De controle over de geest, het gedrag beïnvloeden en de controle over de massa


mind control Mind control is ook bekend als manipulatie, gedachte hervorming, hersenspoeling, mentale controle, dwingende overtuigingskracht, kwaadaardige gebruik van groepsdynamiek, en vele anderen. Het feit dat er zo veel namen zijn wijst op een gebrek aan overeenstemming die zorgt voor verwarring en vervorming (vooral door diegene die hun eigen voordeel behalen)

Gedachte hervorming
Laten we het erover eens zijn dat mind control valt onder de paraplu van overreding en invloed – uitoefenen, hoe je overtuigingen en gedrag van mensen kunt veranderen.

mind control
Vertaling: Henk Mutsaers
Bron: Decision Making Confidence

Terminologie

Het is veel nuttiger om te denken aan invloed als een continuüm, aan de ene kant hebben we de ethische en respectvolle invloeden die het individu in zijn of haar rechten respecteren. Aan de andere kant hebben we destructieve invloeden die een persoon van hun identiteit, onafhankelijkheid, en het vermogen om kritisch en logisch na te denken strippen.

Het is aan deze kant dat we destructieve culten en sekten vinden. Deze groepen gebruiken misleiding en mind control tactieken om te profiteren van de zwakke punten, evenals de sterke punten weg te nemen van de leden om aan de behoeften en wensen van de cultus leiders te voldoen.

Een één-op-één cult is een intieme relatie waar iemand zijn macht misbruikt door het manipuleren en uitbuiten van de andere, bijvoorbeeld, leraar / student, therapeut / cliënt, predikant / aanbidder, vrouw / man. Deze relatie is zelfs meer destructief omdat alle tijd en aandacht gericht is op slechts één persoon.

Dus wat is mind control?

Het is het beste om te denken aan een systeem van invloeden die aanzienlijk een individu verstoren in hun kern, op het niveau van hun identiteit (hun waarden, overtuigingen, voorkeuren, beslissingen, gedrag, relaties etc.), het creëren van een nieuwe pseudo-identiteit of pseudo persoonlijkheid. Het kan natuurlijk ook gebruikt worden op positieve manieren, bijvoorbeeld met verslaafden, maar hier hebben we het over situaties die inherent slecht of onethisch zijn.

Philip Zimbardo zegt dat mind control een “proces is waarbij individuele of collectieve vrijheid van keuze en actie in het gedrang komen door agenten of instanties die dat wijzigen of vervalsen. Perceptie, motivatie, invloed, cognitie en / of gedragsproblemen uitkomsten” en hij suggereert dat iedereen gevoelig is voor dergelijke manipulatie.

Het is geen oudheidkundig mysterie waarover slechts enkelingen beschikken, het is de dagelijks communicatie van / naar een groep, zodanig verpakt dat het mogelijk is om manipulator afhankelijkheid te scheppen bij de aanhangers, te beslissingen voor hen terwijl zij denken dat zij onafhankelijk en vrij waren om te beslissen. Dat wil zeggen dat de persoon zich niet bewust was van het invloed proces, noch van de veranderingen die plaatsvonden bij henzelf.

Belangrijke verschillen!

Er zijn een aantal belangrijke punten die moeten heel duidelijk gemaakt worden. Allereerst is het een subtiel proces. Subtiel, wat betekent dat het individu zich niet bewust is van de omvang van de opgelegde inwerking. Op deze manier maken ze kleine veranderingen gedurende tijd, vaak aangenomen dat zij de beslissingen voor zichzelf nemen, terwijl in feite, alle beslissingen worden genomen door anderen. En het is een proces, dat het niet abrupt gebeurt. Het kost tijd, hoewel de tijd afhankelijk is van factoren zoals de gebruikte methoden, de duur van de blootstelling aan de technieken en andere sociale en persoonlijke factoren. Er is dwingen kracht betrokken. Er kan wel of niet fysieke kracht zijn, maar er is zeker psychologische en sociale kracht en druk.

Mind Control vs Hersenspoeling

Steve Hassan maakt een interessant onderscheid tussen mentale controle en hersenspoeling. Hij zegt dat in hersenspoeling het slachtoffer weet dat de agressor een vijand is. Bijvoorbeeld, krijgsgevangenen weten dat de persoon die de hersenspoeling en / of marteling uitvoert een vijand is en vaak begrijpen ze dat simpelweg in leven blijven vereist om hun geloofssysteem te veranderen. Ze worden gedwongen, vaak met fysieke kracht, in dingen die ze normaal niet zouden doen. Echter, als het slachtoffer ontsnapt uit de invloed van de vijand, zullen de gevolgen van de hersenspoeling heel vaak verdwijnen.

Mind control is meer subtiel en verfijnd, omdat de persoon die de manipulaties uitvoert vaak wordt beschouwd als een vriend of een leraar, zodat het slachtoffer niet daadwerkelijk probeert om zich te verdedigen. In feite kan hij of zij een gewillige deelnemer zijn, en geloven dat de manipulator hun belang in het achterhoofd heeft, zijn ze vaak vrijwillig bij het verstrekken van privé-informatie, die vervolgens wordt gebruikt tegen hen, om de mind control te behouden. Dit maakt mind control zo gevaarlijk, zo niet gevaarlijker als de fysieke dwang. Met andere woorden, het kan nog effectiever zijn dan marteling, mishandeling, drugs enz.

mind controle

In mind control, kan er geen fysieke dwang of geweld zijn, maar het kan eigenlijk veel effectiever in het controleren van een persoon te zijn. Omdat dwang het gedrag kan veranderen, maar dwingende overtuigingskracht (mind control) zal houding en gedrag veranderen. En het ‘slachtoffer’ is gelukkig en neemt actief deel aan de veranderingen, geloven dat het het beste is voor hem / haar!

Dus later accepteren dat iemand die ze vertrouwde en heeft misleid en gemanipuleerd is zeer moeilijk, dat is een van de redenen is dat het niet gemakkelijk is voor mensen is om mind control te herkennen. Zelfs wanneer de persoon vrij is van de invloed van de manipulator, de houding, overtuiging en gedragingen zullen aanhouden voor een groot deel omdat de persoon gelooft deze beslissingen zelf gemaakt te hebben (de gevolgen van beslissingen die we nemen voor onszelf zijn sterker en langduriger dan besluiten waarvan we weten gedwongen te hebben gemaakt), en deels omdat de persoon niet wil toegeven dat ze zijn gemanipuleerd, zonder hun weten, bedrogen door een ‘vriend’.

Een pistool tegen het hoofd

Manipulatoren zijn dol om te zeggen dat niemand hen een pistool tegen het hoofd houdt en dit is krachtig op twee manieren. Voor de buitenstaander die niet begrijpt wat mind control is wordt om hier tegenin te gaan.

Voor de gemanipuleerde persoon, ze weten dat dit waar is, en heeft niemand eigenlijk een pistool tegen hun hoofd gehouden, dus het versterkt het idee dat zij dit voor zichzelf hebben besloten. En beslissingen die we hebben gemaakt voor onszelf zijn veel krachtiger en de effecten duren langer, zodat het verder de gemanipuleerde persoon dieper in de realiteit stuwt, gecreëerd door de mind control.

Wie gebeurt het?

Wie zouden gebruik maken van deze technieken en het leven van anderen te vernietigen voor hun eigen zelfzuchtige voordelen? Of het manipuleren van anderen simpelweg omdat ze kunnen of controle willen uitoefenen? Het antwoord is psychopaten of sociopaten. Waarschijnlijk is de overgrote meerderheid van de extreme manipulatoren die mind control gebruiken voldoen aan het profiel van de psychopaat. En de reden dat ze dit kunnen doen is omdat ze geen geweten hebben!

Vatbaarheid

Iedere persoon is vatbaar inclusief jij en ik dus. Het is een mythe dat alleen zwakke en kwetsbare mensen vatbaar zijn, of dat er iets mis is met hen. In feite is de overtuiging dat “het nooit zou gebeuren voor mij” wat een persoon in het bijzonder gevoelig maakt voor de geest en controle-instrumenten, omdat ze hiervoor niet op hun hoedde zijn!

De beste manier om jezelf te beschermen tegen, aangeworven te worden door een sekte (het is een mythe dat mensen lid worden, ze zijn eigenlijk aangeworven) en worden onderworpen aan mind control is te begrijpen hoe het functioneert bij de cultus tactieken die worden gebruikt voor het aantrekken en behouden van leden.

Ben ik in een sekte?
Doe deze snelle quiz …

Zo heeft Robert Cialdini zes principes beschreven van de invloed die hij omschrijft als wapens van invloed. Het lijkt erop dat deze functie in alle samenlevingen in de wereld, en ze zijn eigenlijk nuttig in termen van het toestaan van de samenleving om stabiel te blijven en te bloeien. Hij praat over wederkerigheid, commitment en consistentie, sociaal bewijs, aardig gevonden worden, autoriteit en schaarste. Hij noemt dit wapens van invloed omdat ze werken buiten de normale bewustzijn van de meeste mensen en om deze reden profiteren culten van hen door het manipuleren en beïnvloeden van hun leden.

Steven Hassan, een ex-lid van een destructieve sekte heeft zijn eigen vier-punts systeem waarin hij in diepte in zijn boek “Combatting Cult Mind Control” (Bestrijding van Cult Mind Control). Hij legt uit hoe gevaarlijk sekten mentale controle tactieken gebruiken om de identiteit van de leden te veranderen door het beheersen van het gedrag, emoties en gedachten van haar leden en hoe het verder haar invloed vergroot door ook de toegang tot informatie beperken (zijn BITE-model)

(noot: Wat zie je nu, dat wereldwijd pogingen ondernomen worden de toegang tot internet te beperken en aan banden te leggen …. door onze overheden)

Margaret Singer in haar boek Sekten in ons midden beschrijft haar zes-punten systeem, waarbij

– de persoon onbewust is dat er een controlesysteem is
– hun tijd en omgeving wordt gecontroleerd,
– ze zijn angstig en afhankelijk gemaakt,
– eerdere gedragingen en houdingen worden onderdrukt,
– nieuwe gedragingen en houdingen zijn geïnstalleerd en
– zij krijgen een leer aangeboden die eigenlijk een gesloten logica heeft.

In één-op-één sekten, in een intieme relatie met een sociopaat, bijvoorbeeld, een man en vrouw situatie, waar alle aandacht wordt besteed aan één slachtoffer, kunnen de resultaten zeer verontrustend zijn.

Dus wat heeft dit te maken met de besluitvorming?

Sekteleden denken meestal dat ze hun eigen beslissingen hebben gemaakt en zijn blijven doen – zelfs als voor buitenstaanders hun geloof en hun logica erg vreemd lijken en bijna onwerkelijk! Maar hun vrijwilligheid, hun vrije wil, is sterk aan banden gelegd. Sekteleden mogen allerlei dingen geloven, ze maken deel uit van een elite groep, met speciale of belangrijke informatie die de wereld kan veranderen of redden.

Als je een familielid of een vriend in een sekte hebt, zal u een aantal van deze dingen herkennen!

Bedenk dat mentale controle een proces is waar cult leden dat stap voor stap hebben bereikt. Hun werkelijkheid is verschoven vanwege hun lidmaatschap van de groep, en binnen deze realiteit geloven ze dat ze eigen beslissingen maken, ook al zijn deze beslissingen vaak bedoeld om hen gevangen in de groep te houden. Zelfs wanneer zij tegenstrijdigheden krijgen aangeboden, onredelijkheid en incongruenties in wat ze zeggen en doen, zullen ze vaak ruzie maken om hun overtuigingen te behouden, voor dezelfde reden dat ze geloven en gekozen en er hun eigen beslissingen over gemaakt hebben. (Vergeet niet hun kritisch denken vaardigheden zijn verdrongen)

Een groeiend probleem

Met de staat van de wereld zoals die nu is, lijkt het erop dat meer en meer mensen zich wenden tot fundamentalistische ideeën om te proberen orde of veiligheid te scheppen of de veiligheid in de chaos van vandaag te vinden.

Het betekent ook dat ze meer vatbaar zijn om te worden aangeworven door sekten omdat cultussen eenvoudige oplossingen bieden voor moeilijke problemen van het leven, en culten gedijen in moeilijke tijden. En op alle gebieden, religieus, politiek, financieel, gezondheid bv. yoga culten, fitness culten enz., en persoonlijke ontwikkeling.

Het lijkt er ook op dat er meer en meer cultfilms zijn die vandaag de dag worden gemaakt, en dat betekent niet films met cult volgers. Er zijn meer en meer films over mentale controle, destructieve sekten en psychopaten, als je weet wat je zoekt!

Lees ook: Monarch Mind Control
De fascinerende wereld van nieuws en mind control