMatrix’
Hij stelde vast dat alle natuurlijke stoffen een uniek biologisch informatieprogramma uitzenden, een‘DNA spinmatrix’ waarmee de werking van onder meer kristallen en edelstenen kan worden verklaard. Alle natuurlijke stoffen hebben hun eigen elektromagnetische informatiepatroon dat kan worden opgenomen en weer uitgezonden en dat door andere informatiepatronen wordt beïnvloed.

Onze omgeving beïnvloedt ons

natuur Het geluid van het kabbelende water en de ruisende bomen hebben een helend effect

Niet alleen de voor ons onzichtbare en onhoorbare licht- en geluidsignalen beïnvloeden onze informatie- patronen, ook de waarneembare spraak, muziek en natuurgeluiden doen dat en beïnvloeden hierdoor ons wezen; ons gedrag, ons immuunsysteem.

De DNA SpinMatrix als ‘stemvork’
De jonge Russische onderzoeker, S. Tarasenko, werkte jarenlang samen met dr. Gariaev en heeft nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om het biologische informatiepatroon in te scannen, op te slaan en weer te geven. Voor de uitvoering van zijn onderzoek heeft hij de Academie voor Natuurwetenschappen en Toepassingen opgericht. Samen met zijn medewerkers heeft hij nieuwe en aanvullende inzichten, methoden en toepassingen ontwikkeld die gebaseerd zijn op de linguïstieke golfgenetica ,de linguistic wavegenetics.

S tarasenko S.Tarasenko is de oprichter van de Russische Akademie voor natuurwetenschappen en toepassingen

De programma’s noemt hij ‘stemvorken’ omdat de frequenties resoneren met de lichaamseigen frequenties die daardoor versterken. In zijn visie kunnen in de loop van het leven aansturende frequenties ‘uitdoven’ waardoor het immuunsysteem minder effectief werkt. Hij gaat er van uit dat biologische aansturende frequenties niet verdwijnen maar minder sterk worden.

Zuivere, harmonische geluiden maken gezond

Als het lichaam ‘luistert’ naar ‘gezonde’ frequenties gaan de lichaamseigen frequenties in resonantie en worden versterkt. Net zoals een stemvork gaat trillen als een stemvork van dezelfde toonhoogte wordt aangeslagen. Deze hoeft hiervoor niet zelf aangeslagen te worden.
Volgens Tarasenko en zijn medewerkers geldt deze natuurwet ook voor de frequenties die ons lichaam aansturen. Hij gaat ervan uit dat biologische aansturingspatronen zijn gebaseerd op schoonheid, zuiverheid en harmonie. Het verklaart waarom er een rustgevende en herstellende invloed uitgaat van natuurgeluiden als het ruisen van de zee en de bladeren van de bomen.

Zuivere, natuurlijke informatie geconcentreerd in een ‘stemvork’

bomen Zuivere, harmonische informatie uit de ongerepte natuur

Tarasenko en zijn medewerkers hebben tal van specifieke ‘stemvorken’ samengesteld uit de biologische informatie van stoffen en materialen die in de natuurgeneeskunde als geneeskrachtig worden omschreven. Het gaat hier om onder meer de onhoorbare en onzichtbare bio-informatiepatronen van propolis, koninginnen gelei, kruiden, honing, stuifmeel en edelstenen die hij soms aanvult met de hoorbare en onhoorbare harmonische informatie van mantra’s, gebeden en natuurgeluiden.

Stemvorken met een doel
Voor het samenstellen van stemvorken met een speciaal doel zoals algemene gezondheid, slaap, fitheid en obesitas raadpleegt Tarasenko de Europese, Oosterse en Russische natuurgeneeskunde. Hij vergelijkt de adviezen en kiest een combinatie.

Zodra hij de ingrediënten heeft bepaald, zoekt hij de meest zuivere en krachtige informatiedragers om hiervan de biologische informatie in te scannen. Zo wordt bijvoorbeeld uit Siberië en Tibet ingekocht. Er worden voor verschillende stemvorken tussen de vijf en de honderdtachtig ingrediënten gebruikt, afhankelijk van het doel.
Het inscannen is een uiterst gevoelige procedure die door de elektromagnetische invloed van de zon of schommelingen in het aardmagnetische veld beïnvloed worden. Soms moet het scannen vanwege de instabiele elektromagnetische omstandigheden worden uitgesteld.

Er zijn onder andere stemvorken beschikbaar voor

* gezonde slaap
* gezondheid van de vrouw
* algemeen herstel
* tegen overgewicht

Regelmatige vernieuwing van de stemvorkinformatie
Omdat de omstandigheden op de aarde voortdurend veranderen en de frequenties van de stemvorken niet biedt Tarasenko de mogelijkheid om geregistreerde stemvorken kosteloos te updaten. Hierbij wordt de nieuwe versie van meer recent ingescande stoffen verkregen.

De individuele stemvork

baby Op jonge leeftijd is het DNA informatie programma nog in balans

Net als dr. Gariaev die het programma de individuele DNAMatrix noemt, heeft Tarasenko de mogelijkheid om baby-foto’s in te scannen en een individuele stemvork te maken. Foto’s bevatten het hele frequentiespectrum van de persoon van het moment waarop de foto werd genomen. Er is hier veel onderzoek naar gedaan en in de praktijk heeft dr. Gariaev de werkzaamheid hiervan bewezen.

Tarasenko en zijn medewerkers zijn van mening dat voor een optimale individuele stemvork drie tot vijf foto’s ingescand moeten worden waarbij de persoon gezond is en jonger dan drie jaar op het moment dat de foto’s zijn genomen. Zij adviseren om twee maal daags via een koptelefoon te luisteren naar het geluidsprogramma. Meditatie, yoga en het drinken van gezond water ondersteunen de werking.

Er worden resultaten beschreven bij onder meer anti-aging, vermoeidheid, herstel van aura, beschermende werking tegen elektromagnetische velden en sneller herstel na klachten.
Tarasenko is door de DGEIM, de Deutsche Gesellschaft für Energetische Medizin, uitgenodigd om op het komende jaarcongres over zijn onderzoeken en vernieuwende inzichten te spreken.

Meer informatie: www.quantum-genetics.eu
De stemvorken zijn te bestellen via www.gezondeshop.nl