De Age Reader, omdat preventie zo eenvoudig is …

age reader Iedereen kent wel een persoon die‚ als een bliksem inslag bij heldere hemel’ een hersen- of hartinfarct heeft gekregen. Maar de praktijk wijst uit dat dit al heel lang tevoren voorspelbaar is. Dat betekend dus, er is nog alle tijd voor preventie!

De echte leeftijd scanner

De AGE-Reader is een gepatenteerd apparaat voor medisch onderzoek die ontwikkeld is in het Universitair Medisch Centrum te Groningen door Dr. Andries Smit. Dit revolutionaire apparaat wordt ingezet om het AGE niveau in het menselijk lichaam te kunnen vaststellen. De AGE-Reader is een snelle en pijnvrije scan van de arm, die een accurate scan van uw AGE-niveau in nog geen 20 seconden tijd kan maken.

de age reader
Een deel van de AGE’s vertoont fluorescerende eigenschappen. Deze eigenschap is inmiddels met succes benut en heeft geleid tot snelle introductie van AGE metingen. De AGE-Reader belicht de huid met ultraviolet licht en analyseert de fluorescentie die bij hogere golflengten optreedt.

Vanwege de fluorescerende eigenschappen van een deel van de AGE’s kan een inschatting worden gegeven van de hoeveelheid AGE’s in de huid. De AGE’s in de huid zijn zeer nauw gerelateerd aan AGE waarden elders in het lichaam. Dit betekent een meting met de AGE Reader een betrouwbare maat is voor AGE waarden in het hele lichaam.

age reader uitslag

Inmiddels zijn sinds de introductie van de technologie in 2006 bij meer dan 50.000 patiënten metingen verricht en zijn er 55 wetenschappelijke publicaties verschenen. Wereldwijd is de technologie gevalideerd en geaccepteerd.

Meer informatie zie onderstaande video’s

Deze test wordt onder andere uitgevoerd bij Prevent Care in Etten Leur

Rian Bruijne – van Dorst
Praktijk voor Orthomoleculaire en Biofysische Geneeskunde