Chemtrails, het is al veel erger dan ik dacht …..


teken de cfhemtrail petitie Chemtrails update 03-08-2016

We leven niet langer in een wereld met blauwe luchten en een natuurlijk weerpatroon. De lucht die je inademt, de zon die je ziet en de regen die valt wordt nu gecontroleerd gemanipuleerd. Door geo engineering! | Chemtrails. We schrijven 2016 en er wordt EINDELIJK een actie ondernomen door een groep advocaten, …

chemtrails

Geo engeneering | Chemtrails
For over a year?GeoengineeringWatch.org and a?group of very dedicated attorneys has diligently and consistently worked on formulating a plan of legal action to effectively expose and halt the ongoing global climate engineering assault against our planet. Our team?? the Legal Alliance To Stop Geoengineering?(LASG)???is comprised of attorneys and experts that are completely committed to the?most critical cause of stopping global geoengineering. The increase in public awareness that will result from this legal effort is crucial.?Public support of this effort is essential in order for the legal team to continue moving forward in this this critical battle. read on


Geo engeneering | chemtrails
Voor meer dan een jaar GeoengineeringWatch.org en een groep van zeer toegewijde advocaten heeft hard en consequent gewerkt aan het opstellen van een plan van juridische stappen om dit effectief bloot te leggen en te stoppen, deze aanhoudende wereldwijde klimaat techniek aanval op onze planeet. Ons team – the Legal Alliance To Stop Geoengineering?(LASG)? – bestaat uit advocaten en experts die volledig zijn toegewijd aan de meest kritische oorzaak van het stoppen van de wereldwijde geo-engineering. De toename van het publieke bewustzijn die zullen voortvloeien uit deze juridische inspanning is van cruciaal belang. Publieke steun van deze inspanning is essentieel om het juridische team om vooruit blijven gaan in deze deze kritieke strijd. Lees verder

18-05-2014 geo engineering — chemtrails — wat ga jij eraan doen?

Het meest vertelde verhaal over chemtrails is: “dat ze niet bestaan”. Het volgende veel vertelde verhaal is: “dit is om ons te beschermen voor de opwarming van de aarde”.

Zo begint de trailer hieronder van de documentaire “Look up” – “Kijk omhoog”. Op de website www.SkyderALERT.com kom je hier meer over te weten.

chemtrails lijnvluchten
De meest treffende foto die ik ooit zag over de chemtrails. Het geeft een extra dimentie aan het woord dementie: Een verzamelnaam voor een aantal stoornissen die met name op hogere leeftijd voorkomen en die met elkaar gemeen hebben dat de hogere verstandelijke vermogens achteruitgaan. Chemtrails (aluminium) in combinatie met kwik in vaccinaties maakt mensen dom en weerloos

P.S. Ik ben al gaan stemmen http://www.eu-referendum.org/

De extreme winter in de VS, droogte in California waardoor de natuurlijke landbouw extreme moeilijkheden ondervindt. De gifstoffen die we dagelijks inademen en via een omweg binnenkrijgen met onze voeding. Het maakt dat steeds meer mensen onvruchtbaar worden. Alzheimer en autisme beide “ziektes” laten een enorme stijging zien ten gevolgen van de massale — en opzettelijke — vergiftiging van ons eco systeem.

Geen enkele politieke partij praat over chemtrails, HAARP of ander programma’s die ten uitvoer worden gebracht. Ik kan het niet genoeg benadrukken maar als je op 22 mei een stem gaat uitbrengen hou je daarmee dit verderfelijke systeem in stand. Stemmen is niet alleen een stem voor het toekomstige beleid maar ook een “goedkeuring” op het reeds gevoerde beleid.

Wil jij hiervoor MEDE VERANTWOORDELIJK gehouden worden?

Neem de tijd om deze YouTube films te bekijken, want jij, je kinderen en iedereen die je dierbaar zijn worden getroffen.

— Henk Mutsaers

The “International Journal Of Environmental Research And Public Health” has just published an in-depth research report, authored by Dr. Marvin Herndon, that directly implicates with 99% certainty the use of highly toxic coal fly ash as a base material in ongoing climate/geoengineering programs. see Wakeup-world